Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

จังหวัดระยอง

อำเภอเมืองระยอง

 1. วัดโขด ตำบลท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000
 2. ัดป่าประดู่ ตำบลท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000
 3. วัดลุ่ม (ลุ่มมหาชัยชุมพล) ตำบลท่าประดู่ เมือง ระยอง 21000
 4. วัดเกาะกลอย ม. 3 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000
 5. วัดตรีรัตนาราม ม. 5 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000
 6. วัดน้ำคอก (เก่า) ม. 3 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000
 7. วัดเนินพุทรา ม. 5 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000
 8. วัดบ้านดอน ม. 4 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง
 9. วัดปลวกเกตุ ม. 5 ตำบลเชิงเนิน เมือง ระยอง 21000
 10. วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง ม. 5 ตำบลตะพง เมือง ระยอง 21000
 11. วัดตะพงนอก ม. 4 ตำบลตะพง เมือง ระยอง 21000
 12. วัดตะพงใน ม. 1 ตำบลตะพง เมือง ระยอง 21000
 13. วัดยายดา ม. 3 ตำบลตะพง เมือง ระยอง 21000
 14. วัดปากน้ำ ม. 3 ตำบลปากน้ำ เมือง ระยอง 21000
 15. วัดเขาสำเภาทอง ม. 7 ตำบลเพ เมือง ระยอง 21160
 16. วัดในไร่ ม. 1 ตำบลเพ เมือง ระยอง 21160
 17. วัดบ้านเพ ม.1 เพ ตำบลเพ เมือง ระยอง 21160
 18. วัดเภตราสุขารมย์ ม. 3 ตำบลเพ เมือง ระยอง 21160
 19. วัดมงคลสามัคคีธัมโมธัย ม. 1 ตำบลเพ เมือง ระยอง 21160
 20. วัดเขาแก้ว ม. 5 ตำบลแกลง เมือง ระยอง 21160
 21. วัดเขายายชุม ม. 1 ตำบลแกลง เมือง ระยอง 21160
 22. วัดตะเคียนทอง ม. 6 ตำบลแกลง เมือง ระยอง 21160
 23. วัดท่าเรือ ม. 3 ตำบลแกลง เมือง ระยอง 21160
 24. วัดปากทางแกลง ม. 3 ตำบลแกลง เมือง ระยอง 21160
 25. วัดมาบจันทร์ ม.7 มาบจันทร์ ตำบลแกลง เมือง ระยอง
 26. วัดศรีวโนภาส ม. 1 ตำบลแกลง เมือง ระยอง 21160
 27. วัดเขาพระบาท ม.6 เขาพระบาท ตำบลบ้านแลง เมือง ระยอง
 28. วัดจุฬามุนี ม. 1 ตำบลบ้านแลง เมือง ระยอง 21000
 29. วัดตรีมิตรประดิษฐาราม ม. 4 ตำบลบ้านแลง เมือง ระยอง 21000
 30. วัดแลง ม. 1 ตำบลบ้านแลง เมือง ระยอง 21000
 31. วัดเขาวังม่าน ม. 5 ตำบลนาตาขวัญ เมือง ระยอง 21000
 32. วัดชะวึก ม. 3 ตำบลนาตาขวัญ เมือง ระยอง 21000
 33. วัดนาตาขวัญ ม. 1 ตำบลนาตาขวัญ เมือง ระยอง 21000
 34. วัดกรอกยายชา ม. 4 ตำบลเนินพระ เมือง ระยอง 21000
 35. วัดโขดใต้ โขดใต้ ตำบลเนินพระ เมือง ระยอง
 36. วัดโขดหิน ม. 5 ตำบลเนินพระ เมือง ระยอง 21000
 37. วัดเนินพระ ม. 2 ตำบลเนินพระ เมือง ระยอง 21000
 38. วัดหนองสนม ม. 3 ตำบลเนินพระ เมือง ระยอง 21000
 39. วัดแกลงบน ม. 3 ตำบลกะเฉด เมือง ระยอง 21160
 40. วัดตะพุนทอง ม.6 ตะพุนทอง ตำบลกะเฉด เมือง ระยอง 21160
 41. วัดธงหงษ์ ม. 1 ตำบลกะเฉด เมือง ระยอง 21160
 42. วัดสมานมิตร ม. 2 ตำบลกะเฉด เมือง ระยอง 21160
 43. วัดเขาโบสถ์ ม. 1 ตำบลทับมา เมือง ระยอง 21000
 44. วัดเขาไผ่ ม. 5 ตำบลทับมา เมือง ระยอง 21000
 45. วัดทับมา ม. 4 ตำบลทับมา เมือง ระยอง 21000
 46. วัดน้ำคอก(ดอนขุดทอง) ม.2 ตำบลน้ำคอก เมือง ระยอง 21000
 47. วัดชากลูกหญ้า ตำบลห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150
 48. วัดมาบชลูด ตำบลห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150
 49. วัดหนองแฟบ ตำบลห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150
 50. วัดห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง เมือง ระยอง 21150
 51. วัดตากวน ตำบลมาบตาพุด เมือง ระยอง 21150
 52. วัดมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด เมือง ระยอง 21150
 53. วัดโสภณวนาราม ตำบลมาบตาพุด เมือง ระยอง 21150
 54. วัดธรรมสถิต ม. 3 ตำบลสำนักทอง เมือง ระยอง 21100
 55. วัดยายจั่น ม. 2 ตำบลสำนักทอง เมือง ระยอง 21100
 56. วัดสำนักทอง ม. 1 ตำบลสำนักทอง เมือง ระยอง 21100
 57. วัดโอภาสี ม. 1 ตำบลสำนักทอง เมือง ระยอง 21100

