Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
GENERATIE IX

GENERATIE IX OUDBETOVERGROOTOUDERS

256. Ids Hendriks geboren: 29 Augustus 1707 te Mildam in de Grietenij Schoterland,overleden: na 1794 (laatst vermeld in de speciekohieren van Schoterland als vertrokken in 1794 naar het Armenhuis), gehuwd voor: 1740 (plaats onbekend) met:

257. Antje Lucas geboren: rond 1700, overleden: 1759 te Oudeschoot. Ze waren lidmaten van de Hervormde Kerk.

Kinderen:

1. Brugt Idses Idzinga, geb. 14-3-1740 te Oudeschoot (zie 128)

2. Roelof Idses, geb, 1742 te Oudeschoot (overl. voor 1746)

3. Lieuwe Idses, ged. 30-8-1744 te Oudeschoot

4. Hendrik Idses Walda, ged. 8-2-1747 te Oudeschoot

5. Lucas Idses, ged. 22-6-1752 te Oudeschoot

258. Lieuwe kwam misschien uit Schoterland

260. Jan van Wageningen woonde in Bunschoten

262. Willem

320. Adrianus Weijers geboren: omstreeks 1730 te Bakel, overl: 6 Maart 1799 te helmond, begraven: 8 Maart 1799 te Helmond, gehuwd op: 7 Maart 1756 te Helmond met

321. Joanna Maria van de Reijdt (van Reijdt) geboren: 1735 te Udenroy (= St. Oedenrode)

Kinderen:

1. Jacobus Weijers, ged. 15-10-1757 te Helmond (tr. 30-8-1788 NH 14-9-1788 RK te helmond met Elisabeth van Hout)

2. Hendricus Weijers, ged. 21-12-1759 te Helmond (overl. 21-10-1813 te Helmond) (tr. 18-4-1789 NH 14-10-1798 RK te Helmond met Jenne Maria van Hoof, tr. omstreeks 1805 met Helena Konings)

3. Josephus Waijers, ged. 28-9-1762 te Helmond (zie 160)

4. Cornelius Weijers, ged. 31-8-1765 te Helmond (tr. 18-4-1789 NH 3-5-1789 RK te Helmond met Maria van Helmond)

5. Maria Weijers, ged. 21-7-1768 te Helmond

6. Philippa Weijers, ged. 5-4-1771 te Helmond

7. Johannes Waijers, ged. 13-10-1773 te Helmond (brievenbesteller, tr. 15-9-1792 NH 30-9-1792 RK te Helmond met Aldegonda Verhoeven (alias Verheeren)

322. Gijsbertus Leemans geboren voor 1748, Op 14 Juli 1727 wordt een Gijsbertus gedoopt/geboren te Helmond als zoon van Adrianus Leemans en Joanna Aerts. Deze huwt later op 29 September 1754 te Helmond met Hendrica Hendrix (Vermulst) (geb. omstreeks 1731 - misschien overleden in 1764) en zij krijgen minstens drie kinderen: Adrianus (8-11-1755), Franciscus (2-9-1760) en Justina (28-7-1764). Het is nog onzeker of deze zelfde Gijsbertus omstreeks 1764 misschien hertrouwd met

323. Hendrina van Tiel geboren: 1742

Hun dochter was:

1. Philippa, geb. 10-6-1764 te niet Helmond (zie 161) (Volkstelling 1810)

324. Arnoldus (Tonis) Verhofstadt geboren te Gemert, overleden: voor 15 Oktober 1747 te Helmond, bij de geboorte van Franciscus staat dat hij een natuurlijk zoon (filius illegitimus) was van Henrica Becx. gehuwd tussen Juni 1739 en Decenber 1741 (niet in Helmond) met:

325. Henrica Becx, gedoopt: 4 December 1715 te Helmond, begraven: 21 December 1747 te Helmond, bij het overlijden van Franciscus wordt als moeder genoemd, Catharina Emans, en niet Henrica Becx. Of is dit een en de zelfde persoon, en wordt Henrica Becx later ook Emans genoemd. Misschien is ze gehuwd met ene Emans. Binnen de familie wordt de naam Henrica en Catharina vaker verwisseld ! Het tweede kind is gedoopt als wettig kind, mogelijk zijn ze dus in de tussentijd gehuwd. Misschien te Gemert?

Kinderen bij Arnoldus Verhofstadt:

1. Franciscus, ged. 23-7-1739 te Helmond (zie 162) natuurlijk zoon

2. Gerardus, ged. 10-12-1741 te Helmond (get. Antonius Verhofstadt en Wilhelma Bex) (tr. te Helmond op 15-2-1763 met Helena Swinkels (ged. 11-5-1738 te Helmond, begr. 30-12-1796 te Helmond, tr. Elisabeth van Hout)

3. Josina, overl. 14-10-1747 te Helmond (begr. 15-10-1747)

326. Lambert Janssen van Dulcken gedoopt: 14 Januari 1707 te Helmond, naam Van Dulcken werd later als van Doll geschreven. gehuwd met:

(1) 26 September 1728 te Helmond met Helena Laurensse van Mierlo (begr. 2-5-1760 te Helmond)

(2) 17 Januari 1761 (Hervormd) en 1 Februari 1761 (Rooms) met

327. Maria van de Berg geboren: te Mierlo, begraven: 26 September 1782 te Helmond

Kinderen uit dit huwlijk:

1. Helena, ged. 6-1-1762 te Helmond (tr. 13-7-1788 te Helmond met Joaannes van Stiphout)

2. Catharina, ged. 2-6-1763 te Helmond

3. Joanna, ged. 17-1-1766 te Helmond

Kinderen uit het eerste huwlijk:

1. Joanna Elisabeth, ged. 22-6-1729 te Helmond (begr. Helmond 20-06-1732)

2. Joanna Elisabeth, ged. 3-7-1733 te Helmond

3. Franciscus, ged. 30-7-1735 te Helmond

4. Catharina, ged. 16-9-1740 te Helmond (begr. Helmond 18-9-1740)

5. Catharina, ged. 28-1-1745 te Helmond

6. Arnoldus, ged. 27-8-1747 te Helmond (begr. Helmond 1-4-1751)

7. Judith, ged. 20-8-1753 te Helmond

348. Johannes van Klarenbeek geboren te Westbroek, gedoopt: 11 Februari 1728 te Utrecht, gehuwd op: 14 augustus 1753 te Utrecht met

349. Maria van Maarschalkerweerd geboren: 1731, gedoopt: 12 December 1731 te Utrecht

Kinderen o.a.:

1. Leendert, ged. 26-10-1753 te Utrecht

2. Arie, ged. 6-5-1756 te Utrecht

3. Dirk, ged. 9-4-1759 te Utrecht

4. Willem, ged. 28-12-1757 te Utrecht

5. Johannes, ged. 15-6-1763 te Utrecht

6. Maria, geb. 1-4-1763 te Utrecht (tr. Utrecht 24-9-1783, Gerrit Klarenbeek)

7. Johannes, geb. 15-6-1763 te Utrecht

8. Johannes, ged. 16-10-1674 te Utrecht 

9. Henricus, ged. 21-3-1766 te Utrecht (zie 174)

10. Cornelis, ged. 12-6-1767 te Utrecht

11. Johannes, ged. 9-3-1769 te Utrecht , (tr. Maartensdijk 13-12-1815 met Anna van Uum)

12. Cornelis, ged. 20-6-1770 te Utrecht

13. Willem, ged. 18-6-1772 te Utrecht

14. Cornelis, ged. 15-7-1774 te Utrecht

352. Sebastiaen Jungerius gedoopt 18 Juli 1723 (Herv. ) te Gorinchem (Gorcum), overleden, 1753, begraven te Utrecht op 2 Juni 1753. Bastiaen Jungerius en Gijsje Schijff, echteleiden, met hun kinderen Susanne, oud 2 jaar en Roeloff, oud 1 jaar, kregen op 9 Okt 1749 akte van idemniteit te Gouda om naar Utrecht te vertrekken. Gehuwd misschien te Gorinchem met

353. Gysberta van der Schyf (Gijsje Schijf) geboren omstreeks 1725 te Gorcum, overleden: 1796 te Utrecht, hertrouwde Rooms Katholiek op 15 Juni 1754 te Utrecht met Gerrit van Wieringen

Kinderen uit haar eerste huwlijk:

1. Susanne, geb. 1747 te Gouda (jong overl. voor 1751)

2. Roelof, geb. 1748 te Gouda (jong overl. voor 1751)

3. Nicolaas, ged. 29-2-1752 te Utrecht (zie 176)

354. Ernestus van Nooij (Eerst of Ernst) gedoopt 23 Februari 1691 te Utrecht, Hovenier,

gehuwd op:

(1) 19 Oktober 1727 te Utrecht met Jannichje Vermeulen (1690 - voor 1731), dr van Antonis Vermeulen en Erkje van Soelen, uit dit eerste huwlijk stamt Antonius van Nooij

(2) 5 Mei 1731 te Utrecht met:

355. Theodora van Soestbergen (Dirkje) gedoopt 4 April 1706 te Utrecht, overleden: 4 November 1771 te Utrecht

Kinderen:

1. Hermanus, ged. 29-12-1732 te Utrecht

2. Everardus, ged. 22-05-1734 te Utrecht

3. Johanna, ged. 08-08-1735 te Utrecht

4. Aletta, ged. 30-08-1737 te Utrecht

5. Anna, ged. 31-08-1739 te Utrecht

6. Maria, ged. 08-12-1741 te Utrecht.

7. Petronella, ged. 19-11-1747 te Utrecht

8. Hermina, ged. 14-06-1750 te Utrecht

356. Johannes Koot alias van Koten (Jan) (= 364) geboren: omstreeks 1725, overleden: 17 Mei 1772 te Utrecht,

gehuwd op: (1) 20 April 1748 te Utrecht met Maria van Velsen (=357)

gehuwd op: (2) 24 April 1756 te Utrecht met Maria Kool (=365)

357. Maria van Velsen gedoopt: 24 Mei 1717 te Utrecht, overleden: December 1755, begraven 16 December 1755 te Utrecht

Kinderen uit het eerste huwlijk:

1. Johannes,

2. Theodora,

3. Johanna, ged. 22-01-1751 te Utrecht

4. Cornelis,

5. Johanna, ged. 07-05-1754 te Utrecht

358. Hermanus van Soestbergen gedoopt: 24 Maart 1723 te Utrecht, overleden: Augsutus 1791, gegraven 11 Augustus 1791 te Utrecht, Hovenier, gehuwd op:

(1) 22 Oktober (of 12 September ?) 1743 te Utrecht met Erica van Benthem

(2) 16 December 1786 te Utrecht met Bartha van de Bilt

359. Erica van Benthem (Arkje) gedoopt: 21 September 1720, begraven 5 September 1769 te Utrecht

Kinderen uit dit huwlijk:

1. Hermanus, ged. 26-07-1744 te Utrecht

2. Hugo Joseph, ged. 19-03-1746 te Utrecht

3. Adrianus, ged. 19-03-1746 te Utrecht

4. Johannes, ged. 14-08-1747 te Utrecht

5. Petronella, ged. 31-12-1748 te Utrecht

6. Maria, ged. 03-03-1750 te Utrecht

7. Mechtilda, ged. 14-02-1752 te Utrecht

8. Elisabeth, ged. 15-01-1753 te Utrecht

9. Cornelis Laurentius, ged. 10-08-1754 te Utrecht

10. Alida, ged. 31-12-1755 te Utrecht

11. Julianus, ged.12-08-1757 te Utrecht

12. Alida, ged. 09-07-1759 te Utrecht

360. Bernardus Barends (Koot) gedoopt 18 Juni 1764 te Utrecht, Hovenier, overleden: 17 Mei 1822 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 3 Februari 1781 te Utrecht met Maria Vinkenburg

(2) na 1800 met Johanna Visser (overl. 24 Oktober 1836)

361. Maria Vinkenburg gedoopt: 28 September 1759 te Utrecht, overleden: 1800 te Bunnik, begraven: 10 Mei 1800 te Bunnik

362. Michiel van Zijl gedoopt: 28 September 1759 te Abstede, Utrecht, Hovenier aan de Ganssteeg 51, overleden: 15 Juni 1824 te Utrecht, gehuwd op: 28 Juli 1781 te Utrecht met

363. Maria Bolk gedoopt: 20 April 1754 te Utrecht buiten de wittenvrouwenpoort, overleden: 5 Mei 1825.

Kinderen:

1. Catharina, ged. 15-5-1782 te Utrecht (zie 181)

2. Cornelis Jacobus, ged. 15-5-1782 te Utrecht

3. Maria, ged. 5-2-1787 te Utrecht

4. Cornelia Christina, ged. 24-11-1783 te Utrecht

5. Christina, ged. 24-12-1788 te Utrecht

6. Michiel, ged. 27-10-1790 te Utrecht

7. Stephanus, ged. 31-12-1792 te Utrecht

8. Maria. ged. 28-4-1795 te Utrecht

9. Gijsbert, ged. 28-11-1799 te Utrecht

364. Johannes Koot alias van Koten (Jan) (= 356) geboren: omstreeks 1725, overleden: 17 Mei 1772 te Utrecht,

gehuwd op: (1) 20 April 1748 te Utrecht met Maria van Velsen (=357)

gehuwd op: (2) 24 April 1756 te Utrecht met Maria Kool (=365)

365. Maria Kool gedoopt: 1730 te Bunnik, overleden: 1786, begraven 2 Oktober 1786 te Utrecht. Ook genoemd Maria Bernardusse Kool, maar haar vader heette Jan Cool ?

Kinderen:

1. Hermanus Koot (zie 182)

2. Bernardus Koot

3. Bernardus, ged. 28-01-1757 te Utrecht

4. Maria, ged. 13-11-1758 te Utrecht

5. Maria,

6. Bernardus , ged. 07-01-1763 te Utrecht

7. Antonius,

8. Hermanus,

9. Jacoba, ged. 02-05-1769 te Utrecht

10. Geertruida Maria, ged.29-02-1772 te Utrecht

366. Johannes Peer (Jan) gedoopt: 31 Augustus 1736 te Montfoort, gehuwd op: 8 November 1761 te Montfoort (getuige Maria Peer) met

367. Maria Versteeg (van de Steegt) gedoopt 13 Maart 1739 te Montfoort

368. Hermanus van Beusekom gedoopt: 10 Januari 1721 te Utrecht, overleden: Januari 1792, begraven: 8 Janiari 1792 te Utrecht. Hovenier te Utrecht. gehuwd op:

(1) 6 Mei 1741 te Utrecht met Maria van Benthem (1722 - voor 1743), ze hadden 1 zoon: Hermanus

(2) 25 April 1744 te Utrecht met

369. Aletta van de Bilt gedoopt: 4 Maart 1717 te Utrecht, overleden: November 1786, begraven: 14 November 1786.

Uit dit tweede huwlijk:

1. Maria, ged. 13-01-1745 te Utrecht

2. Geertruida, ged. 14-08-1747 te Utrecht

3. Hendrika, ged. 27-03-1749 te Utrecht

4. Albertus, ged. 01-12-1750 te Utrecht

5. Jacobus, ged. 1752 te Utrecht

6. Hendrijntje, ged. 1752 te Utrecht

7. Hendrijn, ged. 1753 te Utrecht

8. Arie, ged.1756 te Utrecht

9. Cornelis, ged. te Utrecht

370. Cornelis van Nus gedoopt: 3 Maart 1712 te Utrecht, overleden: November 1803, begraven 7 November 1803 te Utrecht. gehuwd op: 11 Juni 1740 te Utrecht met

371. Maria van den Brink gedoopt: 3 April 1718 te Utrecht, overleden: November 1796, begraven: 20 November 1796 te Utrecht.

372. Jurianus van Soestbergen (Juriaan) gedoopt: 5 April 1703 te Utrecht, Hovenier, overleden: Juli 1757 te Utrecht, begraven 28 Juli 1757 te Utrecht. gehuwd op:

(1) 16 Juni 1731 te Utrecht met Aletta Verweij

(2) na 1794 te Utrecht met Joanna Mulder

373. Aletta Verweij gedoopt10 Januari 1715, overleden: Augustus 1794, begraven 11 Augustus 1794 te Utrecht.

Kinderen uit dit huwlijk:

1. Hermanus, ged. 31-05-1732 te Utrecht

2. Hermanus, ged. 06-04-1735 te Utrecht

3. Maria, ged. 11-10-1736 te Utrecht

4. Aletta, ged. 29-07-1738 te Utrecht

5. Petronella, ged. 01-10-1740 te Utrecht

6. Cornelia, ged. 06-09-1743 te Utrecht

7. Cornelia, ged. 16-01-1746 te Utrecht (overl. 14-03-1804 Utrecht)

8. Arnoldus, ongehuwd, ged. 29-12-1747 te Utrecht (overl. 22-01-1814 Utrecht)

9. Adrianus, ged. 01-03-1751 te Utrecht

10. Hermijntje, ged. 08-03-1754 te Utrecht

11.Adrianus, ged. 29-01-1756 te Utrecht

374. Cornelis Gresnigt gedoopt: 7 Januari 1716 te Utrecht, Hovenier, overleden: Mei 1875, begraven: 16 Mei 1875 te Utrecht, gehuwd op: 19 April 1749 te Utrecht met:

375. Theodora Woudenberg geboren: 6 Januari 1725, gedoopt 10 Januari te Utrecht

overleden: 24 November 1795 te Utrecht

376. Johannes de Groot (Jan) gedoopt 26 Juni 1694 te Utrecht, Hovenier, overleden: September of Augustus 1759 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 25 April 1716 te Utrecht met Antonia (Teuntje) Hardenberg (ged. 17-8-1694 - voor 1722)

(2) 17 Januari 1722 te Utrecht met Clara van Erp (1695 - 1731)

(3) 2 Augustus 1735 te Utrecht met:

377. Theodora van Soestbergen (Dircki) gedoopt: 21 April 1708 te Utrecht, Hovenierster, overleden: Januari 1768, begraven: 8 Januari 1768 te Utrecht

Kinderen:

1. Christina, ged. 06-12-1735 te Utrecht

2. Christina, ged. 24-11-1736 te Utrecht

3. Maria, ged. 26-04-1739 te Utrecht

4. Gangericus, ged. 22-11-1740 te Utrecht

5. Godefridus, ged. 03-03-1744 te Utrecht (zie 188)

6. Antonia, ged. 07-04-1748 te Utrecht

7. Hermanus, ged. 18-05-1750 te Utrecht

8. Anna Maria, ged. 01-11-1751 te Utrecht

9. Clara, ged. te Utrecht

378. Gijsbert van Eijck (Gijsbert) gedoopt: Juni 1733 te Utrecht, Hovenier, overleden: Februari 1783, gehuwd op: 27 Mei 1757 te Utrecht met

379. Elsje van Schoonhoven gedoopt: 16 December 1738 te Utrecht

380. Cornelis Hardenberg (Cors of Christiaan) gedoopt: 18 Februari 1722 te Utrecht, Hovenier, begraven: 12 Februari 1797 te Utrecht, gehuwd op: 17 Juli 1745 te Utrecht met

381. Clasina van de Bilt (Claasje) gedoopt 28 Juni 1722 te Utrecht, overleden: Janurai 1782, begraven: 25 Januari 1725 te Utrecht

Kinderen o.a.:

1. Wilhelmus, ged. 7-8-1749 te Utrecht (zie 190)

2. Wilhelmina, ged. 25-06-1757 te Utrecht (gehuwd met Pieter de Rijck, zoon van 382)

382. Cornelis de Rijk gedoopt 10 December 1702 te Utrecht, Hovenier en Zaadhandelaar, Woonde bij het Jobsgasthuis buiten de Catharijnepoort, Hij behoorde tot de Oud-Katholieke kerk, overleden: Juni 1767, begraven 6 Juni 1792, gehuwd op:

