TRAŽI


crkvena bogoštovlja

  •  

    Nedjeljom:   u 18.00 sati
    Srijedom:   u 19.00 sati
     


    Za savjetovanje u vezi vjere i pitanja o Bibliji nazvati u bilo koje vrijeme na naše telefone: 091/5388012, 040/856095

     

bibliska poject

 



O NAMA