Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Den vackra kyrkobyggnaden

Till sitt yttre är kyrkan en basilika - en mycket gammal byggnadsform med tydlig och trygg utstrålning. En basilika känner man igen på att den är långsmal, hög och har fönster/ljusinsläpp uppe vid taket. Liksom de första kristna kyrkorna är koret vänt åt väster. Entréfasaden mot Nytorget är en "skådefasad", framskjuten och med högre resning än bakomliggande tak för större verkan i stadsbilden.

Färgsättningen i rött och guldockra lyfter fram kyrkan ur omgivningen men ger också en sammanbindande verkan åt torgets övriga byggnader som förstärker torgets helhetsverkan. Färgerna har symbolisk innebörd. Den mörkgrå sockeln är jorden på vilken kyrkan står. Den röda färgen och guldet bär budskap om Guds kärlek, härlighet och makt.


Om exteriörens symbolspråk kan nämnas:

  • En grundsten sticker ut ur sockeln = symbolen för Kristus på vilken kyrkan vilar

  • Entréfasadens tre portar och fält med kors symboliserar treenigheten

  • Tolv vita stenar är spridandet av ordet genom apostlarna

  • Som tecken för förbundet mellan Gud och människa är en kullersten inmurad ovanför ett blindfönsters triangelfält

Kyrkan sedd från trädgården när bara gräs fanns Kyrkan vid Nytorget Magnolian i blom i trädgården
Prästgården sedd från trädgården Dörrhandtag med ängel (Gunilla Ståhle) En mindre parkering

Kyrkan och Nytorget

Grundstenen lades den 18 april 1988 och sju månader senare - den 18 december 1988 - kunde kyrkan invigas av biskop Hubertus Brandenburg och överlämnas till församlingen. I samband med att kyrkan byggdes iordningsställde kommunen platsen framför kyrkan - Nytorget - och skapade ett torg, med en springbrunn.

Till vänster om kyrkan finns prästbostaden, som är förbunden med kyrkan med en täckt gång. Det hela kompletteras av en trädgård med träd, blommor och buskar.


Prästgården med pergolan Del av fontänen på Nytorget

Förhallen

Förhallen - nartex - är platsen för förberedelser. Här finns plats att hänga av sina ytterkläder, toaletter, bokbord och anslagstavla för diverse kungörelser och för organisation av det månatliga kyrkkaffet. Här är platsen för dop - baptisterium. Dopfunten i vit, blå och röd marmosaik är åttasidig på fundament av fyra pelare.

De åtta sidorna står i kyrklig tradition för skapelsehistorien och återfödelsen genom dopet och de fyra pelarna för ordet genom evangelierna.

I dopfunten finns vigvattensskålen, för den vanliga förberedelsen för gudstjänsten, korstecknet - I Faderns och Sonens och Den Helige Andes namn. Amen

Dopfunten i förhallen Bokbord "Biblioteket" - även lekrummet för de minsta
Klicka på bild för att se större bild!

I förhallens omgångar sitter infällda kakelplattor, utgörande korsvägens fjorton stationer.

3:e, 4:e, 5:e och 6:e stationerna

I golvets plattor möter man först när man kommer in i förhallen, i en rad, symboler för människans laster, närmare själva kyrksalen, i en rad, symboler för dygderna. På väg till biktrummet finns djävulen, symboliskt kan man då ta avstånd från honom genom att trampa på honom, när man går in för att bekänna sina ofullständigheter och få hjälp och råd på vägen - genom bikten. I närheten av dopfunten finns symboler för dopet, hjorten vid vattenbäcken, ett par duvor - symbolen för den helige Ande som kommer till den som döps.

Till vänster om förhallen finns församlingens expedition, rum för biktsamtal, ett litet "biblioteksrum" och ett rum för undervisning och därifrån kommer man in i sakristian. Till höger församlingssalen med kök.

Symbol på golvplatta "Många nationer är representerade
Klicka på bild för att se större bild!

Uppåt!

Kyrkorummet och Koret

Kyrkorummet domineras av det mäktiga koret, vars rika ljusspel kontrasterar mot rummets ljusdunkel, vilket å åstadkoms genom flerfärgade clerestoriefönster ovanför en kraftig skugglist. Väggarna är målade med bivax i rödgrå ton, som ger rummet en varm och andlig stämning. Korväggen och sidonischernas blå lasyr öppnar rummet och för tanken till himlen och det överjordiska. Växtmotiv i golvplattorna symboliserar Nya Testamentet. Tabernaklet på korväggen är utfört av valnötsträ och format som en bild av kyrkan. Ovanför tabernaklet hänger det eviga ljuset, som brinner alltsedan kyrkan invigdes. Att katolskt gudstjänstliv sedan länge funnits i Nyköping, kan man ana av altarskivan från 1200-talets franciskanerkloster, som återfanns vid en utgrävning på den gamla klosterplatsen, liksom de två tegelstenar, vilka syns i korgolvet. Altaret är symboliskt både en grav och ett bord. Altarskivan i sig en symbol för Kristus - de fem korsen, Jesu fem sår eller världens fyra hörn, som blivit delaktiga av Jesu frälsningsdöd.
Altaret, sett fr höger Kyrkorummet från ingången Kyrkans hjärta - tabernaklet - här finns det heliga sakramentet - Kristus själv Kyrkorummet, vänster från altaret
Klicka på bild för att se större bild!
Altarskivan återfanns i klosterruinen, spräckt i två delar. "Vad som varit delat är nu helat". Ilagningen markeras av en förgylld linje och på denna gamla altarskiva, som en gång invigts av en biskop och mässan firats vid (invigningskorsen finns inristade i skivans fyra hörn), firar nu vår församling gudstjänst.