อำเภอบ้านฉาง

 1. วัดชากหมาก ม. 2 ตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130
 2. วัดบ้านคลองบางไผ่ ม.4 ตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130
 3. วัดสมบูรณาราม ม. 6 ตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130
 4. วัดสระแก้ว ม. 3 ตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130
 5. วัดสุวรรณรังสรรค์ ม. 5 ตำบลสำนักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130
 6. วัดคลองทราย ม. 4 ตำบลพลา บ้านฉาง ระยอง 21130
 7. วัดคีรีภาวนาราม ม. 1 ตำบลพลา บ้านฉาง ระยอง 21130
 8. วัดพลา ม. 5 ตำบลพลา บ้านฉาง ระยอง 21130
 9. วัดชลธาราม ม. 4 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130
 10. วัดเนินกระปรอก ม. 6 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130
 11. วัดบ้านฉาง ม. 5 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130
 12. วัดประชุมมิตรบำรุง ม. 1 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130
 13. วัดภูดรนิ่มเสนาะ ม. 7 ตำบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130

อำเภอแกลง

 1. วัดเจริญสุข ม. 3 ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง 21110
 2. วัดพลงช้างเผือก ม.7 พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง21110
 3. วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ม.3 ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง 21110
 4. วัดราชบัลลังก์ประดิษฐาราม ม. 6 ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง21110
 5. วัดสารนาถธรรมาราม(สารนารถธรรมาราม) ม. 1 ตำบลทางเกวียน แกลงระยอง 21110
 6. วัดหนองกันเกรา ม. 2 ตำบลทางเกวียน แกลง ระยอง 21110
 7. วัดเขาดิน ม. 6 ตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 21110
 8. วัดดอนสำราญ ม. 9 ตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 21110
 9. วัดเนินหย่อง ม. 8 ตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 21110
 10. วัดวังศิลาธรรมาราม ม. 5 ตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 21110
 11. วัดวังหว้า ม. 2 ตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 21110
 12. วัดหนองน้ำขุ่น ม. 3 ตำบลวังหว้า แกลง ระยอง 21110
 13. วัดเขากะโดน ม. 6 ตำบลชากโดน แกลง ระยอง 21110
 14. วัดคลองตากวา ม. 1 ตำบลชากโดน แกลง ระยอง 21110
 15. วัดบุนนาค ม. 3 ตำบลชากโดน แกลง ระยอง 21110
 16. วัดจำรุง ม. 7 ตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110
 17. วัดถนนกะเพรา ม. 4 ตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110
 18. วัดเนินฆ้อ ม. 3 ตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110
 19. วัดเนินทราย ม. 2 ตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110
 20. วัดหนองแพงพวย ม. 5 ตำบลเนินฆ้อ แกลง ระยอง 21110
 21. วัดกลางกร่ำ ม. 5 ตำบลกร่ำ แกลง ระยอง 21190
 22. วัดชากมะกรูด ม. 3 ตำบลกร่ำ แกลง ระยอง 21190
 23. วัดป่ากร่ำ ม. 2 ตำบลกร่ำ แกลง ระยอง 21190
 24. วัดชากพง ม. 4 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190
 25. วัดในชาก ม.6 ในชาก ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190
