Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Information om katolsk undervisning i församlingen

Undervisning av våra unga bedrivs två söndagar i månaden i samband med högmässan. Höstterminen börjar alltid den andra söndagen i september och vårterminen alltid den andra söndagen i januari. Två grupper får ta del av undervisningen:

Är ditt barn inte anmält till undervisningen? Ta kontakt med kyrkoherden.

Våra allra minsta samlas varje 2:a och 4:e söndagen i månaden kl: 10:30 innan högmässan för "Småbarnshalvtimmen" i lekrummet. Gruppens ledare är Wieslawa Ciborowska. Ingen föranmälan behövs.

Böcker och tidskrifter

Den auktoriserade sammanställningen av tron -Katolska kyrkans katekes - hittar man här: Klicka här

Känner du en kallelse?

Går du kanske och funderar på ett vägval i livet som innebär att engagera dej helhjärtat i kyrkan? Kanske att studera till präst, kanske att ansluta dej till någon grupp eller orden i kyrkan, för att på heltid arbeta för Gud? På en särskild hemsida finns mer att läsa vad det kan innebära. Likaså finns annonser om informationsdagar och kontakt med den grupp i kyrkan som arbetar med sådana här frågor, Klicka här!


Sidan senast uppdaterad 2017-11-15