Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm - Kirkebog

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z Æ Ø
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y æ å


Bjørnsholm kirkebog: kb1709bh3 ordliste

Liste over alle 3514 forskellige ord fundet i filen kb1709bh3.txt 2000-09-23 14:09:33, 595293 anslag, 74900 ord
Ord, som optræder mere end een gang, er markeret med et punktum, for hver extra forekomst.


!
'Vinther'
1 .................................................................................................... 205
1/1 ..
1/11 ...
1/12 ...
1/2 ...............
1/3 ..
1/4
1/7
1/8 ..
1/9
10 ...................................................................
10/1
10/10
10/11 ..
10/11.
10/12.
10/2 ..
10/5
10/6 ..
10/8
10/9 ...
100
10264
10326
10ma
11 .................................................
11/10 ...
11/11
11/6
11/8
1113
11156
11594
11ma
11te
12 ........................................
12.te
12/1
12/11 ..
12/12 ...
12/2
12/3 ...
12/4 ...
12/5
12441
12514
12sa
13 ........................................................
13/10 ....
13/12 ..
13/2
13/4
13/5 ..
13/6
13/8
13/9
14 ............................................................
14/10
14/12
14/2 ...
14/3
14/4 ..
14/6
14/7 ..
14/8
14/9
14716
14813
15 .......................................................................
15/10 ..
15/11
15/12
15/2
15/6
15/7 ..
15/8 ..
15/9
15/9.
15697
15852
16 ...........................................................................
16/12
16/2
16/6
16/7
16/8 ..
164
1684
17 ........................................................................
17.p
17/1
17/11 ...
17/11.
17/12
17/2 ..
17/5 ..
17/7
17/9
1704 ..
1709 .......
1709-1783 .....
1709..1783
1709abs .....
1709cop ..........
1709dåb .................................................................................................... 143
1709død ..........................
1710 ......
1710abs .....
1710cop ....................................
1710dåb ..............................
1710død ....................................
1711 ....
1711abs ...
1711cop .....
1711dåb .................................................................................................... 139
1711død ...................
1712 ....
1712abs ........
1712cop .............
1712dåb .................................................................................................... 183
1712død .............
1713 ....
1713abs .........
1713cop .......
1713dåb ....................................................................................................
1713død .......
1714 ....
1714abs .....
1714cop ...............
1714dåb .................................................................................................... 109
1714død ........
1715 ...
1715.........
1715abs .......
1715cop .............
1715dåb ....................................................................................................
1715død ...................
1716 ....
1716abs ......
1716cop ....
1716dåb ......................................................................
1716død ...........................
1717 ....
1717abs .....
1717cop ..........
1717dåb .................................................................................................... 103
1717død .....
1718 ....
1718abs .....
1718cop .......
1718dåb .................................................................................................... 126
1718død .........................
1719 ...
1719cop ....
1719dåb ...................................................................................................
1719død ...............................
1720 ....
1720abs ........
1720cop ............
1720dåb .................................................................................
1720død .............................
1721 ....
1721cop .................................
1721dåb .................................................................................................... 129
1721død .......
1722 .......
1722-1729
1722-1783
17229
1722abs ....
1722cop ..........
1722dåb .................................................................................................... 155
1722død ......................................
1722int ..
1723 .........
1723abs .....
1723cop ..........
1723dåb ......................................................................................
1723død .........................
1723int
1724 ....
1724........
1724cop .............
1724dåb .................................................................................................... 124
1724død ...........
1724int .....
1725 .....
1725...........
1725abs ..
1725cop ...................
1725dåb ...................................................................................................
1725død ..................................
1725int ....
1726 ....
1726...........
1726abs ............
1726cop ......................
1726dåb .................................................................................................... 117
1726død ...........
1727 ....
1727cop .......
1727dåb .................................................................................................... 136
1727død .........
1728 .....
1728cop ................
1728dåb .................................................................................................... 126
1728død ..................
1728int
1729 ...
1729_________________
1729cop ............................
1729dåb .................................................................................................... 132
1729død ......................
1730 ...
1730cop ..........
1730dåb .................................................................................................... 133
1730død .........................................
1731 .....
1731-1782
1731abs ....
1731dåb .................................................................................................... 196
1731død .........................................
1732 .....
1732abs ...........
1732cop ................
1732dåb .................................................................................................... 143
1732død ....................................................
1732int ...............
1733 ....
1733cop ....
1733dåb .................................................................................................... 155
1733int ......
1734 .....
1734cop ..........
1734dåb .................................................................................................... 131
1734død .....
1734int
1735 ...
1735cop .......
1735dåb .................................................................................................... 124
1736 ....
1736cop ..........
1736dåb .................................................................................................... 166
1736død ..............
1736int
1737 ....
1737cop ..........
1737dåb .................................................................................................... 137
1737død ...........................
1738 .......
1738abs .....
1738cop ...................
1738dåb .................................................................................................... 105
1738død .......................
1739 ......
1739abs ............
1739cop ....
1739dåb ............................................................................................
1739død .............
1739int ..
1740 ......
1740-1782
1740cop .............
1740dåb .................................................................................................... 136
1740død ...........................
1740int ...
1740kon ....................
1741 .......
1741abs .............
1741cop ......................
1741dåb .................................................................................................... 109
1741død ...................
1741int ..
1741kon .....................................................
1742 .......
1742cop ..........
1742dåb .................................................................................................... 125
1742død ...................
1742int ..
1742kon ...........................
1743 ....
1743cop .............
1743dåb .......................................................................
1743død ...............................
1743kon .....................
1744 .......
1744abs ............
1744cop ..................
1744dåb .................................................................................................... 156
1744død ................
1744kon ..............
1745 ......
1745abs .....
1745cop ....
1745dåb .................................................................................................... 116
1745død ...........
1745kon ...................
1746 ....
1746abs .....
1746dåb .................................................................................................... 111
1746død .........................
1746int .......
1747 ....
1747cop ..........
1747dåb .................................................................................................... 172
1747død ...................
1747int ................
1748 .......
1748cop ..........
1748dåb .................................................................................................... 112
1748død ........................................
1748int ........
1748kon ........
1749 .....
1749abs .............
1749cop .....................................
1749dåb .................................................................................................... 104
1749død ....................................
1749int ...............
1750 .......
1750cop ................
1750dåb .................................................................................................... 168
1750død ......................................
1750int ..................
1750kon ...............
1751 ......
1751abs .......
1751cop .......
1751dåb .................................................................................................... 154
1751død .................
1751int ...........
1751kon
1752 .........
1752abs ........
1752cop ............................
1752dåb .................................................................................................... 160
1752død .............
1752int .........
1752kon ..................
1753 ........
1753abs .............
1753cop ................
