Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

BELANJAWAN DAN DASAR EKONOMI NEGARA

Definisi
 • Satu penyata anggaran belanjawan kewangan kerajaan untuk menunjukkan jumlah hasil dan jumlah perbelanjaannya pada satu tahun kewangan akan datang.
Jenis-Jenis Belanjawan Negara
Belanjawan Seimbang
 • jumlah pendapatan kerajaan sama dengan jumlah perbelanjaannya
Belanjawan Defisit (kurangan)
 • jumlah perbelanjaan kerajaan melebihi jumlah pendapatannya
Belanjawan Lebihan
 • jumlah pendapatan kerajaan melebihi jumlah perbelanjaannya.
Sumber Hasil Kerajaan
Hasil Cukai
Cukai Langsung
 • cukai yang tidak boleh dipindah beban oleh pembayar cukai kepada orang lain
Contoh Cukai Langsung
 • cukai pendapatan syarikat
 • cukai pendapatan perseorangan
 • cukai pendapatan petroleum
 • cukai harta pusaka
 • cukai pembangunan
 • cukai keuntungan harta tanah
Cukai Tidak Langsung
 • cukai yang bebannya boleh dipindahkan kepada orang lain
Contoh Cukai Tidak Langsung
 • duti import dan eksport
 • cukai eksais
 • cukai jualan
 • cukai perkhidmatan
 • cukai perjudian
Hasil bukan Cukai
 • bayaran permit kenderaan, cukai jalan, denda, bayaran perkhidmatan
 • royalti petroleum dan gas
 • sewa daripada harta benda yang dimiliki kerajaan
Tujuan Cukai
 • memperolehi hasil
 • merapatkan jurang perbezaan pendapatan
 • melindungi industri muda
 • mengurangkan permintaan terhadap barangan tertentu
Perbelanjaan Kerajaan
Perbelanjaan Pengurus
Perbelanjaan Pembangunan
Hutang Negara
 • pinjaman kerajaan dari sumber dalam negeri dan luar negeri
Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Luar Negeri
Tujuan Belanjawan Negara
 • menstabilkan ekonomi
 • membangunkan ekonomi
 • membaiki imbangan pembayaran
 • merapatkan jurang pendapatan
 • menggalakkan tabungan dan pelaburan
Dasar Ekonomi Negara

Balik Ke Atas