(1) 19 April 1727 te Utrecht met Maria Backer (1705- 6-12-1729) ze hadden twee zoons: Cornelis en Joannes

(2) 23 April 1735 te Utrecht met Maria Gresnigt (1699 - 8-6-1739)

(3) 30 Januari 1740 te Utrecht met:

383. Maria van Soestbergen (Marrichje) gedoopt 17 Mei 1711 te Utrecht, begraven: 15 Dcember 1792 te Utrecht

Uit dit laatste huwelijk:

1. Petronella, ged. 26-01-1742 te Utrecht

2. Hermina, ged. 27-10-1749 te Utrecht (zie 191)

3. Maria, ged. 05-05-1754 te Utrecht

4. Huberta, ged. te Utrecht

5. Pieter, ged. te Utrecht, gehuwd op 17-01-1784 met Wilhelmina Hardenberg (dr. van 380)

6. Willem, ongehuwd, overl. 26-12-1836 te Utrecht

384. Teunis Cornelisz Pierre gedoopt: 1737, hij wordt soms als Theimes Piere vermeld, op 27 november 1795 koopt hij van jan mathyse Lucas uit Lage Zwaluwe voor 525 gulden een hengstschuit. Hij zou mogelijk ook veerrechten over de Amer hebben bezeten. Hij woonde te lage zwaluwe en (in 1795) op t Nieuwe Veer te Wieldrecht, gehuwd: 27 Maart 1758 te Lage Zwaluwe met

385. Maria Isaacs Molegraaff geboren: 24 Juni 1737 te Lage Zwaluwe, gedoopt: 30 Juni 1737

Kind:

1. Cornelis Teunisz, (zie 192)

386. Jan Pieterman zij sluiten in 1780 te Zwaluwe een testament voor langstlevende

387. Elizabeth de Laar

Kinderen:

1. Herman Jansze, ged. 12-10-1755 te Lage Zwaluwe (tr. 16-8-1789 te Made met Caatje Joosste Stal, hij wordt als voogd genoemd in het testament van Teuntje Pieterman en Cornelis Pieren)

2. Teuntje, ged. 1768

388. Hendrik de Wit gedoopt: 29 Augustus 1752 te Den Haag, gehuwd: 13 Juni 1778 te Dordrecht met

389. Catharina Mouthaan gedoopt: 12 Juni 1757 te Dordrecht, overleden: 14 April 1807 te Dordrecht

Kinderen:

1. Hermanus, ged. 18-6-1778 te Dordrecht (zie 194)

2. Cornelis, ged. 29-9-1780 te Dordrecht

3. Johannes, ged. 22-2-1783 te Dordrecht

4. Christiaan, ged. 26-8-1785 te Dordrecht (tweelingbroer van Hendrikus)

5. Hendrikus, ged. 26-8-1785 te Dordrecht (tweelingbroer van Christiaan)

6. Christiaan, ged. 15-1-1791 te Dordrecht

7. Christina Catharina, ged. 5-1-1794 te Dordrecht

8. Ida, ged. 27-5-1792 te Dordrecht

9. Christina, ged. 20-8-1800 te Dordrecht

390. Gerrit Alofs Weekhout gedoopt: 28 Februari 1751 te Arnhem, was tuinman in Arnhem, Rheden, Utrecht en later ' Gravendeel. Rheden: aangenomen 28 april 1772 te Rheden Garrit Weekholt, j.m. geboren onder Arnhem en wonende op "Rhederoord". Vertrokken 29 maart 1776 Gerrit Weekhout met attest naar Arnhem Arhem: December 1776 ingekomen van Rheden Gerrit Weekhout [in marge] met attestatie naar Utrecht vertrokken 04.07.1779. Utrecht: Tot ons met attestatie ingekomen Gerrit Weekhout en Johanna Janse, echtelieden, wonende op de buitenplaats Cingelrust, buiten de Waterpoort met attestatie van Arnhem den 5 juli 1779. s Gravendeel: Op belijdenis of attestatie aangenomen lidmaten van de Ned.Herv.Gemeente van `s-Gravendeel: 26.11.1786met attestatie Gerrit Weekhout en Johanna Janssen, egtelieden [van Utrecht]

Gehuwd:

(1) 15 Oktober 1778 te Arnhem met Johanna Jansen

(2) 26 Juni 1801 te Dubbeldam met Catharina van Beek

391. Johanna Janssen overleden: voor 1801

396. Aart Ariens van der Wulp geboren: 10 december 1767 te `s Gravendeel, bouwman in de Rijkestraat, overleden: voor 1844, gehuwd: 7 September 1787 te `s Gravendeel met:

397. Lijsje Ariens van der Giessen geboren: 1765 te `s Gravendeel, overl. 14 Juni 1830 te Wieldrecht

Kinderen:

1. Aaltje, ged. 16-12-1787 te `s Gravendeel

2. Jannigje, ged. 15-8-1789 te ` s Gravendeel

3. Arie, ged. 2-4-1797 te `s Gravendeel

4. Pieter, ged. 26-9-1800 te `s Gravendeel

5. Ewit, ged. 16-11-1803 te `s Gravendeel

398. Arie de Jong beide zijn overleden: voor 30 November 1844

399. Cornelia van der Giessen

Kinderen:

1. Maaijke, ged. 1799 te `s Gravendeel

416. Maarten Janszn Veen gedoopt: 17 Februari 1726 te Sliedrecht, begraven: 30 Maart 1792 te Sliedrecht (66 jaar oud), gehuwd met:

417. Heijltje Jansdr Booij geboren: 9 Spetember 1725 te Dubbeldam, begraven: 20 Mei 1793 te Sliedrecht

Kinderen:

1. Aagje Maartensdr., ged.

2. Stijntje Maartensdr., ged.

3. Jan Maartenszn., ged.

4. Arie Maartenszn., ged.

418. Cornelis Baars gedoopt: 7 Mei 1724 te Zwijndrecht, gehuwd op: 8 Mei 1757 te Zwijndrecht met:

419. Heiltje van der Hoeven gedoopt: 27 oktober 1726 te Heerjansdam

Kind:

1. Neeltje, ged. 11-6-1758 te Zwijndrecht

2. Neeltje, ged. 6-1-1760 te Zwijndrecht

3. Pietertje, ged. 4-10-1761 te Zwijndrecht

4. Adrianus, ged. 17-3-1765 te Zwijndrecht

420. Arij (Arie) Hendricksz. Legerstee geboren: 1 April 1731 te Rhoon, begraven: 25 Mei 1784 te Groote Lindt, gehuwd op:

(1) 24 November 1752 te Groote Lindt met Cornelia Pietersdr. Decker

(2) 27 Juli 1781 te Groote Lindt met Dirksje Arijsdr de Rond

421. Cornelia Pietersdr. Decker gedoopt: 5 Februari 1728 te Groote Lindt, begraven: 13 mei 1780 te Groote Lindt
Kinderen uit het eerste huwlijk:

1. Klaasje (Claasje) Arijsdr., ged. 30-9-1753 in Groote Lindt (tr. 14-11-1777 in Strijen met Abraham Adrianusz. Verschoor)
2. Pieter Arijsz., ged. 17-8-1755 in Groote Lindt. (zie 220)
3. Barber (Berber, Barbara) Arijsdr., ged. 23-10-1757 in Groote Lindt (tr. 6-7-1783 in Ridderkerk met Pieter Lagendijk)
4. Cornelis Arijsz, ged. 4-5-1760 in Groote Lindt (tr.16-06-1785 in Groote Lindt Maaike Jansdr. Leenheer)


5. Pietertje Arijsdr., ged. 18-3-1764 in Groote Lindt (tr. 28-10-1787 in Strijen met Cornelis Dolaard)
6. Johanna Arijsdr., ged. 2-11-1766 in Groote Lindt (tr. 7-11-1790 in Westmaas met Hendrik (van) Baars)

Kinderen uit zijn het tweede huwlijk:
1. Hendrik Arijsz., geb. 1-2-1782 in Groote Lindt (overl. 19-1-1785 in Groote Lindt)
2. Magheltje (Magteltje) Arijsdr., geb. 27-7-1783 in Groote Lindt (ged. 3-8-1783 in Groote Lindt, begr. 7-5-1784 in Groote Lindt, 285 dagen oud)

422. Arij Bastiaan Kool gedoopt: 9 September 1717 te Zwijndrecht, woonde na 1757 te Oud Alblas, gehuwd op: 19 April 1744 te Zwijndrecht met:

423. Johanna Willems van der Linden gedoopt: 14 Augustus 1718 te Groote Lindt

Kinderen:

1. Bastiaan, ged. 25-4-1744 te Groote Lindt

2. Teuntje, ged. 28-5-1747 te Groote Lindt

3. Johanna, ged. 20-9-1750 te Groote Lindt

4. Willem, ged. 18-11-1753 te Zwijndrecht

5. Marrigje, ged. 25-4-1756 te Zwijndrecht

6. Maaijke, ged. 15-10-1758 te Oud Alblas

7. Jan, ged. 5-2-1764 te Oud Alblas

426. Cornelis Klop geboren: omstreeks 1713 te Hardinxveld, gehuwd: December 1740 te Hardinxveld met

427. Lijsbeth Klop geboren: 15 November 1716 te Hardinxveld

Kinderen:

1. Bastiaantje, geb. 7-1-1742 te Hardinxveld 

2. Lijntje, geb. 27-6-1744 te Hardinxveld

3. Jan, geb. 11-12-1746 te Hardinxveld

4. Annigje, geb. 16-8-1750 te Hardinxveld

5. Ariaantje, geb. 18-11-1753 te Hardinxveld

6. Jacob, geb. 29-1-1758 te Hardinxveld

432. Lambert Kok gedoopt: 13 November 1729 te Groot Ammers, zoon van Abram Lambertsz Kok, gehuwd:

(1) op 15 Maart 1750 te Groot Ammers met Cornelia Brunt (ged. 20-1-1726 te Bodegraven, dr. van Cornelis Brunt en Marrigje Verwoert)

(2) op 28 Februari 1756 te Groot Ammers met

433. Emmigje de Gilde geboren omstreeks 1730 van Willige Langerak, mogelijk dochter van ene Dirk de Gilde

Kinderen uit het huwlijk met Emmigje:

1. Dirk, ged. 23-11-1756 te Groot Ammers (tr. Josina Vlak)

2. Cornelis, ged. 15-2-1758 te Groot Ammers

3. Maria, ged. 14-10-1759 te Groot Ammers

4. Krijn, ged. 15-1-1761 te Groot Ammers

5. Adriaan, ged. 23-1-1763 te Groot Ammers

6. Jannigje, ged. 9-9-1764 te Groot Ammers

7. Adriaan, ged. 1-12-1765 te Groot Ammers

8. Pieter, ged. 7-8-1768 te Groot Ammers

Kinderen uit Lamberts eerste huwlijk:

1. Marrigje, ged. 25-4-1751 te Groot Ammers

2. Cnelia, ged. 24-9-1752 te Groot Ammers

3. Abraham, ged. 5-5-1754 te Groot Ammers

4. Cornelia, ged. 14-12-1755 te Groot Ammers

434. Samuel Alblas geboren: 13 Maart 1729 te Ameide, gedoopt 14 April te Ameide, gehuwd: 16 Oktober 1756 te Ameide met

435. Martijntje Heikoop gedoopt: 25 Maart 1736 te Brandwijk

Kinderen:

1. Annigje, geb. 7-7-1757 te Ameide

2. Annigje, geb. 5-7-1759 te Ameide - Tienhoven

3. Neeltje, geb. 28-1-1761 te Ameide

4. Neeltje, geb. 19-1-1763 te Ameide

5. Jan, geb. 19-10-1766 te Ameide

6. Johannes, geb. 12-3-1769 te Ameide

7. Adriaan, geb.11-4-1773 te Ameide

8. Cornelis, geb. 6-4-1777 te Ameide

436. Johannes Arijens Blonk gedoopt: 4 Augustus 1737 te Krimpen aan de Lek, gehuwd: 15 September 1764 te Krimpen aan de Lek

437. Neeltje Willemse `t Hart gedoopt: 17 December 1741 te Krimpen aan de Lek

Kinderen:

1. Arij, ged. 51-10-1766 te Krimpen aan de Lek (tr. Lena van de Lek)

2. Willem, ged.14-8-1768 te Krimpen aan de Lek

3. Gerrit, ged.15-10-1769 te Krimpen aan de Lek

4. Gerrit, ged.1-9-1771 te Krimpen aan de Lek

438. Cornelis van Dongen kwam uit Groot Ammers, gehuwd: 4 Oktober 1767 te Groot Ammers met

439. Beeligje Kok gedoopt: 3 Januari 1740 te Ammerstol

Kinderen

1. Geertruij, ged. 27-1-1769 te Groot Ammers (tr. 2-5-1794 te Groot Ammers met Barend Raaphorst, zij had een kind uit een eerdere relatie: genaamd: Beeligje van Dongen, tr. met Lammert Dirkz. Kok omstreeks 1819)

2. Cornelis, ged.10-1-1768 te Groot Ammers

3. Marrigje, ged. 4-10-1770 te Groot Ammers

4. Marrigje, ged.13-10-1771 te Groot Ammers

5. Cnelia, ged. 25-10-1772 te Groot Ammers

440. Arij Aartsz van der Wulp (440=792) geboren: 1725 te `s Gravendeel, begraven: 20 Augustus 1768 te `s Gravendeel, gehuwd: omstreeks 1762 met:

441. Jannigje Melisse Bax (441=793) geboren: 1730 te `s Gravendeel, lidmaat `s Gravendeel: 28 Maart 1760, begraven: 20 Juli 1808 te `s Gravendeel

Kinderen:

1. Melis, ged. 7-2-1764 te `s Gravendeel (zie 220)

2. Pieternella, geb. 1762 te `s Gravendeel (tr. 9-4-1790 te `s Gravendeel met Jann Pieters Uijterlinden)

3. Aart, geb. 10-12-1767 te `s Gravendeel (zie 396)

1593 's-Gravendeel 1993

Uit de geschiedenis van het dorp aan de Kil. - 's-Gravendeel : Stichting jubileumboek 's-Gravendeel, 1993. - ISBN: 90-9006060-X.

Uitgave ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van 's-Gravendeel. De behandelde onderwerpen zijn: openbaar bestuur, kerken, bevolking, onderwijs, volksgezondheid, cultureel leven, economisch leven, verkeer en vervoer, oorlogen, watersnood, branden, buurtschappen Schenkeldijk en De Wacht, Zwitserse emigranten. Er zijn stamreeksen opgenomen van de families: De Geus, Van der Giessen, Kleinjan, De Man, Mol, Verdonk, Visser, Van der Wulp en De Zeeuw.

 

442. Leendert Leenderts Morret gedoopt: 29 September 1715 te Dubbeldam, Kwam op 7 Maart 1737 van Dubbeldam naar `s Gravendeel, was waard en cafebaas te `s Gravendeel, koster te `s Gravendeel in 1745, overleden: 5 Maart 1773 te `s Gravendeel, gehuwd:

(1) 22 April 1736 te IJselmonde met Neeltje Jans Kok (overl. 5-4-1753) (Kinderen: Ingetje)

(2) 1 Maart 1754 te `s Gravendeel met

443. Anna Geervliet begraven: 4 Maart 1797 te `s Gravendeel

Kinderen uit dit huwlijk:

1.Elizabeth, geb. 1758 te `s Gravendeel

450. Sijn Hendriksen Groothuizen geboren: 1753, overleden: 1 November 1829 te kerspel Voorthuizen in de gemeente Barneveld (huis no 154) oud 76 jaar. Was kledermaker en bij zijn overlijden buitenberoep en weduwnaar van Aaltje Teunissen, gehuwd met:

451. Aaltje Teunissen ?? overleden: voor 1829

In Genlias:

Barneveld Soort akte: Huwelijksakte Nummer: 14 Datum: 15-09-1815

Hentje Groothuis Geboortedatum: 30-03-1796 Plaats: (Nijkerk) met Jacob Willemsen Groeneveld (wedunaar van Rijntje Lubbers) Geboortedatum: 12-05-1777 Plaats: (Apeldoorn)

Ouders bruidegom: Willem Jansen en Hendrikjen Willemsen

Ouders bruid: Zijn Groothuis en Hentje Honders

452. Dirk van Asveldt

453. Petronella van de Loo

456. Arij Hooghart geboren: 11 Januari 1739 te Zuid-Beijerland, overleden: 6 Februari 1782 te Zuid-Beijerland, begraven: 7 Februari te Zuid-Beijerland. gehuwd met:

(1) 27 Juni 1767, te Zuid-Beijerland met Neeltje Barendrecht (overleden 1-1-1775 te Zuid-Beijerland, begraven: 7-1-1775, Zuid-Beijerland)

(2) 1 Oktober 1775 te Zuid-Beijerland met

457. Celia (van) Gorcum geboren: 20 April 1749 te Nieuw-Beijerland, overleden: 12 April 1812 te Zuid-Beijerland

Kinderen uit dit huwlijk:

1. Henderina, ged. 4-8-1776 te Zuid-Beijerland

1. Kornelis, geb. 22-3-1778 (ged. 29-3) te Zuid-Beijerland (zie 228)

2. Arij, ged. 28-11-1779 te Zuid-Beijerland

3. Martijntje, ged. 20-5-1781 te Zuid-Beijerland

458. Joseph Appeldoorn (Joost) geboren: 4 November 1753 te Rotterdam, overleden: 16 Oktober 1808 te Zijderveld, Mogelijk was hij schipper ? gehuwd: 2 April 1780 te Rotterdam met

459. Christina Veldhuizen (Kristina) geboren: 2 Maart 1760 te Rotterdam, overleden: 26 September 1820 te Nieuw Beijerland, zij hertrouwd na 1808 met David Oonk

Kinderen uit het eerste huwlijk o.a.:

1. Sussanna, geb. 1784 te Oud-Beijerland (tr. 17-11-1805 te Zuid-Beijerland met Jacob van der Jagt)

2. Hendrik, geb. omstreeks 1786 (tr. Adriaantje van Tienderen)

3. Johanna Katarina, ged. 13-6-1788 te Oud-Beijerland

4. Gijsbert, ged. 26-6-1791 te Oud-Beijerland

5. Jan, ged. 10-11-1793 te Oud-Beijerland

6. Adriaantje, geb. 5-2-1800 te Oud Beijerland

460. Jasper Huibregts Romein geboren: omstreeks 1739 te Strijen, gehuwd op:

(1) 27 Juni 1763 te Strijen met Maria Rosvelt

(2) 6 Oktober 1769 te Strijen met:

461. Lijsbeth Rochusse Ploeger geboren: (4 Oktober) 1744 te Strijen

Kinderen o.a.:

1. Huibert, ged. 5-1-1770 te Strijen (tr. 13-6-1794 te Strijen met Lijntje Lissen)

2. Rokus, ged. 11-11-1772 te Strijen (tr. Elisabeth Bestebreurtje)

3. Cornelis, ged. 7-4-1775 te Strijen (zie 230)

4. Jacobus, ged. 20-6-1779 (tweeling) te Strijen

5. Johannes, ged. 20-6-1779 (tweeling) te Strijen

6. Johannes, ged. 25-3-1781 te Strijen

7. Maike, ged. 15-2-1782 te Strijen

462. Pieter Hendriks Mostert geboren: omstreeks 1745 (mogelijk gedoopt: 27 Maart 1746 te Oltgensplaat als zoon van Hendrik Dirks Mostert en Ariaantje Meijers) was winkelier te Strijen, was getuigen bij de geboorte van Maaike Romeijn, zijn kleindochter, in 1813, overleden: na 1813, gehuwd: 7 Mei 1773 te Strijen met:

463. Maaijke Pieters Verschoor gedoopt: 29 November 1744 te Strijen

Kinderen:

1. Ariaantje, ged. 12-2-1774 te Strijen

2. Trijntje, ged. 10-2-1779 te Strijen (zie 231)

3. Johanna, 29-11-1783 te Strijen (tr. 17-8-1815 te Strijen met Francois Fredrik Loose)

464. Arnoldus Storm geboren: 1739-1740 te Rotterdam (doop niet bekend, ouders van Arnoldus zijn niet zeker (zie 928)). Woonde in 1768 in de Schrijnwerkerssteeg. overleden: 30 Mei 1793 te Rotterdam, begraven: 2 Juni 1793 te Rotterdam. (woonde toen aan de Botersloot). Arnoldus was konstabel aan boord van het schip de " Windhond ", behorende aan de Admiraliteit op de Maze ten tijde van de vierde Engelse oorlog (1780-1784). Op het trouwaangifte is vermeld dat Arnoldus woonde in de Langelijnstraat en alhier geboren. Konstabel : Onderofficier bij de marine, die als commandant optreedt bij de bediening van een stukgeschut, ook onderhoud van artillerie goederen. gehuwd op: 20 September 1768 te Rotterdam met:

465. Jannetje Jansdr. Vijfhuizen gedoopt: 25 Mei 1747 te Rotterdam. Doopgetuige Grietje Jans Opheusden. Zij woonde in 1768 in de Langelijnstraat. overleden. 21 Maart 1825 te Rotterdam op 77-jarige leeftijd. (des avonds te tien uur op 82 jarige leeftijd in het Stads armenhuis).