 26. วัดพลงไสว ม. 2 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190
 27. วัดสนามรัตนาวาส ม. 5 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190
 28. วัดสมอโพรง ม. 1 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190
 29. วัดสันติวัน ม. 1 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190
 30. วัดอรัญรังษี ม. 4 ตำบลชากพง แกลง ระยอง 21190
 31. วัดกระแสร์คูหาสวรรค์ ม. 1 ตำบลกระแสบน แกลง ระยอง 21110
 32. วัดคลองป่าไม้ ม.6 คลองป่าไม้ ตำบลกระแสบน แกลง ระยอง
 33. วัดยางงาม ม.5 ตำบลกระแสบน แกลง ระยอง
 34. วัดบ้านนา ม.1 ตำบลบ้านนา แกลง ระยอง 21110
 35. วัดวังน้ำขาว ม. 2 ตำบลบ้านนา แกลง ระยอง 21110
 36. วัดหนองจระเข้ ม. 4 ตำบลบ้านนา แกลง ระยอง 21110
 37. วัดห้วงหิน ม. 3 ตำบลบ้านนา แกลง ระยอง 21110
 38. วัดอู่ทอง ม. 5 ตำบลบ้านนา แกลง ระยอง 21110
 39. วัดชุมนุมสูง ม. 7 ตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110
 40. วัดเนินเขาดิน ม. 1 ตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110
 41. วัดเนินสุข ม. 9 ตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110
 42. วัดมงคลวุฒาวาส ม. 2 ตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110
 43. วัดหนองกะพ้อ ม.6 ตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110
 44. วัดหนองหว้า ม. 1 ตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110
 45. วัดอุดมธัญญาวาส ม. 3 ตำบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110
 46. วัดกองดิน ม. 2 ตำบลกองดิน แกลง ระยอง
 47. วัดเขาน้อย ม. 3 ตำบลกองดิน แกลง ระยอง
 48. วัดเขาสำรอง ม. 5 ตำบลกองดิน แกลง ระยอง
 49. วัดชากกองดิน ม. 6 ตำบลกองดิน แกลง ระยอง 21110
 50. วัดชำสมอ ม. 7 ตำบลกองดิน แกลง ระยอง 22160
 51. วัดมะค่าไทรงาม ม.4 มะค่าไทรงาม ตำบลกองดิน แกลง ระยอง22160
 52. วัดสุขไพรวัน ม. 3 ตำบลกองดิน แกลง ระยอง 22160
 53. วัดหนองคุย ม.5 หนองคุย ตำบลกองดิน แกลง ระยอง 22160
 54. วัดคลองปูน ม. 3 ตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 21170
 55. วัดไตรรัตนาราม ม.8 ตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 21170
 56. วัดเนินยาง ม. 5 ตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 21170
 57. วัดเนินสมบูรณ์ ม.2 ตำบลคลองปูน แกลง ระยอง 21170
 58. วัดเกาะลอย ม. 3 ตำบลพังราด แกลง ระยอง 21170
 59. วัดท่ากง ม. 2 ตำบลพังราด แกลง ระยอง 21170
 60. วัดท่ามะกอก ม. 7 ตำบลพังราด แกลง ระยอง 21170
 61. วัดปากน้ำพังราด ม. 1 ตำบลพังราด แกลง ระยอง 21170
 62. วัดพังราด ม. 4 ตำบลพังราด แกลง ระยอง 21170
 63. วัดดอนมะกอก ม. 3 ตำบลปากน้ำกระแส แกลง ระยอง 21170
 64. วัดตะเคียนงาม ม. 2 ตำบลปากน้ำกระแส แกลง ระยอง 21170
 65. วัดสมมติเทพฐาปนาราม ม. 6 ตำบลปากน้ำกระแส แกลง ระยอง21170
 66. วัดคงคาวราราม ม. 1 ตำบลห้วยยาง แกลง ระยอง 21110
 67. วัดห้วยยาง ม. 3 ตำบลห้วยยาง แกลง ระยอง 21110
 68. วัดคีรีวนาราม ม. 1 ตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 21110
 69. วัดเต้าปูนหาย ม. 4 ตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 21110
 70. วัดบ่อทอง ม. 6 ตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 21110
 71. วัดสองพี่น้อง ม. 2 ตำบลสองสลึง แกลง ระยอง 21110

