Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

GENERATIE VI OUDOUDERS

32. Jacob de Vries geboren: 26 November 1803 te Amsterdam overleden: 14 April 1863 te Laren in Gelderland. Hij was dienstbode, koetsier, en soms werkeloos in Amsterdam maar na 1849 tolgaarder in Tricht, Wijchen en Laren in Gelderland. Hij werd Rooms-Katholiek na zijn huwlijk. Gehuwd op: 7 Oktober 1829 te Amsterdam met

33. Theresia Elisabeth Tuijsman geboren: 4 September 1808 te Amsterdam. gedoopt: 4 September 1808 te Amsterdam (RK de Krijtberg) get. Elisabeth Theresia Lieber en Frederik Tuijsman, overleden: 17 November 1889 te Culemborg. Naam wordt ook als Toesman geschreven.

Kinderen:

1. Jacobus geb. 13 september 1830 te Amsterdam (tr. 4-11-1870 te Culemborg met Johanna Maria van Zanten)

2. Wilhelmus geb. 9 februari 1840 te Amsterdam (zie 16)

3. Johanna Maria geb. 13 oktober 1842 te Amsterdam

4. Hendrikus Johannes geb. 13 januari 1845 te Amsterdam (tr. 4-2-1876 te Culemborg met Gerritje van Asch)

5. Johannes Hendrikus geb. 9 februari 1847 te Amsterdam (tr. 27-11-1868 te Culemborg met Hesje van Veen)

6. Cornelis geb. in 1849 te Tricht (overl. 18 Januari 1856 te Wijchen)

7. Theresia Elisabeth geb. 24 juli 1851 te Tricht, Gelderland

34. Johannes Hermans geboren: 24 Januari 1814 te Culemborg, schoenmaker, Nationale Militie: nr 90 (jaar niet genoemd) is ingelijfd bij het eerste bataljon Veldartillerie. Vijf jaren gediend en behoorlijk ontslagen (mogelijk diende hij van 1833 tot 1838 het jaar van zijn huwlijk, Signalement: Lengte 1 El en 720 strepen, aangezigt: lang, voorhoofd:lang, oogen: blaauw, neus: groot, mond: (niet goed te lezen) Kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: id, merkbaren kentekenen: pokdalig, gehuwd: 4 Mei 1838 (acte 12) te Culemborg met

35. Elisabeth van Kessel geboren: 6 Juni 1815 te Culemborg

Kinderen:

0. Allegonda van Kessel, geb. 31-1-1837 te Culemborg (gewettigd bij het huwlijk) (tr. 12-7-1865 te Culemborg met Johannes Hoveling)

1. Cornelia, geb. 7-1-1839 te Culemborg (zie 17)

2. Huberta, geb. 16-9-1840 te Culemborg (tr. 1-6-1867 te Culemborg met Johannes Molders)

3. Johannes Antonie, ged. 20-1-1843 te Culemborg (jong overl.)

4. Johannes Antonius, geb. 25-12-1843 te Culemborg (jong overl.)

5. Johannes Antonius, geb. 25-3-1845 te Culemborg

6. Johanna, ged. 25-2-1849 te Culemborg

7. Johannes, ged. 5-3-1851 te Culemborg (tr. 1-8-1879 te Culemborg met Christina Maria Aloijsia Ausems)

8. Hubertus, geb. 18-6-1854 te Culemborg (tr. 12-11-1875 te Culemborg met Cecilia Magdalena van Bemmel)

9. Elisabeth, geb. 7-10-1857 te Culemborg (tr. 15-7-1881 te Culemborg met Theodorus van Bemmel)

10. Michiel Adrianus, ged. 5-3-1863 te Culemborg

36. Hendricus van de Pavert geboren: onder Elst (huwlijksacte) gedoopt: 30 Januari 1811 in de St Jan (rooms) te Arnhem (getuigen zijn Hermanus Gebbing en Eva Joosten, deze Eva Joosten, huwt op 12-5-1807 te Arnhem met Andries van de Pavert), Bij zijn huwlijk was hij schippersknecht, mogelijk bij zijn schoonvader Willem Breepols, en woonde onder Elst, later woonde hij ook te Vreeswijk. Hij huwde op de dag van zijn loting voor de Nationale Militie en kreeg vanwege zijn huwlijk daarvoor vrijstelling, mogelijk huwde hij om onder zijn dienstplicht uit te komen, overleden: 19 Mei 1865 (54 jaar) te Arnhem, gehuwd: 10 Maart 1830 te Arnhem met

37. Angenieta Breepols (Wouterina) geboren: 23 Februari 1814 te `s Gravenhage, overleden: 3 Augustus 1864 te Vreeswijk, zij wordt bij haar huwlijk, Angenieta en bij de geboorte van haar zoon Antonius Angetha genoemd, maar bij haar eerste zoon heet zij Wouterina. In de huwlijksbijlagen is een Notariele acte bijgevoegd waarin haar ouders toestemming geven voor het huwlijk van hun 16 jarige dochter Angenieta, ook genaamd Wouterina, Breepols.

Kinderen:

1. Willem Willebrordus, geb. 28-1-1833 te Arnhem

2. Hendrik, geb. 4-6-1834 te Arnhem

3. Antonius, geb. 13-9-1836 te Arnhem

38. Willem van Tienhoven gedoopt: 22 Mei 1808 te Utrecht, Scheepsmaker en scheepstimmerman, Bij zijn huwlijk woonde zij buiten de Tolsteeg in Utrecht, De naam werd als Tienhoven, Van Tienhoven en Tienoven geschreven in Culemborg, gehuwd: 5 Oktober 1831 te Utrecht (bij het huwlijk is vermeld dat de ouders van Willem van Tienhoven zijn: Willem van Tienhoven en Christina Rietveld) met:

39. Wilhelmina Reusel (Reuser) geboren: omstreeks 1806 te Druten (bij haar huwlijk was zijn 25 jaar)

Kinderen oa.:

1. Willem, geb. 12-2-1832 te Utrecht (tr. 22-10-1858 te Culemborg met Hesselina Jacoba van Gasteren)

2. Barendina, geb. 19-12-1834 te Utrecht (tr. 12-9-1873 te Culemborg met Hendrikus van Straten)

3. Christina Maria, geb. 29-5-1837 te Utrecht (tr. 3-4-1857 te Culemborg met Gijsbertus van Bemmelen)

4. Elizabeth, geb. 20-2-1840 te Utrecht (tr. 3-5-1861 te Culemborg met Reinerus Hubertus Theodorus Sipman)0

5. Arnolda, geb, 6-3-1843 te Wamel (Gld) (tr. te Culemborg met Antonius van de Pavert) (zie 19)

6. Willemina, geb. 7-10-1845 te Culemborg (tr. 25-6-1886 te Culemborg met Willem Albertus Versteeg)

7. Bernardus Cornelis, geb 21-1-1849 ?

7. Hurbertus Cornelis, geb 1849 (Is dit de zelfde als hierboven)

40. Jan Francis Waijers geboren: 8 Juli 1818 te Helmond overleden: na 1889 te Helmond. Schoorsteenveger, wever, arbeider, smit te Helmond, overleden: 28 Oktober 1897 te Helmond, gehuwd op: 16 September 1843 te `s Hertogenbosch met

41. Adriana Meijers geboren: 13 Juni 1822 te `s Hertogenbosch (er is een geboorteacte van Adriana Meijers van 17 Juni 1821 te `s Hertogenbosch), overleden: 11 Juni 1901 te Helmond.

Kinderen:

1. Gijsbertus Antonius, geb. 19-8-1843 (datum acte) `s Hertogenbosch (overl. 25-9-1843 (acte) te `s Hertogenbosch)

2. Lambertus Henricus, geb. 17-8-1844 te `s Hertogenbosch (tr. 27-4-1870 te Helmond met Maria Theresia van Bragt)

3. Cornelis, geb.10-2-1848 te Helmond

4. Catharina (Hendrica), geb. 31-12-1851 te Helmond

5. Francisca, geb. 13-3-1854 te Helmond (tr. te Helmond met Wilhelmus Hendrik van Hout)

6. Joannes Martinus, geb. 20-2-1857 te Helmond (tr. 3-2-1881 te Helmond met Helena Wilhelmina Duijmelinks)

7. Martinus, geb. 25-6-1859 te Helmond (overleden 1865 te Eindhoven)

9. Adrianus, geb. 16-7-1861 te Helmond

10. Maria Catharina, geb. 13-11-1863 te Helmond

42. Hendricus Harderwijk geboren: 1829 te Utrecht, kopergieter, woonde te Utrecht in de Kraansteeg, Als huwlijksbijlage, staat zijn signalement voor de Nationale Militie vermeld: Aangezicht: ovaal, Voorhoofd: Rond, Ogen: licht blauw, Neus: puntig, Mond: onleesbaar, Kin: rond, Haar: donker bruin, Hij kan niet schrijven, Hij werd van 1848 tot 1850 vrijgesteld van dienst omdat hij te klein was, gehuwd: 28 Juli 1852 te Utrecht (Acte 259) met:

43. Antonia Elisabeth Koning geboren: 23 September 1830 te Utrecht, was dienstmeid voor haar huwlijk

44. Bastiaan Jongerius (Jos) geboren: 21 Juni 1821 te Utrecht, overleden: 23 Oktober 1898 te Utrecht. Hovenier te Abstede, In de familie Jongerius werden kinderen gedoopt als Bastiaan, maar hun roepnaam was Jos.

onroerende goederen van Bastiaan Jongerius bij zijn overlijden:

- een warmoeziershofstede in Abstede aan de Maliesingel, strekkende van den Singel tot de Meentstroom, met bevoegdheid tot gebruikmaking het pad gelegen aan de overzijde van de Meentstroom tot den Abstederdijk, kad.nrs C1789 en 1790, vroeger een gedeelte van A603, aangekomen bij acte van scheiding 3.11.1854 voor notaris Borret

geschat op....................16000,-

- een huis met warmoesiersland aan de Notenboomenlaan kad.nrs D466 en D467

gekocht 27.4.1872 not.C.G.de Balbian van Doorn te Utrecht.

geschat op.....................5500,-

- een perceel warmoesiersland aan het Absteder Zandpad kad.nr D71,gedeeltelijk aangekomen bij acte van scheiding en gedeeltelijk door onderhandsche koop geschat op.....................2400,-

- een perceel warmoesiersland te Abstede aan de spoorweg en de Middellaan kad.nr D632

geschat op.....................1250,-

- een perceel warmoesiersland en water nabij de Zonstraat kad.nr C2473 gekocht 21.1.1878 voor not.H.W.Arentzen

geschat op.....................7000,-

- een warmoesiershofstede en land aan het Absteder Zandpad kad.nrs.D487 en 488

geschat op....................12500,-

- een perceel warmoesiersland in Abstede kad.nr D400

geschat op.....................3870,-

- acht woningen aan het Absteder Zandpad kad.nrs D401 t/m 408

geschat op.....................6000,-

- drie woningen aan het Absteder Zandpad kad.nrs D386 t/m 390

geschat op.....................2400,-

- twee warmoesiershofsteden, een huis en erf te Jutphaas nabij het Merwedekanaal kad.nrs C999 t/m 1006, aangekomen bij acte van scheiding 28.3.1876 voor not Borret

geschat op....................20000,-

- een perceel warmoesiersland in Houten/Oudwulven kad.nr D357 geschat op.....................2500,-

Het totale vermogen was 74085,-.

Bastiaan was gehuwd op: 9 Augustus 1848 te Utrecht met

45. Catharina Koot geboren: 30 December 1827 te Utrecht overleden: 31 Juli 1894 te Utrecht

Kinderen:

1. Hermanus, geb. 29-06-1849 Utrecht

2. Elisabeth, non, geb. 05-10-1850 Utrecht, overl. 27-05-1893 Helmond.

3. Michiel, hovenier, geb. circa 1854 Utrecht

4. Nicolaas, hovenier, geb. 07-09-1854 Utrecht, overl. 11-10-1928 Utrecht

5. Catharina, non, geb. 17-01-1856 Utrecht, overl. 13-07-1917 Eindhoven

6. Maria, non, geb. 30-08-1858 Utrecht , overl. 08-11-1894 Moergestel

7. Gijsberta, geb. 17-10-1860 Utrecht

8. Alida, non, geb. 13-04-1864 Utrecht , overl. 11-06-1934 Moergestel

9. Cornelia Maria, geb. 31-12-1870 Utrecht

10. Johanna Maria, non, geb. 17-07-1872 Utrecht overl. 06-08-1952

11. Bernardus, hovenier, geb. Utrecht

12. Bastiaan, geb. Utrecht

46. Theodorus Anthonius van Beusekom (Dirk) geboren: 1 November 1812 te Utrecht, overleden: 5 April 1879 te Utrecht, hovenier te Abstede aan de laan van Soestbergen, gehuwd op: 29 Oktober 1859 te Utrecht met:

47. Catharina de Groot geboren: 24 Februari 1820 te Utrecht, overleden: 12 Mei 1886 te Utrecht

Kinderen:

1. Alleta Anthonia, geb. 30 Nov 1852 te Utrecht (zie 23)

2. Cornelia Maria, geb. 19 Dec 1858 te Utrecht

3. Hermina Maria, geb. 6 Feb 1862 te Utrecht

4. Maria, geb. 6 Jan 1856 te Utrecht

48. Pieter Cornelis Pieren geboren: 5 Mei 1838 te Dubbeldam, Arbeider, overleden: 5 september 1902 te Dubbeldam, gehuwd: 26 Mei 1864 te Dubbeldam met

49. Maaike van der Wulp geboren: 28 September 1843 te Wieldrecht, overleden: 14 Maart 1911 te Dubbeldam, Zij was een buitenechtelijk kind van Cornelia van der Wulp, de geboorte werd aangegeven door Peter in`t Veld, de voogd en stiefvader van de moeder, Cornelia van der Wulp.