Uit dit huwelijk:

1. Pieter, geb. 11-07-1769 te Rotterdam (Constabelsmaat, geh. 6-11-1787 te Rotterdam met Maria de Haan, overl. te Oost Indie op 29-9-1804)

2. Arnoldus, geb. 1770 te Rotterdam. (zie 232)

3. Joannes, geb. 24-11-1771 te Rotterdam. (Katholiek gedoopt)

4. Lijntje, geb. 29-07-1776 te Rotterdam. (gehuwd: 09-04-1797 te Rotterdam met Francois Kollemans. overl. 15-2-1840 te Rotterdam)

5. Johannes, geb. 24-8-1780 te Rotterdam. (overl. 11-01-1781 te Rotterdam)

6. Wilhelmina Elisabeth, geb. 30-5-1782 te Rotterdam. (overl. 31-1-1789 te Rotterdam)

7. Elias, geb. 15-3-1785 te Rotterdam. (overl. 12-7-1785 te Rotterdam)

8. Jannetje, ged. 12-4-1787 te Rotterdam (geh. 7-5-1807 met Adrianus Timmers, overl. 11-7-1873 te Rotterdam)

9. Gerrit, geb. 21-5-1791 te Rotterdam. (geh. 8-7-1812 te Rotterdam met Alida van Holst. Zakkendrager, overl. 12-9-1876 te Rotterdam)

466. Mathijs de Haan woonde omstreeks 1770 te Rotterdam, was Hervormd, gehuwd: omstreeks 1768 met

467. Henderijntie Sterkman

Kinderen:

1. Willem, ged. 2-4-1768 te Rotterdam

2. Maria, ged. 30-1-1770 te Rotterdam

3. Hendrina, ged 29-3-1772 te Rotterdam

4. Antonij, ged 30-1-1774 te Rotterdam

472. Pieter de Bruijn

474. Cornelis de Groot geboren: 8 Oktober 1737 te Rotterdam, gehuwd: omstreeks 1759 te Rotterdam met

475. Jannetje Verschoor gedoopt: 17 April 1735 te Charlois

Kinderen:

1. Marijtje (Maria), ged. 11-12-1760 te Rotterdam

2. Louwerens, ged. 7-2-1762 te Rotterdam

3. Pleuntje, ged. 31-3-1763 te Rotterdam

4. Clement, ged. 11-11-1764 te Rotterdam

5. Pieternella, ged. 26-10-1766 te Rotterdam

6. Clement, ged. 20-3-1769 te Rotterdam

7. Louwerens, ged. 21-4-1771 te Rotterdam

476. Dirk Oudewater gedoopt: 13 September 1746 te Rotterdam, gehuwd: 11 Sepetmber 1770 te Rotterdam met:

477. Maria Hofland gedoopt: 8 Augustus 1745 te Rotterdam

Kinderen:

1. Jacoba, ged. 26-11-1771 te Rotterdam

2. Pieter, ged. 27-11-1774 te Rotterdam

3. Jacoba, ged. 6-2-1777 te Rotterdam

4. Anna, ged. 7-2-1780 te Rotterdam

5. Jacobus, ged. 23-3-1783 te Rotterdam

496. Jacob Korff geboren: omstreeks 1700 misschien te Jesberg (Duitsland), overleden: na 1760, gehuwd op:

(1) 15 September 1728 te Jesberg met Catharina Struning (overl. voor 1750)

(ICG record: 15-9-1728 te Jesberg, Fritzlar, Hessen-Nassau, Preussen, huwt: Anna Catharina Struening met Jacob Korst)

(2) 18 Mei 1750 te Jesberg met

497. Elisabeth Klink geboren omstreeks 1710

Kinderen uit zijn tweede huwlijk:

1. Johann Daniel Korff, geb. 10-12-1750 te Jesberg

2. Johann Wilhelm Korff, geb. 12-4-1753 te Jesberg (zie 248)

3. Maria Elisabeth Korff, overl. 20-5-1760 te Jesberg

Kinderen uit zijn eerste huwlijk:

4. Irma Elisabeth Korff, geb. 26-11-1728 te Jesberg (overl. 9-2-1735)

(ICG record: Anna Elisabeth Korst ged. 3-12-1728 te Jesberg, dr Jacob Korst en Anna Catharina Struening)

5. Irma Maria Korff, geb. 14-1-1731 te Jesberg

(ICG record: Anna Maria Korst ged. 21-1-1731 te Jesberg, dr Jacob Korst en Anna Catharina Struening)

6. Nicolauss Henrich Korff, geb. 2-4-1733, te Jesberg (overl. 19-10-1733)

(ICG record: Nicolas Henrich Korst ged. 2-4-1733 te Jesberg, dr Jacob Korst en Anna Catharina Struening)

7. Irma Catharina Korff, geb. 25-10-1734 te Jesberg (overl.7-12-1739)

(ICG record: Anna Catharina ged. 31-10-1734 te Jesberg, dr Jacob Korst en Anna Catharina Struening)

8. Johannes Korff, geb. 7-5-1737 te Jesberg (overl. 24-10-1740)

(ICG record: Johannes Korst ged. 16-1-1737 te Jesberg, zn Jacob Korst en Anna Catharina Struening)

9. Justina Elisabeth Korff, geb. 20-2-1741 te Jesberg

9a.

(ICG record: Anna Elisabeth Korst ged. 27-8-1741 te Jesberg, zn Jacob Korst en Anna Catharina Struening)

10. Irma Catharina Korff (overl. 4-10-1745 te Jesberg) (Irma = Anna ?)

(ICG record: Anna Catharina Struening, ged. 6-1-1745, dr. van Jacob Korst en Anna Catharina Struening)

11. Henrich Korff, geb. Jesberg 20-10-1746 te Jesberg (overl. 3-6-1750)

Deze gegevens stonden op: www.rootsweb.com de namen kloppen met die in jacob Korffs familie, mogelijk waren

dit zijn ouders of verwanten:

David KORFF geboren: omstreeks 1661 in Korfs Kamp, Lippe Westfalen, gehuwd met Catrin Ilseben HEIDENREICH geboren: 1672, huwlijk op 16 JUL 1693 te Bergkirchen, David was eerder gehuwd met Gretge Stuymeier zoals gevonden op www.familysearch.org Bergkirchen ligt bij Minden en Osnabrueck

Kinderen

Johan Jacob KORFF overl. 13-01-1695

Johan Daniel KORFF begr. 28-6-1755 te Bergkirchen Parochie, Westfalen (mogelijk vader van Jacob ?)

kind KORFF geb. 1698, begr. 26-4-1699 te Bergkirchen

Johan Caspar KORFF begr. 6-7-1700 te Bergkirchen

kind KORFF geb. 1701, begr. : 5-3-1703 te Bergkirchen

Johan Hinrich KORFF begr. 5-3-1705 te Bergkirchen

Johann Ernst KORFF geb. 28-3-1706 in Liliensick, Westfalen, begr. 23-3-1744, tr. 3-12-1730 te Bergkirchen met Ann Sophia Margret LILIENCAMP

Johan Herm. KORFF begr. 14-12-1709 te Bergkirchen

Verder komen ook in aanmerking als ouders:

Claus Hinrich KORFF en Margareta MASMEYER. Zij noemen hun zoon Daniel Hinrich KORFF doop 9 Jan 1696 Dielingen, Westfalen. Hij huwt op 20-9-1719 te Dielingen met Anna Margaretha Meyerrose. Claus Hinrich was eerder gehuwd met Catharina Korf, en zij kregen een zoon, Claus Hinrich, ged. 4-3-1689 te Dielingen. Nicolaus Henrich was ook de naam van de eerste zoon van Jacob! Dielingen ligt niet zo ver van Minden, Osnabrueck en dus van Bergkirchen.

498. Jacobus de Man geboren: 1760 te Brielle (1838: 78 jaar), zijn broer was Pieter de Man uit Rugge bij Brielle, huwde twee keer te Leeuwarden en gebruikte bij zijn eerste huwlijk de naam: Jacobus Vierens de Man, Mogelijk moet dit Fierings of Fierens zijn, de familienaam van zijn moeder, hij woonde in 1832 te `s Hertogenbosch als gepensioneerd sergeant-majoor. Zijn dochter tekent met de naam Rojeira de Man, zijn jongedochter bevalt voor haar huwlijk in Bologne (Frankrijk) van een zoon, mogelijk woonde zij toen nog bij haar ouders in. Het gezin moet dus ook omstreeks 1808 in Bologne hebben gewoond. Was Jacobus de Man ook in Franse dienst ? bij het overlijden van zijn vrouw in 1838 was hij onderwijzer, overleden: 9 Maart 1839 te `s Hertogenbosch woonde toen in Vught als gepensioneerd militair, in 1796 maakte de Bataafse republiek de personalia op van alle officieren in het leger, maar deze gegevens heb ik nog niet geraadpleegd, dit gebeurde ook in 1806. gehuwd:

(1) 7 November 1784 te Leeuwarden met Elisabeth Vogelaar met Jacobus Vierens de Man

(op Jacobus zijn overlijdensacte staat weduwnaar van: Elisabeth Conradus Vogelaar en Elisabeth Faber)

(2) 11 Augustus 1793 in de Hervormde Kerk te Leeuwarden met:

499. Elisabeth (Haijes) Faber gedoopt: 28 Januari 1767 te Franeker (Lijsbeth Faber) (1838: 73 jaar) hun dochter moet omstreeks 1793 in Leeuwarden geboren zijn, zij huwt onder de naam Elizabeth Haijes, overleden: 16 Januari 1838 te `s Hertogenbosch als Elisabeth Hajes Faber (73 jaar).

Kinderen uit zijn tweede huwlijk:

1. Johanna Elisabeth (Rojeira) de Man. geb. 1793 te Leeuwarden (zie 249)

 

500. Franken

501.

502. Joannes van Item gedoopt: 25 Juni 1747 te `s Hertogenbosch (overlijdensacte), overleden: 23 November 1828 (81 jaar) te `s Hertogenbosch, gehuwd met:

(1) Elisabeth Bouché

(2) voor 1811 met Dingena Nederveen (overleden na 1828)

503. Elisabeth Bouché overleden: voor 1828 waarschijnlijk voor 1811 (geen acte gevonden in BS Den Bosch)

504. Job Jacobse uit Arnemuiden, gehuwd met:

505. Wilhelmina Adriaanse de Nooijer geboren: omstreeks 1760

Kinderen:

1. Jacob Jobse, geb. 10-10-1784 te Arnemuiden

2. Adriaan Jobse, geboren: 30-10-1788 te Arnemuiden (zie 252)

3. Cornelis Jobse, geb. 15-5-1796 te Arnemuiden (tr. 1-5-1819 te Arnemuiden met Cornelia Lievense de Nooijer)

506. Cornelis Rijkse gehuwd met:

507. Johanna Maartense (Haarlem) misschien voerde zij ook de familienaam Haarlem

Kinderen o.a:

1. Elizabeth Rijkse, geb. 2-1-1791 te Arnemuiden (zie 253)

2. Cornelis Rijkse, geb. 13-10-1793 te Arnemuiden (tr. 17-10-1824 te Arnemuiden met Johanna Adriana Giffard)

508. Klaas de Nooijer geboren: omstreeks 1740, misschien man van (gehuwd omstreeks 1765)

509. Cornelia Meulmeester ? op 8-10-1770 huwd ene Cornelia Meulmeester met Jacobus van Sluijs te Arnemuiden, later woont dit paar te Meliskerke

Kinderen o.a.

1. Jacob Klaasse, geb. te Arnemuiden

2. Lieven, geb. 3-6-1768 te Arnemuiden (tr. 17-5-1795 te Arnemuiden met Jacomijna Grootjans, dr. van Boudewijn Grootjans en Ariaantje de Nooijer)

510. Adriaan de Ridder geboren: omstreeks 1760, misschien man van (gehuwd omstreeks 1784)

511. Tannetje Jacobs ? dit moet nog degelijk worden nagetrokken. Op de huwlijksacte van Jannetje is vermeld als ouders Adriaan Lievense de Ridder en Tannetje Jacobs als ouders.

Kinderen:

1. Lieven, geb. 18-7-1784 te Arnemuiden (tr. 26-1-1805 te Arnemuiden met Jacomijntje Grootjans, is dit de zelfde als hierboven?)

2. Jannetje, geb. 26-4-1805 te Arnemuiden (tr. 18-3-1826 (acte 1) met Blaas Jacobse de Nooijer)

0. Grietje, geb. omstreeks 1790 te Arnemuiden

GENERATIE X STAMOUDERS

512. Hendrik geboren omstreeks 1680

513. Brechtje Claeses mogelijk de naam van de moeder van Ids Hendriks en Ekke Hendriks. Zij leefde te Mildam omstreeks 1700 en was weduwe in 1746, overl. te Mildam in 1759.

Kinderen opgegeven bij de volkstelling van 1746:

1. Ids Hendriks, geb, 29-8-1707 te Schoterland

2. Ekke Hendriks, geb. 11-6-1710 te Schoterland (overl Oudeschoot 1782)

514. Lucas vader van Antje Lucas

640. N.N. Weijers geboren omstreeks 1700 mogelijk uit Bakel of Gemert en omstreken

641. onbekende vrouw

Kinderen:

1. Adrianus Weijers, geb. omstreeks 1730 te Helmond (tr. 1756 te Helmond met Joanna Maria van de Reijdt)

2. Jacobus Weijers, geb. omstreeks 1733 te helmond (tr. 1759 te Helmond met Joanna van Duppen)

650. Adrianus Joost Becx gehuwd: 1 November 1711 te Helmond (kerk: 15 November) met

651. Wilhelmina Antonissen Bakermans van Lierop of van Heurs ?

Kinderen

1. Maria, ged. 30-6-1712 te Helmond

2. Henrica, ged. 4-12-1715 te Helmond (zie 325)

652. Joannes Japsers Janssen geboren: te Helmond, gehuwd: 1 Fabruari 1699 te Helmond (ondertrouw: 17 Januari) met:

653. Catharina Lambertus van de Elsen overleden: 18 November 1734 te Helmond

Kinderen:

1. Jaspar, ged. 26-7-1704 te Helmond

2. Lambertus, ged. 14-1-1707 te Helmond (zie 326)

3. Peter, ged. 14-6-1709 te Helmond

4. Maria, ged. 3-6-1712 te Helmond

5. Anna Margareta, ged. 3-5-1716 te Helmond

696. Leendert Janse van Clarenbeek geboren: voor 1695, woonde te Westbroek en Utrecht, gehuwd op:

(1) 22 November 1718 te Utrecht met Aegtje Abrahams van Vulpen,

(2) voor 1723 met Willemijntje Henrickse

(3) 11 April 1730 te Utrecht met Hermentie Janse (zij hadden 3 zoons: Willem, Jacobus en Leonardus Klarenbeek)

697. Willemijntje Henrickse overleden: voor 1730

Uit dit huwlijk:

1. Johannes van Clarenbeek, ged. 16-2-1723 te Utrecht

2. Adrianus van Klarenbeek, ged. 21-10-1724 te Utrecht (tr. Utrecht 19-11-1748 met Geertruy van Spaenje)

3. Anna van Clarebeek, ged. 18-3-1726 te Utrecht

4. Joannes Klarenbeek, ged. 11-2-1728 te Utrecht

698. Johannes van Maarschalkerweerd gedoopt: 20 Maart 1704 te Utrecht, hovenier, gehuwd: 10 November 1731 te Utrecht met:

699. Maria Jansdr Wijnands

Uit dit huwelijk:

1. Maria, ged. 12-12-1731 te Utrecht

2. Johanna, ged. 18-9-1733 te Utrecht (overl. 6-2-1734 te Utrecht)

3. Johanna, ged. 23-6-1737 te Utrecht

4. Theodorus, ged. 7-8-1740 te Utrecht

5. Cornelia, ged. 20-9-1742 te Utrecht

6. Johannes, ged. 11-9-1745 te Utrecht

7. Kind, ged. 22-7-1747 te Utrecht

8. Mathias, ged. 18-8-1749 te Utrecht (gehuwd te Utrecht met Anna Mulder)

704. Nicolaas Jungerius (Klaas) gedoopt: 15 December 1694 (doopgetuigen: Aart Jungerius en Aletta van Houwelingen) te Gorinchem (Gorcum) (Herv.), Meester wagenmaker, leefde Almkerk en Gorcum. overleden: 1741 te Gorcum, gehuwd op 4 Mei 1721 te Gorinchem met

705. Susanna Struijk geboren: omstreeks 1688 te Gorinchem (Gorcum)

Kinderen:

1. Bastiaan, geb. 1722 te Almkerk (jong overl.)

2. Bastiaan, geb. 1723 te Gorinchem (zie 352)

3. Willemke, geb. 1725 te Gorinchem

4. Hermannus, geb. 1726 te Gorinchem

5. Bastiaantje, geb. 1729 te Gorinchem

6. Hermannus, geb. 1731 te Gorinchem

708. Evert Eersten van Noij geboren: omstreeks 1660 te Utrecht, Hovenier, gehuwd omstreeks 1688 (5 Mei of 28 April ?) te Utrecht met:

709. Annichje Gerritsdr. van Steenre

Kinderen:

1. Jacomijntje

2. Ernestus (zie 354)

3. Cornelis

4. Hendrik

710. Hermanus Hermans van Soestbergen (710=716=744) geboren: omstreeks 1685, Hovenier, overleden op: 23 Maart 1728, begraven 25 Maart 1728 te Utrecht. gehuwd op:

(1) 27 Januari 1700 te Utrecht met Aaltje Spickhorst (=711=745)

(2) 21 April 1714 te Utrecht met Petronella Drikse van Heteren (=717)

711. Aaltje Jurianus Spickhorst (711=745) gedoopt: 3 December 1679 te Utrecht, Hovenierster, begraven: 2 November 1713.

Uit het eerste huwlijk:

1. Hermanus, ged. 07-01-1701 te Utrecht

2. Jurrianus, ged. 05-04-1703 te Utrecht (zie 372)

3. Theodora, ged. 04-04-1706 te Utrecht (zie 355)

4. Gerrigje, ged. 04-01-1708 te Utrecht

5. Hermina, ged. 13-07-1710 te Utrecht (overl. 30-10-1716 te Utrecht)

6. Adrianus, ged. 15-01-1713 te Utrecht

712. Koot of Van Koten (712=728=1440) onbekende stamvader van de familie Koot, geboren omstreeks 1770, mogelijk uit Koten

Kinderen:

1. Johannes (zie 356=364)

2. Barend (zie 720)

714. Dirck van Velsen gedoopt: 8 Juli 1685 te Utrecht, overleden: September 1721, begraven: 18 September 1721 te Utrecht, gehuwd op: 3 April 1717 te Utrecht met

715. Jacomijntje van Steenre geboren: omstreeks 1695, overleden: Augustus 1753, begraven 17 Augustus 1753 te Utrecht. hertrouwd op: 31 Januari 1722 te Utrecht met Johannes Kool.