1753dåb .................................................................................................... 184
1753død ....................
1753int ................
1753kon ...............
1754 ......
1754abs .....
1754cop ......................
1754dåb .................................................................................................... 193
1754død .......................................
1754int ..............
1754kon ..............
1755 ....
1755dåb .................................................................................................... 178
1755død ..........................................
1755int ..................
1755kon ...................
1756 ......
1756abs .....
1756cop .......
1756dåb .................................................................................................... 128
1756død .......................................................
1756int ................
1756kon ...........................
1757 .....
1757cop .............
1757dåb .................................................................................................... 184
1757død .......................
1757int ...............
1757kon ...........
1758 .....
1758cop .........................
1758dåb .................................................................................................... 116
1758død ...................................................
1758int .....
1758kon ........
1759 ......
1759abs .....
1759cop .......................
1759dåb .................................................................................................... 170
1759død ...............................
1759int ..............
1759kon .....................
1760 .....
1760cop .......
1760dåb .................................................................................................... 133
1760død ................................
1760int .............
1760kon .........
1761 .....
1761cop .......
1761dåb .................................................................................................... 112
1761død .............................................................
1761int ...........
1761kon ....
1762 .....
1762cop ..................................................
1762dåb .................................................................................................... 151
1762død ..............................
1762int ................
1762kon ...........
1763 ......
1763cop ..................................
1763dåb .................................................................................................... 210
1763død ..........................................
1763int ..................
1763kon ........
1764 .....
1764cop ...................
1764dåb .................................................................................................... 125
1764død ....................................
1764int ...........
1764kon ..............
1765 ......
1765abs ......
1765cop ............................
1765dåb .................................................................................................... 206
1765død ..........................
1765int ....................
1765kon .........
1766 .......
1766abs ......
1766cop ................
1766dåb .................................................................................................... 153
1766død .......................
1766int ............
1767 .....
1767cop ................
1767dåb .................................................................................................... 216
1767død ..........................................
1767int ...................
1767kon .........
1768 ....
1768cop ..........
1768dåb ...........................................................................
1768død ...............................
1768int .............
1769 .....
1769cop ..........
1769dåb .................................................................................................... 153
1769død .................
1769int ..............
1769kon ........
1770 .......
1770cop ....
1770dåb .................................................................................................... 143
1770død .....................
1770int ..............
1770kon ..
1771 .......
1771cop .....
1771dåb ......................................................................................
1771død .................................................
1771int .............
1771kon
1772 .....
1772cop ..............
1772dåb .................................................................................................... 138
1772død ........................................................
1772int ...............
1772kon ........
1773 .....
1773cop ...........................
1773dåb .................................................................................................... 138
1773død ...................................................................
1773int ................
1773kon ............
1774 .....
1774cop .........
1774dåb .................................................................................................... 135
1774død .................................
1774int ..................
1774kon
1775 .......
1775cop ........
1775dåb .................................................................................................... 133
1775død .........................................................
1775int ..............
1775kon ...............
1776 ....
1776cop ...................
1776dåb .................................................................................................... 142
1776int .............
1777 .....
1777cop ............................................................................
1777dåb ......................................................................
1777død ...........................
1777int .........
1777kon .........
1778 ........
1778cop ...............
1778dåb .................................................................................................... 156
1778død ................................
1778int ..............
1778kon ............
1779 .....
1779cop .................................
1779dåb .................................................................................................... 109
1779død ................................
1779int ............
1779kon ......
1780 .....
1780cop .......................................
1780dåb .................................................................................................... 170
1780død .................................................................................................... 107
1780int ..................
1780kon ....
1781 ......
1781cop ...........................................................
1781dåb .................................................................................................... 154
1781int ...............
1781kon .......
1782 .........
1782cop .............................
1782dåb .................................................................................................... 147
1782død ..................................
1782int ...................
1782kon
1783 .....
1783cop
1783dåb
1783død ....
1783int
1784
1793
17de
18 ............................................................
18/10 ...
18/11
18/4
18/7 ...
18/9
1801
1831
1871
18de
19 ......................................................
19/1 ..
19/10
19/11 ..
19/12
19/2
19/5
19/7
19/9
1917
1951
1p
1ste ..
2 .................................................................................................... 230
2' ..
2.de ..
2.systre
2/1
2/10
2/2 ...
2/3
2/5
2/6 ..
2/7
2/8 ..
20 ..........................................................................
20.apr
20/1 ..
20/10 ..
20/10.
20/11
20/2 ...
20/5 ...
20/6 ...
20/8 ..
20/9
2000-05-19
2000-09-13
21 .....................................................................
21/1
21/10 ..
21/11
21/2 ..
21/3 ..
21/5
21/6
21/9
22 .............................................................
22/10
22/12
22/2 ..
22/3 ..
22/7 ..
22/9
23 ..................................................................
23/1
23/2 ..
23/3
23/4
23/7
23/8 ..
24 .....................................................
24/10
24/11
24/2
24/3
24/5 ..
24/9 ..
25 ...............................................
25/10 ..
25/11 ..
25/8
25/9
25p
26 ......................................
26/11 ..
26/12 ....
26/5 ..
26/5.
27 .......................
27/12
27/2.
27/3 ...
27/6 ...
27/9
276
28 ............
28/3 ..
28/4
28/5 ..
28/7
29 ..........
29/10
29/11 ...
29/12
29/3
29/4
29/5 ..
29/7
29/8
29/9
2d
2da ..................................
2de ..............................................................................................
2den ........
2p
2ta ..
2te
3 .................................................................................................... 193
3'
3.
3.p
3/10 ..
3/11 ...
3/11.
3/2
3/3 ...
3/5
3/7.
3/9 ..
30 .......
30/1
30/12
30/4
30/6 ..
30/9 ..
30te
31 .........
31/10 ..
31/5
31/7 ..
31/8
32 .....
32år
33 ....
339
34
35 .....
36 ...
37 .....
38 ...
39
3de ....
3die .......
3mdr
3tia ...................................................................................
3tie
3tis
4 ..................................................................................................
4/10
4/11
4/3 ..
4/4
4/6
4/7 ..
4/9
40 ..
41 ..
42 .....
43 ....
44 ...
4427
45 .........
46 ..
47 ..
48 ..
49 ..
492
4de
4p
4ta ........
4tap
4te ...
5 ...............................................................................................
5/1.
5/11.
5/3
5/4
5/7
5/8.
5/9
50 ....
51
52
53 ....
54 ..
543
55
58 ....
59 ...
5ta ..................
5te ...
6 ........................................................................................
6.te
6/1
6/11 ...
6/6
6/8
6/9
60 .........
61 ....
62 ......
63 ......
64 ....
65 ....
66 .....
67 ....
68 .....
69 ...
6ta ........
6te .........
7 ..................................................................
7-8
7-8v
7/10
7/11
7/12
7/2 ...
7/3
7/4 ..
7/5 ...
7/7.
7/9
70 ....
71 ...
72 .....
73 .....
74 ....
75
76 .....
77 .....
78 ...
7854
79 ...
7de ..
8 .....................................................................
8/12
8/2
8/4
8/4.
8/7 ....
80 ...
81 ....
82 ....
83
84 .....
86
87
8794
88
8ber
8br
8tan
8tende ..
9 ...........................................................
9.søndag
9/1
9/10
9/12.
9/2 ..
9/3
9/4
9/5 ..
9/6 ..
9/8
90
91
917
922
98
9ns
..........
s ......
? .............

