Nikanor Teratologen

Nikanor Teratologen föddes 1963 i Kåge. Pseudonymen skall
uttolkas som "Gudsförnekare" och "Han som studerar missfoster".

Böckerna

Huvudpersonerna i böckerna är Pyret och morfar. Morfar är en gravt perverterad homosexuell drogmissbrukande man, som utan att blinka torterar och tar livet av folk. Pyret är blott 10 år gammal, men av sin förmyndare morfar har han lärt tillräckligt mycket för att platsa i vilket medeltida tukthus som helst.

Böckerna är fyllda av obscena utfall, antisemitism, sexism, och är sprängfyllda med referenser till höger och vänster. Många av citaten är korrekt återgivna, somliga är förvängda eller parodierande, några säkerligen förfalskade. De är nästan genomgående inriktade på livets jävlighet, skrivandets meningslöshet och guds obegriplighet.

Sprängfyllda med kvinnohat, rasism, sexuella perversioner, våld och människoförakt har böckerna enligt många passerat gränserna för vad som är tillåtet inom litteraturen.


I ett efterord till "Äldreomsorgen" i ny utgåva skriver Carl-Göran Ekerwald att när Nikanor Teratologen "obesvärat demonstrerar det fågelfria glesbygdsproletariatets respektlöshet - dvs bara sanningsenligt rapporterar vad som faktiskt ägt rum och äger rum i mänskliga rum - så försätter han en del kritiker i panik."

"Av all vad skrivet är älskar jag blott det som skrevs med blod. Skriv med blod och du skall erfara att blod är ande"

Nietzsche

Nikanor har hitills släppt två böcker i vad som ska bli en trilogi, "Äldreomsorgen i Övre Kågedalen" (Norstedts 1992), och "Förensligandet i det egentliga Västerbotten" (Vertigo förlag 1998).

"Äldreomsorgen" möttes av stormande kritik när den släpptes, och många undrade hur ett ansett förlag som Norstedts kunde släppa något sådant. Kritiken tycks ha fått effekt, Norstedts gör vad de kan för att tysta ner utgivningen av boken.

Lennart Bromander recencerade "Förensligandet" för tidningen Arbetet, och recentionen avslutades "Förensligandet är en bok som ni absolut inte bör läsa, men författaren lyckas inte dölja att han är utrustad med avsevärd talang, och jag kan bara hoppas att den talangen en dag kommer till användning."

"Läsaren måste bli min medbrottsling
för att förstå mig"
Genêt

 

"När man tittar ner
i avgrunden tittar
avgrunden ner
i en själv"

Nietzsche

Länkar:

Utdrag ur Äldreomsorgen i övre Kågedalen Mer utdrag..
Utdrag ur Förensligandet i det egentliga Västerbotten

Analys av "Äldreomsorgen" av Niklas Larsson
Analys av "Förensligandet"  av Niklas Larsson

Norra västerbotten orkade med 114 sidor av förensligandet..
Kritiks recention av förensligandet.

Vertigo  - Nikanor Teratologens förlag

"Är det icke bättre att råka i
mördarehänder än i en
brunstig kvinnas
drömmar?"
Nietzsche

Read books - Feed your head!

 

nikanorfan@cyanide.co.uk