Definer ordet sinnsyk, Ole. Hva er verst av en avdanket alkoholiker fra Vangseter-klinikken, som annenhver time ser rosa ekorn og kjøttetende sauer. Alle selvfølgelig fiendtlig innstilt ovenfor alkoholikeren, og på jakt - konstant hele døgnet, alltid. Så har vi "hobby-lynsjen" fra Fagerstrand. Situert i sitt eget lille rottereir, med eldre forpestede brødre allerede ute av bolet, driver denne bilpornografen sitt virke. Daglig harselering og fysisk trakkasering, kan defineres, men allikevel fult levende i bevisstheten til denne simple bengelen. Aktivt prøver snoken å sleipe seg unna enhver form for tilbakeslag, ved å krype tilbake under steinen han kom fra, for så å spytte håpløs gift ut i luften. Den rammer ingen. Vissent løv har to ting tilfelles med den selvutnevnte solkongen på Fjellstrand. - Over lengre tid forfaller farger, innhold blir grått&fargeløst. - I store hauger forekommer det en stankutvikling, omtrent som Kleppe&Hedstrøms morgen ånde før tannpussen. Definer ordet hevn, Ole. Jeg tror du vet hvilken fornærmelse jeg sikter til, uten å nevne et konkret navn og sted, og forventer en unskyldning. At det rettes opp, er en udiskutabel selvfølgelighet. Mvh. Daniel