A

A
Aadrups
Aalborg .....
Aarhus ...
Aars ...
Aarup ....
Aarups ...
Abildgård
Abraham
Adv
Advent
Adventii
Adventus ................
Af ...
Afgl
Afskrift
Agata
Agate ..
Agatha ...
Agetha
Aggersund
Aggetha
Aigtevielse ...........
Aistrup
Albech
Albechs ..........
Albreth
Albreths
Albrigt
Alle ....
Almindelig
Alstrup
Ameren
Amni
Amt
An ..
Anderesen
Anders .................................................................................................... 415
Andersdatter ...............................................
Andersdatters .......
Andersen .................................................................................................... 170
Andersens .................................................................................................... 127
Ane ...
Anført
Ann ..
Anna ......................................................
Anne .................................................................................................... 386
Annesdatter
Anni
Anniche
Anno ...................................
Annum
Annun ..
Annune
Annuntiationis
Annuntioti
Antagen
Anun ...
Apellone ..
Apelone ..
Apollone
App.dom
Appollone
Appolone
Ascens
Ascension
Ascensionis ..
Asiensionia
Asiensionis
Assensionis
Atterup
Aufning ..
Avlskarl
Axel ........................................
Axelsen

B

B ....
Bac
Bach .......
Bachis
Bachs
Bad ..
Bagisen ................
Bagisens ........................
Baltrup
Bang ......
Bangs
Bapt
Baptists
Bapts
Barnefader
Barnepigen
Bechenet ..
Bededagen ......
Begge
Bemeldte
Berethe .....
Bergithe ..
Bertel .....
Bertelsdatter
Berthe ..
Berthel
Bh
Biergård
Bierregård ..
Bierum
Bihs
Birgithe ........
Birgitte ......
Birrthe
Bislev ..
Biørn ...........
Bjørnsholm .................................................................................................... 291
Bjørnsholms ...
Bjørumslet ....
Blev .....
Blistrup
Bloch
Blodsoet
Blære ....
Bo
Bod .....
Boder ............
Boders ......................................
Bodersen ..
Bodil ..............................
Bodsdatter
Bodsen ....
Bodsens ..
Boelsmand ..........
Boelsmands .......
Bojer ........
Bojers ..........................
Bojes
Bollet
Boltrup ...
Bonde .......
Bondes ..............
Bondholms
Bor
Bormose
Borre
Borregård .................................................................................................... 1020
Borregård.
Borregårds ..
Borup ..
Braes
Bregnholm
Brinches
Brixen
Brochristens
Brod
Broder
Brorrup
Brug
Bryggerspigen
Brårup ...
Brøgerpige ....
Brøgerspige
Brøndum .......
Brøndums
Brøttrup ..........................
Buch ..
Buchvald ..
Buchvaldz
Buchvalt
Bundis
Busk .........................
Busk's
Busks .................
Bystrup ..
Bådsen
Båesens ..
Båren ......................................................
Båstrup
Bødker ................
Bødkers ............
Bøjer ...
Bøjers .......
Bølle
Bøyer
Bøyers .....

C

Cancelieråd
Cantate ....
Capitain .......
Captain
Caspersen
Catarina ..
Cathrina ..
Cathrine ....
Catrine ................
Ch
Charisius
Chatrine ..
Chri
Christe ..
Christen .................................................................................................... 1468
Christendatter
Christens .......
Christensdatter .................................................................................................... 117
Christensdatters
Christensen .................................................................................................... 444
Christensenner ..
Christensens .................................................................................................... 339
Christensensdatter
Christensøren
Christeopher
Christi .....
Christian ........
Christiana
Christnet
Christo
Christoffersen
Christoper ...
Christopersens
Christopher ..................................
Christophers ....
Christophersdatter
Christophersen
Christophersens .......
Ciroums
Claus ......................
Clausdatter ...
Clausen
Clausis ..
Clavs ...........
Closter ...
Colding
Collecten
Commandeur
Confirmati ...................................
Confirmation ...
Contate
Copulerede ........................................................................................
Copuleret
Cordsdatter
Cortsdatter
Cortzen
Cænæ

D

D .................................................................................................... 575
D.17
D.18
D.6
D.nica ....
D.qvasimodogeniti
Da
Daarethe
Daarthe
Dahl
Dalsgaard
Dame
Damgård
Danica
Daniel
Daniels
Datter ......
Datteren
De .........
Debora ...
Degn ......
Degnens ..
Degnes
Degns ........
Dei
Deichman
Deichmand
Deichmans
Dem
Demvig
Den .................................................................................................... 128
Denne
Der ..
Deres
Dia
Diderich
Didrich ..........
Die ............................................
Diem
Dies .......
Dines
Diti
Divi .....
Dmca
Dmia
Dmnica
Dnica .................................................................................................... 305
Do
Doica ..
Dokumentation
Dom .................................................................................................... 954
Dom.4ta
Dom.6
Dom.6ta
Dom.8tava
Dom.ima
Dom.nica
Domi
Domina
Dominca ..
Domini
Dominica .................................................................................................... 240
Dominicia
Domino
Domnica ....
Don
Donica ......
Dorethe .............
Dorthe ..............
Du
Dump
Dyboere
Dybora ..
Dybvads
Død ...
Døde .......................................................................

E

E ..
Eaudi
Ecclesiastica
Edel ...
Efterladte
Egedius
Eggers
Egius
Eida
Eiler ..
Eilers ..
Eilersdatter ...
Eilersen
Eilersøn
Eir ..
Ej
Ejendom
Ejer
Ejler ...
Ejlers ..
Ejlersdatter
Ejlersen
Ejstrup ....................
Ejstrups .........................
Elbroch
Elictener
Elisabeth ....
Elle .....
Ellen?
Ellerbroch
Ellitz
Else ...........................................................
Elsebeth
Elses
En
End ...
Enevoldsen
Engelstoft
Engelstrup .....
Engelstrups ....
Enkemand ..
Enkemanden ......
Enken ....
Enkens ................................
Eo
Eod ..................
Eod.die
Eodem .....................................................
Ep ...
Eph .....
Epip
Epiph .............................................................................................
Epiph. ........
Epiph.28/1
Epiphan .......
Epiphania ..
Epiphaniam ...
Epiphaniæ ...
Epiphnis
Eptph
Erik ....
Eriks ..
Eriksdatter ....
Eriksen ...
Ertebølle ..............
Esai ..
Espen
Espensen ......
Espensens ...........
Esper
Espersens .....
Espesen
Esto .....
Etava
Evald
Exaudi ....
Exaudi.12/5.
Exord
Exsudi

F

F ..
Fadbords
Fadburs
Faddere .................................................................................................... 1003
Fader
Faderen
Faderens
Faldgård
Faldgårde .................................................................................................... 361
Farsø ........
Fast
Fastelavns ..
Fausing
Fer ..........................
Feria .................................................................................................... 101
Ferio
Feris
Fest .................................................................................................... 119
Festo ....................................................
Festoe
Fierde
Fisker ...........................................
Fiskerhuset ..........
Fiskers .........................
Flejsborg ............
Flejsborg-Svenstrup
Flictener?
Foerviist
Fogh
For ..
Forevist
Forlover ...
Forlovere .............................
Forlovsmænd ...
Formedelst
Formeldte
Formeldtes
Fornævnte ..
Forommeldte
Forpagter
Forpagters
Forældrenes
Fragtrup ................
Fragtrups ...............
Fraistrups ..
Frands ..
Frandtz
Frandz
Franskmanden
Fredag
Fredbjerg ........
Frederik ..
Frederiksen
Frembåret .................................................................................................... 392
Frembårne
Friis ...
Fru
Frue ...
Fruen
Fruens
Frøechens
Frøken-pigen ..
Frøkenen
Fur ......
Furbo ..
Furboe ..
Furland

