Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Ohjeita systeemien käyttöön

Takaisin Veikkaus sivulle.

Säästösarjahan on epätäydellinen sarjajärjestelmä, sarja tai systeemi, miten kukin sitä haluaa nimittää. Eli vaikka saisitkin 13 oikein "runkoon", ei välttämättä kupongilta (pelitositteesta) löydy 13 oikein tulosta, vaan esim. 11 oikein. Toki on mahdollista saada myös 13 oikein, mutta todennäköisyys tälle on sitä huonompi, mitä enemmän vaihtomerkkejä käytät ja mitä pienempi on sarjasi rivimäärä täydelliseen järjestelmään verrattaessa.

Sarjakaavioiden soveltaminen:

Säästösarjat ja Tuurisarjat:
Periaatteessa soveltaminen tapahtuu siten, että veikkaaja kopioi kaavioiden veikkausmerkit kuponkeihin. Hajarivisysteemit on paras kopioida siten, että kaavioiden vaakarivit kirjoitetaan kuponkeihin kunkin kohteen kohdalle vaakariveinä.

Ellei erikseen ole toisin mainittu, sisältävät osittainvaihdellut kohderivit aina ykkösiä ja kakkosia. JOS veikkaaja valitsee ykkösen ja ristin (1X) tai ristin ja kakkosen (X2), hän joutuu muuntamaan edellisessä tapauksessa kaavion kohderivin kakkoset risteiksi ja jälkimmäisessä tapauksessa kohderivin ykköset risteiksi.

Yllätyssarjat:
Yllätyssysteemit ja Täydelliset yllätyssysteemit viritetään aina niin sanotulle perusriville ja kaaviot kopioidaan sitten kupongeille yleisten muuntamisperiaatteiden mukaisesti. Ellei erikseen toisin ole mainittu, kaikki yllätyssysteemit kaaviomuodossa ovat viritetty perusriville, joka sisältää pelkkiä ykkösiä.

Jos veikkaaja käyttää perusrivinä vain ykkösiä, voidaan yllätyssysteemien kaaviot kopioida kupongeille sellaisinaan. Mikäli perusrivissä käytetään muita merkkejä, muunnetaan vastaavasti kohderivien ykköset kuhunkin kohteeseen valituksi perusrivimerkiksi.
Yllätyssysteemeissä siis ykkönen tarkoittaa aina periaatteessa perusrivimerkkiä ja ellei veikkaaja valitse johonkin kohteeseen ykköstä hän joutuu muuntamaan ykköset valitsemakseen merkiksi (x tai 2). Niin sanotut varmat lisätään valittuihin kohteisiin.

Jotta systeemien voittotakuuluettelo olisi paikkansa pitävä, tulee kaaviossa olla aina 13 oikein. On tietenkin mahdollista saada voittoja, vaikka kaaviossa olisikin 12 oikein. Tällöin on edelleen mahdollista saada 12, 11, 10 oikein tuloksia. Tai jos kaaviossa on 10 oikein, voi kupongista löytyä myös 10 oikein tulos, joskaan se ei ole kovin todennäköistä. Näitä tällaisia voittomahdollisuuksia ei kuitenkaan takuuluetteloihin ole koskaan laskettu.


Esimerkki Säästösarjasta (myös Tuurisarjat kopioidaan näin.)


S 0-6-4
(Lue: Säästösysteemi, 0 täysinvaihdeltua-, 6 puolinvaihdeltuakohdetta ja 4 saraketta=mk)


Kaavion    Valitut Kupongille Muutettavat
merkit     merkit
1221 (O1)    2   2 2 2 2   Varma 2         
2211 (O2)   1X   1 X X 1   (O1) k1=>1 ja k2=>X   
1212 (O3)   1    1 1 1 1   Varma 1         
2121 (O4)   ---------------------------------------
1221 (O5)    2   2 2 2 2   Varma 2         
2121 (O6)    X   X X X X   Varma X         
        1 2   2 2 1 1   (O2) k1=>1 ja k2=>2   
        ---------------------------------------
         X2   X 2 X 2   (O3) k1=>X ja k2=>2   
        1X   X 1 X 1   (O4) k1=>1 ja k2=>X   
        1    1 1 1 1   Varma 1         
        ---------------------------------------
        1    1 1 1 1   Varma 1         
        1 2   1 2 2 1   (O5) k1=>1 ja k2=>2   
         X2   2 X 2 X   (O6) k1=>X ja k2=>2   
         X   X X X X   Varma X         
 
(O6) k1=>X ja k2=>2 (Lue: Osittainvaihdeltu numero 6.
           Kaavion ykköset kirjoitettava kupongille risteinä
           ja kaavion kakkoset kakkosina.)

Takuu: (Eli jos kaaviossa on kaikki kohteet (=varmat ja puolinvaihdellut) oikein, tulisi kupongilta löytyä voittoja jonkin alla luetellun vaihtoehdon mukaisesti. Myös 10 oikein tuloksia voi kupongilta löytyä, mutta koska ko. esimerkkisysteemi on Parhaat Valiosysteemit-kirjasta ja kirja on julkaistu vuonna 1980 jolloin ei vielä ollut 10 oikein voittoluokkaa käytössä, niin "kymppejä" ei ole tämän vuoksi takuuluetteloon laskettu.)


13_12_11__Voittomahd.
_1__0__0__1/16
_0__1__1__3/16
_0__1__0__3/16
_0__0__2__3/16
_0__0__1__6/16

Esimerkki Yllätyssarjan kopioimisesta:

Y 3-6-10
(Lue: Yllätyssysteemi, 3 täysinvaihdeltua-, 6 puolinvaihdeltuakohdetta ja 10 saraketta.)


Kaavion   Perusrivi Valitut Kupongille  Muutettavat
merkit    merkki   merkit        
1211221112   1    1X    1X11XX111X  k1=>1 ja k2=>X
2211221112   1    1 2   2211221112  k1=>1 ja k2=>2
             2   2222222222  Varma 2
--------------------------------------------------------------------
2111221211   X    1X    1XXX11X1XX  k1=>X ja k2=>1
1111222112   X     X2   XXXX222XX2  k1=>X ja k2=>2
            1    1111111111  Varma 1
--------------------------------------------------------------------
2221111221   2    1 2   1112222112  k1=>2 ja k2=>1
1122212211   2     X2   22XXX2XX22  k1=>2 ja k2=>X 
            1    1111111111  Varma 1
--------------------------------------------------------------------
1X211X2X21   1    1X2   1X211X2X21  k1=>1, kX=>X ja k2=>2
XX221112X1   X    1X2   1122XXX21X  k1=>X, kX=>1 ja k2=>2
1X1112212X   2    1X2   2X2221121X  k1=>2, kX=>X ja k2=>1
             X    XXXXXXXXXX  Varma X
 

k1=>X ja k2=>1 (Lue: Kaavion ykköset muunnetaan kupongille risteiksi ja kaavion kakkoset kupongille ykkösiksi.)


HUOM! Systeemit ja niiden takuuluettelot on tarkastettu erittäin huolellisesti. Jos kuitenkin jonkinlaisia virheitä kaikesta huolimatta esiintyy, missä tahansa systeemissä, niin kukaan ei ole vastuussa kenellekään virheiden aiheuttamista rahallisista menetyksistä, eikä myöskään käyttäjälleen mahdollisesti aiheutuneista henkisistä vahingoista ja/tai ahdistuksista. Käytät siis systeemejä omalla vastuullasi!