Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Spanien!

Sällskapsdjur skall komma i sällskap med ägaren eller dennes representant.

Ägaren skall med ett intyg skrivet på spanska kunna bevisa att han eller hon ägt djuret sedan minst tre månader eller alltsedan födseln om det är yngre än tre månader.

Hund och katt skall åtföljas av ett intyg utfärdat av officiell veternär i Sverige av vilket skall framgå.

 • Identitet och ursprung
 • att djuret vid undersökning före avresan från Sverige inte visat sjukdomssymptom
 • att djur äldre än tre månader vaccinerats mot rabies 1 - 12 månader före inresan. Beträffande vaccinationen skall intygas datum för vaccinationen, vaccinets namn, tillverkare, tillverkningsparti samt namn och adress på den veterinär som utfört vaccinationen.

  • Ursprungs- och hälsointyget är giltigt i tio dagar från utfärdandet. Saknas intyg om att djuret är vaccinerat mot rabies tillåts inte införsel.

   Ett utdrag ur regelverket för införsel av sällskapsdjur till Spanien (översatt till svenska) kan beställas från

   Spanska Ambassaden
   Djurgårdsvägen 21
   115 21 Stockholm

   Tel:08-667 94 30
   Fax:08-663 79 65

   Ministerio de Agricultura Pesca Y
   Alimentacion Subdirection
   General de Sanidad Animal
   c/Valazqúez 147, 2. planta
   Madrid 28071
   Spanien

   Tel:+341 347 8295 / 97
   Fax: +341 347 8299   [Tillbaka]