Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Det karitativa arbetet

Vi vill ställa upp för dem som har det svårt, även om vår församling är liten.

Genom våra direktkanaler i t.ex. Sri Lanka, kunde vi starta en insamling för tsunamins offer. Insamlingen som startades på nyårsafton den 31 december 2004 gav 83.243 kr, som oavkortat sändes till den behövande församlingen.
2013 ordnades en blixtaktion en söndag så kyrkkaffepengarna plus andra bidrag sändes till Filippinerna genom en säker kanal hos salesianerna. Därefter samlades pengar in via loppis på Stora Torget i Nyköping och från olika privatpersoner och firmor. Under 2014 utlystes också en extra kollekt för behövande som drabbats av krigshandlingar i Syrien och Irak. Denna inbringade 3.625 kr. Under 2015 samlade vi vid kyrkkaffet in 7.636 kr till Sri Lanka samt 5.405 kr till Syrien.
Genom Ruprt Hilz fond har vi hittills beviljat drygt 100.000 kr till behövande. Först 52.000 kr och sedan 55.000 kr till ett projekt hos en församling i Sri Lanka där begåvade barn som inte har några möjligheter att betala för sin utbildning fått bidrag till skolavgifterna.
Det karitativa arbetet fortsätter ständigt.

Brev från Aleppo, Syrien

Ge en gåva

Även om insamlingarna är avslutade kan du fortsätta att lämna bidrag på följande sätt:

  • I kyrkan vid kollektens upptagande om du märker kuvertet med önskat ändamål

  • Genom insättning av bidrag på församlingens postgirokonto 63 81 83-4.

  • En donation för karitativa ändamål via "Rupert Hilz fond" som förvaltas av församlingens ekonomi- och pastoralråd. Rådet beslutar var pengarna behövs mest och skänker oavkortat till de behövande via säkra kanaler.

  • Via Caritas Sverige på deras biståndskonto BG 900-4789 Läs mer på deras hemsida.

Sidan uppdaterad 2017-11-18