อำเภอวังจันทร์

 1. วัดคลองจำกา ม. 2 คลองจำกา ตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210
 2. วัดชงโค ม. 3 ตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210
 3. วัดชุมนุมใน ม. 8 ตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210
 4. วัดวังจันทน์ ม. 1 ตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210
 5. วัดศรีโสภณ ม.2 หนองโพรง ตำบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210
 6. วัดชุมแสง ม. 1 บ้านชุมแสง ตำบลชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 21210
 7. วัดป่ายุบ ม. 5 ตำบลป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 21210
 8. วัดเขาตลาดสิงหเสนี ม. 1 ตำบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 21210
 9. วัดพลงตาเอี่ยม ม. 3 ตำบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 21210
 10. วัดมาบตอง ม.4 มาบตอง ตำบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 21210

อำเภอบ้านค่าย

 1. วัดกระบกขึ้นผึ้ง ม. 3 ตำบลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 21120
 2. วัดบ้านค่าย ม. 5 ตำบลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 21120
 3. วัดไผ่ล้อม ม. 1 ตำบลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 21120
 4. วัดเขาโพธิ์ ม. 10 ตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
 5. วัดเชิงเนินสุทธาวาส ม. 5 ตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
 6. วัดดอนจันทน์ ม. 1 ตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
 7. วัดมาบตอง ม. 10 ตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
 8. วัดละหารไร่ ม. 8 ตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
 9. วัดสวนหลาว ม. 1 ตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
 10. วัดหนองกะบอก ม. 4 ตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120
 11. วัดอ่างแก้ว ม.1 หนองละลอก ตำบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง21120
 12. วัดเกาะ ม. 1 ตำบลหนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 21120
 13. วัดปากป่า ม. 4 ตำบลหนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 21120
 14. วัดหนองสะพาน ม. 3 ตำบลหนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 21120
 15. วัดตาขัน ม. 5 ตำบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120
 16. วัดบ้านเก่า ม. 2 ตำบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120
 17. วัดสามัคคีคุณาวาส ม. 6 ตำบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120
 18. วัดหนองคอกหมู ม. 3 ตำบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120
 19. วัดหนองตะแบก ม. 4 ตำบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120
 20. วัดหนองหว้า ม.4 หนองหว้า ตำบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120
 21. วัดเขาหวาย ม. 6 ตำบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120
 22. วัดเทพนิมิตร ม. 6 ตำบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120
 23. วัดเนินสว่าง ม. 6 ตำบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120
 24. วัดหนองพะวา ม.4 ตำบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120
 25. วัดหวายกรอง ม. 2 ตำบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120
 26. วัดปทุมาวาส ม. 6 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
 27. วัดป่าหวาย ม.5 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
 28. วัดปิปผลิวนาราม ม. 8 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
 29. วัดละหารใหญ่ ม. 1 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
 30. วัดศาลาน้ำลึก ม. 9 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
 31. วัดหนองกรับ ม. 3 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
 32. วัดหนองฆ้อ ม.7 หนองฆ้อ ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
 33. วัดหินโค้ง ม. 6 ตำบลหนองบัว บ้านค่าย ระยอง 21120
 34. วัดเขาลอย ม.5 เขาลอย ตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120
 35. วัดเจ็ดลูกเนิน ม. 4 ตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120
 36. วัดชากกอไผ่ ม. 1 ตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120
 37. วัดบึงต้นชัน ม. 4 ตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120
 38. วัดห้วงหิน ม. 3 ตำบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120
 39. วัดกระเฉท ม. 1 กระเฉท ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180
 40. วัดซากผักกูด ม. 8 ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180
 41. วัดปกรณ์ธรรมาราม ม. 8 ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180
 42. วัดมาบข่า ม. 5 ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180
 43. วัดหนองบอน ม. 9 ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180
 44. วัดหนองผักหนาม ม.4 ตำบลมาบข่า บ้านค่าย ระยอง 21180
 45. วัดคลองตาทัย ม.3 คลองตาทัย ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180
 46. วัดเจริญศรีราษฎร์ ม. 1 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180
 47. วัดนพเก้าพนาราม ม. 7 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180
 48. วัดประสิทธาราม ม. 1 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180
 49. วัดพนานิคม ม. 1 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180
 50. วัดมะขามเดี่ยว ม. 6 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180
 51. วัดหนองระกำ ม.2 หนองระกำ ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180
 52. วัดหนองหว้า ม. 6 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180
 53. วัดอัษฎาราม ม. 4 ตำบลพนานิคม บ้านค่าย ระยอง 21180

