Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SAC Men's Soccer

Date Visitor Home Time Site, if Neutral
8/26 Colorado State-Pueblo OC 8 p.m. Tie, 1-1
8/27 SGU Union 7:30 p.m. UU, 2-1
8/28 JBU Oklahoma Wesleyan 2 p.m. JBU, 2-0
8/28 SGU Lambuth 2:30 p.m. SGU, 2-1
8/28 USAO Lyon 3 p.m. LC, 1-0
8/28 Park SNU 3 p.m. SNU, 4-1
8/28 OC Texas Wesleyan 3 p.m. OC, 4-1
8/31 OC USAO 5 p.m. OC, 3-0 (NC)
9/1 Ouachita Baptist JBU 3 p.m. JBU, 3-1
9/1 Southwestern Christian OBU 3 p.m. OBU, 20-0
9/3 SNU Hastings 2 p.m. SNU, 1-0
9/3 Judson SGU 3 p.m. Judson, 2-1, OT
9/3 Texas-Dallas OBU 4 p.m. OBU, 2-1, OT
9/3 OCU U. Ozarks 4 p.m. OCU, 2-1
9/3 Austin College OC 8 p.m. 1-1
9/4 SNU Columbia 1 p.m. CC, 2-0
9/4 Judson OBU 3 p.m. JC, 5-1
9/4 Texas-Dallas SGU 4 p.m. UTD, 5-1
9/4 Northwood JBU 3 p.m. JBU, 2-0
9/5 Friends OCU 2 p.m. OCU, 4-0
9/7 Lyon JBU 3:30 p.m. JBU, 4-1
9/7 Bethany OBU 4:30 p.m. OBU, 3-1
9/7 Oklahoma Wesleyan OC 7 p.m. OC, 5-1
9/8 USAO SGU 4 p.m. USAO, 2-0
9/9 SNU OCU 4 p.m. SNU, 3-0
9/10 OBU St. Francis 1:30 p.m. OBU, 5-3
9/10 Texas A&M International SGU 4 p.m. TAMI, 2-0
9/10 USAO Missouri Baptist 5 p.m. 1-1
9/11 OBU Grand View 11 a.m. OBU, 3-0
9/11 Bellevue SNU 2 p.m. SNU, 3-1
9/11 Texas Wesleyan JBU 3 p.m. JBU, 3-1
9/11 Bacone OCU 4 p.m. OCU, 6-0
9/11 Missouri Baptist SGU 4 p.m. MBC, 2-0
9/11 Texas A&M International OC Noon TAMUI, 5-4
9/12 Bellevue OCU 4 p.m. OCU, 5-1
9/14 USAO Bacone 4 p.m. USAO, 4-0
9/17 OCU Mobile 12:30 p.m. UM, 4-2, 2OT
9/17 Illinois-Springfield JBU 3 p.m. JBU, 5-0
9/17 SNU Texas Wesleyan 4 p.m. SNU, 2-1
9/18 OCU Illinois-Springfield 12:30 p.m. UIS, 2-1, OT
9/18 Mobile JBU 3 p.m. UM, 2-1
9/18 SGU Mid-Continent 3 p.m. MCC, 1-0
9/18 SNU Northwood 3 p.m. SNU, 6-4
9/18 Southwesern (Kan.) OBU 3 p.m. OBU, 7-1
9/18 Friends USAO 3 p.m. USAO, 3-0
9/19 SGU Bethel (Tenn.) 11 a.m. SGU, 2-1
9/21 USAO Bethany 4 p.m. USAO, 3-1
9/21 William Woods JBU 4 p.m. 1-1
9/21 OCU Texas-Dallas 6 p.m. OCU, 1-0
9/24 SGU Texas Wesleyan 10 a.m. TWU, 2-0
9/24 College of the Southwest USAO 2 p.m. USAO, 3-2
9/24 SNU Holy Names 4 p.m. 3-3
9/24 Ozark Christian OBU 4 p.m. OBU, 11-0
9/25 SGU College of the Southwest 11 a.m. SGU, 4-2
9/25 Dallas Baptist OBU 3 p.m. OBU, 5-0
9/25 Texas Wesleyan USAO 3 p.m. USAO, 2-0
9/25 OC Northwood 4 p.m. OC, 4-3
9/25 SNU Westminster 4 p.m. SNU, 3-2
9/25 JBU Missouri Valley Noon JBU, 2-1
9/28 SNU Friends 7 p.m. FU, 2-0
9/28 Bacone OC 8 p.m. OC, 5-0
9/29 JBU Missouri Southern State 3 p.m. JBU, 4-0
9/30 OCU SGU 4 p.m. SGU, 1-0
9/30 OBU McPherson 8 p.m. OBU, 4-1
10/1 SNU OC 7 p.m. OC, 2-0
10/1 USAO William Carey 7 p.m. USAO, 1-0
10/2 SGU Texas-Permian Basin 1 p.m. UTPB, 2-0
10/2 JBU OCU 2 p.m. OCU, 1-0
10/2 USAO Belhaven 3 p.m. BC, 5-2
10/2 OBU Sterling 3 p.m. OBU, 8-2
10/5 OC SGU 3 p.m. 3-3
10/5 OCU SNU 8 p.m. OCU, 5-4
10/7 USAO OBU 3 p.m. USAO, 2-1
10/8 USAO Texas A&M-International 7 p.m. TAMIU, 4-1
10/9 OBU Bethel 11 a.m. OBU, 3-1
10/9 OC JBU 3 p.m. 2-2
10/9 Texas Wesleyan OCU 4 p.m. OCU, 2-1
10/11 OCU William Jewell 3 p.m. WJ, 1-0
10/12 USAO OC 8 p.m. USAO, 2-1
10/12 SGU SNU 8 p.m. SNU, 2-0
10/16 JBU USAO 3 p.m. JBU, 4-2
10/16 OCU OBU 4 p.m. OBU, 3-1
10/19 SNU USAO 3 p.m. SNU, 3-0
10/19 OBU OC 8 p.m. OC, 3-1
10/20 SGU JBU 3 p.m. SGU, 2-1
10/22 OC Newman 7:30 p.m. NU, 1-0
10/23 USAO OCU 3 p.m. USAO, 3-0
10/23 OBU SGU 3 p.m. OBU, 4-3
10/23 JBU SNU 3 p.m. SNU, 4-0
10/23 OC Friends 4 p.m. OC, 3-0
10/26 OBU JBU 3 p.m. JBU, 3-1
10/26 OC OCU 3 p.m. OCU, 2-1, OT
10/26 SGU USAO 3 p.m. SGU, 2-0
10/26 Oklahoma Wesleyan SNU 7 p.m. SNU, 7-0
10/28 SNU OBU 3 p.m. SNU, 2-0

Last Updated on 8/11/2004
By OBUser