Månadens Profil

Namn Per Joakim Andersson
Favoritmat Lasange
Transportmedel Cykel, om det inte är för mycket snö
Pluggar Andra året på rymdingenjörsprogrammet i Kiruna.
Vill bli Förståndigare och mer tolerant.
Ålder 20 år


Vilken tror du meningen med livet är?
-Jag tror att meningen med livet är att försöka bli ett med den naturliga ordningen och så att säga "lägga bort vad barnsligt är". Jag tror att varje människa måste sidsteppa från dagens samhälle och inse att hon är en del av något större och viktigare. Livets mening, tror jag, är att leva enligt naturens lagar och inte försöka leka Gud med genmanipulation och atomvapen.

Varför har du valt just att plugga till rymdingenjör?
-Jag har nog läst för mycket science fiction! säger Jocke och ler hemlighetsfullt.

Du sa innan att du ville bli förståndigare och mer tolerant, varför?
-Förståndigare skulle jag vilja bli, så att jag kan förstå allt större och svårare begerpp. Att förstå så mycket som möjligt är ett vettigt mål, för då kan man bidra till att förbättra världen och skapa bättre levnadsförhållanden. Mer tolerant skulle jag vilja bli, för en människa som retar sig på allt och alla är bara i grund och botten missnöjd med sig själv. Jag skulle vilja kunna slå bort sådana tankar och vara nöjd med mig själv. Lära mig acceptera mig själv och min situation och alltid se det positiva med att vara där jag är nu och göra det jag gör nu. En människa som kan det beundrar jag.

Vilken är din högsta dröm?
-Jag tycker att förbränningsmotorn är ett föråldrat koncept och därför skulle jag vilja kunna uppfinna ett nytt, rent framdrivningssystem, förslagsvis elektromagnetisk eller gravitationell framdrift.
Which means?
-Att lära sig utnyttja naturens krafter. Förbränningsmotorer som drivs med oljederivat är inte den mest fulländade framdriften. Det måste finnas bättre sätt att färdas på, genom att använda sig av magnetism eller gravitation.(Antigravitation, eller ett annat slags utnyttjande av gravitation, eller elektromagnetism som framdrivningsmedel är trots allt ett klassiskt science fiction koncept.)

Vilken är den största insikten du någonsin fått?
-Att helheten är allt som spelar någon roll och att det mesta är oerhört enkelt och oinvecklat. Det är bara vår oförmåga att se tingens enkelhet som gör det svårt för oss.

Tingens enkelhet?
-Tingens enkelhet är dess sanna natur. Människan har en förmåga att komplicera allting och inte se till helheten och systemets alla variabler. Allting hänger ihop och påverkas av alltets utveckling. Jag tror att modern kaosteori är inne på samma spår. Se till helheten och det är uppenbart att varje detalj är rätt simpel precis som helheten som den utgör en del av.


Vilken är din största idol?
-Oasis!!! Näe, jag bara skojade. *Skrattar* Den människa som kan leva ett helt liv utan att reta sig på någon annan är nog min största idol!


Anser du att människan är egoist?
-Jag tror att människan på ett naturligt sätt är övervägande egoistisk. Alla människor ser nämligen på omgivningen med sig själv och sina egna värderingar som den enda refferensen. Den sanne altruisten, enligt mig, är den som kan leva sitt liv på naturens villkor.

Har du någon politisk åsikt?
-Jag anser att penningsystemet bör avskaffas och bytas ut mot ett distrubitionssystem, där alla människor får lika mycket och bara det de behöver.
Vad är det som avgör vad människan behöver, vem är det som kan avgöra det?
-Jag anser också att ett världsspråk, tex esperanto, bör införas, samt att alla landsgränser bör tas bort och ett slags världsråd bildas. Som grundlagar bör vi använda naturens lagar och leva såsom vi är ämnade att leva.
-Det som avgör vad en människa behöver är de av naturen utstakade behoven. En människa behöver mer eller mindre av sömn, värme, föda, social gemenskap, kärlek och en känsla av utveckling och fortskridande. Många av de "behov" vi har idag är behov som är skapade av det kapitalistiska samhället och som lever på att vårt flockbeteende får oss att göra som alla andra. Genom reklam och dold propaganda gör vi som vi blir "tillsagda" och det är inte alltid som detta är naturligt och konstruktivt. Men om vi inte gör det så känner vi oss felaktiga och "utanför".

Jag tycker att det mesta med dagens västerlänska samhälle är snedvridet och enbart "vinstbetonat". Om valutorna togs bort och ersattes med naturliga värden i ett globalt distributionssystem, där alla är likställda och ingen är underlägsen någon annan så skulle det vara ett steg i rätt riktning. Om alla har det lika bra så borgar det för en bättre mänsklighet. (Här har vi samma grundtankar igen, se till helheten och inte detaljer.)

Har du något motto?
-Det skulle väl i så fall vara "Måtta med allt!"


Detta var årets första Råd & Rön-profil. Vi återkommer med nya, flummiga och intressanta intervjuoffer så fort vi hinner övertala någon trevlig person utan självcensur. Välkommen att maila tips på profiler till oss.OBS! Vi befattar oss inte med profiler som Spice Girls eller Backstreet Boys. Vänd er till FRIDA eller OKEJ för dylika önskemål.