Kinderen:

1. Cornelia, geb. 28-6-1866 te Dubbeldam (tr. Arij de Bruijn, 19-5-1887 te Dubbeldam)

2. Johanna Frederika, geb. 27-5-1869 te Dubbeldam (jong gestorven)

3. Pieter, geb. 7-9-1872 te Dubbeldam (tr. 1895 met Willempje van der Heijden)

4. Leendert, geb. 11-6-1877 te Dubbeldam (zie 24)

5. Cornelis, geb. 2-6-1882 te Dubbeldam (tr. 14-7-1910 met Maria Dekker)

50. Cornelis Hoogerwerf geboren: 1848 (1875: 27 jaar), arbeider in Charlois, Hij zou uit Barendrecht kunnen stammen, als zoon van ene Paulus Hoogerwerf en Jannigje Bravenboer, dit paar had een zoon Drik Hoogerwerf die ook in Charlois woonde, gehuwd buiten Charlois omstreeks 1870 met:

51. Jacomijntje Smouter geboren: omstreeks 1850, Hoewel de familie Smouter in Charlois voorkomt is zij daar niet geboren. Er woonde ook een familie Smouter in Barendrecht omstreeks 1870. Waarschijnlijk heeft zij dus ook haar oorsprong in deze plaats

Kinderen o.a.:

1. Jannigje, geb. 23-4-1874 te Charlois

2. Jannigje, geb. 31-12-1874 te Charlois

52. Pieter Veen geboren: 10-6-1831 te Hendrik Ido Ambacht, arbeider, molenaarsknecht, trasmolenaar, woonde in de gemeente Meerdervoort, later werd dit in 1855 de wijk C van Zwijndrecht (1855), overleden: 10 September 1895 te Zwijndrecht, gehuwd op: 23 Februari 1852 te Meerdervoort met

53. Neeltje aan de Wiel geboren: 4 November 1830 of 1820 te Hardinxveld, zij woonde in bij haar zoon te Dubbeldam (1891-1897), woonde in 1897 te Zwijndrecht als weduwe en vertrok op 17 maart 1900 naar Dordrecht In de bevolkingsregisters van Zwijndrecht en Dubbeldam wordt haar naam soms als Van der Wiel geschreven, ook staat haar geboortedatum soms geschreven als 4-1-1830 of 4-11-1820 te Hardinxveld.

Kinderen:

1. Anna geb. 28-5-1852 te Meerdervoort (overl. 3-1-1853 te Zwijndrecht)

2. Bastiaan, geb. 22-8-1854 te Meerdervoort

3. Anna, geb. 15-9-1856 te Zwijndrecht (overl. 19-6-1858 te Zwijndrecht)

4. Arie, geb. 2-12-1857 te Zwijndrecht (overl. 6-9-1892 te Zwijndrecht)

5. Wijntje, geb. 20-5-1860 te Zwijndrecht (overl. 11-8-1861 te Zwijndrecht)

6. Pieter, geb. 31-5-1862 te Zwijndrecht (zie 26)

7. Wijntje, geb. 7-10-1864 te Zwijndrecht (vertrekt op 24-11-1897 naar Dordrecht)

8. Anna, geb. 14-6-1867 te zwijndrecht (overl. 8-9-1867 te zwijndrecht)

9. Anna, geb. 20-6-1868 te zwijndrecht (overl. 10-8-1871 te zwijndrecht)

10. Pleuntje, geb. 11-6-1871 te zwijndrecht (overl. 13-7-1871 te zwijndrecht)

11. Anna Pleuntje, geb. 25-5-1873 te Zwijndrecht (vertrekt op 23-1-1889 naar Dordrecht)

 

54. Krijn Kok geboren: 2 December 1840 te Groot Ammers, stoker, machinist en fabrieksarbeider, overleden: 27 Februari 1906 te Dordrecht (65 jaar) gehuwd: omstreeks 1862 mogelijk te `s Gravendeel

55. Hendriksje van der Wulp geboren: 22 Maart 1835 te `s Gravendeel, overleden: 16 Oktober 1895 te Dubbeldam (59 jaar)

Kinderen:

1. Neeltje, geb. 18-10-1863 te `s Gravendeel (overl. 2-2-1889 te Dubbeldam, ongehuwd)

2. Lijntje, geb. 26-10-1868 te `s Gravendeel (overl. 23-6-1878 te Dubbeldam)

3. Marrigje, geb. 23-2-1872 te Dubbeldam (zie 27)

4. Hendrika, geb. 2-1-1874 te Dubbeldam (overl. 14-3-1878 te Dubbeldam)

56. Willem Groothuijzen geboren: 15 Januari 1834 te Teteringen (Acte 1), Noord-Brabant, Hij werd twee jaar voor het huwlijk van zijn ouders geboren. overleden: 13 Maart 1915 te Rotterdam, koetsier, gehuwd op: 5 Maart 1862 te Kralingen met:

57. Trijntje Hooghart geboren: 9 December 1837 te Strijen zij wordt geboren als kind van de ongehuwde Maaijke Romijn en krijgt bij de geboorte de naam Trijntje Romijn, bij haar huwlijk heet zij echter Trijntje Hooghart. Bij het huwlijk van haar ouders, Maaijke Romijn en Arie Hooghart wordt zij door haar vader erkend. Hij was voor zijn huwlijk dienstplichtig en kon niet eerder trouwen, overleden: 23 Februari 1888 te Kralingen

Kinderen o.a.:

1. Hendrik, geb. 14-8-1863 te Kralingen

2. W.J. Groothuijzen, geb. omstreeks 1870 (tr. Adriaantje Klapwijk te Rotterdam)

58. Cristoffel Storm geboren: 1838, gedoopt op 6 Januari 1838 te Rotterdam, overleden op 21 Juli 1914 te Rotterdam, Sleepersknecht, gehuwd op 22 Oktober 1862 te Rotterdam met:

59. Plonia de Bruijn geboren: 16 Juni 1833 te Rotterdam,

Kinderen:

1. Christoffel, geb. 9-1862 te Rotterdam, (overl. op 03-02-1863 te Rotterdam)

2. Catharina, geb. 23-2-1864 te Rotterdam (zie 29).

3. Christoffel, geb. 8-1866 te Rotterdam (overl. voor 1867 te Rotterdam)

W.G. Storm zou meer gegevens hebben aangaande de voorouders van dit paar !

60. Johannes Backx geboren: omstreeks 1840, arbeider, woonde in Rucphen (Noord-Brabant) en was gehuwd met

61. Maria Goorden geboren: omstreeks 1840, overleden: (mogelijk) 20 April 1888 te Rucphen (memorie Archieflocatie: Noord Brabant Toegangnr: 036.03.14 Inventarisnr: 29 Kantoorplaats: Roosendaal Memorienr: 95 Datum: 20-04-1888). De familie Goorden woonde eeuwenlang in Rucphen. Ze is misschien de dochter van ene Cornelis Goorden die mogelijk overleden is: te Rucphen 15 April 1844 Archieflocatie: Noord Brabant Toegangnr: 036.03.13 Inventarisnr: 4 Kantoorplaats: Oudenbosch Memorienr: 215 Datum: 15-04-1844

62. Willem Frederik Lambertus Korff geboren 21 December 1846 te Veghel, Treinsmid, huwd te Zeeland (Kruiningen ?) voor 1871 met

63. Margaretha Jobse geboren: 19 September 1842 te Goes

Kinderen o.a.:

1. Hendrik Willem Jacob, geb. 1871 (overl. Kruiningen, 18-12-1871)

2. Jannetje, geb. 12 December 1872 te Kruiningen (zie 31)

3. Elisabeth, geb. Boxtel ? (tr. 3-10-1902 te Oost-West-Soeburg met Pieter Beenhakker)

4. Job, geb. Boxtel ? (tr. 7-10-1904 te Oost-West-Souburg met Adriana Arnoijs)

5. Hendrik Willem Jacob, (tr. Wilhelmina de Bruijne)

 

 

 

GENERATIE VII OUDGROOTOUDERS

64. Lieuwe Brugs de Vries geboren: 1765, gedoopt 17 November (Ned. Herv.) te Oudeschoot, Friesland, overleden: 27 Maart 1835 te Amsterdam. Hij vertrok omstreeks 1797 van Zuid-Friesland naar Amsterdam waar hij kruier van beroep was, Gebruikte na 1800 in plaats van zijn patroniem Brugts of Brugs de familienaam De Vries, Bij zijn overlijden staat hij als Lieuwe Brugs de Vries vermeld, gehuwd op: 17 December 1797 te Watergraafsmeer bij Amsterdam met

65. Willempje van Wageningen geboren: 1774, gedoopt 9 Oktober te Bunschoten (Ned. Herv.)

overleden: 10 Mei 1841 te Amsterdam

Kinderen:

1. Brugt Brugs, geb. 22-5-1798 (gedoopt Zuiderkerk)

2. Jannetje Brugs, geb. 8-5-1800 (gedoopt Zuiderkerk 14 mei 1800)

3. Jannetje de Vries, geb. 12-8-1801 (gedoopt Zuiderkerk 19 augustus 1801)

4. Jacobus de Vries, geb. 26-11-803 (gedoopt Zuiderkerk 7 december 1803) (zie 32)

5. Hendrik de Vries, geb. 30-4-1808 (gedoopt Zuiderkerk 7 mei 1806)

6. Jan Willem de Vries, geb. 7-9-1808

7. Antje de Vries, geb. 17-1-1812

8. Willem de Vries, geb. 22-3-1814

9. Hendrica de Vries, geb. 25-8-1817

10. Harmanus de Vries, 21-10-1819

66. Hendericus Johannes Tuijsman (Toesman) geboren: 1766 te Groningen, Metselaar, woonde in de Elandstraat (bij Gartenbroodgang 1837), overleden: 15 Februari 1837 (71 jaar) te Amsterdam. Hij werd bij zijn overlijden Toesman genoemd, zijn kind wordt als Tuijsman gedoopt. Hij en zijn vrouw waren Rooms-Katholiek. Mogelijk zijn ze al voor hun vertrek uit Groningen in die stad gehuwd. In Amterdam is niks gevonden. Op 18-5-1791 huwt te Groningen, Anna Barbara Toesman (ged. 1-9-1763 te Groningen (rk) ) met Antonius Omlo (ged.(rk) Groningen 13-2-1765, kleermaker, overl. Groningen 14-5-1841) Haar ouders waren, dr. van Hans Jurjen Thuisman en Elisabeth Josephs, zijn dit ook de ouders van Hermanus? De naam; Thuisman, Thijsman, Toesman, komt al in het begin van de 18de eeuw in Groningen voor. Bij de doop van hun kind zijn getuigen: Elisabeth Theresia Lieber en Frederik Tuijsman, zijn dit een broer en zus van dit echtpaar?

