Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

ѧѴ˹ͧ

flowerline.gif (5473 bytes)

ͧ˹ͧ

 1. Ѵª . 5 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 2. Ѵӡͧ . 4 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 3. ѴѤԾѲ . 4 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 4. Ѵѭ .9 ͹Ҵ Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 5. Ѵ⾸Ҵ . 3 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 6. Ѵط . 6 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 7. Ѵҧ . 10 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 8. Ѵ . 4 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 9. ѴѤո . 8 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 10. ѴѤ . 8 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 11. Ѵ˹ͧ᫧ . 7 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 12. ѴǨ . 3 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 13. ѴطþԪ . 6 Ӻ˹ͧ ͧ ˹ͧ 39000
 14. Ѵª . 5 Ӻ˹ͧٹ ͧ ˹ͧ 39000
 15. ѴҴ . 8 Ӻ˹ͧٹ ͧ ˹ͧ 39000
 16. Ѵó . 7 Ӻ˹ͧٹ ͧ ˹ͧ 39000
 17. ѴҧҴ . 2 Ӻ˹ͧٹ ͧ ˹ͧ 39000
 18. ѴѤҤ . 6 Ӻ˹ͧٹ ͧ ˹ͧ 39000
 19. Ѵ˹ͧٹ .1 ˹ͧٹ Ӻ˹ͧٹ ͧ ˹ͧ 39000
 20. Ѵѭࢵ . 1 Ӻ˹ͧٹ ͧ ˹ͧ 39000
 21. ѴشѲ . 3 Ӻ˹ͧٹ ͧ ˹ͧ 39000
 22. Ѵ . 3 Ӻ⾸ ͧ ˹ͧ 39000
 23. Ѵ⾸ . 1 Ӻ⾸ ͧ ˹ͧ 39000
 24. Ѵѧ . 5 Ӻ⾸ ͧ ˹ͧ 39000
 25. Ѵ . 2 Ӻ⾸ ͧ ˹ͧ 39000
 26. ѴЪط . 1 Ӻ˹ͧä ͧ ˹ͧ 39000
 27. Ѵ˹ͧä . 1 Ӻ˹ͧä ͧ ˹ͧ 39000
 28. Ѵ⾸Ҵ . 3 Ӻ˹ͧä ͧ ˹ͧ 39000
 29. ѴѪҪ . 2 Ӻ˹ͧä ͧ ˹ͧ 39000
 30. ѴѪ . 5 Ӻ˹ͧä ͧ ˹ͧ 39000
 31. Ѵ . 6 Ӻ˹ͧä ͧ ˹ͧ 39000
 32. Ѵز . 4 Ӻ˹ͧä ͧ ˹ͧ 39000
 33. Ѵ⤡ͧ . 7 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 34. ѴҴ . 2 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 35. ѴԾ . 3 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 36. Ѵҧɯا . 3 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 37. Ѵ෾Դ . 10 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 38. Ѵ⹹ʹ . 5 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 39. Ѵó . 4 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 40. Ѵ . 2 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 41. Ѵ⾸ʧ . 1 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 42. Ѵѧ . 4 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 43. Ѵҧ . 16 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 44. Ѵҧ . 9 Ӻǹ ͧ ˹ͧ 39000
 45. Ѵ⤡ . 5 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 46. Ѵҵҭ . 2 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 47. Ѵ⹹ҭ . 9 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 48. Ѵ⾸Ҵ . 6 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 49. Ѵմ . 7 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 50. Ѵպحͧ . 1 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 51. Ѵ . 4 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 52. Ѵ . 