Fæstemøe
Fødde ......................
Født .....................
Fødte

G

G ..
Gabriel
Gads
Gal
Galtens
Galthen
Gamle
Ganet
Garten
Gastonie
Gatten
General
Gertrud ..
Gierningen
Giested ..
Gift ..
Gileadsen
Gileadsens
Girtrud
Giulgård ..
Giøttrup ...
Gjertrud ............................................................
Gjertruds ...
Gl ......
Glerup ....
Gosis
Gp
Grafvesen
Grav
Gregers ..............
Gregersen
Gregersens ..
Gregersis ..
Gregres
Grynd
Grynderup
Gråted
Grægers
Grøderup
Grøn ........................................
Grønnerup
Grønnings
Grøns ......................................
Guddumlund
Gund
Gunde ..........
Gunder
Gundersen ..
Gunderupgård ..............
Gundesdatter ...
Gundesen ............
Gundesens ..........
Gundi ........
Gundisdatter
Gundisen ..
Gundisens ..
Gyvelgård
Gådsted
Gåsted ..................

H

H ....
Haeih
Hafde
Haftorn
Hajels
Haldrup ...............
Halleluja ...
Hammel
Han ...
Handskemager ...
Handskemagers ...
Hanherred
Hans .................................................................................................... 245
Hans's ..
Hansdag
Hansdatter ...................
Hansen ........................................................................................
Hansens ..............................................................................
Hanses ..
Hattemager ..
Hattemagerens
Hattemagers .......
Haubro ...
Haubrogård ....
Hausle
Hedegård .........
Hedegårds ...
Hedehus
Hedehuse
Hedehuset ......................
Heden
Heidenreich
Heidhuset
Heilschou
Heilscov
Heinrich ..
Helle
Hellig
Helvig .....................
Hemdrup ..
Hemdrups
Hendes ...
Henrik .................................
Henrika
Henriksdatter .....
Henriksen ...
Henriksens
Herre
Herred
Herren ..
Herrens ..
Hesberg ..
Hestbach
Hiersing ...
Himerig ..
Himmerig
Hjort
Hoch
Hoe
Hoel
Holmgård ....
Holms
Holst ...
Holstebroe
Holsteen
Holsters
Horn ..
Horn.(um
Hornbech ...
Hornbek
Horns ......
Hornum .............
Hornums ...
Hornums?
Hr ........................................................................
Hun ......
Huse
Husholderske ...
Husholdersken
Husmand ..
Husmands ...
Huspigen
Hustru
Hvilket
Hvilsted
Hyllebjerg .....................................................
Hyllestedgård .........
Hyrde ..
Hyrdens ..
Hyrdepige
Hyrdepiges
Hæderlige
Høgs
Høj
Højvelbårne
Højædle ..
Hønsepigen ...

I

I .....
Ibsdatter
Ibsdatters
Ide ...
Illeris
In ........
Indermølle
Indsamling
Indsamlinger
Indstukne
Ingeborg ............
Ingen ..
Inger ........................................................
Ingstrups
Ingvorsen
Ingvorsens ....
Introducerede ....................................................
Inv ..
Invoc
Ivar ....
Ivars ..
Iver .........
Ivers ..
Iversen ............

J

J ...
J.B
Jac
Jacob .................................................................................................... 152
Jacobs ...
Jacobsdatter .........................
Jacobsen ...............................................................
Jacobsens ......................................................
Jacobsne
Jeg ....
Jems
Jens .................................................................................................... 1321
Jens's ..
Jensdatter .................................................................................................... 162
Jensdatters ..
Jensen .................................................................................................... 370
Jensens .................................................................................................... 288
Jenses .....
Jensis ....
Jep ..
Jeppe ....................................
Jeppes ........
Jepsdatter ......
Jepsen ..............
Jepsens ...............
Jesper .......
Jespersdatter .........
Jespersen .....
Jespersens ..
Jesu
Jesus
Job
Joh .......
Johan
Johane,
Johanne ...............................................................................................
Johannes .....
Johannesen
Johannie
Johannis .....
Johansen ...
Johansens ..
Jomfru ............
Jomfrupigen
Jubi
Jubilate ....
Judia
Judic
Judica ......
Judico
Judith
Juliana
Juncer
Juncher ...........
Jusica
Just ......................................................
Justdatter ....
Justenis
Justes .................
Justesen ..............................
Justesens .............
Juul ....
Juuls
Jørgen .................................................................................................... 226
Jørgens ....
Jørgensdatter .........................
Jørgensdatters
Jørgensen .................................................................................................... 116
Jørgensens ....................................................................................................

K

K ....
Kalkslåer ........
Kalkslåers ....................
Kamsted
Karen .................................................................................................... 222
Karens
Karl ................................
Karlfaddere
Katrine
Kieldgård
Kieldsen
Kier ...
Kiers
Kiersgård
Kiersgårds
Kierstine ..........
Kiesten
Kirke ..
Kirkegårds
Kirker
Kirsten .................................................................................................... 132
Kirstens
Kirstine ....
Kisten .......
Kistine
Kiær ....
Kjærulf ...........
Kjærulfske
Klitgård)?
Knud ......................................................
Knuds .....
Knudsdatter ..
Knudsen .......................................
Knudsens ...................................................
Kobbersmed
Kochis
Koge
Kokerpige
Kokerpigen
Kollerup
Kommandeur
Konens ..
Konfirmerede
Kornum .........
Kornums .......................
Kragh ...
Kraghs
Krantz
Krantzses
Kristine
Kroermands
Krogstrup ......
Kropige
Kusk .................
Kusken
Kusks
Kvadrag ...
Kvasimod
Kvasimodogeniti
Kvinde ..
Kvinden
Kvindens
Kvingvagesima ..
Kvingvagesina
Kyndelmisse
Kyneb ..............
Kynebs ........
Kær
Kærgård ...
Kærgårde .................................................................................................... 145
Kærgårds ..........................
København
Køkken

L

L ...
Lade
Ladefogden ............
Ladefoged ............................................
Ladefogeds ...............
Ladekarl ..
Lange
Langfredag ...
Lars .........................................
Larsdatter .......
Larsen .....
Larsens ...
Lassen ..............
Lassens ........
Lasson ....................
Lassons .....
Latara ..
Latare
Laueds .................................
Lauedsdatter ......
Lauedsen ....
Lauedsens
Laurs ........................................
Laursdatter ........
Laursen .......
Laursens ...
Laust ..............
Lav
Lavesen
Lavrids .................................................................................................... 105
Lavridsdatter ..........
Lavridsen ..................................................................
Lavridsens .................................................................................................... 101
Lavridses
Lavridsis ...
Lavsdatter
Lavsis
Lavst ..
Leddet
Leidekarl
Lejermål
Lemvig
Lendrup ......................
Lendrups .....................
Lene
Lerchenfeldt
Lerren
Leueds
Lildmølle
Lille ..
Lille-Sjørup ...
Lindenow
Line ................
Lisbeth ...
Liv ..
Livs ......
Livø .................................................................................................... 158
Livøs ............
Lokalarkiv
Lorents ..
Lorentsen
Lund ...
Lundby
Lundbye
Lundenæs
Lundfogets
Lundgård ........................
Lundgården ................................
Lundgårds ....................................
Lundhuset ...........
Lundmand
Lundmandens ..
Lundmands ..
Luundsdatter
Lyng
Læt ..
Lætare ..............
Lætare!
Løgsted .........
Løgstør ..........................

