Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Spinachtigen

Arachnidae

Alle kleinere beestjes met 6 pootjes worden tot de insekten gerekend,
alle kleinere beestjes met 8 pootjes gooien we meestal
voor het gemak op één hoop als zijnde spinachtigen.
Maar spinachtigen hebben helemaal niet zo veel met elkaar gemeen.
In de praktijk werkt dit echter wel zo gemakkelijk.
Tot de spinachtigen behoren zeer bekende dieren, zoals de spinnen zelf,
de hooiwagens, de schorpioenen en de teken.
Spinachtigen behoren op hun beurt weer tot de geleedpotigen.

Spinnen hebben een lichaam dat uit drie delen is opgebouwd,
net als het lichaam van de insekten: kop, borststuk en achterlijf.
Kop en borststuk echter zijn met elkaar vergroeid
tot slechts één zichtbaar lichaamsdeel, cephalothorax genaamd.
Een teek bestaat uit twee delen: kop en achterlijf.
Hooiwagens bestaan in hun geheel uit één stuk.
Hieruit kun je al afleiden dat de dieren helemaal niet
zo nauw verwant zijn als de algemene invalshoek doet vermoeden.
En zelfs die 8 pootjes zijn er niet altijd.
De mijten worden met maar drie paar poten geboren.
Het vierde paar komt er pas na de eerste vervelling bij.

In Nederland komen heel veel soorten spinnen voor.
Ook mijtensoorten zijn er veel, al tref je ze maar zelden aan,
omdat ze allemaal parasitair leven op vogels
en zoogdieren, maar ook wel op insekten.
Het aantal soorten hooiwagens is veel geringer.
Schorpioenen zijn er in Nederland helemaal niet en van de
pseudo-schorpioenen komen bij ons maar zo'n 15 soorten voor.
Veel spinnen en hooiwagens zijn redelijk groot,
mijten en vooral pseudo-schorpioenen zijn erg klein,
tot voor het blote oog zelfs onzichtbaar.
 
 
 
 
Ga naar:

Spinnen
Hooiwagens
Pseudo-schorpioenen
Mijten en teken