Sankta Anna i Nyköping

Det valda ekonomi- och pastoralrådet

Ekonomi- och pastoralrådet Församlingsmöte
Här finns vi
Gudstjänsttider och mycket annat om församlingslivet
Vi hjälper till!
Församlingens fotoalbum
Historia
Kyrkan
Stiftet
Skriv till oss!
Fråga Prästen
Olika nyheter från församlingsbladet
 
Andra länkar
Webmaster

Vi som jobbar i ekonomi- och pastoralrådet 6.4.2014 och fyra år framåt. Valet godkänt av biskopen 14.4.2014.

Eftersom vår församling är liten har vi ett gemensamt ekonomi- och pastoralråd (tidigare benämning: kyrko- och församlingsråd). Det består förutom kyrkoherden som är självskriven ordförande av fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter.
Ordinarie ledamöter:

Zbigniew Golebiewski

Kyrkoherden, fader Zbigniew Golebiewski
Född 1960 i Polen, prästvigd 1985
Kaplan i Gävle
kyrkoherde i Sundsvall 1993-2002
kyrkoherde i Växjö 2002-2009
kyrkoherde i Nyköping 2009-

Michael Busz

Michael Busz , Trosa
Rådets vice ordförande
Född 1982 i Warszawa, Polen
Yrke Polis
Flyttade till församlingen 1993
Rådsmedlem sedan 2014.

Mari Roz Matloub

Mari Roz Matloub, Nyköping
Född 1963 i Kameshli, Syrien
Utbildad till advokat
Flyttade till församlingen 1994
Rådsmedlem sedan 2010.

Maggie Borsali

Maggie Borsali, Nyköping
Född 1966 i Kameshli, Syrien
Utbildad till matematiklärare
Flyttade till församlingen 1994
Rådsmedlem från 2010.

Raul Hernandez

Raul Hernandez Araujo, Oxelösund
Född 1966 i San Salvador, El Salvador
Svetsare och tankbyggare
Flyttade till församlingen 2005
Rådsmedlem sedan 2010

Suppleanter:

Robert Ciborowski

Robert Ciborowski, Vagnhärad
Född 1966 i Zelkowo, Polen
Yrke: Ingenjör El.
Flyttade till församlingen 2002
Rådsmedlem sedan 2014

Uppåt!

Det årliga församlingsmötet

Varje år hålls församlingsmöte. Mötet ska enligt församlingsstadgan förutom de sedvanliga öppnings- och avslutningspunkterna innehålla: redovisning av verksamhetsberättelse för rubr verksamhetsår, föredragning av revisionsberättelse, beslut om ansvarsfrihet för ekonomi- och pastoralrådet (tidigare benämnt kyrko- och församlingsråd), redovisning av i förväg insända ärenden.

Det årliga församlingsmötet hålls enligt föreskrifterna senast innan utgången av april månad. På mötet får medlemmarna ta del av årsbokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående år. Kallelse till församlingsmötet 2017 - söndagen 19 mars 2017 vid kyrkkaffet efter högmässan.Klicka här!.

Uppåt!

Sidan uppdaterad senast: 2017-01-29, © Bengt Engstedt