Frana Kurelca 34, 42000 Varaždin
Mobitel: 091/7304483

 

NAŠE VJEROVANJE               GDJE SMO MI?               E-MAIL            NASLOVNICA

 

 

 

Frana Kurelca 34, 42000 Varaždin
Mobitel: 091/7304483

 

 

 

 

 

NEOVISNA BAPTISTIČKA CRKVA POBJEDNICI
pobjednici@yahoo.com
Frana Kurelca 34, 42000 Varaždin       Mobitel: 091/7304483