67. Joanna Lieber(s) geboren 1765 te Groningen, overleden; 22 Januari 1845 (80 jaar) te Amsterdam

Kinderen:

1. Theresia Elisabeth, geb. 4-9-1808 te Amsterdam

68. Johannes Hermans geboren: 1765 te Maastricht, overleden: 6 September 1837 te Culemborg (73 jaar, Acte 102), gehuwd: omstreeks 1791 te Culemborg met

69. Cornelia (van) Gemert geboren: omstreeks 1770, Cornelia van Germent, weduwe van Johannes Hermans te Culemborg in 1839, de familie Van Gemert kwam uit Tiel

Kinderen:

1. Michael, ged. 1-10-1792 te Culemborg

2. Elisabeth, ged. 9-11-1794 te Culemborg (tr. 4-10-1820 te Culemborg met Klaas de Jong uit Vianen)

3. Johanna, ged. 21-3-1797 te Culemborg (tweeling) (tr. 23-5-1822 te Culemborg met Johannes Brouwers)

4. Joannes, ged. 21-3-1797 te Culemborg (tweeling)

5. Cornelia, ged. 18-2-1800 te Culemborg

6. Johannes, ged. 6-6-1802 te Culemborg

7. Johannes, ged. 9-4-1805 te Culemborg

8. Maria, ged. 14-5-1808 te Culemborg

9. Maria, ged. 25-9-1809 te Culemborg (tr. 05-12-1828 te Culemborg met Otto van Veen, tr. 29-09-1848 met Wouter Smits)

10. mogelijk meer kinderen na 1811

11. Johannes, geb. 24-1-1814 te Culemborg (zie 34)

70. Huijbert van Kessel geboren: 1783 (1838: 55 jaar), was 1838 smit te Culemborg

71. Allegonda Struijk geboren: 1780, overleden: 12 Mei 1828 te Culemborg (48 jaar, Acte 36)

Kinderen: o.a.:

1. Elizabeth, geb. 6-6-1815 te Culemborg

Op 24-4-1815 huwt te Culemborg Hubertus (Huijbert) Teeuwissen, zoon van Franciscus Teeuwisen en Hester van Kessel (geboren te Nijmegen) met Theodora Seraphina van Tienhoven, dochter van Dirk van Tienhoven en Christina Bongers. Misschien is deze Hester van Kessel een zus van Huijbert van Kessel

72. Wilhelmus van de Pavert (Willem) geboren: 21 Oktober 1784 te Arnhem (volgens zijn huwlijksacte in 1821 was hij geboren op 21 Oktober 1784 als zoon van Hendrik van de Pavert en Gard Salemink), hij was visser op de Rijn onder Elst (1818-1830) en woonde ook te Arnhem. gehuwd:

(1) op 30 April 1805 te Arnhem (Burgerlijk) met Sanna Gebben (ook Sussanna Gebbink)

(2) op 26 Januari 1821 te Elst (Acte 2) met Henrica Gartzen (geb. 4-11-1794 te Hengelo, dr. Gart Jans Gartzen en Jenneke Vos)

73. Susanna Gebbink (Sanna Gebben) geboren: 1783, overleden: 16 December 1818 te Elst (36 jaar), de naam wordt als Gebben geschreven bij haar huwlijk, Gebbing op de huwlijksacte van haar dochter en Gebbinck bij haar overlijden. Mogelijke andere kinderen noemen hun eerste zoon Antonius, misschien komt deze voor in de familie Gebbink. Andries (Andreas), mogelijk broer van Willem van de Pavert, gehuwd met Eva Joosten die getuige was bij de doop van Hendrikus in 1811. Ze zijn gehuwd te Arnhem in 12-51807.

Kinderen:

1. Hendrikus, geb. 1811 te Elst, gedoopt 30-1-1811 te Arnhem (zie 36) (get. Eva Joosten)

Mogelijke andere kinderen:

0. Grada, ged. 15-11-1806 te Arnhem

0. Antonia, kreeg een buitenechtelijke zoon Willem van de Pavert, geb. 23-6-1831 te Arnhem

0. Willem, tr. Wilhelmina Schepers, zoon: Antonius (geb. 12-10-1836 te Arnhem) en dr. Aleida (Arnh. 25-6-1838)

0. Antonius, tr. 30-4-1834 te Arnhem met Arnolda Jansen (wed. Henricus Holsum, tr. 20-9-1820 te Arnhem) (zoon Antonius Andreas, Theodra Everharda en Helena Wilhelmina) De naam Adreas wordt ook door de 'broer' van Willem gedragen, waarschijnlijk dus een zoon van Adreas en Eva(harda) Joosten!

74. Wilhelmus Breepols (Willem) geboren: omstreeks 1780, schipper, bij het huwlijk van zijn dochter staat in de huwlijksbijlagen vermeld dat hij van Arnhem is varende op Culemborg (1830), omstreeks 1809 moet het gezin al in Culemborg zijn geweest. De naam Breepols wordt ook als Breedpols of Brepols geschreven. De familienaam van zijn vrouw duid op een zuidelijke afkomst. De naam Brepoels komt in Belgisch Limbrug zeer veel voor. Misschien dat ze hun werk gebied als schippers hebben verlegd van de Maas naar de Rijn. Een dochter wordt in `s Gravenhage geboren andere in Culemborg.

75. Maria Gillissen

Kinderen o.a:

?. Gijsberta, (woonde te Vreeswijk, tr. Antonius Tukker omstreeks 1825)

1. Cornelia, geb. 1809-1810 te Culemborg (tr (1). 30-4-1834 te Vreeswijk met Adrianus Oostrum tr (2) 20-4-1850 te Vreeswijk met Leonardus Bokstein) genoemd als Breedpols

2. Adriana Maria, geb. 1811 te Culemborg (overl. voor 1850, tr. 18-11-1832 te Vreeswijk met Leonardus Bokstein)

2. Angenieta (Wouterina), geb. 1814 te `s Gravenhage

76. Willem van Tienhoven gedoopt: 24 Februari 1779 te Utrecht, gehuwd: 16 Mei 1800 (Gerecht) en 7 Juni 1800 (RK kerk) te Utrecht met

77. Christina Jacoba Rietveld (Josina) gedoopt: 26 September 1777 te Utrecht (als Christina Jacoba, bij haar huwlijk heet zij Josina Jacoba en later staat zij als Christina Rietveld vermeld). Zij waren Rooms-Katholiek

Kinderen o.a.:

1. Margaritha Johanna, ged. 14-8-1801 te Utrecht

2. Johannes, ged. 14-8-1802 te Utrecht

3. Johanna, ged. 12-7-1804 te Utrecht

4. Cornelis, ged. 6-5-1806 te Utrecht

5. Wilhelmus, ged. 22-5-1808 te Utrecht (zie 38)

6. Hendrika Wilhelmina Maria, ged. 22-9-1810 te Utrecht

7. Jacobus, geb. 21-4-1814 te Utrecht

8. Johannes, geb. 4-7-1821 te Utrecht (tr. 12-5-1847 te Bunnik met Maria Stegers (geb. 1813 te Druten))

9. Mogelijk meer kinderen geboren na 1811

78. Arnoldus Reuser broodbakker, woonde te Druten omstreeks 1800 en te Tiel in 1831

77. Berdina (Bernardina) Rijken overleden: voor 1831

Kinderen:

1. Heribertus, geb. 1796, (broodbakker te Utrecht, tr. voor 1824 met Maria van Coeverden, tr. 16-12-1829 te Oudwulven met Erementina Wijnanda van Mastwijk)

2. Arnoldus Reuser, geb. 24-3-1803 te Druten (tr. 8-6-1832 te Appeltern met (Mechlina) Maria van Balveren)

3. Wilhelmina, geb. 1806 te Druten

80. Gijsbertus Waijers gedoopt: 31 December 1788 te Helmond, overleden: 23 April 1833 te Helmond, gehuwd op: 11 Mei 1815 te Helmond met

81. Hendrica (Catharina) Verhofstadt geboren: 18 December 1792 te Helmond, Bij haar geboorte heet zij: Hendrica Verhofstadt, bij haar huwlijk in 1815 staat Hendrien Verhofstadt, bij de geboorte van de kinderen staat soms Catharina Verhofstadt als moeder vermeld, overleden: 15 September 1844 te Helmond

Kinderen:

1. Catharina, geb. 3-3-1816 te Helmond

2. Jan Francis, geb. 8-7-1818 te Helmond (zie 40)

3. Jenne Maria, geb. 3-9-1820 te Helmond

4. Maria, geb. 1821 te Helmond

5. Adrianus, geb. 12-11-1822 te Helmond (wever, tr. 21-10-1861 te Helmond met Joanna van Os)

6. Lambertus, geb. 5-10-1825 te Helmond

7. Joseph, geb.15-8-1828 te Helmond (tr. 16-9-1861 te Helmond met Joanna Maria Kampers)

8. Johanna Helena, geb. 2-3-1833 te Helmond

82. Johannes Meijers geboren: omstreeks 1797 misschien te `s Hertogenbosch, overlijden: na 1822 overlijden er in Den Bosch op de volgende data personen met de naam Johannes Meijers:

Meijers, Johannes Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 01-09-1851

Meijers, Johannes Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 17-07-1849

Er is geen huwlijksacte na 1811 in de BS van Den Bosch gevonden, gehuwd met

83. Catharina Maas geboren omstreeks 1801 misschien te `s Hertogenbosch. Het paar woonde in `s Hertogenbosch in de BS van die stad komt ene Catharina Maas voor bij de volgende actes:

Maas, Catharina Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 27-07-1868 402

Maas, Catharina Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 03-06-1872 416

Maas, Catharina Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 12-06-1846

Maas, Catharina Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 10-04-1820

Maas, Catharina Huwelijksakte 's-Hertogenbosch 27-05-1854 Gehuwd met Litsenburg, Martinus van

Maas, Catharina Huwelijksakte 's-Hertogenbosch 19-03-1814 Gehuwd met Reichhold, Fredrik

Maas, Catharina Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 03-03-1828

Maas, Catharina Geboorte-akte 's-Hertogenbosch 20-11-1813

Maas, Catharina Overlijdensakte 's-Hertogenbosch 27-07-1894 584

Kinderen o.a.:

1. Adriana, geb. 13 Juni 1822 te `s Hertogenbosch (zie 41) (BR te Helmond, acte in Den Bosch niet gevonden!)

84. Hendricus Harderwijk gedoop: 15 Juli 1797 te Utrecht (Jerusalemssteegstatie), timmerman in de Kraansteeg, overleden: 27 Januari 1852 te Utrecht, gehuwd: 6 Juni 1827 te Utrecht met:

85. Johanna Elizabeth van Wijk gedoopt: 2 September 1806 te Utrecht (RK kerk in de Walsteeg), overleden: 14 Mei 1851 te Utrecht

Kinderen o.a.

1. Hendrikus Harderwijk, geb. 1829 te Utrecht, tr. Antonia Elisabeth Koning

2. Hendrik Christiaan Harderwijk, geb. 27-11-1849 te Utrecht (tr. Susanna Antonette Koning dr. van Johannes Koning en Susanna Montfoort)

86. Bernardus Jacobus Koning geboren: 1794 te Amsterdam, werkman te Utrecht, gehuwd (36 jaar): 3 November 1830 te Utrecht

87. Petronella Klarenbeek gedoopt: 16 December 1803 te Utrecht, Naaister, overleden: 28 September 1846 te Utrecht

Kinderen o.a:

1. Anthonia Elisabeth, geb. 23-9-1830 (erkent dochter) (zie 43)

88. Bastiaan (Sebastiaan) Jongerius geboren: 7 Augustus 1783, gedoopt, 7 Augustus te Utrecht, overleden: 21 Augustus 1849 te Utrecht, Hovenier te Abstede. gehuwd op: 17 Oktober 1806 te Utrecht met:

89. Maria Koot gedoopt: 25 November 1786 te Utrecht, overl. 2 September 1854

kinderen:

1. Nicolaas, geb. 1807 te Utrecht (overl. 1812 te Utrecht)

2. Johannes, geb. 21-3-1809 te Utrecht (overl. 31-6-1872 te Utrecht)

3. Willem, ged. 6-6-1811 te Utrecht (overl. 1893 te Utrecht)

4. Clasina Maria, ged, 25-3-1813 te Utrecht

5. Klaas, ged. 11-8-1814 te Utrecht (overl. 14-2-1883 te Utrecht)

6. Elisabeth, geb. 17-8-1815 te Utrecht (overl. 1879 te Utrecht)

7. Gijsje, geb.17-11-1817 te Utrecht (tr. 27-01-1841 Utrecht met Willem Hardenberg)

8. Bastiaan, geb. 21-06-1821 te Utrecht (zie 44)

9. Hermanus, priester, geb. 09-06-1823 te Utrecht ( overl. 28-04-1902 Vragender, begr. 02-05-1902 Vragender. Trad in de Orde der Minderbroeders 03 oktober 1847. Werd priester gewijd te Roermond 15 maart 1851.

Benoemd tot Kapelaan te Leiden, Lichtenvoorde en Hernen, daarna tot eersten Pastoor van de Parochie Vragender 24 oktober 1876. Eervol ontslagen wegens zwakheid 1 april 1887.