3 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 53. Ѵҧ . 8 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 54. Ѵҧ . 6 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 55. ѴѤո . 11 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 56. Ѵ . 8 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 57. Ѵ͹غا . 12 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 58. Ѵ⹹᤹ . 6 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 59. Ѵѹ . 7 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 60. ѴԪº . 9 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 61. ѴԪǡ . 4 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 62. Ѵҧ . 3 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 63. Ѵó . 7 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 64. ѴԪѵ . 6 ӺŹͧ ͧ ˹ͧ 39000
 65. Ѵ⤡Ҵ . 7 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 66. Ѵҧ . 4 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 67. Ѵ . 5 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 68. Ѵɪ . 6 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 69. Ѵͧ . 3 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 70. Ѵҧ . 10 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 71. Ѵ . 8 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 72. Ѵҹ . 9 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 73. Ѵиҵ . 2 Ӻźҹ ͧ ˹ͧ 39000
 74. ѴǾԨԵ . 1 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 75. Ѵ⹹ٳ . 3 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 76. Ѵ⹹ʧ . 7 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 77. ѴվѲ . 5 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 78. Ѵ . 7 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 79. Ѵоѧͧ . 6 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 80. Ѵҧس . 2 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 81. ѴѤո . 8 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 82. Ѵ·ͧ . 6 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 83. Ѵ . 9 Ӻ⹹ ͧ ˹ͧ 39000
 84. Ѵ . 7 Ӻ ͧ ˹ͧ 39000
 85. Ѵ⾸ . 1 Ӻ ͧ ˹ͧ 39000
 86. ѴҪ . 9 Ӻ ͧ ˹ͧ 39000
 87. Ѵͧط . 2 Ӻ ͧ ˹ͧ 39000
 88. Ѵդٳͧ . 5 Ӻ ͧ ˹ͧ 39000
 89. Ѵ⾸ͧѲ . 6 Ӻšشԡ ͧ ˹ͧ 39000
 90. Ѵժɯا . 5 Ӻšشԡ ͧ ˹ͧ 39000
 91. Ѵժ . 7 Ӻšشԡ ͧ ˹ͧ 39000
 92. Ѵóǹ . 8 Ӻšشԡ ͧ ˹ͧ 39000
 93. Ѵҧ . 1 Ӻšشԡ ͧ ˹ͧ 39000
 94. Ѵԭä . 2 ӺŻ ͧ ˹ͧ 39000
 95. Ѵ⾸Ҵ . 1 ӺŻ ͧ ˹ͧ 39000
 96. Ѵ¸ҧ . 3 ӺŻ ͧ ˹ͧ 39000
 97. Ѵ¸ . 7 ӺŻ ͧ ˹ͧ 39000
 98. Ѵɯا . 5 ӺŻ ͧ ˹ͧ 39000
 99. ѴѤո . 4 ӺŻ ͧ ˹ͧ 39000
 100. ѴطǡԷ . 7 ӺŻ ͧ ˹ͧ 39000
 101. Ѵવǹ . 2 ӺŹҤ ͧ ˹ͧ 39000
 102. ѴԵ෾ӹ . 7 ӺŹҤ ͧ ˹ͧ 39000
 103. ѴҸǡ . 3 ӺŹҤ ͧ ˹ͧ 39000
 104. Ѵ⾹ . 1 ӺŹҤ ͧ ˹ͧ 39000
 105. Ѵóط . 3 ӺŹҤ ͧ ˹ͧ 39000
 106. Ѵ˹ͧاǹ . 4 ӺŹҤ ͧ ˹ͧ 39000
 107. Ѵѹ . 1 Ӻ⹹ѹ ͧ ˹ͧ 39000