I korgolvet ligger två tegelstenar från det gamla franciskanerklostret. Kyrkan rymmer 60 platser. Vid söndagens högmässa öppnas alltid väggnischernas pardörrar och förhallen fylls med gudstjänstbesökare på klappstolar. När rummet också öppnas mot församlingssal, kan upp till 250 personer kan deltaga i gudstjänsten. Till alla gudstjänster är alla hjärtligt välkomna!

Altaret, sett fr höger Anna-Stina Åberg har designat fyra ljusstakar "Det som gått sönder har sammanfogats igen"
Klicka på bild för att se större bild!
Kormålningens vita och förgyllda romber ger ett intryck av flerdimensionell rymd. Romberna kan läsas med talen 7 och 40, Guds och världens tal, sakramenten, Jesu ord på korset, 40 dagar i öknen och mellan uppståndelse och himmelsfärd.

Till höger står piporgeln i sin nisch. Den skänktes till församlingen av Sankt Lars Katolska Församling i Uppsala 1994 och nyinvigdes hos oss påskdagen 1995. Den har fyra manualstämmor och en pedalstämma, byggdes av Richard Jacoby 1980.

Vår orgel, skänkt av St Lars i Uppsala
Klicka på bild för att se större bild!
Uppåt
Kristus, Maria och Anna

Om triumfkrucifixet, Maria och Anna själv tredje har konstnären - Gunilla Ståhle - sagt följande ord om vad hon vill uttrycka i bild: "Kristus på korset är ett så mäktigt bildspråk att ord inte finns. Jag har försökt ge händerna ett uttryck för kärlekens kraft att övervinna smärta och det onda vi människor gör varandra. Maria, himmelsfärdsdrottningen, står i månskäran, ljusets skepp på nattens hav. Hon har stjärnor på sin klänning och tolv pärlor i sin krona. Tolv är apostlarna, anden har tolv frukter, tolv portar och grundstenar till den heliga staden (och julen varar i tolv dagar).

Maria skyddar barnet, Jesus, med sin mantel. Hon vet dess stora betydelse för mänskligheten. Jesus håller ett granatäpple som bl a symboliserar helhet och enhet. Anna själv tredje är kyrkans skyddspatron. Jag har försökt uttrycka den äldre kvinnan, mormodern, jordemodern, som äger en djup kärlek och kunskap om livet. Hon har fött Maria och håller med stor ömhet sitt barnbarn i handen och lyfter frågande blicken mot himlen. Världen, vår jord, är inte bara god. Krig och miljöförstöring väcker stor oro. Hur ska det gå för våra barnbarn? I fredsrörelser och kärlekshandlingar kämpar de tillsammans för att skapa en bättre värld. Det unga förhoppningsfulla barnet släpper ut frihetsfågeln, fredsduvan, symbolen för andlig frihet och tillit, för det goda krafterna som jag hoppas ska följa församlingen och denna vackra kyrka."

Klicka på bilderna för större bilder!
Vår Gudsmodersbild   Vår patron, Anna "självtredje"

Uppåt!

Våra välgörare

Kyrkobygget har möjliggjorts genom gåvor från Bonifatiuswerk i Tyskland och andra kristna vänner i Sverige och världen över.

Kyrkans utformning: Arkitekt Ulf Zettersten, Sörmlandsgruppen arkitekter ab

Inredning: Liss & Mossberg inredningsarkitekter ab

Utsmyckningen - Fönster, dopfunt, altare och ambo: Anna Berglind

Färgsättning och väggmålning i kor: Kajsa av Petersens

Tabernakel och eviga ljuset: Peter av Petersens

Krucifix, Maria, Anna själv tredje, ängel på handtaget till kyrkans ytterdörr: Gunilla Ståhle

Golvplattor och korsvägens 14 stationer: Lena Wellander

Dopskål och altarstakar: Anna-Stina Åberg

De flesta bilderna här (togs i samband med arbete på bok om stiftsjubileet): Ylva-Kristina Sjöblom

Uppåt!

Länets mest omtyckta moderna byggnad

I den lokala delen av tävlingen om Sveriges omtyckta byggnad (byggd under de senaste 50 åren) "tyckomhus.nu" som anordnats i samband med arkitekturåret, var vår kyrka utvald som en av de fem byggnaderna i Nyköpings kommun som man kunde rösta om!! Sankta Anna fick FÖRSTA PLATSEN!! Likaså i länstävlingen, en plakett som överlämnats av stadsarkitekt Anne-Marie Zettersten påminner om det.

Uppåt!

Sidan uppdaterad 2017-11-17