June 12, 2013
AL Playoff Game 9

 

Quotations Restaurant   4

Pazulski Tile & Carpet   3
 

 

Pitch Counts:

Quotations:

     Matt P 75

     Sam E 20
     Zak B 30

Pazulski:

     Christian T 75

     Kevin W 39