Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

 Förord

Att en gång få komma till Australien och något lära känna denna fantastiska kontinent på andra sidan jordklotet är för många den stora resedrömmen.

Australien är ett jätteland, sevärdheterna många och tiden man får lov att stanna begränsad. För att få ut det mesta och det bästa av besöket bör man därför känna till en del om landet innan man ger sig ut på den långa färden.

Vi vill med denna bok ge förstagångsbesökaren en allmänkunskap som kan vara till glädje och nytta på resan. Den som under vistelsen 'down under' vill ha dagsaktuell information hittar i boken nyttiga adresser och telefonnummer.

Många australienresenärer, inte minst ungdomar, tror att en sinande reskassa enkelt kan fyllas på genom tillfälliga jobb. Vi vill därför ge alldeles klara besked om vilka bestämmelser som gäller.

Slutligen tycker vi det är dags att vi delar med oss av våra erfarenheter från många härliga långresor i Australien.

Göteborg i oktober 1996

Författarna