716. Hermanus Hermans van Soestbergen (710=716=744) geboren: omstreeks 1685, Hovenier, overleden op: 23 Maart 1728, begraven 25 Maart 1728 te Utrecht. gehuwd op:

(1) 27 Januari 1700 te Utrecht met Aaltje Spickhorst (=711=745)

(2) 21 April 1714 te Utrecht met Petronella Drikse van Heteren (=717)

717. Petronella Dirkse van Heteren gedoopt: 17 Januari 1689 te Utrecht, Hovenierster, overleden: December 1737, begraven 16 December 1737 te Utrecht.

Uit het tweede van Herman huwelijk:

1. Theodorus, ged. 28-01-1715 te Utrecht

2. Aletta, ged. (rk) 14-02-1717 te Utrecht (tr. 31-08-1743 te Utrecht met Adrianus Haarmans)

3. Herman, ged. (rk) 20-10-1719 te Utrecht

4. Elisabeth, ged. (rk) 23-09-1720 te Utrecht ( tr. 14-04-1743 te Utrecht met Jacobus de Koning)

5. Hermanus (Herman), ged. 24-03-1723 te Utrecht (zie 358)

6. Goyert, ged. 24-04-1727 te Utrecht

718. Huyg Hermans van Benthem geborem: omstreeks 1660, Hovenier, gehuwd op:

(1) 17 November 1696 te Utrecht met Claasje van Bemmel (overl. voor 1708) dr. Claas van Bemmel en Maria van Soestbergen, Hij had twee kinderen bij haar genaamd: Herman en Nicolaas

(2) 28 Januari 1708 te Utrecht met

719. Maria van Eijndhoven doop onbekend, mogelijke ouders (=1438 en 1439)

Uit dit tweede huwlijk:

1. Clasina, ged. 22-01-1709 te Utrecht (tr. 15-11-1732 te Utrecht met Cornelis Agterberg)

2. Cornelis, ged. 22-01-1709 te Utrecht

3. Adrianus, ged. 06-05-1710 te Utrecht

4. Franciscus, ged. 07-02-1712 te Utrecht

5. Wilhelmus, ged. 13-03-1714 te Utrecht

6. Wilhelmus, ged. 27-04-1715 te Utrecht

7. Anna, ged. 01-08-1716 te Utrecht

8. Johannes, ged. 13-01-1717 te Utrecht ( tr. met Cornelia van Zeyeveld)

9. Henricus, ged. 20-09-1718 te Utrecht

10. Mechtilda, ged. 20-09-1718 te Utrecht ( tr. 18-07-1761 te Utrecht met Jan Hoffert)

11. Erica, geb. 21-09-1720 te Utrecht (zie 359)

12. Maria, ged. 07-04-1722 te Utrecht (tr. 06-05-1741 te Utrecht met Hermanus van Beusekom zn van 736 en 737)

720. Barend Koot geboren: omstreeks 1720, Hovenier te Utrecht, overleden: December 1795, begraven: 9 December 1795 te Utrecht, Barend Koot van voogd over de onmundige kinderen van zijn broer Jan (=356), gehuwd op: 12 April 1760 te Utrecht met:

721. Geertruida Maria van Es gedoopt 15 Oktober 1722 te Utrecht, overleden: October 1777, begraven: 29 Oktober 1777 te Utrecht

722. Hubertus van Vinkenburg geboren: omstreeks 1710 mogelijk te Odijk, woonde te Odijk, gehuwd op: 6 December 1740 te Bunnik met:

723. Hendrine Sanderse van Reijn geboren: omstreeks 1710 mogelijk te Bunnik

724. Cornelis Stevens van Zijl gedoopt 28 Augustus 1699 te Utrecht. Hovenier, overleden: October 1775, begraven: 7 Oktober 1775, gehuwd op:

(1) 2 November 1726 te Utrecht met Teuntje Cornelisdr. de Roij (1700 - 3-1737) (zus van =1419)

(2) 7 September 1737 voor de schepenbank te Utrecht met:

725. Neeltje Casperse Breeman gedoopt: 10 April 1712, overleden: November 1780, begraven: 25 November 1780 te Utrecht. Zij werd ook genoemd: Neeltje Breeman, Cornelia de Rooij, Cornelia van Rooijen, Cornelia van Rietvelt, Neeltje Collet en Cornelia van Zijl

726. Hendrik Bolk gedoopt: 17 Augustus 1723 te Utrecht, Weversknecht, overleden: 1806, begraven 3 Februari 1806 te Utrecht. gehuwd op: 25 Mei 1747 (ondertrouw) te `s Hertogenbosch met

727. Catharina van Baleart geboren: omstreeks 1720 te `s Hertogenbosch, overleden: Februari 1806, begraven 18 Februari 1806 te Utrecht ( twee weken na haar man !)

728. Koot of Van Koten (712=728=1440) onbekende stamvader van de familie Koot, geboren omstreeks 1770, mogelijk uit Koten

Kinderen:

1. Johannes (zie 356=364)

2. Barend (zie 720)

730. Jan Cool geboren: omstreeks 1700 misschien te Bunnik of Houten, gehuwd op: 31 Oktober 1724 te Bunnik met:

731. Bartje van Dijk geboren omstreeks 1700. Hun dochter, gedoopt als Maria Cool, wordt ook wel Maria Bernardusse Kool genoemd, zijn Jan Cool en Bartje van Dijk wel haar ouders?

732. Jan Peer geboren: omstreeks 1695 te Montfoort ? overleden: na 1736, gehuwd op:

  1. 22 Januari 1718 te Montfoort (Herv.) met Susanna Cornelisdr. van Putten

Na dit hervormde huwlijk in 1718 is er 18 jaar later ook een Rooms Katholiek huwlijk op:

26 Maart 1736 te Montfoort (RK) huwd Jan Peer met Susanna van Putten, Jongeman en jongedochter van Montfoort. Bij het huwlijk staat de aantekening conv. (waarschijnlijk betekend dit conversie = bekeerd)

733. Susanna Cornelisdr. van Putten (Sanne) gedoopt: mogelijk als Sussanna dochter van Cornelis Goossens de Klapper te Monfoort (Herv.) op 30 Januari 1698. overleden: na 1736.

734. Teunis Versteeg gedoopt: 28 december 1712 te Montfoort, gehuwd op: 17 Januari 1734 te Montfoort met:

735. Ingetje Ram gedoopt: 8 Juli 1701 te Montfoort

736. Hermanus van Beusekom Landbouwer, overleden: 1728, begraven: 7 Oktober 1728 te Utrecht, gehuwd op: 2 Mei 1705 te Utrecht met:

737. Geertruy van Soestbergen overleden: Juni 1728, begraven 29 Juni 1728 te Utrecht

Uit dit huwelijk:

1. Theodora , ged. 20-10-1705 te Utrecht

2. Johanna , ged. 20-10-1705 te Utrecht

3. Theodora , ged. 31-03-1707 te Utrecht

4. Jannigje, ged. 10-12-1708 te Utrecht

5. Johanna , ged. 20-02-1711 te Utrecht

6. Johanna, ged. 05-07-1712 te Utrecht

7. Hermanus, ged. 10-01-1721 te Utrecht (zie 368)

8. Aalbert, ged. te Utrecht

9. Maria, tr. 17-07-1751 te Utrecht met Arie van Rooijen

738. Cornelis Jacobs van de Bilt geboren: voor 1677 mogelijk te Utrecht. Hovenier in Abstede, begraven: 21 September 1762 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 22 Januari 1701 te Utrecht met Aletta Arisdr. Backer (Aeltje)

(2) 25 November 1702 te Utrecht met:

739. Hendricki Juriaansdr Spickhorst gedoopt: 17 Maart 1684, Utrecht Abstede, overleden:Oktober 1765, begraven: 27 Oktober 1765 te Utrecht.

Kinderen:

1. Jacobus

2. Aletta

3. Jacobus

4. Gerarda

5. Cornelia

6. Adriaantje

7. Gregorius

8. Aletta (zie 369)

9. Jurianus

10. Lambertus

11. Maria

12. Wijnanda

13. Cornelis

740. Mathias Hendriksz van Nus (alias Boges) gehuwd op:

(1) Johanna Mansen (van Mansvelt)

(2) Cornelia Stoffels Schenk

(3) 16 April 1703 te Utrecht met:

741. Dorothea Jansdr van Reypendaal

742. Cornelis van de Brink gedoopt: 6 December 1692 te Utrecht, begraven: 29 December 1720 te Utrecht, gehuwd op: 11 December 1717 te Utrecht met

743. Cornelia van Steenderen gedoopt: 27 Febriari 1688 te Utrecht, begraven: 10 November 1754 te Utrecht. Hertrouwde: na 1720 met Pieter Schreer

744. Hermanus Hermans van Soestbergen (710=716=744) geboren: omstreeks 1685, Hovenier, overleden op: 23 Maart 1728, begraven 25 Maart 1728 te Utrecht. gehuwd op:

(1) 27 Januari 1700 te Utrecht met Aaltje Spickhorst (711=717)

(2) 21 April 1714 te Utrecht met Petronella Drikse van Heteren (=717)

745. Aaltje Spickhorst (711=717=745) gedoopt: 3 December 1679 te Utrecht, Hovenierster, begraven: 2 November 1713.

746. Cornelis Jacobs Verweij geboren: omstreeks 1675, Hovenier, gehuwd:

(1) op 23 April 1701 te Utrecht (RK Achter de Weystraat) met Aeltje Jans van Duynen

(2) op 14 September 1711 (voor het gerecht) te Utrecht met:

747. Maria Arie Goyers van Maarschalkerweerd gedoopt: 17 Januari 1692 te Utrecht, begraven: 26 Oktober 1769 te Utrecht.

748. Hermanus Gresnigt gedoopt: 25 Augustus 1683 te Utrecht, Hovenier, gehuwd op: 14 September 1715 te Utrecht met:

749. Huybertje van Benthem (749=767) gedoopt: 11 Augustus 1683 te Utrecht, eerst gehuwd op:

  1. 7 Mei 1707 te Utrecht met Herman Willems van Soestbergen (=766)

(2) 14 September 1715 te Utrecht met Hermanus Gresnigt (=748)

750. Cornelis Aarts Mollenvanger (alias Woudenberg) Hovenier te Utrecht, gehuwd op:

(1) omstreeks 1695 met Hendrikje van Bemmel, dr. van Claas van Bemmel en Maria van Soestbergen

Hij had drie kinderen uit dit eerste huwlijk: Clasina, Johannes en Claas

(2) 8 Oktober 1722 te Utrecht met

751. Maria Dirksdr. van Steenre gedoopt: 21 Juni 1690 te Utrecht.

Kinderen:

1. Hendrikus Woudenberg, ged. 13-07-1723 te Utrecht

2. Theodora Woudenberg, ged. 10-01-1725 te Utrecht (zie 375)

3. Adrianus Woudenberg, ged. 24-02-1729 te Utrecht

752. Gerrits Aartsz de Groot geboren omstreeks 1650, Hovenier, gehuwd op: 27 September 1679 te Utrecht met:

753. Willemijntje Willems Gresnigt geboren omstreeks 1655, begraven: 30 Januari 1718 te Utrecht

754. Goyert van Soestbergen geboren: omstreeks 1678, Hovenier. gehuwd op: 1 Mei 1706 te Utrecht met

755. Christina Peerboom (Stijnti) gedoopt: 12 April 1683 te Utrecht, begraven: 30 Januari 1749 te Utrecht

Kinderen:

1. Hermanus, ged. 11-03-1707 te Utrecht

2. Theodora (Dirkje), ged. 21-04-1708 te Utrecht (zie 377)

3. Hermanus, ged. 02-04-1709 te Utrecht

4. Maria, ged. (rk) 05-08-1710 te Utrecht (tr. 24-06-1747 te Utrecht met Willem Balk)

5. Geertruy, ged. (rk) 18-09-1711 te Utrecht

6. Cornelia, ged. (rk) 19-12-1713 te Utrecht (tr. 04-08-1742 te Utrecht met Bernardus Smits)

7. Petronella, ged. (rk) 19-03-1715 te Utrecht (tr. 04-05-1748 te Utrecht met Jan ter Voet)

8. Francisca, ged. (rk) 18-04-1716 te Utrecht (tr. 11-11-1741 te Utrecht met Gerrit van Schaik)

9. Jan, ged. (rk) 19-09-1717 te Utrecht

10. Frans, ged. (rk) 19-09-1717 te Utrecht

11. Johanna, ged. 10-03-1719 te Utrecht

756. Justus van Eijk gedoopt: 16 Maart 1696 te Utrecht buiten de Weerd, Hovenier, begraven 13 December 1762 te Utrecht. gehuwd op: 25 September 1718 te Utrecht met:

757. Catharina Schouten (Catrijn) gedoopt: 16 Maart 1696 te Utrecht, begraven: 20 April 1769 te Utrecht.

758. Lambert van Schoonhoven geboren: 1713 te Utrecht, gehuwd op: 21 Januari 1736 te Utrecht met:

759. Maria de Groot gedoopt: 10 April 1717

760. Johannes Hardenberg (Jan Gerritsz) gedoopt: 13 Juli 1689 te Utrecht buiten de Weerd, Hovenier, Woonde buiten de Weerd bij het St. Antoniusgasthuis. begraven 22 Oktober 1764 te Utrecht. gehuwd op:

(1) 8 Mei 1711 te Utrecht met Hermina Corsdr. van de Hogen

(2) 18 December 1734 te Utrecht met Willemijntje van der Steen (overl. 1761)

761. Hermina van de Hogen (Hermijntje Corsdr.) gedoopt: 24 Mei 1687 te Utrecht, overleden: September 1734, begraven: 15 September 1734 te Utrecht

762. Lambertus van de Bilt gedoopt: 5 Augustus 1696 te Utrecht, begraven: 16 December 1779 te Utrecht. Hovenier, gehuwd op: 25 November 1719 te Utrecht met:

763. Wilhelmina van Vulpen gedoopt: 5 Augustus 1696 te Utrecht, begraven: 16 December 1779 te Utrecht.

Kinderen:

1. Cornelis

2. Arie

3. Clasina (zie 381)

4. Johanna

5. Willem

6. Lamberti

7. Cornelia

8. Wilhelmus

9. Stephanus

10. Hermanus

764. Pieter Cornelisz de Rijk geboren: 1665 te Kockengen, Hovenier te Utrecht , woonde achter de "Koekoek" buiten de Weerd bij Utrecht, behoorde tot de Oud-Katholieke kerk, begraven: 29 Oktober 1747 te Utrecht, gehuwd op: 23 Juni 1694 te Utrecht met

765. Marrichje Jansdr. Spruit overleden 31 Juli 1734 te Utrecht, begraven te Utrecht

Kinderen:

1. Margareta, geb. 8-12-1694 te Utrecht, .

2. Johannes, geb. 24-1-1697 te Utrecht (overl.1737 te Utrecht, hovenier)

3. Margaretha, geb. 9-4-1700 te Utrecht.

4. Cornelis, geb. 14-10-1701 te Utrecht (overleden 11-12-1701 te Utrecht)

5. Cornelis, geb. 10-12-1702 te Utrecht (zie 382).

766. Hermanus Willems van Soestbergen gedoopt: 15 April 1681 te Utrecht, Hovenier te Abstede, begraven: 11 Oktober 1713 te Utrecht, gehuwd op 7 Mei 1707 te Utrecht met:

767. Huybertje van Benthem (749=767) gedoopt: 11 Augustus 1683 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 7 Mei 1707 te Utrecht met Herman Willems van Soestbergen (=766)

(2) 14 September 1715 te Utrecht met Hermanus Gresnigt (=748)

Uit het huwlijk met Herman:

1. Willemina, ged. 05-03-1708 te Utrecht (tr. 15-01-1738 te Utrecht Willem van Steenderen)

2. Maria, ged. 05-03-1708 te Utrecht

3. Hermina, ged. 13-04-1710 te Utrecht

4. Maria, ged. 17-05-1711 te Utrecht (zie 383)

5. Hermanus, ged. 02-09-1712 te Utrecht

6. Herman, ged. 10-02-1714 te Utrecht

768. Cornelis Teunisse Pieren gedoopt: omstreeks 1714 te Dubbeldam, Op de huwlijksacte staat: Cornelis is geboren op t nieuwe veer onder Dubbeldam en na het huwlijk met attestatie daarheen vertrokken, gehuwd: 3 juli 1737 te Hoge en Lage Zwaluwe met:

769. Johanna Boot gedoopt: 27-5-1714 te lage Zwaluwe

Kind:

1. Teunis Cornelisz (zie 384)

770. Isaac Molegraaff geboren: omstreeks 1700 van Drimmelen, woonde te Lage Zwaluwe, gehuwd: 11 Augustus 1731 te Lage Zwaluwe met

771. Jannigje (Jannetie) van Beijeren geboren: 8 September 1697 te Lage Zwaluwe, zij was weduwe van Jacob Jans van Raamsdonk (ged. 6-3-1695 te Hoge Zwaluwe - overl. voor 3-6-1731 te Lage Zwaluwe), ze had uit dit eerder huwlijk, gesloten op 19 Juli 1720 te Lage Zwaluwe, twee kinderen: Johanna (geb. 21-6-1722 te Lage Zwaluwe) en Catharina (geb. 17-11-1726 te Lage Zwaluwe)

Kinderen uit haar tweede huwlijk:

1. Corstiaan, ged. 26-8-1731 te Lage Zwaluwe (tr. 17-10-1756 met Anna Cornelia de Wijs)

2. Teunis, ged. 22-4-1733 te Lage Zwaluw (tr. 22-9-1754 te Lage Zwaluwe met Adriaantje van Lil)

3. Jannigje, ged. 20-3-1735 te Lage Zwaluwe

4. Maria Isaacs, geb. 24-6-1737, ged. 30-6-1737 te Lage Zwaluwe (zie 385)

776. Hermanus de Wit geboren: omstreeks 1725 misschien te Den Haag, gehuwd: 17 September 1741 te Den Haag met

777. Ida van Andel geboren: omstreeks 1725

Kinderen:

1. Kornelis, ged. 22-4-1742 te Den Haag

2. Johannes, ged. 28-8-1743 te den Haag

3. Margarita, ged. 1-1-1746 te Den Haag

4. Jacoba Maria, ged. 13-12-1748 te Den Haag

778. Cornelis Mouthaan gedoopt: 27 December 1724 te Dordrecht, begraven: 16 Juni 1767 te Dordrecht, gehuwd: 8 Maart 1750 te Dordrecht met

779. Christine Margarita Bras kwam uit Mulm a/d Rijn

Kinderen:

