Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -    Ældste kilder   Materiale om det ældste Bjørnsholm


Indholdsfortegnelse over afskrevne dokumenter sorteret after årstal.

       Brev 1564 - Vadgård bør være præstegård
       Om Ermegård Gyldenstjernes barn - 1590 -1596
       Dom 1609 - at give gæsteri af Vadgård og Strandby sogn
       Maren Hansdatters frihed af den halve gård - 1616
       Dom i sag om slagsmål - 1616
       Mikkel Nielsen Tornekrans' dom 1616
       Christen Nielsen i Overlade renses - 1616
       Sag om tyveri af båndstænger på Livø - 1617
       Niels Gyldenstierne til Gelskov - 1621-1623
       Indberetning 1647 - Slet provsti
       Aftægt 1655: Laurids Lauridsen
       Amtets brev af 13. 3. 1664 - Strandby, Bjørnsholm og Malle sammenlægges?
       Amtets brev af 25.5 1664 - Strandby, Bjørnsholm og Malle samles?
       Høringen i 1664 - Bjørnsholm, Malle, Strandby - samme præst?
       Frederik 3.s brev af 1664 i Christian 5.s brev af 1670 - Bjørnsholm, Malle og Strandby sogn betjenes af samme præst
       Memorial: oktober 1664, Peder Villadsen - Bjørnsholm, Malle og Strandby samme præst
       Klage af 23. 10. 1664 - Sønderlade
       Kirkeindvielse 1668
       Tøger Hofman får Strandby kirke 1679
       Matriklen af 1688, Bjørnsholm sogn, Himmersyssel
       Skøde til Anders Kierulf på Bjørnsholm - 1688

Thorkild Dalsgaards hjemmeside - Bjørnsholm  -    Ældste kilder   Materiale om det ældste Bjørnsholm