90. Michael Koot geboren: 1805, gedoopt, 13 Augustus 1805 te Utrecht, overleden: 5 Januari 1876 te Houten, Hovenier op het Abstederzandpad, gehuwd op: 14 Februari 1827 te Utrecht met:

91. Elisabeth Koot geboren: 1808 gedoopt 5 Maart 1808 te Utrecht, overleden: 30 December 1882 te Utrecht

Kinderen:

1. Catharina Koot, geb. 13-12-1827 te Utrecht (zie 45)

2. Melchior Adrianus, geb. te Utrecht

3. Aaltje, geb. te Utrecht

4. Bernardus, geb. te Utrecht

5. Cornelis, geb. te Utrecht

6. Hermanus, geb. te Utrecht

7. Michiel, geb. te Utrecht

8. Elisabeth, geb. te Utrecht

9. Cornelia, geb. te Utrecht

10. Maria, geb. te Utrecht

92. Cornelis van Beusekom geboren: 20 Februari 1778, gedoopt 11 Januari 1780 te Utrecht, Hovenier, overleden: 5 Mei 1821 te Utrecht, gehuwd op: 4 Februari 1805 te Utrecht met:

93. Aletta van Soestbergen gedoopt 23 December 1771 te Utrecht, overleden: 6 December 1833 te Utrecht

Uit dit huwelijk:

1. Hermanus Albertus, ged. 09-05-1806 te Utrecht

2. Albert, ged. 15-01-1808 te Utrecht

3. Hendrine, ged. 2-10-1809 te Utrecht

4. Theodorus Antonius, geb. 01-11-1812 te Utrecht

5. Hermina, geb. Utrecht

94. Johannes de Groot geboren: 1781, gedoopt 22 September 1781 te Utrecht, overleden: 16 December 1865 te Utrecht, Hovenier te Utrecht, gehuwd te Utrecht met:

95. Hermina Johanna Hardenberg geboren: 1780, gedoopt 28 December te Utrecht, Hovenierster, overleden: 25 Oktober 1858 te Utrecht

Uit dit huwelijk:

1. Godefridus, ged. 17-11-1808 te Utrecht

2. Wilhelmus, ged. 06-07-1810 Utrecht

3. Johannes, geb. 24-06-1818 te Utrecht (overl. 05-04-1860 te Utrecht)

4. Catharina, geb. te Utrecht

5. Hermanus, geb. te Utrecht

6. Hermina, geb. te Utrecht

7. Maria, geb. te Utrecht

8. Cornelis, geb. te Utrecht

9. Michiel

10. Wilhelmus

96. Pieter Pieren geboren: 9 Januari 1806 te Lage-Zwaluwe, arbeider, overleden: 30 November 1839 te Wieldrecht gehuwd: 19 Mei 1838 te Wieldrecht met:

97. Johanna (Frederika) de Wit geboren: 3 Augustus 1810 (ged. 15 Augustus) te Dordrecht, overleden: 3 November 1851 te Wieldrecht. Na het overlijden van Pieter Pieren huwt Johanna opnieuw op 5 Januari 1848 met Leendert Remers (geb. Piershil 17-12-1807, overleden Wieldrecht 1-4-1849, zoon van Joost Remers en Zeigje SintMaartensdijk)

Kinderen o.a:

1. Cornelis, geb. 5-5-1838 (Bij het huwlijk erkent door zijn vader)

98. ? Op de huwlijksacte van Cornelis Pieren en Maaijke van der Wulp, staat dat haar moeder Cornelia van der Wulp was, haar vader wordt niet genoemd. Echter op 30 November 1844 (een jaar na de geboorte van Maaijke) huwt Cornelia te Wieldrecht met Leendert Molendijk. Later vernoemd Maaijke en Cornelis Pieren, een van hun kinderen Leendert. Aangezien, de eerste dochter van Cornelia, nooit de naam Molendijk heeft aangenomen, is het aannemelijk dat Leendert Molendijk niet de vader was en haar nooit heeft erkend.

99. Cornelia van der Wulp geboren: 3 Maart 1823 te Wieldrecht, arbeider voor haar huwlijk. Bij haar huwlijk waren haar ouders al overleden. Haar voogd was: Peter in't Veld en haar toeziend voogds, Adriaan Smidt Kamp, overleden: 10 Mei 1863 te Dubbeldam.

gehuwd met:

(1) 30 November 1844 te Wieldrecht met Leendert Molendijk (geboren: 1 Februari 1818 te Strijen, boerenknecht, zoon van Cornelis Molendijk en Cornelia Ivosdr. Bervoets,overl. 3 Februari 1846 te Wieldrecht)

(2) 24 Februari 1848 met Leendert Stam

ged. Wieldrecht 26-12-1802, overl. Dubbeldam 11-6-1866, zoon van Arie Leenderts Stam (arbeider) en Aartje Ariens de Kievit. Leendert Stam was vrachtrijder en weduwnaar van Adriana Jansdr. Brand (geb. Wieldrecht 1-9-1818, overl. Wieldrecht 19-12-1847). Leendert is hertrouwd na de dood van zijn tweede vrouw Cornelia van der Wulp met Mijntje de Wit te Dubbeldam 19-10-1865 met Mijntje de Wit, (geb. Wieldrecht 1-10-1823, dr. van Hermanus de Wit en Bardiena Weekhout (zie 194 en 195). Mijntje was weduwe van Krein Belder (1850-1863)

Kinderen van Cornelia van der Wulp

Kind bij een nog onkende vader:

1. Maaijke van der Wulp, geb. 1843 mogelijk te Wieldrecht

Kinderen bij Leendert Molendijk:

2. Cornelia Molendijk, geb. 5-11-1845 te Wieldrecht

Kinderen bij Leendert Stam

3. Aartje Stam, geb. 9-12-1848 te Wieldrecht (tr. 13-9-1888 te `s Gravendeel met Herman Visser)

4. Arie Jacob Stam, geb. 30-8-1851 te Wieldrecht (tr. Jannigje de Jong)

5. Leendert Stam, geb. 14-3-1854 te Wieldrecht (tr. 25-4-1878 te Dubbeldam met Adrianus Adrianusdr de Bruin)

6. Elisabeth Stam, geb. 19-3-1855 te Wieldrecht (overl. 26-11-1882 te Dubbeldam)

7. Aart Stam, geb. 30-11-1856 te Wieldrecht (overl. 13-6-1867 te Dubbeldam)

8. Hendrikje Stam, geb. 16-1-1859 te Wieldrecht

9. Cornelia Stam, geb. 29-1-1862 te Wieldrecht (overl. 23-2-1864 te Dubbeldam)

104. Arie Jansz Veen geboren: 19 Februari 1795 te Sliedrecht (gedoopt: 8 Februari 1795 te Sliedrecht), arbeider, Verhuisde in 1850 van Hendrik ido Ambacht naar Meerdervoort, Zijn broer Maarten Veen woonde met zijn vrouw Pietertje Stolk uit Sliedrecht ook in Hendrik ido Ambacht, gehuwd: omstreeks 1827 met:

105. Anna Legerstee geboren: 1-1-1792 te Groote Lindt (bij Zwijndrecht). Op de overlijdensacte van haar zoon Pieter staat dat hij de zoon was van Arie Veen en Anna Kool (Kool was de naam van haar moeder !). Zijis de van Pieter Legertsee, gedoopt op: 17-8-1755 te Groote Lindt als zoon van Arie Legerstee en Cornelia Dekker

Kinderen:

1. Pietertje, geb. 4-5-1828 te Hendrik Ido Ambacht (tr. 22-11-1851 te Zwijndrecht)

2. Arie, geb. 13-1-1829 te Hendrik Ido Ambacht (tr. Te Zwijndrecht op 23-2-1852)

3. Pieter, geb. 10-6-1831 te Hendrik Ido Ambacht (zie 52)

106. Bastiaan aan de Wiel geboren: 29 December 1782 te Hardinxveld, gehuwd op: 27 juni 1818 te Hardinxveld met (was hij al eerder gehuwd geweest ?):

107. Wijntje Pronk

Kinderen o.a.:

Neeltje, geb. 11-4-1830 te Hardinxveld

108. Cornelis Kok gedoopt: 22 Juni 1794 te Groot Ammers, gehuwd: 26 December 1818 te Groot Ammers met

109. Neeltje Blonk gedoopt: 17 Februari 1799 te Krimpen aan de Lek,

Kinderen o.a.:

1. Marrigje, geb. 28-9-1819 te Groot Ammers

2. Annigje, geb. 31-5-1821 te Groot Ammers

3. Cornelis, geb. 7-6-1822 te Groot Ammers

4. Cornelis, geb.27-6-1824 te Groot Ammers (tr. 15-6-1846 te Katendrecht met Adriaantje Stok)

5. Gerrigje, geb. 9-10-1826 te Groot Ammers

6. Annigje, geb. 11-10-1829 te Groot Ammers

7. Gerrit, geb. 8-9-1832 te Groot Ammers

8. Neeltje, geb. 24-4-1835 te Groot Ammers

9. Pieter, geb. 25-11-1837 te Groot Ammer

10. Krijn, geb. 2-12-1840 te Groot Ammers

110. Andries van der Wulp geboren: 20 Januari 1801 te `s Gravendeel, abeider, overleden: 15 November 1873 te Dubbeldam, gehuwd: 21 November 1824 te `s Gravendeel met

111. Lijntje van der Feest geboren: 5 Juli 1801 te `s Gravendeel, overleden: 11 Augustus 1864 te `s Gravendeel

Kinderen:

1. Elizabeth, geb. 22-4-1825 te `s Gravendeel (tr. 18-4-1849 te Zwijndrecht met Godefridus van der Linden)

2. Hendrikje, geb. 24-3-1836 te `s Gravendeel (zie 55)

3. Hendrik, geb. 26-12-1826 te `s Gravendeel

4. Melis, geb. 23-3-1829 te `s Gravendeel

5. Melis, geb. 26-3-1831 te `s Gravendeel

112. Hendrik Groothuizen geboren: 22 maart 1806 te Nijkerk (1834, 28 jaar), gedoopt te Nijkerk (Ned. Herv.) Hij was in 1825 militair van beroep en woonde te Barneveld, toen hij zijn dienstplicht vervulde met lot nummer 55. Er zit een inschrijvingsformulier van de Nationale militie bij, waarin Hendrik Groothuizen, geboren te Nijkerk 1806, beroep militair, en zoon van Maria Sien Grotenhuis is ingeschreven voor zijn diensplicht bij de Infanterie. Zijn beschrijving: lengte 1 el en 570 strepen, aangezicht: rond, voorhoofd: klein, ogen: blauw, neus: klein, mond: klein, kin: rond, haar: bruin, wenkbrauwen: ?, merkbare kentekenen: geen. Bij zijn huwlijk is vermeld dat Hendrik de zoon is van Maria Groothuizen en een onbekende vader. Zijn naam komt voor als Grootenhuis (op inschrijving bij de nationale militie en bij aangifte van zijn zoon in Teteringen) maar bij zijn huwlijk en bij zijn geboorte staat Groothuizen geschreven, samen met een vermelding dat de laatste de juiste geslachtsnaam moet zijn. Hendrik Grootenhuis (moet Groothuijsen zijn), geeft op 16 Januari 1834 te Teteringen de geboorte aan van ene Willem, zich erkenende als de vader. Hij woont samen met de moeder, Wilhelmina van Asveld in de Heistraat te Teteringen. Hij was toen (1834) kanonnier bij de Batterij Rijders Artillery Nr. 10 gestationeerd te Teteringen. Zij waren toen niet gehuwd maar woonden wel samen. Pas op 7 Februari 1838 huwde hij te Amersfoort met Wilhelmina van Asveld, waar bij zijn zoon en een dochtertje wettig werden erkend (zoals ook vermeld in de kanttekening van zijn geboorteactes). Bij zijn huwlijk werd een verklaring afgegeven: Van het Corps Rijdende Artillerie Batterij Rijders Artillery Nr. 10 dat Hendrik Grootenhuis mag trouwen onder voorwaarden dat zijn a.s. huisvrouw nimmer te laasten van het korps zal komen (afgegeven op 7-12-1836). Bij zij huwlijk was hij kanonnier 1st klasse bij het bovengenoemde corps, gelegerd in het garnizoen te Amersfoort, Hendrik huwd: 7 Februari 1838 te Amersfoort (omdat de grootouders en ouders van bruid en bruidegom als zijn overleden, verleend de commandant van het legercoprs toestemming tot het huwlijk) met:

113. Wilhelmina van Asveld geboren: 1807 te Boxtel (1834, 27 jaar), gedoopt: 2 Mei 1807 (RK) te Boxtel

Kinderen uit deze relatie:

1. Willem, geb. 15-1-1834 te Teteringen

2. Johanna Maria, geb. 15-7-1836 te Udenhout

Kind bij Aleda Gertz:

3. Nicolaas Albertus, geb. 15-1-1836 te ?

Hendrik was mogelijk beroepsmilitair. Bij de aanmelding van zijn dienstplicht staat vermeld dat hij als beroep militair had. Later bij de aangifte van de geboorte van zijn kinderen en zijn huwlijk staat vermeld dat hij kanonnier was. Ten tijde van de belgische veldtocht was hij in Brabant (Teteringen en Udenhout) gelegerd. Hij woonde toen al samen met zijn vriendin en had twee kinderen bij haar. Pas in 1838 als hij in Amersfoort is gelegerd trouwen ze. Wat er verder van zijn militaire loopbaan is geworden is nog onbekend.

114. Arie Hooghart geboren: 25 December 1815 te Zuid-Beijerland, Schipper en winkeliergeboren: 25 December 1815 te Zuid-Beijerland, Schipper en winkelier, Bij zijn huwlijk werd vermeld dat jij zijn verplichting aangaande de national militie had voldaan, was in dienst toen Maaijke Romeijn beviel van haar eerste dochter, gehuwd: 12 December 1840 te Strijen met:

115. Maaijke Romeijn geboren: 24 September 1813 te Strijen, overleden: 4 Augustus 1859

Een dochter wordt 3 jaar voor hun huwlijk geboren, was Arie gedurende die tijd niet thuis, was hij op zee of in militaire dienst, of is het kind niet van hem. Trijntje wordt geecht bij het huwlijk.