1. Jacob, ged. 11-3-1750 te Dordrecht

2. Pieter, ged. 9-4-1751 te Dordrecht

3. Elisabeth, ged. 19-4-1754 te Dordrecht

4. Catharina, ged. 12-6-1757 te Dordrecht

780. Alof Lubberts (Weekhout) woonde te Arnhem

781. Geertje Gerritze

782. Hendrik Janssen

783. Adriaantje Krekel

792. Arij Aartsz van der Wulp (440=792) geboren: 1725 te `s Gravendeel, begraven: 20 Augustus 1768 te `s Gravendeel, gehuwd: omstreeks 1762 met:

793. Jannigje Melisse Bax (441=793) geboren: 1730 te `s Gravendeel, lidmaat `s Gravendeel: 28 Maart 1760, begraven: 20 Juli 1808 te `s Gravendeel

Kinderen:

1. Melis, ged. 7-2-1764 te `s Gravendeel (zie 220)

2. Pieternella, geb. 1762 te `s Gravendeel (tr. 9-4-1790 te `s Gravendeel met Jann Pieters Uijterlinden)

3. Aart, geb. 10-12-1767 te `s Gravendeel (zie 396)

794. Arij Ewoutsz van der Giessen geboren: 1735 te `s Gravendeel, gehuwd: 19 Mei 1763 te `s Gravendeel met

795. Aaltje Frans de Bruijn

Kinderen:

1. Lijsje, geb. 1765 te `s Gravendeel

2. Frans Ariensz, ged. 21-9-1767 te `s Gravendeel (tr. Kaatje Vervoorn)

832. Jan Daniels Veen gehuwd met:

833. Stijntje Ariensdr. Hartog

Kinderen:

1. Daniel Janszn, ged. 11-3-1716 te Sliedrecht (tr. 5-6-1745 te Sliedrecht Maijke Cornelisdr de Koning)

2. Cornelia Jansdr, ged. 29-10-1719 te Sliedrecht (tr. Wouter Aartszn Vermeulen)

3. Arien Janszn., ged. 21-2-1723 te Sliedrecht (tr. Krijntje Bastiaansdr Dekker)

4. Maarten Janszn, ged. 17-2-1726 te Sliedrecht (zie 416)

834. Jan Booij (waarschijnlijk) gedoopt: 29 Maart 1705 te Dubbeldam, gehuwd op: 9 Augustus 1722 (17 jaar oud ?) te Dubbeldam met:

835. Aagje Dekkers

Kinderen:

1. Jan, ged. 8-11-1722 te Dubbeldam

2. Ariaantje, 23-1-1724 te Dubbeldam

3. Heijltje, ged. 9-9-1725 te Dubbeldam

836. Pieter Cornelis Baars (is hij de zoon van Cornelis Pietersz Baars uit Oud Beijerland?) gehuwd op: 23 Juni 1719 te Zwijndrecht met:

837. Jannetje Hendriks Hestorcamp gedoopt: 7 januari 1694 te Zwijndrecht, dochter van Hendrik en Maria Hestorcamp

Kinderen:

1. Jacomijntje, ged. 15 Nov 1722 te Zwijndrecht

2. Cornelis, ged 7 May 1724 te Zwijndrecht

3. Hendrik, ged 28 Sep 1727 te Zwijndrecht

4. Johannes, ged 27 Feb 1729 te Zwijndrecht

5. Maria, ged 2 Nov 1731 te Zwijndrecht

6. Pieter, ged 29 Aug 1734 te Zwijndrecht

7. Jacob, ged 29 Aug 1734 te Zwijndrecht

838. Arij Gerrits (Geerts) van der Hoeven geboren: omstreeks 1696 te Ridderkerk, gehuwd: 12 july 1721 te Ridderkerk met:

839. Neeltje Hendriks de Jong

Kinderen:

1. Gerrit, ged. 31-5-1722 te Heerjansdam

2. Marijtje, ged. 29-8-1723 te Heerjansdam

3. Hendrik, ged. 8-7-1725 te Heerjansdam

4. Heijltje, ged. 27-10-1726 te Heerjansdam

5. Jannetje, ged. 14-3-1728 te Heerjansdam

6. Jannetje, ged. 4-6-1730 te Ridderkerk

7. Jannigje, ged. 24-6-1731 te Ridderkerk

8. Neeltje, ged. 20-12-1733 te Ridderkerk

9. Hendrik, ged. 25-12-1735 te Ridderkerk

840. Hendrik Legeste gedoopt: 29 November1699 in Barendrecht, Wordt lidmaat te Rhoon 23 Maart 1735 samen met zijn vrouw, overleden: 28 janurai 1764 in Rhoon (oud 64 jaar) en begraven: 1 Februari 1764 in Rhoon, gehuwd op: 27 April 1721 te West-Barendrecht met:

841. Klaasje Pietersz(e) van Dijk gedoopt: 14 oktober 1696 te Barendrecht, begraven: 9 April 1764 te Rhoon

Kinderen:

1. Heijltje Hendricksdr., ged. 27-7-1721 in Barendrecht (tr. 9-5-1751 in Charlois met Klaas Cornelisz. Lexmond)
2. Pietertje Hendricksdr., ged. 21-11-1723 in Barendrecht (tr. 23-5-1754 in Rhoon met Jasper de Vroet)

3. Lena (Leene) Hendricksdr., ged. 27-1-1726 in Barendrecht (tr. 25-8-1754 in Rhoon met Jan Arijensz. Verschoor)
4. Pieter Hendricksz., ged.16-5-1728 in Rhoon.
5. Arij (Arie) Hednricksz. (zie 420)
6. Grietje Hendricksdr., ged. 28-6-1733 in Rhoon (tr. 23-7-1760 met Cornelis Simonsz. Mastenbroek)
7. Barber Hendricksdr. ged. 10-3-1737 in Rhoon (begr. op 6-5-1747 in Rhoon)

842. Pieter Jans Decker gedoopt: 3 December 1702 te Groot Ammers, Baas timmerman te Groote Lindt (1736) overlijden aangegeven Groote Lindt 17 April 1751 (impost), gehuwd: Groote Lindt 30-November 1727 (ondertrouwd Brandwijk) als jm van Gijbeland met:

843. Pietertje Cornelisdr. Baertman gedoopt: 19 September 1706 te Groote Lindt, overleden: 16 Oktober 1748

Kinderen:

1. Cornelia, ged. 15-2-1728 te Groote Lindt 

844. Bastiaan Chiele Kool zoon van Michiel Kool, geboren omstreeks 1690, gehuwd op: 30 Juni 1715 te Zwijndrecht met:

845. Johanna van Es

Kinderen:

1. Michiel, ged. 7-6-1716 te Zwijndrecht

2. Arie, ged. 9-9-1717 te Zwijndrecht (zie 422)

3. Michiel, ged. 27-9-1719 te Zwijndrecht

4. Maaijke, ged. 13-2-1724 te Zwijndrecht

 

846. Willem Jacobs van der Linden gehuwd op: 2 April 1709 te Zwijndrecht (Trouwboek Zwijndrecht (NH): 1709, den 2 April is in de Lind getrouwt Willem Jacobse van der Linden j.m. met Marijtje Jans Visser j.d., woonende bijde alhier.) met

847. Marijtje Jans Visser zij wordt bij de doopen van haar kinderen: Jan, Johanna en Grietje ook Marijtje Johannes Tiele genoemd.

Kinderen:

1. Teuntje, ged. 8-6-1710 te Zwijndrecht

2. Jacob, ged. 18-6-1713 te Zwijndrecht (tr. Zwijndrecht 9-9-1736 met Ariaantje Pieters van der Net)

3. Jan, ged. 1-12-1715 te Zwijndrecht

4. Johanna, ged. 14-8-1718 te Zwijndrecht (zie 423)

5. Grietje, ged. 14-9-1721 te Zwijndrecht

6. Jan, ged. 30-1-1724 te Zwijndrecht

7. Pieter, ged. 24-11-1726 te Zwijndrecht

8. Teunis, ged. 19-10-1732 te Zwijndrecht

852. Jan Janse Klop geboren: 15 Augustus 1683 te Hardinxveld, gehuwd op: 12 oktober 1710 te Hardinxveld met:

853. Bastiaantje Aries Klop geboren: omstreeks 1689 te Hardinxveld

Kinderen:

1. Arie, geb. 21-6-1712

2. Cornelis, geb. omstreeks 1713

3. Annigje, geb. 10-11-1720

4. gerrit, geb. 12-3-1724

854. Jacob Frederikse Klop geboren: 11 Juli 1679 te Hardinxveld, gehuwd op: 29 Juni 1714 met

855. Lijntje Cornelise van Wolferen geboren: omstreeks 1693 te Hardinxveld

Kinderen:

2. Lijsbeth, geb. 15-11-1716 te Hardinxveld

1. Frederik, geb. 9-3-1715 te Hardinxveld

3. Marretje, geb. 26-12-1718 te Hardinxveld

4. Adriaantje, geb. 9-3-1721 (tweeling) te Hardinxveld

5. Frederik, geb. 9-3-1721 (tweeling) te Hardinxveld

6. Maria, geb. 9-4-1724 te Hardinxveld

7. Frederik, geb. 19-4-1726 te Hardinxveld

8. Maria

9. Marretje

 

864. Abraham Lambertsz Kok gedoopt: 2 December 1696 te Groot Ammers, zoon van Lambert Pieterse Kok, gehuwd: omstreeks 1723 met

865. een onbekende vrouw

Kinderen:

1. Neeltje, ged. 17-9-1724 te Groot Ammers

2. Lambert, ged. 16-9-1725 te Groot Ammers

3. Lambert, ged. 22-9-1727 te Groot Ammers

4. Lambert, ged. 13-11-1729 te Groot Ammers

5. Cornelia, ged. 20-2-1735 te Groot Ammers

6. Pieter, ged. 13-5-1738 te Groot Ammers

868. Jan Cornelisse Alblas gedoopt: 17 Mei 1683 te Ameide, gehuwd: 10 Mei 1705 te Ameide met

869. Annetje Janse Coppelaar gedoopt: 27 Mei 1683 te Ameide

Kinderen:

1. Willempje, ged. 19-1-1708 te Ameide

2. Cornelis Jans, ged. 22-5-1712 te Ameide

3. Merrigje, ged. 10-11-1715 te Ameide

4. Ariaantje, ged. 19-3-1719 te Ameide

5. Johanna, ged. 28-6-1722 te Ameide

6. Jan, ged. 2-1-1724 te Ameide

7. Samuel, ged. 13-3-1729 te Ameide

870. Johannes Jans Heikoop geboren: omstreeks 1700, zoon van Jan Heikoop, woonde te Molenaarsgraaf en Brandwijk, gehuwd: omstreeks 1728 met

871. Neeltje Boer

Kinderen:

1. Jan, ged. 13-11-1729 te Molenaarsgraaf

2. Boudewijntje, ged. 4-5-1732 te Molenaarsgraaf

3. Maarten, ged. 24-5-1733 te Brandwijk

4. Catrina, ged. 23-1-1735 te Brandwijk

5. Martijntje, geb. 25-3-1736 te Brandwijk

6. Catharina, ged. 18-8-1737 te Brandwijk

7. Pietertje, ged. 27-9-1739 te Brandwijk

8. Catharina, ged. 9-2-1741 te Schoonhoven

9. Jan, ged. 9-6-1743 te Brandwijk

10. Adriana, ged. 13-12-1744 te Brandwijk

872. Arij Korsz Blonk uit Krimpen aan de Lek (Arij Kornelis Blonk)

873. Sijgje Ariens Sluijmer

Kinderen:

1. Cors (Corstiaan), geb. 1724 te Krimpen aan de Lek (tr. 28-8-1757 te Krimpen aan de Lek met Cornelia Versluis)

2. Marija, ged. 8-6-1732 te Krimpen aan de Lek (tr. 16-3-1774 Krimpen aan de Lek met Wouter Willemse Versluis)

3. Johannes, ged. 4-8-1737 te Krimpen aan de Lek (zie 436)

874. Willem Pietersz `t Hart uit Krimpen, gehuwd: 28 December 1727 te Krimpen aan de Lek met

875. Elisabeth Gerrits

Kinderen:

1. Anna, ged. 27-1-1729 te Krimpen aan de Lek

2. IJghje, ged. 21-1-1731 te Krimpen aan de Lek

3. Jan, ged. 9-11-1732 te Krimpen aan de Lek

4. Pieter, ged. 23-2-1737 te Krimpen aan de Lek

5. Neeltje, ged. 17-12-1741 te Krimpen aan de Lek

878. Cornelis Kok gedoopt: 4 september 1712 te Ammerstol, gehuwd: 13 Januari 1735 te Bergambacht, Gouderak met:

879. Merrigje (Cornelisse) van der Graaf ook Merrichje van de Graaff van Noordpolsbroek

Kinderen:

1. Willempje, ged. 19-1-1735 te Polsbroek

2. Pieter, ged. 23-6-1737 te Ammerstol

3. Beeligje, ged. 3-1-1740 te Ammerstol

4. Jacob, ged. 28-1-1743 te Ammerstol

5. Maria, ged. 5-9-1745 te Ammerstol

6. Cornelis, ged. 28-9-1749 te Ammerstol

880. Aart Andriesse van der Wulp (880=1584) geboren: 1690 te `s Gravendeel, begraven: 6 Maart 1764 te `s Gravendeel, gehuwd: 1715 met:

881. Pieternel Jansdr. van Strijen (881=1585) geboren: 1690 te `s Gravendeel, begraven: 28 September 1773 te `s Gravendeel

Kinderen:

1. Jan, geb. omstreeks 1720 te 's-Gravendeel (tr voor 1747 Teuntje Leenderts van Gemert)

2. Ary, geb omstreeks 1725 te 's-Gravendeel (zie 440=792)

3. Maayke, ged. 25-4-1717 Puttershoek ( begr 26-11-1774 te 's-Gravendeel , tr omstreeks 1740 te 's-Gravendeel Fleuris Kleinjan)

4. Aryaantje, geb 1720 te 's-Gravendeel 1720 (overl. 12-4-1787 te 's-Gravendeel, tr 's-Gravendeel ca 1745 Frans van Gemert)

5. Neeltje, geb omstreeks 1720 te 's-Gravendeel (begr. 7-8-1811 te 's-Gravendeel, tr Jacob Corsse Mookhoek)

882. Melis Gerrits Bax (882=1586) genoemd in 1726, als waker te `s Gravendeel 6 September 1736 begraven: 15 Mei 1779 te `s Gravendeel, gehuwd:

(1) omstreeks 1730 met Marie Dominee (ged. 3-1-1709 te Strijen, begraven 19-9-1733 te `s Gravendeel)

(2) omstreeks 1739 te `s Gravendeel met

883. Hendriksje Ariens Kluijt (883=1587) begraven: 13 Januari 1772 te `s Gravendeel

Uit dit huwlijk

1. Jannigje, geb. 1740 te `s Gravendeel

2. Lijpje, geb. 1742 te `s Gravendeel

3. Hendrick, geb. 1745 te `s Gravendeel

4. Ariaantje, geb. 1748 te `s Gravendeel

5. Hendrickje, geb. 1752 te `s Gravendeel

6. Arij, geb. 1760 te `s Gravendeel

7. Pieterje, geb. 1765 te `s Gravendeel

884. Leendert Moret woonde te Dubbeldam, overleden: 24 April 1760 te Dodrecht, begraven op 28 April, banns Rijsoort 11 Januari 1714

885. Ingetje Cornelisdr. de Zeeuw gedoopt 29 Februari 1688 te Rijsoort, begraven 19 April 1748 te Dubbeldam

Kinderen:

1. Leendert Leenderts, ged. 29-9-1715 te Dubbeldam

2. Ariaantje Leenderts, ged. 16-10-1718 te Dubbeldam

3. Cornelis Leenderts, ged. 2 May 1723 te Dubbeldam

4. Andries Leenderts, ged. 25-6-1724 te Dubbeldam

886. Cornelis Jans Geervliet chirurg, deed belijdenis te 's-Gravendeel in 1717, was koster aldaar, begraven: 9 April 1761 te `s Gravendeel, gehuwd

(2) 13 April 1732 te `s Gravendeel met Anna Joostendr. Wildeman (begr. 17-8-1781)

(1) 8 Mei 1716 te `s Gravendeel met

887. Elisabeth Pieters Cranendonck begraven te 's-Gravendeel 18 November 1726

912. Cornelis Hooghart geboren: 7 December 1704 te Zuid-Beijerland, gehuwd:

(1) 22 Juli 1724 te Zuid-Beijerland met Marijtje Cornelis Viskil

(2) 13 Februari 1729 (21-1-1729) te Goudswaard met Pieternelletje Leenderts Spruijt

(3) 29 April 1731 te Oud-Beijerland met

913. Martijntje Pietersdr den Ouden

914. Arij (van) Gorcum gedoopt: 25 Juni 1724 te Nieuw-Beijerland, gehuwd: 15 November 1747 te Spijkenisse met:

915. Heinderijntje Jooste Goudswaart (Hendrijna) gedoopt: 1 April 1724 te Spijkenisse

Kinderen:

1. Johanna, ged. 15-4-1748 te Nieuw-Beijerland

2. Celia, ged. 20-4-1749 te Nieuw-Beijerland

3. Annetje, ged. 28-6-1750 te Nieuw-Beijerland

4. Adrianus, ged. 7-5-1752 te Nieuw-Beijerland

5. Joost, ged. 23-2-1755 te Nieuw-Beijerland

6. Adrianus, ged. 13-3-1757 te Piershil

7. Lena, ged. 10-12-1758 te Piershil

916. Gijsbert Appeldoorn

917. Susanna Freeser geboren: 1718 te Lexmond (?), overleden: 7 April 1800 te Rotterdam, de naam Fraser komt voor in Rotterdam omstreeks 1750. Haar naam wordt ook als Vreser geschreven. Ze woonde bij de doop van haar zoon Pieter in de Trouwsteeg te Rotterdam. Susanna had een zus of een ander familielid die Abigael Vreser heette. In Lexmond huwde: Joost VRESER op 19-12-1717 met Abigael Herrevelt HOEKWATER is dit familie? Joost was eerder gehuwd geweest (omstreeks 1712) met Annigie Imants VERHAAR. De naam BRONKHORST van de vrouw van Pieter Appeldoorn uit Rotterdam komt ook voor in LEXMOND

kinderen:

1. Pieter, ged. 20-6-1751 te Rotterdam (get. Abigael Vreser) (Pieter van Appeldoorn tr. 21-5-1776 te Rotterdam met Neeltje Bronkhorst, kinderen uit dit huwlijk: Sussanna, 16-3-1776, Maria: 18-10-1778: Abigael: 21-9-1783 allen te Rotterdam gedoopt)

2. Joseph (Joost) geb. 4-11-1753 te Rotterdam

918. Hendrik Veldhuizen geboren/gedoopt: 27 Juli 1723 te Rotterdam, overleden: 17 Juni 1780 te Rotterdam, gehuwd: 15 December 1744 te Rotterdam met

919. Marijtje Batenburg overleden: 18 Februari 1786 te Rotterdam, zou uit de Batenburg familie uit Mijnsherenland kunnen stammen. Er woonde ook een grote familie Van Batenburg in Rotterdam

920. Huibregt (Huijbertus) Romeijn misschien gedoopt: 5 Juli 1708 te Dussen, als zoon van Cornelis Romeijn en Ariaantje Klassen Burger

gehuwd:

(1) 3 Mei 1737 te Numansdorp met Maaike van der Burg

(2) misschien in 1741 met Jannigje Vogelaar

(3) omstreeks 1752 met Lena Hups

921. Maaike van der Burg gedoopt: 5 Mei 1701 te Numansdorp

Kinderen:

2. Jasper Huibregts, ged. 1739

922. Rokus Ploegers geboren: omstreeks 1720 te Strijen, gehuwd: 1742 te Strijen met:

923. Annigje Hoekseweg geboren: omstreeks 1720

Kinderen o.a.:

1. Lijsbeth, ged. 4-10-1744 te Strijen

2. Adriana, geb. omstreeks 1754 te Strijen

924. Hendrik Mostert

926. Pieter Verschoor gedoopt: 23 Januari 1707 te Strijen, Lidmaat Ned. Herv. Kerk te Strijen in 1732, gehuwd: 1735 te Strijen met

927. Trijntje Verhoek (van Hoek) geboren: 1713 te Strijen

Kinderen:

1. Gerrit, ged. 17-1-1733 te Strijen

2. Gerrit, ged. 4-5-1734 te Strijen

3. Abraham, ged. 24-2-1737 te Strijen

4. Johanna, ged. 27-3-1740 te Strijen

5. Abraham, ged. 29-12-1742 te Strijen

6. Maaijke, ged. 29-11-1744 te Strijen

7. Dirk, ged. 4-11-1747 te Strijen (overl. na 1813, schoenmaker te Strijen)

928. In de omgeving van Rotterdam en Leiden woonde in de 18de eeuw enige families Storm waaruit Arnoldus zou kunnen stammen, in deze families komt de naam Arnold en Pieter voor, maar: volgens Wim Storm zijn de ouders van Arnoldus Storm. Pieter Pietersz Storm en zijn vrouw Geertrudis Vasse de Hoogh. Deze woonde echter in Waspik, Noord-Brabant, hoe de familieband precies in elkaar zit is nog onzeker.