M

M ..
Mad ..
Mad-me
Madama
Mademoiselle
Mademoissellen
Madimoisell
Madm .........
Madonois
Mads .................................................................................................... 242
Madsdatter ..............................
Madsdatters .............
Madsen .................................................................................................... 105
Madsens .................................................................................................... 101
Madses ..
Magister
Magrethe ...........................
Mahler
Maiers
Maler ...
Malers ....
Malkepige ..
Malle ....................
Mallene
Manden
Mandrup
Marchmand
Marchmands
Marchus
Marchusdatter
Marchusis
Marcusdatter ..
Marcusen
Maren .................................................................................................... 397
Margaretha
Margretha
Margrethe ..............
Maria .....
Mariane
Marie ...............................................................................................
Mariæ .........................................
Mark ............
Martha ..
Martinus
Mas
Mas.
Mat
Mathias ............
Mathias's
Mathiasen
Mathises
Mathisis ..
Med
Medens
Mehll
Meilgårds
Mein
Mejer
Mejerske
Melchior ...
Menes
Merc ....
Mercur
Mertini
Methe
Mette ......................................................................
Metter ..
Mettes
Metthe ...................
Miceri ..
Micha ..
Michael ..
Michaelis .................
Midfaste ......
Miels
Mihi ......
Miichaels
Mikkel .................................................................................................... 102
Mikkels .....
Mikkelsdatter ................
Mikkelsen .....
Mikkelsens ....
Milter
Min
Mis
Misc
Misencord ...
Miser
Misincord
Misirecordiæ
Misteur
Mjallerup ......
Moder
Moderen
Mogens
Mogensdatter .....
Mogensdatters
Mons ....................
Mons.r
Monsieur
Monsiur
Monsr .............
Morten .................................................................................................... 210
Mortens ..............
Mortensdatter ..................
Mortensdatters ..
Mortensen ............................................................................
Mortensens ...............................................................................
Morum
Mossing .....
Mossings ......
Mourids .......
Mouridsdatter
Mouridsen
Mouridsens
Mouridzen
Mouritzen ..
Moust ..............
Munksjørup .................................................................................................... 716
Murmester ...........
Murmesters ..................
Myrhøj ...............
Myrhøjs ............................
Mølgård .....
Mølle .....................................
Møllen .....
Møller ............................................................................
Møllerens
Møllerkonens
Møllers .........................................
Møllesvend

N

N ........
Naders ...
Naf ...
Nar
Nat ...............
Nat. ...
Natal ..
Natali
Natalili ..
Natalis ...
Natalit .....
Natiritalis
Nibe ......
Nicolai
Niels .................................................................................................... 1033
Niels'
Nielsdatter .....................................................................................
Nielsdatters ...
Nielsen .................................................................................................... 402
Nielsens .................................................................................................... 356
Nielsis
Nihi
Niles
Nils
Nord
Nordkiær ...
Nyere
Nyrup ...
Nytårsdag ..............
Næsborg ..............
Næsby ................................................................
Næste
Nøhr
Nør .....
Nørkier
Nørs ...............

O

O ....
Obenhausen
Oculi .........
Oculli
Oeuli
Og ..
Oiah
Ole .....................
Olesen .....
Olesens ....
Oluf ...................
Olufd
Olufsdatter ...
Olufsen ......
Olufsens ........
Olulj
Omn ...
Omn.
Omnium
Ond
Onsd ...
Onsdag ..
Onsdagen ........
Overgård ....
Overgårds .....
Overlade .................................................................................................... 963
Ovesdatter
Ovstrups

P

P.P
Padkær .........................
Padkærhus ..............
Padkærhuset
Pal
Palm ............
Palm.
Palma
Palmarum .....
Palme ...
Pas
Pasch
Pascha .....
Paschatos ...
Pav ...
Pave ..
Paves
Pavis ....
Pavlin ...
Pavs
Ped
Peder .................................................................................................... 765
Peders ......
Pedersdatter .........................................................................................
Pedersdatters
Pedersen .................................................................................................... 231
Pedersens .................................................................................................... 207
Peer
Pent
Pentacost
Pentacostes ...
Pentc
Pentec.
Pentecost
Pentecostes .....................
Peria
Pernille
Peter ..
Peternelle
Peves
Phil
Philip
Pige
Pigen
Pinsedag ..
Pintek ..
Pisselhøj
Podehuset ............
Podemester ...
Podemesteren
Podemesterens ..
Post ..
Povl .................................................................................................... 275
Povls .................
Povlsdatter .............
Povlsen .................................................................................................... 109
Povlsens ............................................................................................
Processing
Provstens
Præc
Præstegård ........
Ps
Ps.71
Public
Publice .............................
Puri
Purific
Purificationis
Puris ..
Purituat
Påske
Påskedag

Q

Qangvagesima
Qva
Qvad
Qvadrad
Qvadrag ...................
Qvadsima
Qvasim ....
Qvasimod ..........
Qvasimodog .......
Qvasimodogeniti ..
Qvasimodogleiti
Qvingvagesima ..
Qvinta

R

R ....
Ranum .................................................................................................... 1351
Ranum.
Ranums ...
Rasmus ...
Rasmussen ..
Ravnstrup .............
Rebecca
Rebecha
Red
Red. ......................
Refstrup
Regate ..
Remhusen
Remhuset
Remi ...
Remi.24/2.
Remin
Remini
Reminis ....
Reminise ..
Reminisere ..
Remins
Remis
Remmen ..........
Remmert
Ret
Riborg .........
Riborre ...
Ridefogden ..
Rigborre
Riiborre ..
Riis ..
Riise
Ringkøbing
Risgård ....................
Risgårds .....................
Rog
Rogat
Rom
Rosen
Rosenkrands ....
Rosent
Rosenørn
Rostrup ........
Rostrups ......
Rottbøll ...
Rybjerg ..
Rygters
Rygård
Rytter ...
Rytters
Ræfhale
Ræfhals
Rønbjerg .................................................................................................... 285
Rørmandens