Kinderen o.a.:

1. Trijntje, geb 9-12-1837 te Strijen (is zij echt drie jaar voor hun huwlijk geboren ?)

2. Sussanna, geb. 24-6-1841 te Strijen

3. Elisabeth, geb. 19-10-1842 te Strijen

4. Johanna, geb. 10-2-1844 te Strijen

5. Arie Cornelis Aries, geb. 30-4-1849 te Rotterdam (vertrok naar Schiermonikoog)

116. Arnoldus Storm geboren: 13 Augustus 1809 te Rotterdam, gedoopt: 27 Augustus 1809 te Rotterdam, overleden: 13 Juli 1864 te Rotterdam op 54-jarige leeftijd, zakkendrager, gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18 November 1829 te Rotterdam met de 21 jarige werkster,

117. Catharina op den Kelder gedoopt op 8 Juli 1808 te Rotterdam

Kinderen

1. Arnoldus, ged. 13-09-1830 te Rotterdam (overl. 13-01-1831 te Rotterdam)

2. Sander, ged. 10-09-1831 te Rotterdam.

3. Jacobus, geb. 20-03-1834 te Rotterdam

4. Maria Catharina, ged. 28-11-1835 te Rotterdam.

5. Christoffel, ged. 06-01-1838 te Rotterdam

6. Meindert, ged. 05-02-1840 te Rotterdam, (overl. op 11-03-1840 te Rotterdam)

7. Johanna Margaretha, ged. 05-02-1840 te Rotterdam (overl. 13-03-1840 te Rotterdam)

8. Dirk, geb. 21-05-1841 te Rotterdam.

9. Catharina, ged. 10-09-1842 te Rotterdam (zie 58).

10. Johanna Margaretha, geb. 17-09-1845 te Rotterdam (overl. 26-07-1860 te Rotterdam)

11. Levenloos, geb. 27-11-1849 te Rotterdam (overl. 27-11-1849 te Rotterdam)

118. Pieter de Bruijn geboren: 6 December 1801 te Rotterdam, sjouwer te Rotterdam, gehuwd: 18 Maart 1829 te Rotterdam (Acte A53) met:

119. Jacoba Oudewater omstreeks 1805 te Rotterdam

Kinderen:

1. Plonia, geb. 13-6-1833 te Rotterdam

2. Willem, geb. 19-6-1835 te Rotterdam

3. Maria, geb. 31-10-1838 te Rotterdam

120. Johannes Backx overleden: 17 Oktober 1844 te Rucphen, Memorie: Johannes Backx, Rucphen, 17-10-1844 Archieflocatie: Noord Brabant Toegangnr: 036.03.13 Inventarisnr: 5 Kantoorplaats: Oudenbosch Memorienr: 232, Achtergebleven weduwe: Adriana Maas, landbouwster te Rucphen, had een minderjarig kind, en enig erfgenaam: Johannes Backx

121. Adriana Maas landbouwster te Rucphen, misschien werd zij gedoopt op 19-9-1805 te Princenhage, als dochter van Adriani Maas en Wilhelmina de Vos, andere kinderen van dit paar waren:

Kind:

1. Johannes, geb. 1840 te Rucphen

Nog onzeker is de met verwantschap:

2. Adriaan Peter Maas (zn. van Petrus Maas en Elizabeth van Halsteren), ged. 22-4-1781 te Princenhage, huwt op 11 Juni 1803 te Princenhage met

3. Wilhelmina Cornelis de Vos (dr. van Cornelis de Vos en Catharina Jacobus Monde). Kinderen gedoopt te Princenhage: Adriana (19-9-1805), Cornlius (24-5-1804), Petrus (28-10-1807) en Catharina (16-9-1809)

4. Petrus Maas (ged. 23 Juni 1737 te Princenhage, overl. Febr. 1796) zn. van Adriani Maas en Adriana Francisci van Meir. Pieter Maas tr. 28 Mei 1769 te Princenhage met

5. Elisabeth van Helsteren (geb. 14-9-1742 te Pr. - overl. 2-9-1789 te Pr.) dr. Joannis van Helsteren en Cornelia Cornelii Lucasse. Kinderen: Pieter (geb. Princenhage: 27-4-1774) en Adrianus Maes (ged. 22-4-1781).

6. Cornelis de Vos en Catharina Jacobus Monde: tr. Princenhage 5 December 1773.

7. Catharina Monde (ged. 22 Augustus 1751 te Princenhage) was een dochter van Jacobi Adriani Monde en Lucia Adriani van Raack. ze hadden een zoon: Wilhelmus de Vos (ged. 18-3-1780 te Pr)

8. Adriani Maas

9. Adriana Francisci van Meir (familie van Meir zou uit Essen kunnen komen ook geschreven als Van Meer)

10. Jan Frans van Helsteren tr. Cornelia Cornelis Lucas te Princenhage (24-12-1742). Joannis van Helsteren (ged. 13-1-1708 te Princenhage) zn van Franciscus van Helsteren en Elisabetha Coomans.

11. Cornelia Cornelis Lucas (ged. 25 Mei 1711 te princenhage) dr. van Cornelij Lucas en Catharina van Woonsel

12. ?

13. ?

14. Jacobus Monde (ged. 27 Juni 1707 te Princenhage) was een zoon van Adriani Monde en Petronilla van Boxtel. Jacobus Adriaans Monde huwd: 7 Mei 1730 te princenhage met

15. Lucia Adriani van Raak.

16. ?

17. ?

18. Franciscus van Meir

20. Franciscus van Helsteren, Frans Jansen van Helsteren tr. 5-1-1707 te Princenhage met

21. Elisabetha Cornelis Coomans (ze hadden ook een zoon: Cornelius (ged. 12-11-1713 te Princenhage)

22. Cornelis Lucas

23. Catharina van Woonsel, kinderen gedoopt te Pr.: Cornelia (25-5-1711) en Hubertus (23-8-1721)

28. Adrianus Cornelisse Monde, huwd: 18 Februari 1703 te Princenhage met

29. Pitornel Andriessen Bocxel.

30. Adriaan van Raak

31. ?

124. Hendrik Willem Jacobus Korff geboren: Boulogne (Frankrijk) 24 Juli 1808, Hij is als vrijwilliger in garnizoen te Arnhem bij de schoolcompagnie van de 13e afdeling Nationale Infanterie (1832) maar diende niet in de Nationale Militie want hij trok een hoog nummer bij de loting, Klerk bij de inspectie van het kadaster (1832), Signalement bij de huwlijksacte: lengte 1,740 meter, aangezigt lang, voorhoofd plat, oogen grijs, neus gewoon, mond idem, kin spits, haar bruin, wenkbraauwen idem, merkbare teekenen geene; Er kon (ondanks herhaaldelijk verzoeken aan het gemeente-bestuur van Boulogne-sur-Mer) geen geboorteacte van de bruidegom worden overlegd. Een acte van bekendheid, houdende de getuigenverklaringen van de naasten van de bruidegom, bood uitkomst. Deze acte is van datum 22-11-1832, Het gezin woonde in Brabant, Limburg en Zeeland, overl. Kruiningen, 2 juli 1866, gehuwd: 30 November 1832 te 's Hertogenbosch met

125. Johanna Maria Franken (Francke) gedoopt: 19 Maart 1809 te Brielle, overleden: na 1855 mogelijk te Zeeland.

kinderen:

1. Gerardus Jacobus Wilhelmus, geb. 19-10-1833 te Maarheze

2. Johannis Wilhelmus Hubertus, geb. 3-11-1835 te Luijkgestel (overl. 21-9-1894 te Vlissingen, tr. Cornelia van de Broeke)

3. Josephus Johannes,

4. Hendrick Willem Jacob, geb. 1839 te Eisden (Limburg)

5. Franciscus, geb. 21-9-1840 te Ginniken

6. Elisabeth Maria, geb. 11-7-1844 te Veghel

7. Willem Frederik Lambertus, geb. 21-12-1846 te Veghel (zie 62)

8. Hendricus, geb. 29-5-1848 te Aarle Rixtel

9. Gerardus, geb. 13-2-1852 te Dinther

10. Johan Willem Karel, geb. Goes, 22 november 1855

126. Job Jobse geboren: 1 Februari 1817 te Arnemuiden, Visser, gehuwd op: 20 April 1839 te Arnemuiden (Acte 4) met:

127. Jannetje de Nooijer geboren: 24 April 1818 te Arnemuiden, bij haar huwlijk was zij; Voschleurster

Kinderen o.a.:

1. Adriaan Jobse, geb. 2-1-1840 te Goes (tr. 26-02-1864 te Arnemuiden met Krina de Nooijers)

2. Jacob Jobse, geb. 22-9-1841 te Goes

3. Margaretha Jobse, geb 12-9-1842 te Goes (zie 63)

4. Jacob Jobse, geb. 20-3-1845 te Goes (tr. 21-07-1866 te Arnemuiden met Grietje de Nooier)

5. Cornelis Jobse, geb.7-4-1849 te Goes (tr. 17-10-1872 te Goes met Maatje de Groot)

 

GENERATIE VIII OUDOVERGROOTOUDERS

128. Brugt Idses (Idszinga) geboren: 14 Maart 1740 te Oudeschoot, overleden: 22 Januari 1814 te Oudeschoot in Schoterland, Friesland onder de naam Idszinga. Pas in 1746 werd zijn geboorte aangetekend omdat er voor die tijd geen doopboeken waren bijgehouden in Oudeschoot, Hij was meestertimmerman en kocht in Maart 1785 voor 400 gulden huis no. 84 in Oudeschoot. gehuwd op: 19 Mei 1765 te Oudeschoot met:

129. Trijntje Lieuwes geboren: omstreeks 1743 te Schoterland, Trijntje en haar man waren lidmaten van de Hervormde Kerk, overleden: 20 Juli 1811 te Oudeschoot

Kinderen:

1. Lieuwe Brugs de Vries, ged. 17-11-1765 te Oudeschoot (zie 64)

2. Antje Brugts, ged. 6-3-1768 te Oudeschoot

3. Ids Brugts, ged. 10-9-1769 te Oudeschoot

4. Ids Brugts, ged. 1-4-1771 te Oudeschoot

5. Hendrik Brugts Idzinga, ged. 16-11-1773 te Oudeschoot

130. Jacob Jans van Wageningen geboren in bunschoten omstreeks 1750 (Ned. Herv.)

131. Jannetje Willems geboren in Bunschoten omstreeks 1750 (Ned. Herv.)

Kinderen o.a.:

1. Willempje, ged. te Bunschoten (tr. Met Lieuwe Brugs in de Watergraafsmeer 1797)

2. Hendrikje, ged. te Bunschoten (tr. met Jan ter Haar omstreeks 1790 te Bunschoten)

132. Thuisman zie bij Hermanus Tuysman (=66)

133. ?

136. Machiel Hermans woonde te Maastricht, geboren omstreeks 1740

137. Johanna Otten

142. Jan Struyk

143. Annetje Sevenstein de naam Sevenstein komt niet voor. Geen enkele variant heb ik kunnen vinden dan Seebenstein een plaats in Oostenrijk. Wel komt de naam Sevenstern voor in Groningen, Doesburg en Arnhem, mogelijk afgeleid van het Duitse plaatsje Siebenstern bij Paderborn. Misschien dat de naam verkeerd is verstaan door de ambtenaar van de burgerlijke stand.

144. Hendrik van de Pavert geboren: omstreeks 1755 (op 23-1-1810 huwt ene Bart van de Pavert met Lijda Samelmink te Arnhem, later opnieuw op 14-6-1819 met Berndina Hoyink te Arnhem)

145. Gard Salemink

Op 22 November 1739 huwt in de Ned. Herv. Kerk te Arnhem Antonij van de Pavert met Janneke Hofmans. De naam Antonius komt later voor bij de nakomelingen van Hendrik van de Pavert. Op 27 Juli 1748 huwd te Arnhem: Toon van de Pavert met Everdina te Boekhorst. Mischien is dit de zelfde persoon. De familie van de Pavert komt oorspronkelijk uit het land rond Milligen aan de Rijn. Van de Pavert schijnt afgeleid te zijn van de boederij "Pauwersthof". Elisabeth van de Pavert huwt op 29 November 1739 met Harmen van Rees in de Herv. Kerk te Arnhem.

152. Jan van Tienhoven hij woonde achter de Weistraat en Buiten de Wittenvrouwenpoord, gehuwd: 13 Maart 1773 Buiten de Wittevrouwenpoord te Utrecht met

153. Grietje Banning

Kinderen:

1. Mekje, ged. 13-5-1773 te Utrecht

2. Dirk, ged. 23-1-1775 te Utrecht

3. Dirk, ged. 24-2-1779 te Utrecht (tr. te Utrecht met Mijntje van Antwerpen, in 1815 woonde er te Culemborg ene Dirk van Tienhoven, gehuwd met Christina Bongers)

4. Willem, ged. 24-2-1779 te Utrecht (zie 76)

4. Drika, ged. 27-10-1781 te Utrecht

154. Joannes Rietveld Hij zou uit IJsselstein kunnen komen. gehuwd: 6 Mei 1769 te Buiten de Wittevrouwenpoort te Utrecht met:

155. Joanna Weijman misschien waren haar ouders Abraham Gerrits Weijman (1711) en Adriana Wilburg (tr. 13-6-1746 te Utrecht), misschien was ze verwant, Arie Weijman (tr. Anna Maria Hagen 26-3-1747 te Utrecht) Zij hadden ook een dochter genaamd: Adriana

Kinderen:

1. Adriana, ged. 12-2-1775 te Utrecht

2. Christina Jacoba, ged. 29-9-1777 te Utrecht

3. Jacobus, ged. 13-7-1780 te Utrecht

160. Josephus Waijers (of Weijers) gedoopt: 28 December 1762 te Helmond, wever, overleden: 2 Februari 1833 te Helmond, gehuwd op: 26 Februari 1786 te Helmond (ondertr, Ned. Herv. 11 Februari 1786 te Helmond) met

161. Phillipa (Phillippina) Leemans geboren: 10 Juni 1764 te Helmond, overleden: 22 December 1820 te Helmond (56 jaar). Bij haar overlijden staat vermeld (memorie): Nalatende geene vaste of roerende goederen, zijnde gedurende haar leven van onze armenkas onderhouden geweest.

