Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Tuurisarjat

TUURISARJAT

Takaisin Veikkaus sivulle.


Parhaat Valiosysteemit-kirjasta peräisin olevat systeemit ja niiden takuuluettelot on tarkastettu erittäin huolellisesti. Jos kuitenkin jonkinlaisia virheitä kaikesta huolimatta esiintyy, missä tahansa systeemissä, niin kukaan ei ole vastuussa kenellekään virheiden aiheuttamista rahallisista menetyksistä, eikä myöskään käyttäjälleen mahdollisesti aiheutuneista henkisistä vahingoista ja/tai ahdistuksista.

Käytät siis näitä kaikkia alla olevia systeemejä omalla vastuullasi.

TS 0-8-4 TS 0-9-8 TS 0-10-16 TS 1-8-8 TS 1-8-16
TS 3-7-18 TS 4-5-18 TS 4-6-48 TS 5-2-12 TS 5-3-12
TS 5-4-24 TS 6-2-18 TS 6-3-24 TS 7-0-18 TS 8-0-27

TS 0-8-4

 -K1-
O 1212
O 1212
O 1212
O 1221
 
O 2112
O 2112
O 2211
O 1122
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/64    O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -   8/64
  -  -  1  28/64 = n. 43,8%
  -  -  -  27/64 = n. 42,2%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 14,1%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 57,8%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 0-9-8

 ---K1---
O 11112222
O 11221122
O 12121212
 
O 12211221
O 12212112
O 11222211
 
O 12122121
O 21212121
O 21211212
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/64    O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -   9/64
  -  -  2   3/64
  -  -  1  30/64 = n. 46,9%
  -  -  -  21/64 = n. 32,8%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 15,6%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 67,2%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 0-10-16

 ----K1---- --K2--
O 1211221122 112212
O 1211112211 222212
O 1121212121 212122
 
O 1121121212 122122
O 1112211212 211222
O 1112122121 121222
 
O 2221211111 121222
O 2212121111 212122
O 2122112112 112212
O 1222111221 112221
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/64    O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -  10/64
  -  -  2   9/64
  -  -  1  27/64 = n. 42,2%
  -  -  -  17/64 = n. 26,6%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 17,2%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 73,4%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 1-8-8

 ---K1---
O 22221111
O 21211221
O 21212121
O 21212112
 
O 21122112
O 12211212
O 12212121
O 11222211
 
T 1122XX22
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   2/192   O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -  20/192   T = Täysinvaihdeltu
  -  -  2   3/192
  -  -  1  82/192 = n. 42,7%
  -  -  -  85/192 = n. 44,3%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 11,4%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 55,7%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 1-8-16

 ----K1---- --K2--
O 1212121212 121212
O 2121121221 211212
O 1212121221 212121
O 2121121212 122121
 
O 1122112211 221122
O 2211112222 111122
O 1122112222 112211
O 2211112211 222211
 
T 11111111XX XX2222
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   2/96   O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -   20/96   T = Täysinvaihdeltu
  -  -  4   1/96
  -  -  2   18/96
  -  -  1   48/96 = 50,0%
  -  -  -   7/96 = n. 7,3%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 22,9%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.)  92,7%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 3-7-18

 ----K1---- ---K2---
O 1111111112 22222222
O 1111122221 11122222
O 1112211221 12211222
 
O 1221212121 21212112
O 1122121121 22121122
O 1122112212 11221122
O 1221221212 12112112
 
T X21X12X211 2X21X12X
T XX112122XX 221211XX
T X112XX1222 21XX211X
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/192   O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -  13/192   T = Täysinvaihdeltu
  -  -  2   2/192
  -  -  1  71/192 = n. 37,0%
  -  -  -  105/192 = n. 54,7%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 7,3%
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 45,3%

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 4-5-18

 ----K1---- ---K2---
O 1112221112 22111222
O 1112221112 22111222
 
O 1112222221 11222111
O 2221111112 22222111
O 2221112221 11111222
 
T 111111XXXX XX222222
T 1X21X21X21 X21X21X2
T X21X211X21 X221X21X
T 21X21X1X21 X2X21X21
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/144      O = Osittainvaihdeltu
  -  1  1   6/144      T = Täysinvaihdeltu
  -  1  -   7/144
  -  -  3   2/144
  -  -  1  62/144 = n. 43,1%
  -  -  -  66/144 = n. 45,8%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 9,7%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 54,2%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 4-6-48

 ----K1---- ----K2---- ----K3---- ----K4---- ---K5---
O 1112222221 1122211111 1222222222 1111112222 22111111
O 1112222221 1122211111 1222111111 2222221111 11222222
O 1112221112 2211122211 1222222111 2221112221 11222111
 
O 1112221112 2211122211 1222111222 1112221112 22111222
O 1111112222 2211111122 2222222111 1112221112 22222111
O 1111112222 2211111122 2222111222 2221112221 11111222
 
T X12X12X12X 1212X12X12 X12X12X12X 12X12X12X1 2X12X12X
T 12X12X12X1 2XX12X12X1 2X1212X12X 12X12X12X1 2X12X12X
T 12X12X12X1 2X12X12X12 X12XX12X12 X12X1212X1 2X12X12X
T 12X12X12X1 2X12X12X12 X12X12X12X 12X12XX12X 12X12X12
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/108     O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -  14/108     T = Täysinvaihdeltu
  -  -  4   1/108
  -  -  2   9/108
  -  -  1  65/108 = n. 60,2%
  -  -  -  18/108 = n. 16,7%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 13,9%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 83,3%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 5-2-12

