Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

| Начална | Езиково обучение | US диплома | Арт колеж | Културен туризъм | Обучение и работа в Лондон |

СТАНЕТЕ СТУДЕНТИ В НАШИЯ АРТ КОЛЕЖ!

Обучението в нашия арт колеж ще ви даде възможност да придобиете нови специалности и умения. Ако сте завършили вашето средно или висше образование, вие можете да изберете едно от следните ателиета на колежа:

Ателие "Литература и полиграфия"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: поезия - писане и рецепция, проза - модели и антимодели, светът като есе (и обратното), настолна издателска дейност - обучението приключва със сертификат по литература и полиграфия -

Ателие "Маркетинг в книгоиздаването"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено висше образование - обучението е в работни или почивни дни - курсът включва следните основни модули: организация на производството, продажби, маркетингови проучвания, професионално обучение, рекламни кампании, развитие на бизнес контакти - обучението приключва със сертификат по маркетинг в книгоиздаването -

Ателие "Офис мениджъри"

- курсът включва следните основни модули: компютърна и офисна техника, програмни продуки за автоматизация на офисните дейности, офис комуникации - електронна поща, Интернет, езиково обучение, етика и реторика

Ателие "Мода и модна стилистика"

- курсът включва съвременно модулно обучение по програма "ФАР" по специалностите моделиер-конструктор, техник-технолог, техник на шевни машини, мениджмънт в модния бизнес - срок на обучение 2 години - допускат се кандидати със завършено основно и средно образование - обучението е задочно или в почивните дни - основни модули на обучение: рисуване и художествено проектиране, конструиране и моделиране, технология и практика, съвременна мода, машини и съоръжения, украса на облеклото, материалознание, модна илюстрация, реклама в модата, моден маркетинг - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със свидетелство за професионална квалификация към диплом за средно образование -

Ателие "Дизайн на облеклото"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: дизайн на облеклото, рисуване и художествено проектиране, конструиране и моделиране, технология и практика, съвременна мода, материалознание - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс по дизайн на облекло -

Ателие "Моделиране и конструиране"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: конструиране и моделиране, рисуване и художествено проектиране, технология и практика, съвременна мода - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс по моделиране и конструиране на облеклото -

Ателие "Шев и кройка"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: конструиране - начално ниво, технология и практика - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс по шев и кройка -

Ателие "Аранжор"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули на обучение: буквопис, история на изкуството, комбинаторика и композиция, аранжиране и видове аранжировка, изработване на художествен реквизит, пластика (папиропластика), пластична бутафория, съвременни методи и средства, използвани в процеса на аранжиране - свободно избираеми модули: обучение в едно или две от другите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс по аранжиране -

Ателие "Модели и фотомодели"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - включва следните основни модули: походка и маниер, сценично поведение, пластика, хореография, мимика и жест, пантомима, актьорско майсторство, грим и козметика, история на модата и облеклото, поведение пред камера, работа с фотограф; свободно избираеми модули: английски език, реторика или обучение в едно или две от останалите ателиета - обучението приключва със сертификат за завършен курс за модели и фотомодели -

Ателие "Приложна фотография"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - основни модули: история на фотографията, машини и съоръжения, видове материали и оборудване на фотолабораторията, техники на снимане, експониране и репродуциране, макро- и микрофотография и др. Обучението минава на 3 нива: първо ниво за начинаещи, второ и трето ниво за напреднали - обучението приключва със сертификат за завършен курс по приложна фотография -

Ателие "Репортер"

- курсът включва 60 часово съвременно модулно обучение - допускат се кандидати със завършено основно, средно и висше образование - обучението е в работни или почивни дни - курсът включва следните основни модули: основни журналистически жанрове: редактиране, предпечатна подготовка и печат, специфика на радио и телевизионна журналистика; свободно избираеми модули - английски език и компютърно обучение - обучението приключва със сертификат за завършен курс за репортер -

Курсове за експерт - оценители :

- курсът включва 120 часово лекционно обучение по недвижими имоти - машини и съоръжения - цели предприятия - индустриална и интелектуална собственост - произведения на изкуствата - обучението приключва със сертификат за завършен курс и лиценз в съответното направление -

За кандидатстване попълнете следната

Форма за обучение в Арт колеж

(Попълването на означените със звездичка полета е задължително.)

Име*: Фамилия*: ЕГН*:

Адрес: Държава*: Друга държава:

Град*: кв., ул. №*: бл. ет. ап.*:

тел./факс*: E-mail*:

Професия*: Възраст*:

Образование*:

В долното каре напишете или копирайте текста на вашата кратка автобиография*:

Желая да се запиша за обучение в Арт колежа в ателие*

Начало