Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Panduan Membina
Laman Web

Bold, Italic, Underline

Kita kembali semula kepada skrin putih untuk memudahkan saya menerangkan bagaimana hendak membuat bold, italic dan underline

CONTOH
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Laman Web Pertama Saya
</BODY>

Laman Web Pertama Saya

Menggelapkan Teks (Bold)
Jika anda ingin menggelapkan sesuatu teks dalam dokumen HTML anda, anda perlu menggunakan label <B>Saya</B>
<B>Saya</B>. Label <B> merupakan permulaan bagi teks yang dihitamkan dan </B> merupakan penutup bagi teks yang dihitamkan. Ini bermakna, apa-apa perkataan yang dimasukkan di antara kedua label ini akan dihitamkan.

CONTOH
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Laman Web Pertama 
<B>Saya</B>
</BODY>

Laman Web Pertama Saya

 

Sumber Lengkap HTML

Membuat Perkataan Italic
Jika anda sukakan perkataan yang condong (italic)anda boleh menggunakan label <I>XXX</I>.<I> dan </I> merupakan permulaan perkataan italic dan penutup perkataan italic.

CONTOH
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Laman Web
<I>Pertama</I> <B>Saya</B>
</BODY>

Laman Web Pertama Saya

 

Sumber Lengkap HTML

Membuat Garisan Di Bawah Teks (Underline)
Jika anda ingin membuat garisan di bawah teks anda perlukan label<U>Sifar</U>. <U> menandakan permulaan bagi teks yang digariskan dan </U> menandakan penutup perkataan yang digariskan.

CONTOH
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
<U>Laman Web</U> <I>Pertama</I> <B>Saya</B>
</BODY>

Laman Web Pertama Saya

 

Sumber Lengkap HTML

Membuat Kombinasi Bold, Italic dan Underline
Anda mungkin mahukan perkataan yang dihitamkan dan pada masa yang sama juga berbentuk condong (italic). Ini dinamakan Bold Italic. Anda boleh membuat kombinasi seperti <I><B>Saya</B></I> Malah anda juga boleh membuat kombinasi menggunakan ketiga-tiga label <I><B><U>Saya</U></B></I>

CONTOH
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
Laman Web Pertama 
<I><B><U>Saya</U></B></I>
</BODY>

Laman Web Pertama Saya

 

Sumber Lengkap HTML

<<Bina Laman 3 /// Bina Laman 5>>