S

S ......
Sadelin
Sadelmager ..
Sadolin
Sadolins ...
Sakramentet
Sall
Salling .........
Salomon .....
Samme .................................................................................................... 233
Samsdag
Sanactorum
Sanct ...
Sanctorum
Sanet
Saneto
Sanit
Sanitor
Sanitorum ..
Sant
Schandorf
Schive
Schyum
Schyvum
Sct
Se ....
Search
Searched
Sebegårds
Selde
Sensen
Sep ..
Sept
Septiagesima
Septuag ...........
Septuages
Septuages.
Septuagesima ...................
Septuagsima
Septuig
Septusgesima
Sevigårds
Sex ...
Sexag ....
Sexageeima
Sexages ....
Sexagesima .............
Sidsel
Sigd ..
Sigr ..
Simon .........................................................................
Simons ....
Simonsen .....................
Simonsens .............
Simonsøn
Sk
Skalborg .....
Skalborghus ..
Skalborghuse ..
Skalhuset ....
Skallen ...
Skals ..
Skarp
Skeemands
Skeman
Skemans .....
Skilling ............
Skipper
Skive
Skiæg
Skole
Skole-konen
Skoleholder ...
Skoleholder=konen
Skoleholderen
Skoleholders ............
Skolehusjomfru
Skolemesteren
Skolemesters ..
Skomager
Skomagers ...
Skov
Skriver
Skræd
Skræder .................................................................................................... 121
Skræderen ..
Skræders .................................................................................................... 114
Skyom
Skytte ........
Skyttens
Skyttes ...................
Skyum
Skåning ..
Skæders
Skæg
Skærtorsdag ..........
Slet ..
Slot
Slots
Slum
Slumstrup
Slut
Smed .................................................................................
Smedens
Smedes
Smedkone
Smeds ....................................................................
Snedker .............................
Snedkers ...................................
Sogn ..
Sognedegnes
Sogns
Sold
Soldat ..................
Soldats ....
Som ..
Sommers ...
Sophia
Sophie
Spøttrup ....
Sr
St ......
Sta
Stack
Staldkarl ..
Staldkarlen ...
Start
Statsbiblioteket
Stave
Stavn ...
Stavning
Steilberg
Steph ....
Steph.
Stephan ...
Stephani
Stephans
Stephansdatter
Stiernholm
Stistrup ........
Stoffenberg
Stoffer ..
Stor-Binderup
Strandby .....
Strandbygård ...........................
Strandbygårde ..
Strandbygårdslægten ..
Stræt ....
Studier
Stue
Stuepige ...
Stuepigen .......
Stærs .......
Støttrupgård
Sundet
Sunit
Susanne
Svend ...............
Svends ...
Svendsdatter ....
Svendsdatters ...
Svendsen .......
Svendsens ................
Svenningsens
Svensk ..
Svenske ..
Svenskis
Svenstrup ...............
Svenstrups .......
Søn
Søndag ....
Søndagen .........
Sønderby
Søndergårds ..
Sønderlade .................................................................................................... 127
Sønderup
Sønnen
Søren .................................................................................................... 380
Søren)?
Sørens
Sørensdatter ....................................................
Sørensdatter?
Sørensdatters ...
Sørensen .................................................................................................... 134
Sørensens ...........................................................................................
Sørren
Sørup
Søttrup

T

Taksigelsens ....
Tamdrup ...
Tekst ...
Test ..................................................................................
Tetens
Text ................
Tholt
Thomas .................................................................................................... 188
Thomas's
Thomasdatter ..................
Thomasdatters ..
Thomasen .........................
Thomasens ..........
Thomesen ...............
Thomesens ...............
Thomsen ....
Thomsenen ......
Thomsenens ..
Thomsenis
Thomsens
Thonum
Thorkild ..........
Thorkilds ...
Thorkildsen .........................
Thorkildsens ................
Thorreum
Thorrup
Thot
Thoth
Thott ..
Thuesen
Thuesens
Thygesen
Thygge
Thyggersen
Thyggesdatter
Thyggesen
Thyygesdatter
Thøger ........
Thøgersen
Til ...
Tilhørte
Tip
Tjener ..............
Tjenere
Tjeneren ...
Tjeners
Toft ..
Toftt .................
Tofttberg
Tofttes .......
Tofttis ......
Tofyy
Tollerup ...
Tolstrup ......
Tomesis
Tomesøn
Tomis
Torsdag ....
Trane
Tranmose ..
Trellunde
Trend .................................................................................................... 110
Trend-Mølle
Trendholm
Trendhus ..
Trendhuse
Triller
Trin ......
Trinit ....
Trinitatis ...
Troel
Troels ......
Troelsen .....
Troelsens ..
Troelstrup
Trolle
Trolovede ..................................................................
Trolovelse ....
Trolovet ....
Trolsen
Trolsens
Trouels
Trouelsen
Troulsdatter
Træder ..
Træders ...
Træn ..
Tuesen
Tuesens
Ture
Tychonius
Tygge
Tyrkiet

U

Uder ..........
Udlagde ..
Udlagt ...........
Ullits
Ulstrup
Ung ..

V

Vaallier
Vaar
Vadgård ..................
Vandsted ..........................
Vanstrup
Velb
Velbårne .....
Velling ..
Velædle
Velærværdige ..
Vester .................................................................................................... 164
Vester)?
Vesterhavet
Vibiche
Viborg
Vibroe
Viburge
Viderup ...
Vidi
Vidrup
Vii
Villing
Villum ..
Villumsen ......
Villumsens ..
Vilsted .......................................................................
Vind ......
Vindblæs .............
Vinde ..
Vindium
Vinther ..........
Vinthers ......
Virid ......
Visit .....
Visitat ...
Visitatione ..........
Visitationer
Visitationis
Vittrup
Vogn ..
Vognsen
Vosborg
Væver ................................
Vævers .....................................
Vævkone
Vævkones
Vævmand
Vævmands ..
Vævpige .........
Vævpiges

W

Waar
Wendeum
Wester ................................................................
Westers .....................................................................
Wiborg
Widerup ..
Wiedium
Willadsens
Willumsen ....
Willumsens ..
Wisitationis ..
Wisitats
Wittrup .....
Wittrups
Wogensens
Wogndotter
Worm ..
Woxlef ..
Wøldike .....

X

XI
XV
XXV
Xii ..
Xsti ...........

Z

Zidsel ...........
[
]

a

a ...
abrn
absolution
absolvered ...........
absolverede .................................
absolveret .............................................
accidentzer
adcentus
adg
adragesima
adv .........................................................................
adv. ..........
advent .........
adventue
adventum
adventus ...............................................
af .................................................................................................... 5245
afgl ........................
afhold
afholdt
afskrift ..
afsluttet
aftenen
after
agesima ..
ald
alderdommens
alderdoms
alderdomsskrøbelighed
alders .....
alle .................................................................................................... 318
altera
altergangs
alters ..
altså
amt
an
and
anden ....
andet ..
andre
anetorum
angivet
ankomst
ann ..
annammede
annecterede
anni ..
anno
annun
annune
ap
apr ...
april ................................................
arm ..
ascens ..
ascension
ascensionis
at .................
atter
attest ..
aug .....
aug. ........
august ....
august.
augustus
auli ...
aulj
autj
av
avlskarl

b

bachen
bapt
bar ...................................................................................................
barn .................................................................................................... 1312
barnefader ...............................................................
barnet ...
barnets
barns ...................
barnsnød
barsel
bechenet .........
bededag
befale
befinder
begangen ..
begangne ...................
begge .................................................................................................... 159
begivenhedsgruppe
begravedes
begravelse
begravelser
begravet ...
begået
behagelige
behæftet
bem
bemeldte .........................
bemt .....
bemte ...
bemærk
beretning
besovet
bestemt
besøgelsesdag
besørgelsesdag
bevilling ...
bevis
birkedommer
bistand
bitterhed ...
bjerget
blad
blade
blev .................................................................................................... 515
blive
bliver
bløde
boelsmands
bog ..
bogen
bogstavrette ..
bonde
borg
bort
borte
bortkaste
bortrømte
brod
broder .........................................................................
broders ..
bror ...
bryggerskone
bryggerspigen
brylluper
brødre ...................
brøgerpige .......
brøgerspige
brøllup
brøstfældighed
bud ..
bued
bye
byen
både ..
båren ..
bønhørte
børn ...............................
børnedåb
børnene
børnenes
børns ..

