Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

אני מבין את חשיבותו של העץ ואת תרומתו הגדולה לאורח החיים שלנו

אני יודע שהעץ הוא משאב נחוץ המשמש אותנו בכל תחומי החיים

אני מבין ומשתתף בסבלם של העצים שאני כורתים מדי שנה בל"ג בעומר

אני מבין את חשיבותו של תהליך המחזור

אני מבין את חשיבותו של תהליך הפוטוסינטזה

מביע הזדהות עם גורל העצים ביערות האמזונס

בפעם הבאה שאקנח את האף עם נייר טואלט אבכה

אחשוב על כל שבב (עץ, לא אלקטרוני)