Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

IMBANGAN PERDAGANGAN DAN IMBANGAN PEMBAYARAN

Imbangan Perdagangan
Jenis-Jenis Imbangan Perdagangan
 • Imbangan Perdagangan Lebihan
 • Imbangan Perdagangan Kurangan
 • Imbangan Perdagangan Seimbang
Imbangan Pembayaran
Jenis-Jenis Imbangan Pembayaran
 • Imbangan Pembayaran Lebihan
 • Imbangan Pembayaran Kurangan
 • Imbangan Pembayaran Seimbang
Sekatan PAB
Jenis-Jenis Sekatan
 • Tarif
 • Kuota
 • Kawalan Pertukaran Asing
 • Embargo
 • Subsidi
 • Sekatan Bukan Ekonomi
Sebab-Sebab Sekatan
 • melindungi industri muda
 • memperolehi hasil kerajaan
 • membaiki imbangan perdagangan negatif
 • melindungi industri penting
 • menghalang dasar lambakan
 • menjamin peluang pekerjaan
 • mempelbagaikan ekonomi
Kebaikan PAB
 • memperolehi barang yang tidak dikeluarkan
 • pasaran lebih luas
 • meningkatkan peluang pekerjaan
 • menikmati ekonomi bidangan
 • menggunakan teknologi baru
 • mendapat barang yang lebih bermutu
 • memperluas pilihan pengguna
 • mewujudkan hubungan yang baik dengan rakan dagang

Balik Ke Atas