อำเภอปลวกแดง

 1. วัดไพรสณฑ์ ม. 1 ตำบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
 2. วัดมาบลูกจันทร์ ม. 2 ตำบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
 3. วัดเขาน้อย ม. 2 ตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
 4. วัดคลองกรำ ม. 1 ตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
 5. วัดจอมพลเจ้าพระยา ม. 3 ตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
 6. วัดหนองบอนวิปัสสนา ม. 2 ตำบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140
 7. วัดปากแพรก ม. 1 ตำบลละหาร ปลวกแดง ระยอง 21140
 8. วัดหมอมุ่ย ม.4 หมอมุ่ย ตำบลละหาร ปลวกแดง ระยอง 21140
 9. วัดชากมันเทศ ม. 4 ตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140
 10. วัดดอกกราย ม. 6 ตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140
 11. วัดแม่น้ำคู้ ม. 1 ตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140
 12. วัดวังประดู่ ม. 7 ตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140
 13. วัดสิทธิสามัคคี ม. 5 ตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140
 14. วัดหนองมะปริง ม. 2 ตำบลแม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140
 15. วัดมาบเตย ม. 1 ตำบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
 16. วัดมาบยางพร ม. 6 ตำบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
 17. วัดราษฎร์อัสดาราม ม. 3 ตำบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140
 18. วัดคลองน้ำดำ ม. 5 ตำบลหนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 21140
 19. วัดคลองน้ำแดง ม. 1 ตำบลหนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 21140
 20. วัดบึงตาต้า ม.2 ตำบลหนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 21140
 21. วัดหนองไร่ ม. 3 ตำบลหนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 21140

กิ่งอำเภอเขาชะเมา

 1. วัดเขาชะเมา ม.2 น้ำใส ตำบลน้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง 21110
 2. วัดน้ำเป็น ม. 6 ตำบลน้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง 21110
 3. วัดน้ำใส ม. 2 ตำบลน้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง 21110
 4. วัดสามแยกน้ำเป็น ม.1 น้ำเป็น ตำบลน้ำเป็น กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง21110
 5. วัดเขาช่องลม ม.4 ตำบลชำฆ้อ กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง
 6. วัดเขาชะอาง ม.11 เขาชะอางคร่อมคลอง ตำบลชำฆ้อ กิ่งอ.เขาชะเมาระยอง
 7. วัดชำฆ้อ ม.5 ชำฆ้อ ตำบลชำฆ้อ กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง
 8. วัดถ้ำสุวรรณภูผา ม.8 ทรัพย์แสน ตำบลชำฆ้อ กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง
 9. วัดยางเอน ม.6 ยางเอน ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง
 10. วัดสีระมัน ม.4 สีระมัน ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง
 11. วัดห้วยทับมอญ ห้วยทับมอญ ตำบลห้วยทับมอญ กิ่งอ.เขาชะเมา ระยอง
 12. วัดเขาแกแล ม.5 เขาแกแล ตำบลมะขามคู่ กิ่ง อ.นิคมพัฒนา ระยอง