c

c
c.v.23
ca ..
cantate .....
cap ....
capitain ..
ceremonie
ceremonier
christ
christi .......
christnet ........................................................................................
christo
christus
cir
ciriums
combustum
commandeur
confirmation ...
confirmationsregister
confirmerede
confirmeres
confirmeret ...............................................................
confirmeret. ..
copulerede ......................
copuleret
cor ...
cænæ

d

d .................................................................................................... 201
da ....
dag .................................................................................................... 240
dag?
dage ..........................
dato .............
datter .................................................................................................... 612
datters .....
dattter
de ..................
dec ..........
dec. .........
december ........
degnens
delt
dem
den ........................
dend
dends .........................................
denne ....
dens ..
der .............
deres .....
derfor
deris .....
det .................................................................................................... 107
dets ..
dette
die .............................................
die.
dieca
dig ..
diider
diis
din ..
dine
dinæ
dio
dirr
disse
dito
ditto ...
divi ...
dnie
dog
dokument
dom ..........
domini
dominica ..
domminica
dragne
dreng ............................................................
drenge ..
drengebarn ......
druchnede
druknet
dumme
dvica
dvs
dåb ....................................................................
dåben .................................................................................................... 362
dåbs ..

døbt .................................................................................................... 497
døbte ...
død .....................
døde ..............
dødfunden
dødfød
dødfødt ......
dødfødte .......................
døe
døer
dømme
døtre .................

e

e ...
ecole
een
efter .......................
efterskrefne
egen ......
egne
ej .......................................................................
el
elendig
elendige
eller ........
ellers .........
elskede
en ..................................................................
endeligt
endnu
endt
ene
enia
enke ..............................
enkekonen ...
enken ...
enkes ..
epeph
epiph ....
epiphan
er ........................
ere
ermeldte ..
esto
et .................................................................................................... 339
etc ...........
etc.
evang
evige
evoc
evt
exaudi
exrpeito
extaudi

f

f.eks
fadbords
faddere
fader .......
falden
faldet
faldt
fandtes ...
fangne ..
farbroder
farver
farvers
faste
fasten ..................
fattif
fattig .....
febr .................................
febr. ..............
februar ............
femte
fest ......
festo
fev
fie
fil
file
file(s ..
findes ...
fjorden ..
for ......................................................................................
forandrede
forbemeldte ..
foregav
foregående
forgåer
forhen ..
forlad
forlover
forløse
forløste
formedelst ..
formeldte .........
fornævnte ..............
forpaget
forpagter ...
forpagters ....
forrider
forrige
forseelese
forseglede
forskellen
forsømmelighed
fortolket ...
forældre
found
fra .................................................................................................... 189
frahold
fred ..
frelse
frelser
frembåren ......
fri ..
fro
frossen
frue .........
fruepige
frugtsommelighed
frøken ...........
frøkenpige
frøs
fu
fuldkommen
fundet ..
fx ..

fåe
fød
fødsel
fødsler
født ......
fødte ..
følgende
før ......
førmeldte
første ........
ført

g

g
gamle ..
gammel ......
gang
gange
gav ..
gd
gennemdraget
gerning
gesima
gift .....
gik
give
givne ..
gjennem
gl ..............
gl.
gode
grasimer
grundmodel
gynge

gård ..
gården ........
gårdmand ..

h

h.3
ham
han .......
hans .................................................................................................... 193
har ...
hastig
hattemageren ...
havde .................................................................................................... 328
have ...
hds ..
hede
heder
hellig ..
helvede
hende
hendes ................................
hensat ...
henved ..
her ..
herre
herred
herredsfogden ..
herredsfogdens ..
herrens
herudi
herunder
himmelske
hinanden ..
hjemmedøbt ...
holder
horeri ..
horerie .........
horerier
hos ...............
hovedet
hovedgårdene
hr ..................
http://home.sprynet.com/sprynet/funduc
http://www.angelfire.com/ok/tdalsgaard
hujus
hun .....
hus ....
huse ..
huset
husholdere
husholderske .........
husholdersken ..
husmands ..
hustru .................................................................................................... 1242
hustru= .........
hustruen
hustruer ...
hustrus .......................................................................
hvad
hvasimod
hver ..
hvilested ...
hvilken ....
hvilket ....
hvor ......
hvorfor
hvorfra ..
hvornår
hvorpå
hyrde ..
hyrdekonen
hyrden
hyrdens ..
hyrdepige
hyrdes
hæderlige
hædret
hænder
højt ..

i

i .................................................................................................... 1037
ialt
ibd ..
ibem
ibimd
iboinde
igennem
ihjel ..
ikke .....
ima .....................................................
imi
imo
imod
in ......................................
inddøbt
indfører
indføring
indlifvet
indrettet
indskrevet
indtastning ..
ing
ingen ...
intet
invoc ..
invoc.
invocairt ..
involarit
iordet ..
iordiske
is.

j

jan .................
jan. ......
janr
janr.
januar ..............
jeg ...
jetu
joh
jomfru .......
jordemoderen
jubilate ..
jubilete
jud ...
judeia
judia
judic
judica ....
jul ...
juledag
juli ..............................
juncher
juni ..........................................
junitorum
juten

k

k
kalde
kaldede ...
kaldes
kaldet .................................................................................................... 695
kaldt
kan
karl .............................................
kb1709bh3.txt
kilde ..
kilden ...
kirke ..........
kirkebog ............
kirkedøren
kirken
kirker
kockepigen
kokkerpige ..
kom
komme
kone .................................................................................................... 116
kone=
konens
kones ......................................
konfirmation
konfirmeret
kongers ...
kort
kraft
kusk
kusken ..
kvadra
kvadrag ......
kvalt
kær
kæreste .......................
købmand
købmandskarl
købte
køkkenpige

l

lade ...
ladefogden ..
lader
landløbers
landsarkiv
landsoldat
lejermål ...........
letfærdighed ..
leve
lever ..
leveret
libellum
liden
lidt
lig
lige ...
ligeledes
ligprædiken ....................................................
ligs
lille
linie
linier
listrups
livets
lma
logerende ..
lokalarkiv
loven
luly
lune
lutherske ..
lynild
lyst ..
lær
lætare ...
løsagtighed
løses

m

m.
ma .........
madame ..
mahler
mai
maj ...................................
maj. ..
malkepige ....
mand ............
manden
mandens
maradz
marcur
marked
markeret ..
marts .....................................................................
marts. ..
mdr .........................................................................
med .........................
medens
meget ...
mejerske ...
meldt ...
mellem ..
men ....
menes
menigheder ..
meum
michaelis
midfaste ....
mig .........
mili
min ....
mindste .......
mine ..
misencord
miser
miser.
mit
mod ...
mode
model ..
moder .....................................................
moderen
moderniseret
moster
måde ..
måneder .........
mølle ...
møllen
møller ..
møllersvend ..

