Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Församlingslivet i Sankta Anna

Är du förhindrad att delta i Mässan på grund av sjukdom eller ålder, hör av dig, så kan prästen komma till Dig med den Heliga Kommunionen, så att Du får behålla gemenskapen med Kristus och församlingen.

Är du katolik, men inte har någon kontakt med den lokala församlingen?

Den som är katolik och flyttar från annat land till en ort i Sverige - för vår församling orter i kommunerna Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta - får inte den katolska församlingen reda på detta förrän du själv anmäler dig. Man kan då anmäla sig vid första besöket i församlingen eller via blankett som du kan skriva ut och skicka till oss. Läs gärna också stiftets information om kyrkoavgift. Blanketten skickas sedan till S:ta Anna katolska församling, Nytorget 5, 611 38 Nyköping.

Att be om välsignelse

Till vår tradition hör att vi vill få olika ting välsignade. Det kan vara en helgonbild, en rosenkrans eller ett smycke. Om detta kan man be kyrkoherden t ex efter mässan. Det kan också vara t ex en bil, moped eller motorcykel. Detta görs mycket enkelt genom att man kontaktar kyrkoherden och kommer överens om en tid. Fotot här nedan togs vid välsignelsen av Ylva-Kristina Sjöbloms bil, då även hennes far var närvarande.

Låt oss be

Ständig bön i S:ta Anna

"Be och ni skall få, sök och ni skall finna, knacka och dörren skall öppnas för er." Tanken på en rörelse för ständig bön för äktenskap och familj föddes 1998 på Irland. 31 grupper bestämde sig för att avsätta en dag i månaden för bön. I varje grupp var det någon som åtog sig att be under en av dygnets 24 timmar. Rörelsen kom till Sverige och så i år också till Nyköping. Kyrkorådet beslöt genast understödja idén.

Sambandsperson hos oss är Wieslawa Ciborowska. Vår grupp fick ansvaret för den 18:e varje månad. En komplett grupp är skapad, men den kan utökas med fler. På anslagstavlan finns namnlapp med Wieslawas namn och telefonnummer, om man vill ansluta sig. När man har anmält sig får man ett informationshäfte med stöd av sambandspersonen. Läs mer på den svenska sidan för "Ständig Bön för Äktenskap och Familj". Klicka här! På sidan skriver Colette varje vecka ett brev till grupperna.

Bed framför din dator

Vi inbjuder dig att skapa ett Heligt rum i ditt dagliga liv och att tillbringa tio minuter i bön, här och nu, när du sitter vid din dator eller surfplatta. Detta medel för att främja bön har skapats av jesuiterna på Irland, fått sin svenska version och finns f n på omkring 25 olika språk. Läs vidare på sidan Heligt rum och sätt igång.

Livets söndag - vår insats för livet!

Dagarna innan Herrens födelse var tunga för jungfru Maria. Hennes havandeskap gick mot sitt slut, dessa nio långa månader, vars början hade varit förunderlig, men också präglat av Josefs osäkerhet och vacklan innan han kunde besluta sig för att bilda familj med sin förlovade. Nu är de på väg till Betlehem. När de kommer fram visar det sej att ingen vill ge dem husrum. Och Josefs förbindelse med staden visar sej inte vara till så mycket hjälp. Jesus, så välkommen och önskad i Marias hjärta - och så ovälkommen i samhället!

Jesusbarnet är dagarna före jul ännu bara ett foster. Han är liksom alla andra foster på väg att födas till världen, möta omsorg och vård, bli sedd och älskad – men han avvisas med sin moder och är därmed en sinnebild för aborterna i vårt samhälle. Denna tid före jul påminner oss särskilt om vårt ansvar för alla kvinnor, som under svåra förhållanden bär sina barn - med hopp och ängslan – under sitt hjärta – och därför har just den tredje söndagen i Advent fått namnet ”Livets söndag”.

Kollekten i mässan på Livets söndag tas upp till förmån för Livets fond, som administeras av Respekt, och som delar ut bidrag till föremål som främjar en livets kultur. Respekt har t ex givit hjälp till bl.a. hem för ensamma mödrar i Polen, katolsk äldreverksamhet, pilgrimsresor till Lourdes, läger för funktionshindrade ungdomar och publicering av katolska böcker om familjefrågor m m. Sedan 2002 har Respekt delat ut bidrag till ändamål som på olika sätt gagnat respekten för människolivet. Dessa gåvor har Respekt kunnat ge tack vare mässbesökarnas generositet.

Kyrkkaffe

Efter högmässan serveras det kyrkkaffe en gång i månaden - den tredje söndagen som "stort kyrkkaffe", de övriga som "enkelt kyrkkaffe". Eftersom vi är en multinationell församling finns det då tillfälle att presentera ett eller flera länders specialiteter och om man så vill sina danser eller sånger. Varje initiativ är mycket positivt välkommet! Man behöver inte klara "hela kyrkkaffet" själv, med fördel kan man samarbeta i en grupp. Inkomsterna från kyrkkaffet går till församlingens hjälpverksamhet, t ex har en salesianfaders hem för pojkar på Sri Lanka fått bidrag till sin verksamhet, en handikappad flicka har fått medel till att köpa behövliga specialskor osv. Efter de stora katastroferna i Sydostasien sändes pengarna t ex till en speciell fond som hjälp för de drabbade på Sri Lanka, vid ett annat tillfälle till de drabbade i Filippinerna - i två omgångar till salesianfäder där nere, på initiativ av våra filippinska medlemmar. Den senaste insamlingen gick till de behövande i en församling i Aleppo via Caritas Como. Vi fortsätter vår insamling av medel till behövande.

I förhallen finns den speciella kyrkkaffe-anslagstavlan

Fester

Speciella tillfällen i församlingen är värda att fira med en fest!

  • Församlingsfesten på Trettondagen, den 6 januari varje år, efter högmässan - oftast i form av knytkalas - tomten brukar komma till barnen med någon liten överraskning och en trollkarl dyker ibland upp och visar sina konster
  • "Vi ber för Sverige" - den 6 juni varje år - Mässa med efterföljande gemenskapsfest med temat "Vi ber för Sverige".
  • Patronatsfesten - Församlingens "namnsdag", firas med mässa den 26 juli varje år. Om vädret tillåter tas grillen fram.
  • Jubilarfirandet, den Första Söndagen i Advent. En tradition som påbörjades år 2000. Vi inbjuder särskilt dem som fyllt eller fyller 40,50,60,65,70,75,80, 85, 90 osv år. Jubilarerna får ett brev med inbjudan till firandet. Vi hoppas då att så många som möjligt av dessa jubilarer kan vara med oss, i högmässan och dricka adventskaffe med oss och bli hyllade.

Sidan uppdaterad 2017-11-17