930. Jan Gerrits Vijfhuizen geboren: omstreeks 1721 te Rotterdam, woonde in 1744 aan de Oppert, gehuwd op: 14 April 1744 te Rotterdam met:

931. Lijntje Jans Opheusden geboren: 7 Maart 1723 te Rotterdam Op 't Haaghse Veer (doopgetuige Lijntje Joosten), overleden: 4 Januari 1795 te Rotterdam in het Armenhuis, begraven: 7 Januari 1795 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Jannetje (zie 465)

948. Laurens de Groot gehuwd met:

949. Maria Kocke

950. Clement Leendertsz Verschoor gedoopt: 22 Januari 1708 te Charlois, gehuwd: 5 december 1734 te Charlois met:

951. Pleuntje Cornelisdr van der Park

Kinderen:

1. Jannetje, ged. 17-4-1735 te Charlois

2. Jannigje, ged. 9-12-1736 te Charlois

3. Annetje, ged. 19-10-1738 te Charlois

4. Annigje, ged. 13-1-1743 te Charlois

5. Ariaantje, ged. 18-6-1741 te Charlois

6. Leendert, ged. 18-6-1741 te Charlois

952. Jacobus Oudewater

953. Anna van Loon

954. Pieter Hofland gedoopt: 27 September 1712 te Rotterdam, gehuwd: 7 Januari 1738 te Rotterdam met:

955. Anna Jans Dees geboren: omstreeks 1715

Kinderen:

1. Marija, ged. 2-10-1738 te Rotterdam

2. Jan, ged. 1-4-1742 te Rotterdam

3. Maria, ged. 8-8-1745 te Rotterdam

4. Klaas, ged. 11-8-1748 te Rotterdam

5. Klaas, ged. 29-4-1753 te Rotterdam

996. Johannes de Man woonde te Brielle

997. Elisabeth Fierings in 1784 huwd haar zoon als Jacobus Vierens de Man, de familienaam Fierens komt voor op Sint Annaland in Zeeland.

998. Haije Wijbes Faber gedoopt: 31 Oktober 1715 te Franeker, overleden: voor 1811, gehuwd:

(1) 1 Januari 1738 te Franeker met Antje Hendriks (zij hadden een kind: Angenietje Faber, ged. 23-4-1741)

(2) 18 Augustus 1743 te Franeker Attje Luitjes (zij hadden drie kinderen: Antje, Wijbe en Luttje)

(3) 30 Oktober 1759 met:

999. Tietje Watses geboren: omstreeks 1735, overleden: voor 1811

Kinderen:

1. Antje Faber, ged. 3-10-1759 te Franeker

2. Watse Haijes Faber, ged. 9-10-1760 te Franeker (overl. 5-1-1815 te Franeker)

3. Antje Faber, ged. 12-12-1762 te Franeker

4. Lijsbeth Faber, ged. 28-1-1767 te Franeker

5. Gellof Faber, ged. 13-12-1769 te Franeker

1004. Jacobus van Item

1005. Maria Catharina Huijberts

1008. Jacob

1010. Adriaan de Nooijer

GENERATIE XI STAMGROOTOUDERS

1024. ?

1025. Claes patroniem van Brechtje Claeses

1304. Gaspar Joannes van Dulcken gehuwd:

(1) Anna Willems (overl. 25 September 1668 te Helmond) (zij hadden een zoon)

(2) 13 Januari 1669 te Helmond met:

1305. Judith Wilberts overleden: 3 September 1700 te Helmond

Kinderen:

1. Joannes, ged. 7-1-1671, te Helmond (zie 652)

2. Willibrorda, ged. 1-8-1673 te Helmond

3. Petrus, ged. 21-9-1676 te Helmond

4. Petrus, ged. 26-?-1677 te Helmond

5. Antonius, ged. 6-11-1683 te Helmond

1392. Joannes Reijken van Claerenbeek gehuwd op: 17 juli 1699 te Utrecht met:

1393. Wijnanda Lenders

Kinderen:

1. Aerdt Janse van Clarenbeek (tr. Elisabeth)

2. Leendert Janse van Clarenbeek (zie 696)

3. Hendrick Janse van Claerbeek (tr. Utrecht 9-5-1719 met Marretje Jans Bouw)

4. Jan van Clarenbeek (tr. Grietje Gerrits Haanenberg)

5. Christina van Clarenbeek, ged. 16-3-1701 te Utrecht

6. Agnes Jansen Clarenbeek

1396. Dirk Jans Maarschalkerweerd hovenier, gehuwd:

(1) 14 Mei 1701 te Utrecht met Maria van Beusekom (overl. voor 1706)

(2) 2 Oktober 1706 te Utrecht met Liebeth Jansdr Michiels (uit dit huwlijk 4 kinderen)

1397. Maria van Beusekom

Uit het eerste huwelijk:

1. Johannes ged. 20-3-1704 te Utrecht

1398. Jan Wijnands

1408. Bastiaan Jungerius geboren: omstreeks 1654 te Almkerk, meesterwagenmaker te Gorinchem (Gorcum), begraven: 5 Oktober 1726, Hij trouwde drie keer en had vier kinderen bij zijn eerste vrouw, vier uit het tweede huwlijk enacht bij zijn derde vrouw. Bij zijn eerste huwlijk staat dat hij kwam uit Woudrichem, gehuwd op:

(1) 16 September 1684 te Gorcum met Wijntje Huygens (zij hadden vier kinderen)

(2) 7 Februari 1694 te Gorcum met Bastiaantje Verwek

(3) 27 Januari 1704 te Gorcum met Marieke Pieters Namen uit Hoornaar

1409. Bastiaantje Verweij geboren: omstreeks 1663 misschien te Gorinchem

Kinderen:

1. Nicolaas, geb. 15-12-1694 te Gorinchem (zie 704)

2. Johanna, geb. 1696 te Gorinchem

3. Johannes, geb. 1698 te Gorinchem

4. Gerrit, geb. 1701 te Gorinchem

1410. Herman Teunisse Struijk kwam uit Almkerk

1416. Eerst Everts van Nooij overleden: Januari 1662, begraven 13 Januari 1662 te Utrecht, Hovenier, gehuwd op: 3 Maart 1660 te Utrecht met:

1417. Neeltje Cornelis Hendriksdr van Vredendaal (1417=1477) geboren: omstreeks 1640, begraven: 3 December 1702 te Utrecht. gehuwd op:

(1) 3 Maart 1660 te Utrecht met Eerst Everts van Nooij (=1416)

(2) 2 Oktober 1688 te Utrecht met Jacob Stevens van de Bilt (=1476)

Kind uit het eerste huwlijk:

1 Evert Eersten van Nooy (zie 708)

1418. Gerrit Hendriksz van Steenren (1418=2860=2972=3004=3066) overleden: December 1686, begraven 8 December 1686, Hovenier te Utrecht, gehuwd op: 7 December 1641 (Herv.) te Utrecht met

1419. Jacomijntje Cornelisdr. de Roij (1419=2861=2973=3005=3067) overleden: Februari 1677 te Utrecht, begraven: 12 Februari 1677

Kinderen o.a.:

1. Dirk, (zie 1430)

2. Cornelis, (zie 1486)

3. Maria, (zie 1533)

4. Annichje, (zie 709)

 

1420. Herman Aarts van Soestbergen (1420=1432=1474=1488=1508) geboren: omstreeks 1677, Hovenier, begraven: 9 April 1681 te Utrecht, gehuwd op: 10 Februari ( of December ?) 1672 te Utrecht met

1421. Dirkje Goyerts van Maarschalkerweerd (1421=1433=1475=1489=1509) geboren: omstreeks 1650, Hovenierster, overleden: December 1705 of September 1706. gehuwd op:

(1) 10 Februari 1672 te Utrecht met Herman Aarts van Soestbergen

(2) 4 Febrauari 1682 te Utrecht met Herman Fransen van Bemmel (overl. 21-12-1723)

Kinderen uit haar eerste huwlijk:

1. Hermanus, (zie 710=716=744).

2. Geertruyda, (zie 737)

3. Goyert, (zie 754)

1422. Juriaan Cornelisz Spickhorst (1422=1478=1490) Schepen van Utrecht Abstede, overleden: Juni 1699, begraven 11 Juni 1699 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 10 Februari 1677 te Utrecht met Gerrigje Bastiaansdr Peerboom (=1479)

(2) 28 Augustus 1686 te Utrecht met Neeltje Aalbertsdr van Lelienburg (zij was ook gehuwd met =1494)

1423. Gerrichje Bastiaansdr. Peerboom (1423=1479=1491) geboren: omstreeks 1650, overleden: voor 1686.

Kinderen o.a.:

1. Hendrikje (zie 739)

2. Aaltje (zie 711)

1428. Cornelis Dircksz van Velsen gehuwd op: 2 Februari 1684 te Utrecht met:

1429. Jannighe Cornelisdr. Brunt

1430. Dirk Gerrits van Steenre (1430=1502) Hovenier te Utrecht, gehuwd op:

(1) 15 April 1685 te Utrecht met Maria Cornelisdr. de Greef (=1431)

(2) 18 Februari 1688 te Utrecht met Aaltje Gijsbertsdr. Vermeulen (=1503)

1431. Maria Cornelisdr. de Greef overleden: voor 1688

1432. Herman Aarts van Soestbergen (=1420=1432=1474=1488=1508) (zie bij 1420)

1433. Dirkje Goyerts van Maarschalkerweerd (=1421=1433=1475=1489=1509) (zie bij 1421)

1434. Dirck Aelbartsz van Heteren Landbouwer, pachter, begraven in de Nicolaikerk te Utrecht op: 20 Januari 1694, gehuwd op: 14 April 1683 te Utrecht met:

1435. Elisabeth Jansdr. van Seyst (Lijsbetje) begraven: 14 April 1643 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 20 Januari 1694 te Utrecht met Dirck Aalbertsz van Heteren (=1434)

(2) 15 Augustus 1711 te Utrecht met Herman Fransen van Bemmel (weduwnaar van = 1433)

1436. Herman Huygens van Benthem (1436=1498=1534) geboren: omstreeks 1647, Hovenier, overleden voor 1697 te Utrecht, gehuwd op:

(1) Errichje Aarts Peerboom (=1437)

(2) 20 Oktober 1681 te Utrecht met Maria Vermeulen (Mariegje Gijsberts) (=1499=1535)

1437. Errichje Aarts Peerboom geboren: omstreeks 1650, begraven: 22 Oktober 1677 te Utrecht

Uit dit huwelijk:

1. Huijg Hermans

2. Aart

3. Grietje

4. Gerrigje (Gergi).

1438. Cornelis Gerrits van Eijndhoven gehuwd op: 22 December 1682 te Utrecht met

1439. Mechtelt Gerrits Croes Het is niet zeker of dit de ouders zijn van 719

1440. Koot of Van Koten (712=728=1440) onbekende stamvader van de familie Koot, geboren omstreeks 1770, mogelijk uit Koten

Kinderen:

1. Johannes (zie 356=364)

2. Barend (zie 720)

1442. Johannes van Es (Jan) geboren: omstreeks 1696, begraven 9 Februari 1795 ! te Utrecht, gehuwd op: 10 Januari 1716 te Utrecht met:

1443. Catharina Verhart (Catrijn) gedoopt: 6 Juli 1688 (?)

1446. Sander van Rijn

1448. Steven Willems van Zijl geboren: omstreeks 1670, Hovenier, begraven: 8 April 1740 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 8 September 1694 te Utrech met Teuntje Cornelisdr. van der Stoop

(2) 1 November 1710 te Utrecht met Niesje Jacobs Verweij (geb. 1672)

1449. Teuntje Cornelisdr. van der Stoop geboren: omstreeks 1665, begraven: 17 Juni 1710 te Utrecht.

Uit dit huwlijk:

1. Catharina, ged. 19-12-1695 te Utrecht

2. Willem, ged. 22-05-1697 te Utrecht

3. Cornelis, ged. 28-08-1699 te Utrecht

4. Catharina, ged. 29-09-1701 te Utrecht

5. Lijsbeth, ged. 07-04-1704 te Utrecht

6. Hendrika, ged. 29-04-1706 te Utrecht

1450. Casper Pieter Breeman is niet de vader van Neeltje Casperse Breeman. Aan haar patroniem te zien zal haar echte vader waarschijnlijk Casper hebben geheten.

1451. Wilhelmina Collet (Willemijntje) begraven: 28 Juli 1744 te Utrecht, gehuwd op: 31 Januari 1722 te Utrecht met Pieter Breeman. Haar dochter Cornelia wordt al gedoopt op 10 April 1712, wie toen de man van Wilhelmina was is onbekend, misschien ene Casper. Later gebruikt Cornelia de achternaam van haar stiefvader, Breeman, ook wordt ze Collet, naar haar moeder genoemd, en Van Zijl naar haar man. Waarom ze ook opduikt als Cornelia de Rooij, Van Rooijen en Van Rietveld, is niet duidelijk, misschien is een van deze namen de echte familienaam van haar vader.

1452. Hendrik Bolk (Dirk) zoon van Hendrik Bolk, overleden: voor 1769, gehuwd op:

(1) 21 November 1722 (ondertrouw 14 November) te Utrecht met Hedrina Verkroost (=1453)

(2) 29 April 1735 te Utrecht met Maria Ariese Wissink (overl. 1769)

1453. Hendrina (Hendrina) Verkroost gedoopt: 6 Juni 1692 te Utrecht, overleden: 10 September 1734. Begraven in de Buurkerk.

Kinderen uit dit eerste huwlijk:

1. Hendrik Bolk, geb. 17-8-1723 te Utrecht (zie 726)

2. Johannes Bolk, geb. 26-11-1724 teUtrecht

3. Wilhelmina Bolk, geb. 11-3-1726 te Utrecht

4. Mechtilda Bolck, geb. 9-6-1727 te Utrecht

5. Theodorus Bolk, geb. 13-10-1728 te Utrecht

6. Gijsberta Bolck, geb. 20-8-1730 te Utrecht

7. Aeltje Bolck, geb. 1-9-1733 te Utrecht

 

1466. Cornelis Goossens van Putten geboren: omstreeks 1670, Bij de doop van zijn twee dochtertjes Susanna en Francijntje staat hij vermeld als Cornelis Goossens de Klapper

1468. Teunis Versteeg gehuwd op: 22 Januari 1708 te Montfoort met:

1469. Geertruy Stevens van Stekelenburg geboren: omstreeks 1685

1470. Jan Jans Ram geboren: 1671-1672, gehuwd op:

(1) 28 Juli 1695 voor de schepenen van Montfoort met Cornelia Tijsen van Doesburg

(2) 10 Maart 1709 te Montfoort met Geertje Nannes de Heer (overl. voor 1721)

(3) 2 September 1721 te Montfoort met Annigje Gerrits Damman

1471. Cornelia Tijssen van Doesburg geboren: April 1668, overleden: voor 1709, ze is tussen 14 en 18 April 1668 gedoopt.

Kinderen:

1. Annigje

2. Jan Jans Ram

3. Ingetje (zie 735)

4. Hendrica

5. Barbara

1472. Aalbert Thonisz van Beusekom Hovenier te Utrecht, begraven: 29 Maart 1709 te Utrecht, gehuwd op: 20 November 1658 te Utrecht met:

1473. Jannigje Hermansdr. van Oostbroek begraven: 16 Mei 1719 te Utrecht

Kinderen

1. Mechtelt tr. 30-01-1692 te Utrecht met Jan Jansz van Bergen

2. Cornelis, tr. 30-01-1692 met Aalbertje Cornelisdr Covelsway, tr.14-04-1694 met Geertruy van Maarschalkerweert

3. Hermanus (zie 736)

4. Maria

5. Hendrina

1474. Herman Aarts van Soestbergen (=1420=1432=1474=1488=1508) (zie bij 1420)

1475. Dirkje Goyerts van Maarschalkerweerd (=1421=1433=1475=1489=1509) (zie bij 1421)

1476. Jacob Stevensz van de Bilt Hovenier in Abstede, begraven: 8 Februari 1688 te Utrecht, gehuwd op: 3 Oktober 1683 te Utrecht met

1477. Neeltje Cornelis Hendriksdr van Vredendaal (=1417=1477) geboren: omstreeks 1640, begraven: 3 December 1702 te Utrecht. gehuwd op:

(1) 3 Maart 1660 te Utrecht met Eerst Everts van Nooij (=1416)

(2) 3 Oktober 1683 te Utrecht met Jacob Stevens van de Bilt (=1476)

1478. Juriaan Cornelisz Spickhorst (=1422=1478=1490) (zie bij 1422)

1479. Gerrichje Bastiaansdr. Peerboom (=1423=1479=1491) (zie bij 1423)

1480. Hendrik Nus

1482. Jan van Reypendaal

1484. Reijnout van de Brink (Reyner Clasen) gehuwd op: 25 Oktober 1684 te Utrecht met:

1485. Maria Cornelisdr. van Miltenburg

1486. Cornelis Gerritse van Steenren Herbergier te Utrecht, overleden te Utrecht, gehuwd op:

(1) 21 Februari 1679 te Utrecht met Geertruy Tonnisse Stulting

(2) 9 November 1689 te Utrecht met Ariaantje Jansdr. van Niekerk (zij kregen 8 kinderen)

1487. Geertruy Tonnisse Stulting begraven: 3 Juni 1689 te Utrecht

Kinderen uit zijn eerste huwlijk:

1. Antoni, ged. 24-07-1681 te Utrecht.

2. Jacomijn, ged. 19-01-1684 te Utrecht.

3. Hendriki, ged. 17-02-1686 te Utrecht.

4. Cornelia, ged. 27-02-1688 te Utrecht.

5. Gerrit, ged. 23-05-1689 te Utrecht.

1488. Herman Aarts van Soestbergen (=1420=1432=1474=1488=1508) (zie bij 1420)

1489. Dirkje Goyerts van Maarschalkerweerd (=1421=1433=1475=1489=1509) (zie bij 1421)

1490. Juriaan Cornelisz Spickhorst (=1422=1478=1490) (zie bij 1422)

1491. Gerrichje Bastiaansdr. Peerboom (=1423=1479=1490) (zie bij 1423)

1492. Jacob Willems Verweij geboren: omstreeks 1635, Hovenier, gehuwd op:

(1) 4 Juni 1664 te Utrecht met Neeltje Cornelisdr. in `t Clooster

(2) 24 November 1694 te Utrecht met Dirkje Janse van der vecht (geb. omstreeks 1647)