 ----K1---- K2
O 1112221112 22
O 1111112222 22
 
T 21XX1221X1 X2
T X212X11X22 1X
T X2112X21XX 21
T 1X2X12X212 1X
T 1X212X1X21 X2
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.   O = Osittainvaihdeltu
  1  -  -   1/81    T = Täysinvaihdeltu
  -  1  -  12/81
  -  -  2  12/81
  -  -  1  37/81 = n. 45,7
  -  -  -  19/81 = n. 23,5
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 18,6%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 76,5%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 5-3-12

 ----K1---- K2
O 1112222221 11
O 1112221112 22
O 1111112222 22
 
T 21XX1221X1 X2
T X212X11X22 1X
T X2112X21XX 21
T 1X2X12X212 1X
T 1X212X1X21 X2
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.   O = Osittainvaihdeltu
  1  -  -   1/162   T = Täysinvaihdeltu
  -  1  -  13/162
  -  -  1  73/162 = n. 45,1%
  -  -  -  75/162 = n. 46,3%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 8,6%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 53,7%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 5-4-24

 ----K1---- ----K2---- -K3-
O 1111111111 1122222222 2222
O 1111112222 2211111122 2222
O 1112221112 2211122211 1222
O 1112222221 1122211111 1222
 
T 1X21X21X21 X21X21X21X 21X2
T 1X21X2X21X 2121X21X1X 21X2  
T 1X2X211X22 1XX2121XX2 11X2
 
T 1X2X2121X1 X221XX21X2 11X2
T 1X221XX212 1X1X2X2121 X1X2
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   2/324   O = Osittainvaihdeltu
  -  1  -   28/324   T = Täysinvaihdeltu
  -  -  2   3/324
  -  -  1  166/324 = n. 51,2%
  -  -  -  125/324 = n. 38,6%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 9,3%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.)  61,4%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 6-2-18

 ----K1---- ---K2---
O 1112221112 22111222
O 1111111112 22222222
 
T 111XXX2221 11XXX222
T 1X21X212X1 2X1X21X2
T 1X21X2X12X 1221X21X
T 1X221XX122 X11X2X21
T 1X2X2112X2 X1X2121X
T 1X2X212X11 2X21XX21
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.    O = Osittainvaihdeltu
  1  -  -   1/162    T = Täysinvaihdeltu
  -  1  -  14/162
  -  -  2   4/162
  -  -  1  77/162 = n. 47,5%
  -  -  -  66/162 = n. 40,7%

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 6-3-24

 ----K1---- ----K2---- -K3-
O 1111111111 1122222222 2222
O 1111112222 2211111122 2222
O 1112221112 2211122211 1222
 
T 1X21X21X21 X21X21X21X 21X2
T 1X221XX211 X21X221XX2 11X2
T 1X2X21X212 1X21X1X21X 2X21
 
T 1X21X221X2 1X21X21XX2 1X21
T 1X221X1X22 1XX211X2X2 11X2
T 1X2X2121X1 X2X2121X1X 2X21
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.    O = Osittainvaihdeltu
  1  -  -   1/243    T = Täysinvaihdeltu
  -  1  -  15/243
  -  -  1  99/243 = n. 40,7%
  -  -  -  128/243 = n. 52,7%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 6,6%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 47,3%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 7-0-18

 ----K1---- ---K2---
T 11XX2211XX 2211XX22
T 11XX222211 XXXX2211
T 11XX22XX22 112211XX
T 1X1X1X1212 12X2X2X2
 
T 1XX1X11221 21X22X2X
T 1XX11X2XX2 2X211221
T 1X1XX12X2X X2212112
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   2/243      T = Täysinvaihdeltu
  -  1  -  28/243
  -  -  2  18/243
  -  -  1  132/243 = n. 54,3%
  -  -  -  63/243 = n. 25,9%
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 12,3%.
Voittomahdollisuus (Väh. 11 oik.) n. 74,1%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.

TS 8-0-27

 ----K1---- ----K2---- ---K3--
T 111111111X XXXXXXXX22 2222222
T 111XXX2221 11XXX22211 1XXX222
T 1X21X21X21 X21X21X21X 21X21X2
T 1X2X2121X2 1X1X2X21X2 121X1X2
 
T 1X221XX212 1XX211X2X2 11X221X
T 1X221XX21X 211X221X21 XX211X2
T 1X2X2121X1 X2X2121X1X 2X2121X
T 1X21X21X2X 21X21X2121 X21X21X
 
 
Takuu:
Voittojen jakauma Voitto-
 13  12  11   mahd.
  1  -  -   1/243      T = Täysinvaihdeltu
  -  1  -  16/243
  -  -  1  112/243 = n. 46,1
  -  -  -  114/243 = n. 46,9
 
Vähintään 12 oikein mahdollisuus n. 7,0%.
Voittomahdollisuus (väh. 11 oik.) n. 53,1%.

Lähde:Parhaat Valiosysteemit
Julkaisija:Oy Veikkaus Ab
Sivun Alkuun.