Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הזמן את השנים יניס

וקצת בינה בלב מכניס

אבל ישנם דברים שהוא עוד לא גילה לי

האם יפרח לי עוד שושן

האם נעור בי ניצוץ נושן

האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי

 

פזמון:

ואיך נדע

אם יש תקווה

שכשנבוא, שכשנבוא

נמצא תשובה

 

לאן נמשכת המסילה

לאן הולכת התפילה

ומי ישיב לשאלה ומי ישמע לי

ומי יפתח את לבבו

ואם אלך לאן אבוא

האם בסוף הדרך מחכה תשובה לי.

 

ואיך...

 

זה רק אני וזו רק את

וזה הרבה וזה כה מעט

ואיך נדע אם לא לריק עברו חיינו

האם עמלנו לא לשווא

האם ביתנו לא יחרב

האם תחייה אהבה גם אחרינו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכשנבוא

מילים: אלמטריוטים,

גרסה עברית: עלי מוהר

 

 

 

 

את האתר בונה רוני שרם

ייעוץ והדרכה אישית למחשב

בניית אתרים ועוד....

בקרו באתר שלי לפרטים

האתר שלי

 

מכאן

פותחים דלת

 

לאקים

 

 

 

בקרו באתר

חוה אלברשטיין