Kinderen:

1. Gijsbertus, ged. 31 Dec 1788 te Helmond (zie 80) (get. Cornelis Wajers, Joanna Maria Leemans)

2. Jenne Maria, ged. 15-6-1790 te Helmond (overl. 30-6-1850 te Helmond) (get. Adrianus Leemans, Maria van Helmond)

3. Adrianus, ged. 29-10-1792 te Helmond (overl. voor 1799) (get. Joannes Waijers, Joanna van Os)

4. Adriana Maria, ged. 8-11-1793 te Helmond (overl. 17-7-1848 te Helmond, tr. Johannes Mollemans)

5. Maria, ged. 15-11-1794 te Helmond

6. Hendrica, ged. 12-9-1796 te Helmond (get. Jacobus Wajers, Joanna van Os)

7. Adrianus, ged. 10-3-1799 te Helmond (get. Adrianes Lemans, Maria van Hoof) (overl. 14-7-1858 te Helmond, wever, tr. Magdalena Agten)

8. Christianus, ged. 24-11-1801 te Helmond (overl. 16-12-1878 te Helmond) (get. Gijsbertus Weijers, Joanna van Dijk, tr. Anna Maria Coolen, tr. Francijn van Stiphout, tr. Hendrina van de Vors)

9. Fransisca, geb. 6-8-1804 te Helmond (overl. 16-4-1878 te Helmond) (get. Joannes Wayers, Joanna Maria Wajers, tr. Willem van Hout)

10. Helena, ged. 9-4-1807 te Helmond (get. Hendricus Wajers, Adriana Wajers)

162. Franciscus Verhofstadt gedoopt: 23 Juli 1739 te Helmond als natuurlijke zoon (filius illegitimus) genaamd Franciscus zoon van Henrica Bex, getuigen Wilhelmus Goorts en Anna Maria Verhofstadt, als vader wordt genoemd Arnoldus Verhofstadt. Op zijn overlijdensacte staat, zoon van Arnoldus Verhofstadt en Catharina Emans, Het is vreemd dat er twee verschillende moeders worden genoemd, dat terwijl het vaak de vader is die onbekend blijft. Wie was Catharina Emans? En waarom wordt de oudste dochter van Franciscus Verhofstadt soms Catharina genoemd? Is hier sprake van een persoonsverwisseling? overleden: 17 oktober 1816 (77 jr) als Jan Franciscus Verhofstad te Helmond, woonde toen Op de Heuvel en was wever, gehuwd op: 19 April 1792 te Helmond in de hervormde kerk met

163. Catharina van Dol gedoopt: 2 Juni 1763 te Helmond, overleden: 21 Juli 1814 te Helmond. Haar man was veel ouder dan haar, mogelijk was hij al eerder gehuwd.

Kinderen uit dit huwlijk:

1. Hendrica (Catharina), geb. 18-12-1792 te Helmond (zie 81) (get. Joannes van Luijk en Helena van Dol)

2. Lambertus, geb. 29-12-1794 te Helmond (get. Johannes van Dol en Joanna Verhofstadt) (begr. 3-5-1796)

168. Joannes Harderwijk overleden: voor 1827 mogelijk een afstammeling van Joost Janse van Harderwijk en Adriana van Heusden die rond 1700 in Utrecht woonden.

169. Christina Woestman overleden: voor 1827

170. Petrus van Wijk leefde in 1827 te Utrecht

171. Gardina Friskes overleden: voor 1827 te Utrecht

172. Wijnerus Hendricus Koning (Wender Konink) uit Amsterdam, overleden: voor 1830, gehuwd op: 3 Juni 1792 te Amsterdam (zij als: Elisabeth van den Waart en hij onder de naam: Wender Konink)

173. Elisabeth van de(n) Waart overleden: voor 1830

Kinderen:

1. Bernardus Jacobus Koning,geb. 1794 te Amsterdam

174. Henricus (van) Klarenbeek gedoopt: 21 Maart 1766 te Utrecht, Tuinman, gehuwd op: 18 april 1798 te Utrecht met:

175. Anthonia van Wijk overleden: voor 1830 te Utrecht

Kinderen:

1. Wilhelmina Johanna, ged. 6-6-1798

2. Maria, ged. 13-8-1799 te Utrecht

3. Antonia, ged. 11-5-1801 te Utrecht

4. Petronella, ged. 16-12-1803 te Utrecht (zie 87)

5. Theodorus, ged. 22-11-1806 te Utrecht

6. Johanna Maria, ged. 28-3-1811 te Utrecht (tr. Utrecht 23-4-1834 met Willem Verkroost)

7. Hendricus, ged. 3-3-1810 te Utrecht

8. Hendrik Klarenbeek, geb. Utrecht 6 augustus 1815 

 

176. Nicolaas Jungerius (Claas) gedoopt: 29 Februari 1752 te Utrecht, Hovenier te Utrecht - Abstede, overleden: 22 November 1835 te Utrecht, gehuwd op: 5 April 1783 te Utrecht met:

177. Hermina van Nooij (Hermijntje) gedoopt: 14 Juni 1750 te Utrecht overleden: 24 Juni 1841 te Utrecht

Kinderen o.a.:

1. Sebastiaan, ged. 07-08-1783 te Utrecht (zie 88)

2. Gysberta, ged. 12-03-1790 te Utrecht

178. Johannes Koot (Jan) geboren: 1748, gedoopt 15 Juni 1748 te Utrecht, Hovenier te Abstede, overleden: 29 April 1838 te Utrecht, gehuwd op: 5 April 1783 te Utrecht met:

179. Elisabeth van Soestbergen gedoopt: 15 Januari 1753 te Utrecht overleden: 28 Juni 1816 te Utrecht

Kinderen:

1. Johannes, ged. (rk) 12-10-1782 te Utrecht

2. Johannes, ged. (rk) 01-04-1785 te Utrecht

3. Maria (Johanna), ged. 25-11-1786 te Utrecht

4. Adrianus, ged. (rk) 20-07-1788 te Utrecht

5. Antonius, ged. (rk) 18-12-1789 te Utrecht

6. Hermanus, ongehuwd, ged. (rk) 01-06-1791 te Utrecht (overl. 04-01-1819 te Utrecht)

7. Cornelis, ged. (rk) 16-11-1793 te Utrecht

8. Alida, ged. 02-10-1794 te Utrecht

9. Cornelis, ged. (rk) 14-12-1795 te Utrecht

10. Cornelia, ged. 06-01-1798 te Utrecht

11. Arkje, ged. te Utrecht

180. Bernardus Barends Koot gedoopt: 13 Mei 1781 te Utrecht, overleden: 4 Mei 1831 te Utrecht, Hovenier, gehuwd op: 7 Januari 1804 te Utrecht met:

181. Catharina van Zijl gedoopt: 15 Mei 1782 te Utrecht, overleden: 26 Mei 1847 te Utrecht

182. Hermanus Koot gedoopt: 8 Januari 1766 te Utrecht, overleden: 21 Mei 1820 te Utrecht, Hovenier te Abstede, gehuwd op: 4 Juni 1791 te Utrecht met:

183. Aaltje Peer gedoopt: 30 Januari 1768 (getuige Ingetje Ram = 735) te Montfoort, overleden: 16 Januari 1811 te Utrecht

Kinderen:

1. Johannes, ged. 10-03-1792 te Utrecht

2. Johannes, ged. 13-02-1793 te Utrecht

3. Maria, ged. 28-01-1795 te Utrecht

4. Antonius

5. Maria

6. Hermanus

7. Johannes

8. Geertruy

9. Elisabeth

10. Gijsje

184. Albertus van Beusekom (Aalbert) gedoopt 1 December 1750 te Utrecht, Hovenier, overleden: 3 Juni 1803 te Utrecht, gehuwd op: 10 Februari 1776 te Utrecht met

185. Theodora Magdalena van Nus (Doortje) gedoopt: 3 Januari 1755 te Utrecht, overleden: 21 December 1839 te Utrecht

Kinderen:

1. Aletta, ged. 11-10-1776 te Utrecht

2. Cornelis, ged. (rk) 20-02-1778 te Utrecht

3. Cornelis, ged. 11-01-1780 te Utrecht

4. Hendrikje, ged. 23-12-1781 te Utrecht

5. Maria, ged. 03-12-1783 te Utrecht

6. Hermijntje, ged. (rk) 06-04-1786 te Utrecht

7. Cornelia, ged. 18-01-1791 te Utrecht

8. Johanna, ged. 17-10-1793 te Utrecht

9. Claasje, ged. 23-06-1796 te Utrecht

10. Cornelia, ged. te Utrecht

186. Hermanus van Soestbergen gedoopt: 6 April 1735 te Utrecht, Hovenier, gehuwd op: 20 Januari 1770 te Utrecht met:

187. Hermina Gresnicht gedoopt: 6 Maart 1750 te Utrecht, overleden: 30 April 1819 te Utrecht

Kinderen:

1. Aletta ged. 23-12-1771 te Utrecht (zie 93)

2. Cornelia, ged. (rk) 15-09-1773 te Utrecht

3. Adriana, ged. (rk) 30-10-1775 te Utrecht

188. Godefridus de Groot (Govert) gedoopt: 3 Maart 1744 te Utrecht, Hovenier aan de Rode Brug te Utrecht, overleden: 24 Februari 1827 te Utrecht,

gehuwd op: (1) 26 November 1768 te Utrecht met Wilhelmina van Wiers (1745 - 1777), ze hadden vier kinderen:

gehuwd op: (2) 13 Februari 1779 te Utrecht met:

189. Catharina van Eijck gedoopt: 17 Februari 1757 te Utrecht, overleden: 11 Februari 1811 te Utrecht

Kinderen o.a.:

1. Johannes de Groot (zie 94)

190. Wilhelmus Hardenberg (Willem) gedoopt 7 Augustus 1749 te Utrecht, Hovenier buiten de Wittevrouwenpoort, overleden: 29 September 1813 te Utrecht,

gehuwd op: (1) 6 November 1773 te Utrecht met Hermina de Rijk

gehuwd op: (2) 17 Augustus 1782 te Utrecht met Elisabeth Ruys (1755 - Mei 1808)

191. Hermina de Rijk gedoopt: 27 Oktober 1749 (Oud Katholiek) te Utrecht, overleden: December 1780, begraven 29 December 1780 te Utrecht

Kinderen:

1. Elisabeth, ged. 17-11-1779 te Utrecht (overl. 15-07-1828 Utrecht)

2. Johannes, ged. 22-09-1781 te Utrecht

3. Gijsbertus, ged. 31-01-1784 te Utrecht

4. Gerardus, ged. 02-04-1786 te Utrecht

5. Aletta, ged. 05-03-1788 te Utrecht

6. Godefridus, ged. 24-07-1792 te Utrecht (overl. 08-08-1826 Utrecht)

7. Lambertus, ged. 15-09-1794 te Utrecht

8. Wilhelmina, ged. 26-09-1799 te Utrecht

9. Hermanus, ged. 27-02-17?? te Utrecht

192. Cornelis Teunisz Piere(n) gedoopt: 1758, Hij woonde op de heuvel in de Louisapolder bij Zwaluwe, op 3 Juni 1803 maakte hij een testament voor langstlevende op waar als eventuele voogd Hermen Pieterman uit lage zwaluwe en Cornelis van Klaveren worden genoemd, op 1 mei 1804 koopt hij van zijn vader teunis Piere voor 400 gulden een hengstschuit die te lage Zwaluwe ligt. Deze had zijn vader in 1795 gekocht (zie daar), Bij de doop van de kinderen staat hij soms als Cornelis Theimeszoon Piere vermeld en zijn vader als Theimes Piere, gehuwd: 1792 mogelijk te Zwaluwe of Dubbeldam met

193. Teuntje Jans Pieterman gedoopt: 1768

Kinderen:

1. Teunis Cornelisse, ged. 26-10-1793 te Hoge Zwaluwe (doopget. Cornelis Pieren en Maria Molegraaf, tr. 4-12-1818 te Hoge Zwaluwe met Dingena Dubbleman)

2. Jan, geb. 25-10-1798 te Hoge Zwaluwe (get. Cornelis van Klaveren en zijn vrouw Lena van de Herik)

3. Maria, geb. 23-10-1800 te hoge Zwaluwe (get. Theimes Pieren en Maria Molegraaf (grootouders) overl. 29-9-1858 te Lage en Hoge Zwaluwe, tr. 1-1820 te Hoge Zwaluwe met Pieter Jans Dubbleman)