1493. Neeltje Cornelisdr. in `t Clooster geboren: omstreeks 1638

1494. Arie Goyers van Maarschalkerweert Hovenier en schepen, woonde te De begraven: 19 Mei 1706 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 6 November 1681 te ` Gooi met Jannichje Cornelisdr. Verweij (voor schepenen op 15 November 1681 te Utrecht)

(2) 14 November 1685 te Utrecht met Neeltje Hermansdr. van Swesereng

(3) 25 April 1691 te Utrecht met Hermijntje Corsdr. van Colenberg

(4) 27 Januari 1700 te Utrecht met Neeltje Aalbertsdr. van Lelienburg (weduwe van 1422+)

1495. Hermijntje Corsdr. van Colenberg geboren: omstreeks 1670, begraven: 13 April 1699 te Utrecht, leefde te De Bilt

1496. Jacob Cornelisz Gresnigt overleden: April 1718, begraven: 24 April 1718 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 27 November 1675 te Utrecht mey Neeltje Woutersdr. van Eijk

(2) 24 Juli 1686 te Utrecht met Geertuy Eliasdr. van Werkhoven (overl. November 1742)

1497. Neeltje Woutersdr. van Eijk overleden: 1684, begraven: 3 April 1684 te Utrecht

1498. Herman Huygens van Benthem (=1436=1498=1534) geboren: omstreeks 1647, Hovenier, overleden voor 1697 te Utrecht, gehuwd op:

(1) Errichje Aarts Peerboom (=1437)

(2) 20 Oktober 1681te Utrecht met Maria Vermeulen (Mariegje Gijsberts) (=1499)

1499. Maria Vermeulen (Marriegje Gijsberts) (=1499=1535) gehuwd met:

(1) Herman Huygen van Benthem

(2) 30 Januari 1697 te Utrecht met Gijsbert Wouters van Pijlsweerd

Uit het haar eerste huwelijk:

1. Gijsbertje, ged. 21-05-1682 te Utrecht

2. Huybertje, geb. 11-08-1683 te Utrecht (749=767)

3. Jan, geb. 11-01-1685 te Utrecht

4. Dirk, geb. 11-05-1690 te Utrecht

5. Cornelis, geb. 27-12-1691 te Utrecht

6. Willem, ged. 08-04-1693 te Utrecht

7. Jan, ged. Utrecht

8. Anna, tr. 27-01-1714 te Utrecht met Steven van de Bilt

1500. Aart Hermans Mollenvanger Hovenier, gehuwd op: September 1663 te Utrecht met

1501. Willempje Cornelisdr. van Odijck was eerst gehuwd op: 4 November 1648 met Thonis Willems van de Nieuwegrift.

Kinderen bij Aart Hermans:

1. Cornelis Aarts Mollenvanger

2. Herman Aarts Mollenvanger (zie 750)

1502. Dirk Gerrits van Steenre (=1430=1502) Hovenier te Utrecht, broer van 1486 gehuwd op:

(1) 15 April 1685 te Utrecht met Maria Cornelisdr. de Greef (=1431)

(2) 18 Februari 1688 te Utrecht met Aaltje Gijsbertsdr. Vermeulen (=1503)

1503. Aaltje Gijsbertsdr. Vermeulen zus van 1499

1504. Aart Cornelisz de Groot (1504=6070) Hovenier in de Bergstraat te Utrecht, begraven: 6 Mei 1704 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 14 Oktober 1654 te Utrecht met Marrigje Gerrit Gijsberts van Geefhuysen

(2) 2 Mei 1668 te Utrecht met met Gerrichje Petersdr. van de Brink (overl. Nov. 1723)

1505. Marrigje Gerrit Gijsberts van Geefhuysen (1505=6071) begraven: 10 december 1666 te Utrecht

1506. Willem Hermans Gresnich geboren: 1616 te Utrecht, Hovenier, begraven: 9 September 1650 te Utrecht, gehuwd op: 23 Februari 1650 te Utrecht met

1507. Maychje Jacobsdr. van Brienen hertouwd na de vroege dood van Willem Hermans met Jacob Joriaans Sboek, Hovenier te Utrecht.

1508. Herman Aarts van Soestbergen (=1420=1432=1474=1488=1508) (zie bij 1420)

1509. Dirkje Goyerts van Maarschalkerweerd (=1420=1433=1475=1489=1509) (zie bij 1421)

1510. Frans Aarts Peerboom geboren: 1650 te Abstede, Hovenier te Utrecht, begraven: 18 februari 1727 te Utrecht. gehuwd op: 22 februari 1679 te Utrecht met

1511. Petronella Fransdr. van Bemmel begraven: 26 November 1725 te Utrecht

Kinderen:

1. Christina, ged. 29-01-1680 te Utrecht (zie 755)

2. Maria, ged. 10-10-1684 te Utrecht (tr. 15-01-1717 te Utrecht met Albertus van Heteren (zn van 1434 en 1435)

3. Errichje (Arkje), ged. 12-03-1686 te Utrecht (tr. 24-05-1704 te Utrecht met Jan Jansz van Beusekom)

4. Anna, ged. 10-10-1689 te Utrecht (tr. 03-05-1727 te Utrecht Jan Gerrits van Bemmel )

5. Francijntje, ged. 05-05-1695 te Utrecht (tr. 06-01-1725 te Utrecht met Gerrit van Niekerk)

1512. Dirk Wouters van Eijk Hovenier, gehuwd op: 2 mei 1691 te Utrecht met:

1513. Catharina Hardenberg (Catrijntje) begraven: 5 December 1702 te Utrecht , ze was een dochter van (1520=3026) !

1514. Wessel Dirksz Schouten geboren:voor Januari 1673, overleden: na April 1742, werd ook Scholten genoemd, gehuwd op: 25 Februari 1693 te Utrecht met:

1515 Gijsbertha Verkroost (Gijsje Gijsbertsdr.) geboren: voor Januari 1673, zus van 2906, begraven: 1 Mei 1743 in de Buurkerk te Utrecht (zij werd bij haar overlijden Maria Verkroost genoemd)

Kinderen:

1. Catharina, geb. 16-3-1696 te Utrecht 16 maart 1696

1516. Bastiaen van Schoonhoven gehuwd op: 14 Januari 1699 te Utrecht met

1517. Maria van Vloten

1518. Jan de Groot gedoopt: 22 Oktober 1690 te Utrecht, gehuwd op: 19 December 1716 te Utrecht met

1519. Elsje van Houten gedoopt: 25 December 1697 te Utrecht

1520 Gerrit Hermansz Hardenberg (1520=3026) Hovenier te Lauwerecht Utrecht, begraven: 16 November 1708 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 7 Augustus 1658 te Utrecht met Hiligje Jansdr. van Seijst (overl 1670 Utrecht) (=3027)

(2) 24 September te Utrecht ,et Marrichje Willemsdr. Verstal (overl. voor 1681)

(3) 17 Juni 1682 te Utrecht met Cornelia Gerritsdr. van Heemskerken (=1521)

(4) 10 Januari 1705 te Utrecht met Joostje van de Vecht

1521. Cornelia Gerritsdr. van Heemskerken begraven: 7 December 1703 te Utrecht.

1522. Cors Jacobsz van de Hogen gehuwd omstreeks 1684 te Utrecht met

1523. Anna Hermans

1524. Adriaen Stevens van de Bilt (Arie) geboren: tussen 1635 en 1650, Hovenier te Abstede, gehuwd op:

  1. 17 November 1677 te Utrecht met Geertje Aarts Peerboom

(2) 30 April 1692 te Utrecht met Cornelia Jansdr. Goudoever

1525. Cornelia Jansdr. Goudoever (Neeltje) geboren: omstreeks 1665-1670

Kinderen:

1. Lambertus

2. Steven

3. Jacobus

4. Johanna

1526. Willem Hermens van Vulpen begraven: 28 April 1696 te Utrecht, gehuwd op: 17 Februari 1677 te Utrecht (Room-Katholiek) met

1527. Claasje Hendricks Spelt gedoopt 11 November 1663 te Utrecht in de Domkerk (Herv.). Zij trouwde Katholiek. Na de dood van Willem hertrouwd zij op: 15 januari 1698 te Utrecht met Jan Jansz van Soest, zij overleed voor 25 November 1719

1528. Cornelis Pieters de Rijck geboren: 1637 te Kockengen, overleden: omstreeks 1693 te Kockengen, Bouwman te Kockengen en was gehuwd met

1529. Jaepie Hendrickx

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Cornelisz (zie 746)

2. Willem.

1530. Jan Gerrits Spruijt begraven: 26 Augustus 1710 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 27 April 1650 (Katholiek) met Willempje Peters Vermeulen

(2) 18 Maart 1662 (Herv.) met

1531. Mayge Jansdr. van Garderen

1532. Willem Aarts van Soestbergen begraven: 21 Mei 1687 te Utrecht, gehuwd op:

(1) 10 Februari 1672 te Utrecht met Neeltje Willems Verstal (overl. 2-12-1672)

(2) 30 Januari 1675 te Utrecht met Maria van Steenre (Akte huwelijkse voorwaarden notaris B. van Eck, U015d001)

1533. Maria van Steenre (Marrichje Gerritsdr.) begraven: 3 Augustus 1710 te Utrecht

Uit het tweede huwelijk:

1. Hermanus Willems (zie 766)

2. Krijntje, tr. 19-06-1717 te Utrecht met Philip Jansz van Laar.

3. Jacomijn, tr. 25-10-1704 teUtrecht met Andries Jansz Veltman.

1534. Herman Huygens van Benthem (1436=1498=1534) geboren: omstreeks 1647, Hovenier, overleden voor 1697 te Utrecht, gehuwd op:

(1) Errichje Aarts Peerboom (=1437)

(2) 20 Oktober 1681te Utrecht met Maria Vermeulen (Mariegje Gijsberts) (=1499)

1535. Maria Vermeulen (Marriegje Gijsberts) (1499=1535)gehuwd met:

(1) Herman Huygen van Benthem

(2) 30 Januari 1697 te Utrecht met Gijsbert Wouters van Pijlsweerd

Kinderen zie boven

1536. Teunis Pieren gedoopt: 11 Januari 1693 te Zwaluwe, overleden: voor 1740,

1537. huwlijk onbekend, Of zijn de onderstaande kinderen zijn broers?

Kind:

1. Cornelis Teunisse (zie 768)

2. Jacobus Teunisse Piere (tr. 13-11-1738 te Hoge en lage zwaluwe met Hndrika de Gester uit Dordrecht en daarna vertrokken naar Dordrecht)

1540. Corstiaan Molegraaf geboren: 1673 te Lage Zwaluwe

1542. Teunis Jans van Beyeren geboren: omstreeks 1670 van Geertruidenberg, Bij zijn huwlijk was hij van Geertruijdenberg maar daar is hij misschien niet geboren. De oorsprong van de familie Van Beijeren ligt mogelijk in Waddinxveen, Bodegraven en Gouda. Hoewel, hun zoon, Erf, in Lage Zwaluwe wordt gedoopt, huwde hij in Waddinxveen en wordt zijn zoon, Teunis van Beijeren, daar geboren. Er was dus een band tussen Zwaluwe en de omgeving van Gouda. In Drimmelen woonde tussen 1700 - 1720 het echtpaar Adriaan van Beijeren en Geertruij de Bruijn, na 1725 woonden ze in Hooge Zwaluwe, misschien waren ze verwand met Teunis Jans. Opvallend is, dat een van hun kinderen: Joost genoemd wordt, deze naam Joost komt voor bij de familie Van Beijeren uit Bodegraven. Ook noemen ze een zoon Teunis. Onze Teunis is gehuwd op: 4 November 1696 te Lage Zwaluwe met:

1543. Rijckje Knapschinchel van Dordrecht

Kinderen o.a.:

1. Jannetie, geb. 8-9-1697 te Lage Zwaluwe (zie 771)

2. Erf, geb. 26-12-1699 te Lage Zwaluwe (tr. 1725 te Waddinxveen (!) met Maria Toornvliet, geb. 10-8-1698 te Waddinxveen als dochter van Hendrik Toornvliet en Lena van Dam)

1556. Jacob Cornelsiz Mouthaan gedoopt: 5 Januari 1693 te Dordrecht, gehuwd: 10 Mei 1722 te Dordrecht met

1557. Lijsbeth Pense van der Aa (Pijnse van der Aa) geboren: 18 November 1694 te Meerkerk dochter van Hendrik Pense van der Aa (of Pijnse van der Aa)

Kinderen:

1. Cornelis, ged. 27-12-1724 te Dodrecht

2. Hendrik, ged. 8-4-1727 te Dordrecht

3. Lijsbeth, ged. 8-5-1729 te Dordrecht

4. Hendrik, ged. 11-4-1732 te Dordrecht

5. Samuel, ged. 16-11-1735 te Dordrecht

1584. Aart Andriesse van der Wulp (880=1584) geboren: 1690 te `s Gravendeel, begraven: 6 Maart 1764 te `s Gravendeel, gehuwd: 1715 met:

1585. Pieternel Jansdr. van Strijen (881=1585) geboren: 1690 te `s Gravendeel, begraven: 28 September 1773 te `s Gravendeel

Kinderen:

1. Jan, geb. omstreeks 1720 te 's-Gravendeel (tr voor 1747 Teuntje Leenderts van Gemert)

2. Ary, geb omstreeks 1725 te 's-Gravendeel (zie 440=792)

3. Maayke, ged. 25-4-1717 Puttershoek ( begr 26-11-1774 te 's-Gravendeel , tr omstreeks 1740 te 's-Gravendeel Fleuris Kleinjan)

4. Aryaantje, geb 1720 te 's-Gravendeel 1720 (overl. 12-4-1787 te 's-Gravendeel, tr 's-Gravendeel ca 1745 Frans van Gemert)

5. Neeltje, geb omstreeks 1720 te 's-Gravendeel (begr. 7-8-1811 te 's-Gravendeel, tr Jacob Corsse Mookhoek)

1586. Melis Gerrits Bax (882=1586) genoemd in 1726, als waker te `s Gravendeel 6 September 1736 begraven: 15 Mei 1779 te `s Gravendeel, gehuwd:

(1) omstreeks 1730 met Marie Dominee (ged. 3-1-1709 te Strijen, begraven 19-9-1733 te `s Gravendeel)

(2) omstreeks 1739 te `s Gravendeel met

1587. Hendriksje Ariens Kluijt (883=1587) begraven: 13 Januari 1772 te `s Gravendeel

Uit dit huwlijk

1. Jannigje, geb. 1740 te `s Gravendeel

2. Lijpje, geb. 1742 te `s Gravendeel

3. Hendrick, geb. 1745 te `s Gravendeel

4. Ariaantje, geb. 1748 te `s Gravendeel

5. Hendrickje, geb. 1752 te `s Gravendeel

6. Arij, geb. 1760 te `s Gravendeel

7. Pieterje, geb. 1765 te `s Gravendeel

1588. Ewout (Eeuwit) Ariens van der Giessen geboren: omstreeks 1710 mogelijk te `s Gravendeel, gehuwd: te `s Gravendeel met

1589. Lijsje Ripkema geboren: omstreeks 1713, in Westmaas woonde ene Frans Ripkema (gehuwd met Ariaantje Jans van Es), hij had twee dochters, Anna Fransdr en Aaltje Fransdr Ripkema die respectivelijk te Mijnsherenland en Westmaas huwen. Deze Frans was waarschijnlijk een broer van Lijsje Ripkema. Mogelijk heetten hun ouders Phillipus en Anna Ripkema, de naam komt uit Friesland. Er woonde ook ene Philip Franse Ripkema in de Hoeksewaard.

Kinderen:

1. Ary Ewouts, geb. omstreeks 1735 te `s Gravendeel

2. Anna Eeuwits, geb. omstreeks 1735 te `s Gravendeel

3. Phillipus Eeuwits, geb. omstreeks 1735 te `s Gravendeel

4. Caatje, geb. omstreeks 1740 (tr. 4-4-1766 te Puttershoek met Arie Boer)

1590. Frans de Bruijn

1664. Daniel (Veen)

1666. Arijen Corssen Hertog (Hartich) gedoopt: omstreeks 1643 te Sliedrecht

1667. onbekende vrouw

Kinderen:

1. Cors Arienszn Hertog, ged. omstreeks 1674 te Sliedrecht

2. Stijntje Ariensdr. Hartog (zie 833)

3. Pieter Arienszn Hartog

4. Mayken Ariensdr Hartog

5. Florus Ariensz Hartog (tr. Marigje Ariensdr.)

1668. Jan Booij

1669. Ariaantje Meiboom

1676. Gerrit van der Hoeven

1678. Hendrik de Jong

1680. Leendert Heijndrickse Legestee, geboren in West Barendrecht en boer aan de ouden Barendrechtse Voordijck in West-Barendrecht en pachter van land van de kerk van Barendrecht, overleden: 24 oktober 1738 in West-Barendrecht, gehuwd op: 24 Mei 1699 te Ridderkerk

1681. Heijltje Ariens gedoopt: 29 September 1680 te Ridderkerk, overleden: 22 September 1742 in West-Barendrecht

Kinderen:

1. Hendrik (zie 840)

2. Maeijke (Maaijke) Leendertsdr., ged. 5-12-1700 in Barendrecht (tr. 14-12-1732 in Rhoon Hendrick Jansz. Berkhout)

3. Lijsbeth Leendertsdr., ged. 21-05-1702 in Barendrecht (tr. 10-7-1740 in West-Barendrecht Pieter Claesz. van Dalen)

4. Arij Leendertsz., ged., 25-11-1703 in Barendrecht (overl. 29-4-1713 in West-Barendrecht)

5. Ariaentje (Ariaentie) Leendertsdr., ged. 5-4-1705 in Barendrecht

6. Bastiaentie Leendertsdr., ged. 14-11-1706 in Barendrecht (overl. 20-12-1706 in West-Barendrecht)

7. Bastiaentie Leendertsdr., ged. 13-11-1707 in Barendrecht. (overl. 21-12-1707 in West-Barendrecht)

8. Herbert Leendertsz. , ged. 28-10-1708 in Barendrecht

9. Aechie (Aagje), ged. 27-10-1709 in Barendrecht (overl. 24-2-1780 in West-Barendrecht oud 70 jaar)

10. Herbert Leendertsz., ged. 10-4-1712 in Barendrecht

11. Arij Leendertsz., ged. 7-5-1713 in Barendrecht

12. Arij Leendertsz., ged. 12-5-1715 in Barendrecht.

13. Herbert Leendertsz., ged. 31-1-1717 in Barendrecht (boer aan de Sluijsdijck in het buitenland van West-Barendrecht, tr. Marijgje Teunisdr, de Jong en Maria gerritsdr. Van Loenen)
14. Bastiaentge Leendertsdr. , ged. 3-9-1719 in Barendrecht.

15. Pietertje Leendertsdr. , ged. 14-6-1722 in Barendrecht (tr. 25-9-1738 in West-Barendrecht met Pieter lsackxe Houwer en op 05-11-1745 in Poortugaal met Huijg Pietersz. Cranendonck.)

