Isnad of Tariqah Aa'liyah Qadiri-Nushahi


Hadhrat Sayyiduna Muhammad Mustafa - (Sallallahu Alaihi Wasallam)

Hadhrat Ali Murtada (Karam-wallah-wajhu)

Hadhrat Shaykh Hasan Basri

Hadhrat Shaykh Habib Ajmi

Hadhrat Shaykh Da'wud Ta'ai

Hadhrat Shaykh Maroof Karkee

Hadhrat Shaykh Sari Saqti

Hadhrat Shaykh Imam Junayd Al-Baghdadi

Hadhrat Shaykh Abu-Bakr Shibli

Hadhrat Shaykh Abdul-Wahid Ta’mimi

Hadhrat Shaykh Abul-Faraj Tartusi

Hadhrat Shaykh Abul-Hasan Hunkarwee

Hadhrat Qadi Abu Sa’id Mukhrami

Hadhrat Sultan-Arafeen Muhiyudeen Shaykh Abdul-Qadir Al-Jilani (Ghawth Al-Azam)

Hadhrat Sayyid Abdul-Wahab Ghelani

Hadhrat Sayyid Abdus-salam Sufi Ghelani

Hadhrat Sayyid Ahmad Ghelani

Hadhrat Sayyid Mas’ud Ghelani

Hadhrat Sayyid Ali Ghelani

Hadhrat Sayyid Shah Mir Ghelani

Hadhrat Sayyid Shamsuddin Ghelani

Hadhrat Muhammad Ghawth Ghelani

Hadhrat Sayyid Mubarak Haqqani

Hadhrat Shah Maroof Khushabi

Hadhrat Sakhee Shah Suleiman Nuri Balwali

Hadhrat Sultan-Awliya Shaykh Haji Muhammad Nusha Ganj-Baksh

Hadhrat Shaykh Hashim Daryadil

Hadhrat Shaykh Dhula Sa’id

Hadhrat Shaykh Abdul Rasool

Hadhrat Shaykh Muhammad Naike

Hadhrat Shaykh Ghulam Hussain

Hadhrat Shaykh Dilbar Daryadil

Hadhrat Qutb Shaykh Akbar Ali,Chambi-wale sar’kaar

Hadhrat Qutb Shaykh Sultan Ali Shah

Hadhrat Shaykh Mulk Ali Shah

Hadhrat Shaykh Hadi Hussain Shah

Hadhrat Sufi Sultan Amjad Hussain Shah