4. Pieter, geb. 6-5-1802 te Hoge Zwaluwe (get. Cornelis van Klaveren en zijn vrouw Lena van de Herik, jong overl)

5. Jannigje, geb. 30-5-1803 te Hoge Zwaluwe (opm. Vader is bij de doop in Dubbeldam)

6. Pieter, geb. 9-1-806 te Hoge Zwaluwe (zie 96) (get. Cornelis van Klaveren en zijn vrouw Lena van de Herik)

7. Cornelis, geb. 13-3-1808 te Hoge Zwaluwe (get. de vader)

8. Cornelia, geb. 1-6-1810 te Hoge Zwaluwe (opm bij de doop: "Dit kind is geboren in de Louisapolder die anders onder de zwaluwen behoorden maar die Frans geworden zijn onder s Gravendeel gebragt is en op verzoek van de predikant hier (te Hoge Zwaluwe) is gedoopt)

194. Hermanus de Wit gedoopt: 18 Juni 1778 te Dordrecht, arbeider, stalknecht en voerman, bij de geboorte van zijn laatste kinderen was hij ziekelijk of zelfs bedlegerig. gehuwd: omstreeks 1804 te Dordrecht (volgens Henri Weekhout moeten ze gehuwd zijn op 3 Augustus 1810, dat is dus 5 jaar na de geboorte van Hendrik!) met

195. Barendje (Bardiena) Weeckhout geboren: 26 Augustus 1790 ?? te Wieldrecht, zij kon bij haar huwlijk niet schrijven, overleden: 29 Mei 1857 te Dubbeldam, bij haar overlijden stond dat ze 63 jaar oud was, maar dat klopt niet met haar geboorte jaar. Haar eerste kind zou geboren moeten zijn toen ze 15 was. Mogelijk ligt haar geboortedatum dus vroeger,

Kinderen o.a.:

1. Hendrik, geb. 14-5-1805, ged. 22-5-1805 te Dordrecht (tr. 30-1-1829 te Wieldrecht met Joanna in t Veld, overl. 5-12-1870 te Dubbeldam)

2. Johanna (Fredrika), geb. 15-8-1810 te Dordrecht (zie 97)

3. Catrina (Caatje), geb. 5-8-1811 te Dordrecht (was winkelierster en ongehuwd, overl. 17-8-1868 te Dubbeldam)

4. Gerrit, geb. geb. 10-9-1812 te Dubbeldam (arbeider, tr. 19-6-1841 te Wieldrecht met Teuntje Brand, overl. 2-2-1845 te Wieldrecht)

5. Jan geb. 14-3-1815 te Dubbeldam (vlasarbeider, overl. 2-4-1892,tr 26-4-1851 te Wieldrecht met Krijntje Booij)

6. Cornelis geb. 10-7-1817 te Dubbeldam (overl. 11-7-1817 Dubbeldam)

7 Cornelis geb. 13-11-1818 te Wieldrecht (overl. 26-1-1898 te Dubbeldam, tr 10-10-1850 te Wieldrecht met Jaabje Brand)

8 Adriana geb. 25-8-1821 te Wieldrecht (overl. 27-1-1842 te Wieldrecht)

(tr. Krijn Belder, bij de aangifte van haar geboorte was haar vader ziek)

9 Mijntje, geb. geb. 1-10-1823 te Wieldrecht (tr. [1] Heerjansdam 25-4-1850 met Krein Belder, overleden Zwijndrecht 22-6-1863.Getrouwd [2] Dubbeldam 19-10-1865 met Leendert Stam, geb. Wieldrecht 26-12-1802) (zie bij 99)

10. doogeboren zoon, geb. 22-7-1824 te Wieldrecht

11 doodgeboren zoon, geb. 1826 teWieldrecht

12 Berentje (Barendina, Kaatje Berendina) geb. 8-1-1828 te Wieldrecht (overl. 10-3-1911 te Dubbeldam Zij had van een onbekende man "n zoon en "dochter. Getrouwd 24-3-1854 te Wieldrecht met Arie Boertje)

198. Arie van der Wulp gedoopt: 2 April 1797 te `s Gravendeel, woonde te Wieldrecht. overleden: 7 April 1823 te Wieldrecht, gehuwd: 20 December 1820 te `s Gravendeel met

199. Maaijke de Jong gedoopt: 8 September 1799 te `s Gravendeel, overleden: 29 Juni 1840 te Wieldrecht. Na het overlijden van haar eerste man, huwt zij met Pieter in t Veld. Bij het huwlijk van Cornelia (zie 99) wordt als voogd: Peter in`t Veld genoemd. Maaijke de Jong is omstreeks 1833 in Wieldrecht hertrouwd met deze Peter in `t Veld (geb. 28 April 1801 te Dubbeldam als zoon van Jan In't Veld en Willemijntje van der Linden uit Dubbeldam).

Kinderen uit haar eerste huwlijk:

1. Elisabeth, geb. 22-12-1821 te Wieldrecht (tr. 6-11-1841 te Dubbeldam met Cornelis Dubbeldam)

2. Cornelia, geb. 3-3-1823 te Wieldrecht (zie 99)

3. Arie, geb. 7-1-1825 te Wieldrecht

4. Aart, geb. 23-1-1826 te Wieldrecht

5. Jacob, geb. 2-11-1827 te Wieldrecht

6. Adriana, geb. 21-10-1830 te Wieldrecht

7. Arie Jacob, geb. 5-10-1832 te Wieldrecht

208. Jan Maartensz Veen gedoopt: 19 December 1756 te Sliedrecht, Hij verhuisde op 29 April 1796 met zijn gezin naar Zwijndrecht (doopboek Sliedrecht) gehuwd op: 19 April 1785 te Sliedrecht met:

209. Pietertje Baars geboren: 4 oktober 1761 te Zwijndrecht

Kinderen:

1. Maarten Janszn, geb. 6-1-1786 te Sliedrecht (tr. Pietertje Stolk)

2. Cornelis Jansn, geb. 1-2-1788 te Sliedrecht

3. Heijltje Jansdr, ged. 26-12-1791 te Sliedrecht

4. Arie Janszn, geb. 24-1-1795 te Sliedrecht

210. Pieter Arijs Legerstee gedoopt: 17 Augustus 1755 te Groote Lindt (bij Zwijndrecht), sjouwer en arbeider te Meerdervoort, overleden: 4 April 1812 te Meerdervoort (56 jaar), gehuwd op: 28 Oktober 1781 te Groote Lindt met

211. Maaijke Aries Kool gedoopt: 15 oktober 1758 te oud Alblas (Haar dochter staat bij het overlijden van haar zoon als Kool vermeld)

Kinderen o.a.:

1. Anna Legerstee, geb. 1-1-1792 te Groote Lindt

212. Bastiaan aan de Wiel geboren: omstreeks 1750, gehuwd: omstreeks 1780 te Hardinxveld met:

213. Ariaantje Klop geboren: 18 November 1753 te Hardinxveld

216. Cornelis Kok gedoopt: 15 Februari 1758 te Groot Ammers, gehuwd: 20 Mei 1781 te Groot Ammers met

217. Annegje Alblas gedoopt: 5 Juli 1759 te Tienhoven, geboren te Ameide

Kinderen:

1. Lammert, geb. 14-10-1781 te Groot Ammers

2. Piet, geb. 27-4-1783 te Groot Ammers

3. Martijntje, geb. 3-8-1785 (ged. 7-8-1785) te Gellekens, Groot Ammers (tr. 13-8-1809 te Nieuwpoort met Jan Klaze Noorland uit Amsterdam)

4. Maria, geb. 25-11-1787 te Groot Ammers

5. Adriana, geb. 22-2-1789 te Groot Ammers

6. Crijn, geb. 20-12-1791 te Groot Ammers

7. Cornelis, geb. 22-6-1794 te Groot Ammers

218. Gerrit Johannes Blonk gedoopt: 1 September 1771 te Krimpen aan de Lek, gehuwd: 7 Februari 1795 te Krimpen aan de Lek met

219. Marrigje van Dongen gedoopt: 13 Oktober 1771 te Groot Ammers

1. Johannis, ged.14-6-1795 te Krimpen aan de Lek

2. Cornelis, ged. 27-8-1797 te Krimpen aan de Lek

3. Neeltje, ged.17-2-1799 te Krimpen aan de Lek


220. Melis van der Wulp gedoopt: Februari 1764 te `s Gravendeel, winkelier, overleden: 23 September 1836 te `s Gravendeel, gehuwd: te `s Gravendeel met

221. Elizabeth Moret geboren: 1758 te `s Gravendeel, overleden: 7 Februari 1835 te `s Gravendeel

Kinderen:

1. Ary, geb 22-4-1785 te 's-Gravendeel ( metselaar, tr 26-6-1809 te Heinenoord met Ingetje Snijder en 23-3-1826 met Jannetje Blaak)

2. Leendert, geb. 24-8-1786 te 's-Gravendeel (tr 25-4-1812 te 's-Gravendeel met Neeltje Katoen)

3. Jannigje, geb. 8-8-1789 te 's-Gravendeel 8-8-1789 ( tr 13-4-1810 te 's-Gravendeel met Bastiaan van Twist)

4. Hendrik, geb. 9-1-1791 te 's-Gravendeel (tr. 29-9-1816 Heineoord met Pietertje Mulder)

5. Cornelis, geb. 28-9-1792 te 's-Gravendeel ( tr 6-5-1816 te Dinteloord met Margarieta van 't Hof)

6. Aart, geb. 4-8-1795 te 's-Gravendeel (tr 2-6-1819 te Dordrecht met Jaapje van Pel(t))

7. Jan, geb. 12-4-1798 te 's-Gravendeel (tr 19-12-1819 te Wieldrecht met Neeltje Mijwaard)

8. Andries, geb. 20-1-1801 te 's-Gravendeel (zie 110)

222. Hendrik van der Feest geboren: omstreeks 1770 te `s Gravendeel, gehuwd: omstreeks: 1795 met

223. Hendriksje de Geus

Kinderen:

1. Neeltje, ged. 4-12-1796 te `s Gravendeel

2. Hendrik, ged. 7-2-1799 te `s Gravendeel (tr. omstreeks 1821 met Neeltje Moret, dr. Cornelis Moret en Elizabeth van Rossum, mogelijk huwde hij een tweede keer omstreeks 1826 met Jannigje van Gemert)

3. Lijntje, geb. 5-6-1801 te `s Gravendeel (zie 111)

224. onbekende vader

225. Maria (Siens) Groothuizen overleden: 16 April 1815 te Westbroek als huisvrouw van Klaas Broekhuizen. Klaas was niet de vader van Hendrik Groothuizen. Gehuwd met Klaas Broekhuizen tussen 1806 en 1811. Zij woonde te Nijkerk en Westbroek. Bij de geboorte van haar zoon Hendrik staat zij op de doopacte vermeld als Maria Sijn, dus alleen met een patroniem. Haar geboorte is onbekend, haar ouders zijn terug gevonden in de huwlijksbijlagen van haar zoon Hendrik.

Kind bij een onbekende vader:

1. Hendrik, geb. 22-3-1806 te Nijkerk

Kinderen bij Klaas Broekhuizen o.a.:

1. Maria Broekhuizen, (tr. Arie van Ieperenburg uit Zuilen)

2. Hendrikje Broekhuizen, geb. 1811 te Westbroek (tr. 3-6-1843 te Maarsenveen met Arie van Ieperenburg, geb . 1818 te Zuilen en weduwnaar van haar zus. Op de acte staat: moeder van de bruid, Maria van Groothuizen)

226. Wilhelmus van Asveld overleden: 4 November 1832 te Boxtel als zoon van Dirk van Asveldt en Petronella van de Loo en weduwnaar van

227. Anna Sara Bakermans overleden: voor 1832

228. Kornelis Hooghart geboren: 22 Maart 1778 te Zuid-Beijerland, Journalier (=dagarbeider), overleden: 18 Mei 1830 te Zuid-Beijerland, gehuwd met:

229. Susanna Appeldoorn geboren: 1784 te Oud-Beijerland, ze was Bakker, overleden: 15 Augustus 1837 te Zuid-Beijerland (tr. 17-11-1805 te Zuid-Beijerland met Jacob van der Jagt, overl. Voor 1830)

230. Cornelis Romein geboren: 7 April 1775 te Strijen, Arbeider en Beurtschipper, overleden: 24 Mei 1859 te Rotterdam

231. Trijntje Mostert gedoopt: 10 Februari 1779 te Strijen, overleden: 4 April 1843

Kinderen:

1. Elisabeth, geb. 9-12-1808 te Strijen (overl. 9-9-1848 te Strijen)

2. Maaijke, geb. 3-5-1810 te Strijen (overl. 29-6-1810 te Strijen)

3. Maaijke, geb. 24-9-1813 te Strijen (zie 115)

4. Jaspert, geb. 17-11-1816 te Strijen

5. Johanna, geb. 1819 te Strijen

6. Johannes, geb. 11-11-1822 te Strijen

232. Arnoldus Storm geboren: omstreeks 1770-1771 te Rotterdam, Kuiper, overleden: 10 Mei 1838 te Rotterdam. gehuwd op 14 Oktober 1804 te Rotterdam met weduwe van zijn broer Pieter. (voor dit zwagerhuwelijk is 30 Augustus 1804 dispensatie aangevraagd)

233. Maria de Haan geboren: 30 Januari 1770 (Ned. Herv.) te Rotterdam, overleden: 6 Augustus 1827 te Rotterdam, eerst gehuwd op 6 November 1787 te Rotterdam met Pieter Storm, Constabelsmaat, overl. 29 September 1804 in Oost Indie.

