Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Välkommen till Sankta Annas katolska församling i Nyköping

Alla är hjärtligt välkomna till samtliga gudstjänster. Kyrkan öppnas en timme före varje gudstjänst för enskild bön.
Bikt, välsignelse av ägodelar eller visning av kyrkan för grupper kan ske efter överenskommelse med kyrkoherden.


Ordinarie gudstjänsttider

Torsdagar kl 18.00 Mässa första torsdag i månaden samt varje torsdag i oktober med Rosenkransbön

Fredagar kl 18.00 Mässa (varje första fredag i månaden sakramental tillbedjan, i Fastetiden Korsvägsandakt före mässan)

Lördagar kl 18.00 Söndagsvigiliemässa

Söndagar kl 10.30 Rosenkransbön före mässan (ej söndag då det är mässa på polska)

Söndagar kl 11.00 Högmässa, kyrkkaffe 3:e söndagen i månaden

Första söndagen varje månad kl 09.45 Mässa på polska (ej under advent)

Varje söndag september - maj kl 16.00 Mässa

För övriga gudstjänsttider under året samt för storhelger Klicka här

Kontakt

Adress Nytorget 5, 611 38 Nyköping
Telefon 0155-28 65 65
E-mail nykoping@katolskakyrkan.se
Postgiro 63 81 83-4
Swish 0702373550

Grannförsamlingar

Församlingen gränsar i söder till S:ta Birgitta församling i Norrköping, i väster till Heliga Korsets församling i Eskilstuna och i norr till St Ansgars församling i Södertälje.


Sidan uppdaterad 2017-12-03