n

na ..
nati
natmandsfolk
navn ............
navne
navnene ..
navnet ..
navngivet ........................................................................
navnlig .........................
ned ...
nedbrudt
nedgang
nica ......
no
nock
nogen
noget ..
nori
norsk
nov ....
nov.
novb .............
novb. ...........
novemb
november ....
novembris
novi
nu ..
numerede
numrene
nuværende
nylig
nytår
nytårsdag ....
når
nærværende
nævnes

o

oascha
occurrences
oculi ...
ocut
ocy.
oeuli ..
offentlig ..
og .................................................................................................... 1078
også ..
oiuli
oium ..
okt ..........................
okt. .............
oktob ...
oktober ...........
oktobris
om ......
oma ..
oma.
omkommen
omkommet
omkring ..
omn .........
omn.-Saect
omn.sanitorium
omnium .........
ond
onsdagen
opholdssted ..
optima
optræder
originalen
os ..
oven
over ...
overtale

p

p .................................................................................................... 502
p.Nat
paascha ..
palm ....
palmarum ...
pancostes
par
pas
pasc ..
pasc. ..
pascatos ..
pasch .....................................
pasch. .......
pascha ............................................................................................
paschato
paschatos ................
pasche ..
pasehatos
pen
pent .........
pent.
pentacc
pentao
pentc .......
pentec ...
penteco
pentecost ....
pentecostes ..........
pentecotes
pentesostes
pentie
periode ..
personer ..
pescha
pige .................................................................................................... 150
pigebarn .......
pigebørn
pigen ....
piger ...
pima
podemester
post .................................................................................................... 532
povel ..
pp
prima ...
priri
prope
proustens
provstinde
prækat
præsgård
præst
præstedatter
præstegård ....
public .......
publica
publice .................................................
purificut
purifust
puritie
på .................................................................................................... 177
påbegyndt ..
påcha
påkom ..
påny
påske ....
påskedag .....

q

qienqvag
qvade
qvadrag ..................
qvadragesima ..
qvarta ..
qvasimod ..
qvasimodagen
qvasimodog
qvasimodogeniti ...
qvasimodogleiti
qvaæragesima ..
qvingv
qvingvagesima
qvinta ..
qvogne

r

ramme
red. ..
regate ..
religror
rem
remini
reminifare
reminise
reminisere
reminy ...
replace
retfærdiges
rette
rettet
rigate ..
rige
rigtighed
råbte
røgter ...
rømt

s

s .....
sagde ..
sakramentet
salig
samme .................................................................................................... 130
sammenblandet
sammenlign
sammesteds ..
samt ..
sandsynligvis
sang ....................................................
sanitorum ..
seanem
seig
seilingskarl
sejler
sejr
selv ...
seng
sens .....
sep ..
separat
sept ............................
sept. ........
september
septic
septuag ..
sexag ..
sexages
sexagesima
side
sidst ..
sidste ...
sig .........
sige
sigende
sigr
sima
sin ...........
sine ..
sit .......
sjæl
skal .......
ske
skeede
skete
skibskarl ..
skifte
skoleholder .......
skoleholderenke
skoleholders ..
skoler
skovboe
skriftemål ..
skrøbelig ...
skrøbelighed
skulle ...
sl
slaget
slegfred
slegfredsbarn ..
sletdaler
slog
slægtninge
smed ..
småsedler
snedker
sogn ............................
sogne
sognedegnen
sognepræst ..
soldat .......
solens
som ......................................................
spet
spæde ...........
st ...
stakkel .......
stakkels
stalden
stamfaderen
statis
stava ..
staveform
sted .................................................................................................... 122
stedbørn ..
stedd
steddatter ......
stedet ..
steds
stedsøn ........
stephani
stidet
stift
stille
stod
straks
strid
strups
stude
studiosus
stuepige ..
stuepigen
suli
sunit
sup
supra
svag ..
svaghed ..
sven
svend
svenden
svoger
synd ..
synsmændene
synsmændenes
systre ................
så ....
således
såret
såvel
såvelsom
særligt
søgeprogram ...
søgning ..
søm
søn .................................................................................................... 483
sønd
søndag ..................................
sønden
sønner ................................................
søskende
søster .................................................................................................... 199
søsterdatter ...
søsters
søstre .....

t

t ...
ta ..........
tabernachels
taget
tava ..
tave
tdalsgaard@hotmail.com
tegnet
tende
tertia
testerer
text
tia ..........
tid .....
tie
tiendte
tient
tiggede
til .................................................................................................... 409
tilforn ..
tilfældes
tilkende
tim
time
timer
ting
tjener ..
tjeneste
tjenestedreng
tjennende ..................
tjente ......
tog
torden
tr .................................................................................................... 133
tr.
tre ...
tretia
tri
trim
trin .................................................................................................... 691
trin. ......................
trinit .................................................................................................... 142
trinit. ..
trinitat
trinitatis ......................................
trinnit
trolovede ..............
trolovelse ....
trolovet ..
trådenes
tvende ..........
tvillin-børn
tvilling ..
tvillingebarn ........
tvillingebørn ...
tvivl
tyder
tælle

u

ubekindt
udast
uden
udg
udgave ......
udi ....
udkårelse
udlagde .................................
udlagt ...................
udlægges
udvidet
udviste
uforløst
uger .....................
under .....................................................
underdegn
undertegnede
ung ..
ungdom
unge ........
ungefæhr ..
ut
uægte .............................................

v

v ....
valm
var .................................................................................
vare ...
ved ...............................................
vee
vegne
velagtede
velb ..
velbr
velbårne ............
vellærde
velædle ....
velærv
velærværdig
velærværdige
venter
vers
vi ..
vidi ........
vidnerne
vidste ..
viede
vielser
viet
vigetama
viide
viiesims
vil
vilje
ville
vinding
vise
visit
visitation
visitationis ...
vocavit
vogte
vort
våde
værdige
være .....
værende
været ....
vævpige ...
vævpigen

x

xsti ..

y

yngste
ynkelig
| .................................................................................................... 114
|-------------------------------------------| ..
|----------------------------------------| ..
|________________________________________________| ...

Æ

Ægidius .........
Ægidiusen .....
Ægidiusens

Ø

Ø ...
Ørbæk ..........
Ørndrup ...
Ørndrup?
Ørndrups ....
Ørupgård
Øsle ..
Østen
Øster .................................................................................................... 188
Østergård .................

å

åbenbare
åe
ånd
år .................................................................................................... 264
årligen

æ

ægteviede ...
ældgammel
ældste ....
ærværdige
ætatis


Ordlisten er lavet af programmet F:\3560Test\Test_3022x4\Z_T_WORK\kb\Words.mst udgave 2000-11-12 10:12:33
på PC NT5HOMETD_W2K dato 2000-11-12 10:17:50