Kinderen:

1. Heynderyntje, geb. 28-3-1792 te Rotterdam (overl. 16-10-1793 te Rotterdam)

2. Maria, geb. 8-11-1798 te Rotterdam (overl. op 29-6-1862 te Rotterdam)

Bij Arnoldus Storm:

3. Arnoldus, geb. 15-1-1805 te Rotterdam (overl. 28-1-1807 te Rotterdam)

4. Meyndert, geb. 4-2-1807 te Rotterdam (overl. 7-5-1875 te Rotterdam)

5. Arnoldus, geb. 13-8-1809 te Rotterdam (zie 116)

234. Alexander Hendricusz. op den Kelder De familie Op den Kelder kwam uit het land van Kleef. Wim Storm heeft meer informatie. H. op den Kelder, Stamboom van de familie Op den Kelder, Nibbixwoud 1980; vgl. Med. CBG 37 (1983), nr 1, p 6

235. Margaritha Hijligers

236. Willem Pieters de Bruijn overleden: voor 1829, gehuwd: 26 April 1795 te Rotterdam met:

237. Plonia de Groot (Pleuntje) gedoopt: 31 Maart 1763 te Rotterdam woonde 1829 te Rotterdam

Kinderen:

1. Trijntje, ged. 26-9-1796 te Rotterdam

2. Cornelis, ged. 16-9-1798 te Rotterdam

3. Jannetje, ged. 2-11-1799 te Rotterdam

4. Pieter, ged. 6-12-1801 te Rotterdam (zie 118)

238. Pieter Oudewater geboren: 27 November 1774 te Rotterdam, gehuwd: 8 Oktober 1797 te Kralingen met

239 Sophia de Jong

Kinderen:

1. Dirk, ged. 20-2-1798 te Kralingen

2. Teuntje, ged. 18-9-1800 te Kralingen

3. Maria, ged. 15-3-1803 te Kralingen

4. Jacoba, geb. omstreeks 1805

248. Johan Wilhelm Korff geboren: 12 April 1753 te Jesberg (Duitsland), Is omstreeks 1773 als soldaat van Duitsland naar de Nederlanden vertrokken. Bij zijn eerste huwlijk in 1778 was hij corporaal in de compagnie van capitein Portegies in het tweede bataljon van het regiment mariniers van colonel Fourgeoud in garnizoen te 's Hertogenbosch. Dit regiment heeft een roemrucht verleden (zie benenden). Johan Wilhelm Korff moet de halve wereld hebben afgereist, van Suriname naar Indie. Of hij vocht bij de slag bij Doggersbank in 1781 in de vierde Engelse oorlog is nog onzeker. Later had hij de rang van 1ste Luitenant der Mariniers op het schip "De Staten Generaal' en maakte op dit schip de slag bij Camperduin in Oktober 1797 mee. De Bataafse vloot onder Willem de Winter werd toen door de Engelse onderleiding van Duncan bijna totaal vernietigd. Een zoon van Johan werd in 1808 in Frankrijk geboren meer dan een jaar voor zijn tweede huwlijk, was Johann was toen ook militair in het Franse leger? Admiraal VerHuell was in 1803 begonnen met het herstel van de Hollandse vloot en bracht de schepen in de jaren er na, onder hevige gevechten met de Engelse, naar Frankrijk. Bij zijn tweede huwlijk in 1809 was hij al gepensioneerd 1ste Luitenant en overleden: 1 Mei 1827 te Helmond, gehuwd op:

(1) 1 September 1778 (ondertrouw 28 Maart 1778) te `s Hertogenbosch met Catharina Coenen (rooms) (gedoopt 1-4-1768 te `s Hertogenbosch en overl. omstreeks 1807, mogelijk 26 Maart 1807 tijdens de bevalling)

(2) 10 December 1809 (gereformeerd) (ondertrouw 24 November 1809) te `s Hertogenbosch met

249. Johanna Elisabeth Rojeira de Man geboren omstreeks 1793 te Leeuwarden, Zij kreeg een kind Johan Wilhelm Korff toen zij nog zeer jong was, ze huwde pas later, zij woonde in 1832 als gepensioneerd militaire weduwe in Drunen, zij daar niet overleden, of ze hertrouwd is, is nog onzeker. Zij tekent: Elisabeth Rojeira de Man en wordt ook Johanna Elisabeth Rogere (Rojeire) de Man genoemd, haar vader heet echter Jacobus de Man, waar de toevoeging Rojeira vandaan komt is onduidelijk.

Kinderen uit dit huwlijk:

1. Hendrik Willem Jacobus, geb, 24-6-1808 te Boulogne (Frankrijk) (zie 124)

2. Jacoba Elisabeth, geb. 30-6-1810 te `s Hertogenbosch (tr. 21-5-1836 met Joannes Josephus Goffinet)

3. Simonia Maria, geb. 9-6-1813 te Den Dungen

4. Jacobus Willem, geb. 29-4-1815 te Sint Michielsgestel (overl. Boxtel 29-1-1892)

5. Franciscus Petrus, geb. 1-12-1817 te `s Hertogenbosch (overl. 8-4-1818 te `s Hertogenbosch)

6. Jan Willem, geb. 9-6-1819 te `s Hertogenbosch

?. Christiaan Abraham Korff, (tr. Johanna van Sas en woonde te Tilburg in 1837)

Kinderen uit zijn eerste huwlijk:

7. Catharina Korff, geb. 28-2-1779 te `s Hertogenbosch

8. Johannes Dominicus Willem Korff, geb. 29-4-1801 te 's Hertogenbosch

9. NN Korff, geb. 26-3-1807 (dood geboren ?)

http://www.cybercomm.nl/~manning/recruit.htm Dit is te lezen op de website over het regiment van het Corps Mariniers waarin Johann Wilhelm Korff diende:

Het eerste regiment der mariniers stond onder bevel van kolonel De Salve. In 1772 werd het tweede regiment, van kolonel Fourgeoud, naar Suriname gezonden om ook daar een slavenopstand te beteugelen. Maar nu duurde het vijf jaar voor de rust was weergekeerd en het regiment naar huis kon (1777). Of Johann Wilhelm Korff toen al als Marinier diende is niet bekend, hij huwde in 1778, dat zou dus direct bij zijn terug komst in de Nederlanden zijn geweest..

Gerrit Jacob Tuning maakt van 24 november 1772 tot 10 mei 1773 als luitenant van het fregat de Boreas een reis naar Suriname. De Boreas heeft tot taak het konvooieren van drie troepentransportschepen. De troepen zijn bestemd om onder kolonel Fourgeaud een grote slavenopstand te onderdrukken die uitgebreid is beschreven door de aan de expeditie deelnemende Engelsman John Stedman.Het boek van John Stedman, 'Narative of Surinam', gepubliceerd in 1796 leidde in Engeland tot de afschaffing van de slavernij.De Nederlandse mariniers zijn dus niet zachtzinnig te werk gegaan tijdens hun vijf jarig verblijf.

In 1781 nam het (tweede) regiment fanatiek deel aan de Slag bij Doggersbank in de noodlottig verlopen Vierde Engelse Oorlog. In 1784 waren de mariniers ingescheept op het eskader dat de zieltogende Verenigde Oostindische Compagnie in de Oost-lndische wateren te hulp kwam. Johann Wilhelm Korff moet dus heel wat van de wereld hebben gezien. Tussen 1779 en 1801 worden er geen kinderen geboren, hij was dus niet thuis.

Bij de inval van de Fransen in 1793 vochten de beide mariniersregimenten, inmiddels regiment Douglas en regiment Westerloo geheten, in Brabant en Zeeland tegen de Fransen. Tijdens de Bataafse Republiek werden zij opgedeeld en samengevoegd met infanterieregimenten die uiteindelijk met Napoleon naar Rusland marcheerden en nooit meer terugkwamen.

Maar een aantal officieren wenste niets meer met de Fransen te maken te hebben en liet zich pensioneren of meldde zich bij de Prins van Oranje in Osnabruck en kwam vandaar bij de Hollandse Brigade in Engeland terecht. Bij de nieuwe vlootorganisatie bleven ook losse detachementen aan boord van de schepen bestaan onder leiding van een 'Lieutenant de Marine'. In 1797 waren dat er dertig. Zoals we weten was Johann Wilhelm Korff zo`n Luitenant aanboord van het schip 'De Staten Generaal' en maakte hij de slag bij Camperduin mee (Bron: B. Korff) De Staten Generaal stond onder commando van Schout-bij-nacht Storij.

Bij een besluit van het Uitvoerend Bewind werd op 20 maart 1801 een nieuw 'Corps Mariniers' opgericht. Op 6 april 1802 werd er al gereorganiseerd en een groot gedeelte afgesplitst om als 22e en 23e bataljon Jagers naar Kaapstad te worden gezonden. Naast het nog steeds bestaande 'Corps Mariniers' werd op 14 augustus 1806 nog een 'Korps Koninklijke Grenadiers van de Marine' opgericht, een elite eenheid van de marine, waartoe ook mariniers behoorden. Het was echter geen marinierseenheid. Omstreeks die tijd moet Johann Wilhelm in Den Bosch zijn geweest want tussen 1801 en 1807 worden er twee kinderen geboren.

 

250. Abraham Franken geboren: omstreeks 1775 te misschien te`s Hertogenbosch, woonde omstreeks 1809 te Brielle (was hij hier gelegerd of kwam hij er oorsponkelijk vandaan. Mogelijk was hij ook marinier maar later ingelijft in het Franse voetleger. Zij vrouw is geboren in Den Bosch, misschien komt hij ook uit deze stad. Hij was fuselier bij het 134e regiment infanterie 'in Fransche dienst'. In Oktober 1813 vond de 'volkerslacht' of 'slag bij Leipzig' plaats waarbij het leger van Napoleon, op de terugtocht uit Rusland, door de Pruisische en gealliereede legers verslagen. Napoleon vluchte met de resten van zijn leger richting Frankrijk. Maar Maagdenburg werd nog verdedigd door een deel van zijn troepen. Na een belegering werd het in December 1813 ingenomen door Pruisische troepen. Abraham is daarbij waarschijnlijk aan Franse zijde gewond geraakt en later overleden: 21 December 1813 in het militair hospitaal te Maagdenburg (Duitsland) gehuwd met:

251. Theodora van Item geboren: Oktober 1776 te `s Hertogenbosch, in 1832 weduwe en arbeitster te `s Hertogenbosch weduwe van Abraham Franken, overleden: 31 Maart 1863 te `s Hertogenbosch (86 jaar en bijna 6 maanden).

Kinderen:

1. Johanna Maria, ged. 1809 te Brielle

252. Adriaan Jobse geboren: 30 Oktober 1788 te Arnemuiden, Visser te Arnemuiden, zijn achternaam was oorspronkelijk een patroniem, zijn vader heette Job Jacobse, hij huwt als Adriaan Jobse Jacobse, overleden: 14 November 1843 te Arnemuiden, gehuwd: 6 April 1814 te Arnemuiden (Acte 1) met:

253. Elizabeth Rijkse geboren: 2 Januari 1791 te Arnemuiden, dochter van Cornelis Rijkse en Johanna Maartense

Kinderen:

1. Anna, geb. 3-5-1815 te Arnemuiden (tr. 25-6-1836 te Arnemuiden met Adriaan Siereveld)

2. Job, geb. 1-2-1817 te Arnemuiden (zie 126)

3. Wilhelmina, geb. 19-7-1819 te Arnemuiden

4. Cornelis, geb. 18-11-1820 te Arnemuiden.

?. Elisabeth, geb. 15-7-1836 te Arnemuiden (tr. 26-10-1861 te Arnemuiden met Rijk Cornelis Molhoek)

254. Jacob Klaasse de Nooijer geboren: omstreeks 1785, Visser te Arnemuiden, overleden: 7 Augustus 1845 te Goes, gehuwd: voor 1811 met

255. Grietje Adriaanse de Ridder geboren: omstreeks 1785

Kinderen:

1. Cornelia, geb. 9-11-1811 te Arnemuiden (tr. 24-10-183? met Job de Nooijer zoon van Marinus Jacobse de Nooijer en Grietje Jobse ??)

1. Tannetje, geb. 21-5-1814 te Arnemuiden (tr. 13-6-1835 te Arnemuiden met Marinus Schroevers zoon van Marinus Schroevers en Adriana Adriaanse de Ridder)

2. Klaas, geb. 8-2-1817 te Arnemuiden

3. Jannetje, geb. 24-4-1818 te Arnemuiden (zie 127)

4. Grietje, geb. 19-9-1821 te Arnemuiden