1682. Pieter Claesz van Dijk overlijden: aangegeven Barendrecht 2 Januari 1705, Wonend onder West-Barendrecht (1691), later onder Oost-Barendrecht (1705). (zie Ons Voorgeslacht 1981, blz 109, 341), overleden: voor 1708, gehuwd op: 6 Mei 1691 te Barendrecht met:

1683. Pietertje Jacobs Molenaar was jongedochter van Rhoon bij haar huwlijk maar wonend te West-IJsselmonde, overleden: na 11 Maart 1731, zij hertrouwd te Barendrecht op 4 Maart 1708 met Arij Willemsz Plucknoot

Kinderen:

1. Barber, ged. 02-03-1692 te Barendrecht

2. Grietie, ged. 02-03-1692 te Barendrecht

3. Claessie, ged. 14-10-1696 te Barendrecht

4. Jacob, ged. 14-02-1700 te Barendrecht

5. Doodgeboren kindje, overlijden aangegeven Barendrecht 13-2-1700.

6. Jaepie, ged. 22-07-1703 te Barendrecht

1684. Jan Pietersz Decker gehuwd: 19 Maart 1701 (ondertrouw) Groot-Ammers als jm van Almkerk met

1685. Jannigje Claesdr Baertman gedoopt: 4 November 1674 te Bleskensgraaf

Kinderen:

1. Pieter (zie 842)

1686. Cornelis Baertman gedoopt: 28 december 1781 te Bleskensgraaf, woonde te Zwijndrecht en Groote Lindt, overleden: 1716, gehuwd op: 15 november 1705 te Groote Lindt met:

1687. Lijsbeth Pietersdr Visscher van Groote Lindt gedoopt: 16 Mei 1675 te Zwijndrecht

Kinderen:

1. Pietertje, ged. 19-9-1706 te Groote Lindt

2. Adriana, ged. 28-5-1708 te Groote Lindt

3. Claas, ged. 29-5-1710 te Groote Lindt

4. Pleuntje, ged. 1-10-1713 te Groote Lindt

5. Cornelis, ged. 30-10-1716 te Groote Lindt

1692. Jacob Willems

1693. Grietie (in November 1711 is in Zwijndrecht begraven, de vrouw van Jacob van de Lindt)

Kinderen:

1. Willem (zie 846)

2. Ariaentje Jacobs van de Linden (tr. Tileman Willems Visser)

3. Pieter Jacobsz van de Linde (tr. Lena Johannis)

1694. Jan Visser zijn dochter heet ook Marijtje Jans Tiele, mogelijk heette hij Jan Tiele Visser en was dus een zoon van Tiele(man) Visser

1704. Jan Klop gedoopt: 26 December 1646 te Hardinxveld, gehuwd: omstreeks 1682 met

1705. Barber Jans

Kinderen:

1. Jan, ged. 15-8-1683 te Hardinxveld

2. Gerrit, ged. 27-5-1685 te Hardinxveld

3. Teunis, ged. 23-2-1687 te Hardinxveld

1706. Arie Klop geboren: omstreeks 1650 te Hardinxveld (zoon van Cornelis Gijsberts Klop)

1707. ?

1708. Frederik Klop geboren: omstreeks 1648 te Hardinxveld, gehuwd: omstreeks 1672 met

1709. Pietertje Klop gedoopt: 30 Maart 1642 te Hardinxveld

Kinderen:

1. Gijsbert, ged. 28-6-1673 te Hardinxveld

2. Jacob, ged. 11-6-1679 te Hardinxveld

3. Cornelis, ged. 24-1-1683 te Hardinxveld

4. Pietertje, ged. 10-12-1684 te Hardinxveld

5. Pietertje, ged. 20-2-1689 te Hardinxveld

1710. Cornelis Janse Prinse (van Wolferen) gedoopt: 18 Mei 1659 te Hardinxveld, gehuwd met:

(1) Lijsbeth Cornelissen

(2) Aaltje Pieters van Cingel uit Hardinxveld

1711. Lijsbeth Cornelissen

Kinderen

1. Jan (tr. 10-12-1712 te Hardinxveld met Lijntje Cornelisse van der Pijl)

2. Lijntje, geb. 1693 (zie 855)

3. Cornelis Cornelisz, ged. 15 juni 1698 te Hardinxveld (tr. Ariaantje Koreneef te Oud beijerland, was mogelijk eerst gehuwd op 14-11-1723 met Ariaanthje Arianse Klop)

1728. Lammert Pieterse Kok gehuwd: 11 Augustus 1696 te Groot Ammers met

1729. Neeltje Mels Toom geboren: omstreeks 1675

Kinderen o.a:

1. Abraham, ged. 2-12-1696 te Groot Ammers

2. Weintje, ged. 3-7-1701 te Groot Ammers

3. Weintje, ged. 4-2-1704 te Groot Ammers

4. Pietertje, ged. 3-3-1709 te Groot Ammers

1736. Cornelis Bastiaansz Alblas geboren: omstreeks 1652 te Langerak, Schepen te Tienhoven 1720-1730, overleden: tussen 26 Oktober 1730 en 31 Maart 1738, ondertr./tr. Ameide 23-9/14-10-1677

gehuwd: 14 Oktober 1677 (ondertr. 23 September) te Ameide met

1737. Willempje Jans van Osch geboren: omstreeks 1657 te Ameide, Tienhoven, overleden: tussen 26 Oktober 1730 en 31 Maart 1738. Er woonde een familie Van Os in Leerdam.

Kinderen:

1. Bastiaan, geb. omstreeks 1681 te Ameide

2. Jan Cornelisse, geb. omstreeks 1682 te Ameide (ged. 27-5-1683 te Ameide)

3. Merrigje, ged. 25-11-1683 te Langerak

4. Ameide, ged. 1-2-1685 te Ameide

5. Merijtie, ged.11-4-1686 te Ameide (tr. 12-5-1714 te Ameide met Cornelis Janze Coppelaar)

6. Teunis, geb. 5-5-1689 te Ameide

7. Adrianus, ged. 9-10-1692 te Ameide

8. Aart, geb. 19-12-1695 te Ameide

1738. Jan Cornelisse Coppelaar van Schoonerwoerd, woonde te Tienhoven, gehuwd: 2 Mei 1680 te Ameide met

1739. Marrigje Cornelisse kwam van Langerak

Kinderen:

1. Evert, ged. 9-7-1681 te Ameide

2. Anneke, ged. 27-5-1683 te Ameide

2. Cornelis, ged. 5-2-1685 te Ameide (tr. 12-8-1714 te Ameide Marijtje Cornelis Alblas zie 1736)

3. Teuntie, ged. 25-12-1686 te Ameide (tr. Jan Jansz Bode)

4. Cornelia, ged. 15-9-1689 te Ameide

5. Grietjen, ged. 26-11-1691 te Ameide

6. Sander, ged. 18-2-1694 te Ameide

7. Sander, ged. 21-3-1695 te Ameide

8. Gijsbrecht, ged. 19-4-1696 te Ameide

9. Sander, ged. 23-10-1698 te Ameide (tr. 25-4-1726 te Ameide met Marijtje Nieuwpoort)

1740. Jan Heikoop

1756. Pieter Kok gedoopt: 6 Mei 1685 te Ammerstol, gehuwd: 13 April 1710 te Ammerstol met:

1757. Willempje Joosten

Kinderen:

1. Maria, ged. 9-10-1711 te Ammerstol

2. Cornelis, ged. 4-9-1712 te Ammerstol

3. Willem, ged. 8-7-1714 te Ammerstol

4. Jan, geb. omstreeks 1716 (tr. Maria Kooij)

5. Willem, ged. 19-9-1718 te Ammerstol

1758. Cornelis van der Graaf

1760. Andries Ariens van der Wulp (1760=3168) gedoopt: 24 September 1662 te `s Gravendeel, gebruikte de naam Van der Wulp in plaats van zijn familienaam Timmerman, gehuwd: 25 April 1687 te `s Gravendeel met:

1761. Maijke Aarents (1761=3169) uit `s Gravendeel

Kinderen:

1. Ary, ged. 7-11-1688 te Puttershoek ( tr. 8-12-1713 te Strijen met Maria Jacobs Esseboom)

2. Aart, geb. omstreeks 1690 te 's-Gravendeel (zie 880=1584)

3. Emmigje, geb. omstreeks 1690 te 's-Gravendeel (begr. 7-11-1743 te 's-Gravendeel)

1762. Jan Cornelis van Strijen (1762=3170) gedoopt: 21 Mei 1654 te Numansdorp, begraven: 1 Oktober 1720 te `s Gravendeel, gehuwd: met:

1763. Neeltje Ariens Weeda (1763=3171) geboren: omstreeks 1660, overleden: na 1737

1764. Gerrit Huijberts Bax (1764=3172) gedoopt: 25 Februari 1668 te Dubbeldam, woonde te `s Gravendeel, overleden: 19 Maart 1722 te `s Gravendeel, gehuwd met:

1765. Hendriksje Jans van Ham (1765=3173) overleden: 19 Juni 1739 te `s Gravendeel

Kinderen:

1. Huijbert Gerrits, geb. 1693 te `s Gravendeel (tr. 3-2-1726 te Dordrecht met Teuntje de Kraaij)

2. Melis, geb. 1705 te `s Gravendeel

1766. Arie Huygen Kluijt (1766=3174) geboren: omstreeks 1670, metselaar, Kwam uit Oud-Beijerland, deed belijdenis in `s Gravendeel in 1708, overleden: 1740 te `s Gravendeel, gehuwd: 1 Mei 1691 te Oud-Beijerland:

1767. Jannigje Hermens Wassenhoven (1767=3175) gedoopt: 7 Augustus 1667 te Oud-Beijerland, begraven: 31 december 1723 te `s Gravendeel

1768. Leendert Leendertsz Moret geboren: 1665, begravem: Krimpen aan de Lek 18 Januari 1715, gehuwd: te 26 Maart 1692 te Lekkerkerk met:

1769. Maria Andriesdr. gedoopt: 4 November 1668 te Lekkerkerk begraven: Krimpen aan de Lek 13 Maart 1747

Kinderen:

1. Adriana Leenderts, ged. 5-3-1692 te Lekkerkerk

2. Leendert Leenderts, geb. omstreeks 1694 te Dubbeldam

3. Francyntje Leenderts, geb. omstreeks 1696

4. Pieter Leenderts, geb. omstreeks 1698

5. Chiela Leenderts, ged. 17-3-1701 te Krimpen a/d Lek

6. Hillichje Leenderts, ged. 15-11-1705 te Krimpen a/d Lek

1770. Cornelis Arents de Zeeuw gedoopt: 23 December 1640 te Rijsoord, begraven: 28 december 1716 te Rijsoord, gehuwd:

(1) 24 Februari 1675 te Rijsoord met Willemijntje Cornelis Schansman (Schansheer)

(2) 14 Januari 1686 te Rijsoord met

1771. Ariaentje Ariens Nugteren gedoopt 28 Augustus 1661 te Ridderkerk

Kinderen uit het tweede huwlijk:

1. Willemtie, ged. 15-04-1685 te Rijsoord

2. Leendert, ged. 15-09-1686 te Rijsoord

3. Adriaen, ged. 15-09-1686 te Rijsoord

4. Ingetie, ged. 29-02-1688 te Rijsoord

5. Huijgh, ged. 11-09-1689 te Rijsoord

1772. Jan Geervliet geboren te Segwaart, gedoopt: 29 Juni 1659 te Zoetermeer, chirurg, overleden: 24 Januari 1741 te 's Gravendeel 24-1-1741, woonde te Leiden, verlaat Leiden op 7 April 1684

1773. Francina Breuck (Brincks) geboren te Leiden, begraven 2 december 1723 te 's Gravendeel

1774. Pieter Reyersz Cranendonck gedoopt: 19 Oktober 1705 te 's Gravendeel, gehuwd met:

1775. Neeltje Isaacksdr de Baet begraven: 12 Oktober 1715 te 's Gravendeel

1824. Arie Cornelis Hooghart geboren: 15 Juni 1664 te Oud-Beijerland, gehuwd:

(1) 27 December 1692 te Hekelingen met Kommertje Bouwens van der Houk

(2) 22 Augustus 1695 te Zuid-Beijerland met

1825. Neeltje Willems Mijs

1826. Pieter Cornelisz den Ouden geboren: omstreeks 1675 te De Sninckweg, Oud-Beijerland, gehuwd: 2 Maart 1701 te Oud-Beijerland met

1827. Pietertje IJsbrandtsdr Zuijdlandt geboren: omstreeks 1679 te Oud-Beijerland

Kinderen:

1. Martijntje Pietersdr, ged. 25 Dec 1701 te Oud-Beijerland (zie 913)

2. IJsbrand Pieters, ged. 24-8-1704 te Oud-Beijerland

3. Neeltje Pietersdr, ged. 23-1-1707 te Oud-Beijerland

4. Cornelis Pieters, ged. 15-9-1709 te Oud-Beijerland

5. Annitje Pietersdr , ged. 12-2-1713 te Oud-Beijerland

6. Ariaantje Pietersdr, ged. 6-10-1715 te Oud-Beijerland

1828. Adriaan Stevens van Gorkum geboren: omstreeks 1690, kwam mogelijk niet uit Nieuw-Beijerland, mogelijk overleden voor: 1727

1829. Annetje Ariens Broer zij huwd op 14 September 1727 te Nieuw-Beijerland met Jan Helderop

Kinderen:

1. Jan, ged. 19-4-1722 te Nieuw-Beijerland

2. Arij, ged. 25-6-1724 te Nieuw-Beijerland

1830. Joost Jooste Goudswaart (Goudswaard) geboren omstreeks 1675, kwam uit Spijkenisse, gehuwd:

(1) 24 April 1701 te Spijkenisse met Maartje Michielse Lugt

(2) voor 1724 met

1831. Leentje Hendriks van der Jel

kinderen uit het tweede huwlijk:

1. Trijntje, ged. 12-6-1722 te Spijkenisse

2. Heinderijntje, ged. 1-4-1724 te Spijkenisse

Mogelijk kind uit het eerste huwlijk

0. Neeltje Joosten Goudswaart (tr. omstreeks 1725 met Jacob Abrahams van der Sluijs)

1832. Pieter Cornelisse van Appeldoorn geboren: 26 April 1696 te Benschop, overleden: 17 September 1746 en begraven: 26 September 1746 te Benschop, gehuwd: 1717 mogelijk te Benschop met

1833. Jannigje Gijsbertsdr van Capelle geboren: omstreeks 1699

Kinderen o.a:

1. Gijsbert,

2. Jan (tr. Deliana Heijkoop te Benschop)

1834. Joost Vreser Joost was eerder gehuwd geweest (omstreeks 1712) met Annigie Imants Verhaar. gehuwd: 19 december 1717 te Lexmond met

1835. Abigael Herrevelt Hoekwater

Kinderen:

1. Susanna Freeser, geb. omstreeks 1718

2. Abigael Vreser (woonde omstreeks 1755 te Rotterdam)

1840. Cornelis Hendriks Romeijn geboren: omstreeks 1660 te Dussen, gehuwd:

(1) 13 Februari 1686 te Dussen met Maikje Visscher (overleden: omstreeks 1700)

(2) 18 Januari 1705 te Muilkerk bij Dussen met

1841. Ariaantje Klaassen Burger

Kinderen bij Maikje:

1. Pleuntje, ged. 7-3-1688 te Dussen

2. Huibertje, ged. 19-11-1690 te Dussen

3. Hendrik, ged. 11-6-1693 te Dussen

4. Huibertje, ged. 12-2-1696 te Muilkerk

5. Wouter, geb. omstreels 1698 te Muilkerk

6. Wouter, ged. 16-8-1699 te Muilkerk

Kinderen bij Ariaantje:

1. Huijbertus, ged. 18-7-1705 te Muilkerk

2. Klaas, ged. 23-11-1704 te Dussen

3. Huijbertus, ged. 5-7-1708 te Dussen

1842. Jasper Pieters van der Burg gehuwd: omstreeks 1691 met

1843. Hendrikje Jaspers van Kouwenhoven

Kinderen:

1. IJchje, ged. 17-8-1692 te Numansdorp

2. Jasper, ged. 31-1-1694 te Numansdorp

3. Pieter, ged. 25-3-1696 te Numansdorp

4. Cornelis, ged. 14-9-1698 te Numansdorp

5. Maaijke, ged. 5-5-1701 te Numansdorp

1846. Arie Jans Hoekseweg gehuwd: 10 Juni 1712 te Strijen met:

1847. Adriana Bastiaens Hoogerwerf gedoopt 11 Februari 1682 te Strijen

Kinderen o.a.:

1. Lijntje Hoekseweg, ged. 13-9-1716 te Strijen

2. Jan Hoekseweg, ged. 17-7-1718 te Strijen

3. Jan Hoekseweg, ged. 7-4-1720 te Strijen

4. Annigje Hoekseweg, geb. 1721

1852. Abraham Pietersse Verschoor gedoopt: 14 Juli 1675 te Strijen, Lidmaat Ned. Herv. Kerk te Strijen in 1722 woonde aan de Schenkeldijk, gehuwd: 12 Februari 1698 te Strijen/Koorndijck met

1853. Jannetje Claasse van Dam (van de(n) Dam) gedoopt te Koorndijck

Kinderen:

1. Johannes, ged. 18-5-1698 te Strijen

2. Claas, ged. 10-9-1702 te Strijen

3. Pieter, ged. 23-1-1707 te Strijen (zie 926)

4. Adrianus, ged. 04-02-1711 te Strijen (tr. Jannigje Lammerts Streefkerk)

5. Aagje, ged. 26-4-1716 te Strijen

1860. Gerrit Janz Vijfhuizen geboren: omstreeks 1695 te Oudewater, woonde in 1720 in de Langelijnstraat te Rotterdam, gehuwd op: 30 April 1720 te Rotterdam met

1861. Hendrikje Jacobs van Zijl geboren: omstreeks 1695 te Rotterdam. overleden: 18 November 1752 te Rotterdam.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Gerritse (zie: 930)

1862. Jan Janse van Opheusden geboren: omstreeks 1685. gehuwd op: 23 December 1710 te Rotterdam met

1863. Josijntje Claes van Nes geboren: omstreeks 1685 (Mogelijk dat de naam als Van Es werd genoteerd)

Uit dit huwelijk:

1. Lijntje Jans

1900. Leendert Verschoor gedoopt: 12 Augustus 1674 te Charlois, gehuwd: 11 Mei 1704 te Charlois met:

1901. Janneke Mastenbroek gedoopt: 23 Maart 1664 te Charlois

Kinderen:

1. Cornelia, ged. 19-10-1704

2. Clement, ged. 22-1-1708

1902. Cornelis van der Park woonde te Charlois

1908. Claas Hofland gedoopt: 23 Februari 1689 te Rotterdam, gehuwd: 25 Maart 1710 te Rotterdam met:

1909. Maria Metsu

Kinderen:

1. Pieter, ged. 27-9-1712 te Rotterdam

2. Johannes, ged. 21-6-1716 te Rotterdam (tweeling)

3. Maria, ged. 21-6-1716 te Rotterdam (tweeling)

4. Anna, ged. 16-2-1719 te Rotterdam

5. Barbera, ged. 3-11-1720 te Rotterdam

6. Johannes, ged. 6-6-1726 te Rotterdam

7. Willem, ged. 28-4-1726 te Rotterdam

1910. Jan Dees

1996. Wijbe Freerx Faber geboren: omstreeks 1681 mogelijk te Franeker, gehuwd: 5 Januari 1706 te Franeker met:

1997. Joukje Sijbrens geboren: omstreeks 1685 van Leeuwarden

Kinderen:

1. Tieerdtie Faber, geb. 15-3-1707 te Franeker

2. Tjeerdtie Faber, geb. 1-11-1708 te Franeker

3. Freerck Faber, geb. 14-4-1711 te Franeker

3. Sijbren Faber, geb. 28-2-1713 te Franeker

4. Haije Faber ged. 31-12-1715 te Franeker

1998. Watse