Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Bladeren


 
De bladeren van planten zijn in de regel vlakke groene organen
die dmv. het aanwezige bladgroen (chlorofyl)
in staat zijn onder invloed van zonlicht
uit koolzuur uit de lucht en water
suiker en andere voedingsstoffen te maken.

Bladeren zijn niet op goed geluk aan de stengels en twijgen geplaatst,
maar hebben een bepaalde, wetmatige rangschikking aan de loot.
De plaats waar het blad is aangehecht is vaak iets verdikt
en wordt een knoop genoemd.
Als er slechts één blad per knoop aanwezig is,
waarbij het eerstvolgende niet precies boven het onderste staat,
dan spreekt men van een verspreide bladstand.
Als twee bladeren tegenover elkaar op dezelfde knoop staan,
spreekt men van tegenoverstaand.
Als er drie of meer bladeren op een knoop bijeenstaan,
spreekt men van kransstandige bladeren.

Een volledig blad bestaat uit een bladschijf, bladsteel en bladschede.
Normaal gesproken is een blad gesteeld
maar ook ongesteelde bladeren komen voor.
De bladschede is meestal niet meer dan een kleine verdikking
aan de voet van de bladsteel, en vaak niet goed te onderscheiden.
Soms omvat dit deel van het blad de stengel
of vormt het twee kleinere of grotere aanhangsels, de zgn. steunblaadjes.

De vorm van een blad is vaak belangrijk om een plant te herkennen.
Er zijn enkelvoudige (ongedeelde) bladeren,
waarvan de bladschijven niet gedeeld zijn,
en samengestelde bladeren, waar de bladschijf
uit meerdere van elkaar gescheiden delen bestaat.
Handvormig samengestelde bladeren zijn samengestelde bladeren
waarvan de delen uit één punt ontspringen.

Ook de bladranden op hun beurt
kunnen weer allerlei verschillende vormen vertonen.

De bladschijf wordt doorkruist door een netwerk van transportbanen,
de bladnerven, die het blad voorzien van water en voedingsstoffen.
De hoofdnerf wordt vanuit de bladsteel voortgezet
en deze vertakt zich in de zijnerven
die zich op hun beurt ook weer vertakken.
Bij handnervige bladeren is er geen middennerf aan te wijzen,
omdat er vanuit een punt aan de basis van de bladschijf
verscheidene ongeveer evengrote bladnerven ontspringen.
Op basis van het verloop van de bladnerven onderscheid men:
Parallelnervige bladeren, waarvan de nerven alle evenwijdig lopen,
vaak zonder een duidelijke hoofdnerf, en veernervige bladeren,
met een opvallende hoofdnerf en zijnerven.


 
 
 
Meer over planten:
Wortelstelsel
Stengels
Bast en schors
Boomknoppen
Bladeren
Bloemen
Bestuiving
Vruchten en zaden
Verspreiding

 
 
 
Terug naar:

Home
Groene planten