CHURCH OF BIBLE UNDERSTANDING

The Church of Bible Understanding (också känt som The Forever Family) grundades i Allentown, Pennsylvania året 1971 av Stuart Traill. Religionen är en form av kristendom. Kulten riktar sig ofta in på att värva unga sårbara tonåringar. Stewart övertygade människor att han var reinkarnationen av Elijah och att han visste datumet då Jesus skulle återkomma till jorden. Kyrkans medlemmar lever alla gemensamt. Före detta medlemmar hävdar att de tvingades lämna 90 % av deras lön till kyrkan. Traill uppmuntrade ex medlemmar att bryta all kontakt med deras familj, kanske för att få ett hårdare grepp om dem. Det har blivit beräknat att Traill är en miljonär p.g.a. hans medlemmars generösa donationer. Han äger 4 jetplan och en halv miljon dollar hus. Många av hans ex-anhängare ser honom nu snarare som en bedragare än en profet. Ledaren: Vissa människor beskriver Stewart Traill som 2000-talets Al Capone. Han föddes i Quebec 1936. Hans far var en Presbyterian minister och Stewart hade ett starkt intresse för religion från en ung ålder. Hans lärare beskrev han som ett väldigt frågvis barn. Ofta avbröt han läraren och förklarade hur han tyckte klassen skulle bli undervisad. Traill var väldigt intelligent, han var extremt skicklig i logiska ämnen som fysik och matematik. Från början var Traill skeptiskt till en högre makt, men när han fick barn kom en plötslig förändring. Han ville bli kristen, men han ansåg att andra kristna missuppfattade bibeln. Han ansåg att boken faktiskt var skriven i en slags kod som bara han kunde dechiffrera. Enligt honom var bibeln en tuff text. Hans tolkning innehöll mycket ånger och donationer och mindre förlåtelse. Traill var en skicklig manipulatör, han tog fördel av medlemmars djupaste rädslor och besvikelser. På så sätt tvingade han medlemmar att vilja vinna hans respekt.

ANALYS

Alla dessa kulter har flera saker i gemensamt med varandra, men det jag tycker är intressantast är deras ledare. Vad är det som gör att dessa människor blir kult ledare egentligen? Och varför har de en gåva att kunna kontrollera människors sätt att tänka? Först och främst kan vi ta det uppenbara; alla ledare som nämns i den här uppgiften är eller var män. Då räknar jag inte in Bonnie Nettles som jag inte anser som den dominanta ledaren i Heavens Gate. Att vara en man hjälper givetvis konsten av att vara ledare. Det ligger i en mans instinkt att vilja leda och ha kontroll. Men det är bara en liten del av kult ledarens konst. Det som jag anser är den näst viktigaste saken att ha om man vill kunna leda en populär kult eller vilken grupp som helst för den delen är en stark karisma.

Karismas definition enligt "Websters Online Dictionary" lyder så här: " En personlig magi av ledarskap som väcker en stark lojalitet eller entusiasm för en offentlig person". Vi vet att en person inte börjar plötsligt dyrka en kult så där, det krävs en kult ledares skickliga användning av sin egen karisma och övertalningsförmåga. För en kult ledare är det nog när kulten ska formas då karisma är som viktigast. Det tar en person med en stark vilja och karisma för att övertala en människa om en ny tro. Att kombinera karisma och psykopati är en dödlig blandning. Det är bara att ta Heavens Gate som ett exempel. Även om karisma är viktigt så är den i betraktarens öga, en person kan vara helt fängslad av en kult ledare medan en annan inte kan se storheten med personen alls.

I längden är det kult ledarens övertalningsförmåga som kommer att avgöra om det blir en framgångsrik kult eller inte. Makten av en kult beror på hur ledaren sätter ut sin kontroll mekanismer och hur han/hon övertalar personen. Om jag tar ett exempel; Stewart Traill, ledaren för Church of Bible Understanding. Han hade uppenbarligen en extremt bra övertalningsförmåga, att övertala en människa att låna ut 5kr är svårt men Stewart lyckades övertala flera tusen medlemmar att ge en stor del av deras lön till kyrkan (eller honom beroende på hur man ser det). Det är vad jag kallar för en skicklig övertalare! Alla ledare jag har skrivit om i den här uppsatsen har dessa 3 gemensamma faktorer: kön, karisma och övertalningsförmåga. Alla har det i olika mängder t.ex. Jag tror att Chris Kordas kult lever mer på hennes charm och karisma än hennes övertalningsförmåga. Men det finns fler gemensamma faktorer jag hittade i ledarna. Stewart och Marshall påstår att de är gudomliga. Att de är en reinkarnation av en gudomlig figur. Asahara och Chris däremot, påstår att de har fått någon slags upplysning. Jag antar att dessa fordringar krävs för att en ledare ska ses som trovärdig. Om en ledare kan verkligen övertala personer att han/hon har haft en uppenbarelse eller är gudomlig då är resten relativt lätt.

En annan sak jag märkte var hur strängt kulterna var. Jag tror att det är ett sätt att få mer kontroll över gruppens medlemmar. Kult ledare kväver respekt och lydnad. Stewart....