⹹ѧ

 1. Ѵç . 7 Ӻ⹹ѧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 2. Ѵҧ . 3 Ӻ⹹ѧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 3. ѴԷ . 5 Ӻ⹹ѧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 4. Ѵزҹ . 6 Ӻ⹹ѧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 5. ѴԪԭ . 1 Ӻ⹹ѧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 6. ѴҹѤ . 9 Ӻ⹹ѧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 7. ѴҴѹ . 4 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 8. Ѵջз . 6 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 9. Ѵش . 5 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 10. ѴҶ . 3 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 11. Ѵҭ . 6 Ӻ˹ͧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 12. Ѵ . 8 Ӻ˹ͧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 13. ѴþԷ . 4 Ӻ˹ͧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 14. Ѵպحͧص .11 ˹ͧ Ӻ˹ͧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 15. Ѵҧ . 7 Ӻ˹ͧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 16. Ѵʹ . 5 Ӻ˹ͧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 17. Ѵѹ . 3 Ӻ˹ͧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 18. Ѵش . 2 Ӻšش ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 19. Ѵҹʡҧǹ .8 ʡҧ Ӻšش ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 20. Ѵþ . 4 Ӻšش ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 21. Ѵ . 3 Ӻšش ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 22. Ѵը . 6 Ӻšش ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 23. Ѵҧ . 1 Ӻšش ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 24. Ѵصдɰ . 7 Ӻšش ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 25. Ѵѹ . 10 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 26. ѴչԤ . 6 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 27. ѴѹԪ(ѹԪ) . 5 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 28. Ѵ⹹ó . 7 ˹ͧ¹ Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 29. Ѵо . 4 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 30. Ѵǧɮا . 3 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 31. Ѵó . 1 Ӻźҹ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 32. ѴªԷ . 2 Ӻ⹹ͧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 33. ѴѤ . 7 Ӻ⤡˭ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 34. Ѵþ . 4 Ӻ⤡˭ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 35. Ѵ⾸Ծ . 3 Ӻ⤡˭ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 36. ѴزŻ . 1 Ӻ⤡˭ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 37. Ѵպحͧ . 6 Ӻ⤡˭ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 38. Ѵҷͧس . 5 Ӻ⤡ǧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 39. Ѵǹ . 7 Ӻ⤡ǧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 40. Ѵç . 5 ӺŹԤѲ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 41. ѴԤػ .3 ӺŹԤѲ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 42. ѴҵءҪ . 1 ӺŻҧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 43. Ѵըѹ . 3 ӺŻҧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 44. Ѵ . 2 ӺŻҧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140
 45. Ѵ˹ͧǧѧ . 4 ӺŻҧ ⹹ѧ ˹ͧ 39140

պحͧ

 1. ѴԵԻѭ . 3 Ӻպحͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 2. Ѵ⹹ѧ(⹹ѧ .) . 1 պحͧ Ӻպحͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 3. Ѵó(ó) . 9 Ӻպحͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 4. Ѵ⾸ . 5 Ӻպحͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 5. Ѵѹ . 5 Ӻպحͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 6. Ѵ . 2 Ӻպحͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 7. ѴѤո . 4 Ӻպحͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 8. Ѵ . 3 ˹ͧ Ӻͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 9. Ѵҧ . 1 ⹹٧ Ӻͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 10. ѴԷ . 10 Ӻͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 11. ѴѹûԷ . 3 ҧ¹ Ӻ˹ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 12. Ѵԭç . 2 ͹ Ӻ˹ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 13. Ѵ෾⾸ . 6 Ӻ˹ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 14. Ѵš . 9 Ӻ˹ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 15. Ѵѵ . 8 Ӻ˹ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 16. Ѵժ . 5 Ӻ˹ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 17. ѴѤժ . 1 Ӻ˹ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 18. Ѵѭ . 4 Ӻšش¹ պحͧ ˹ͧ 39180
 19. Ѵ¹ͧ . 1 Ӻšش¹ պحͧ ˹ͧ 39180
 20. Ѵóࢵ . 2 Ӻšش¹ պحͧ ˹ͧ 39180
 21. Ѵ˹ͧ . 4 Ӻšش¹ պحͧ ˹ͧ 39180
 22. Ѵѹ . 8 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 23. Ѵçԭ . 4 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 24. Ѵҧ . 5 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 25. ѴҾطʹ . 14 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 26. Ѵ . 6 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 27. Ѵըѹ . 3 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 28. Ѵҧ෾ǹ . 9 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 29. Ѵǹ . 2 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 30. Ѵѭ . 1 ӺŹҡ͡ պحͧ ˹ͧ 39180
 31. Ѵɮا . 2 Ӻ⹹Ҵ պحͧ ˹ͧ 39180
 32. ѴԹ . 4 Ӻ⹹Ҵ պحͧ ˹ͧ 39180
 33. Ѵ෾ . 7 Ӻ⹹Ҵ պحͧ ˹ͧ 39180
 34. ѴҪ .1 ͹ Ӻҧ պحͧ ˹ͧ 39180
 35. Ѵ·ҧ . 4 ҧ Ӻҧ պحͧ ˹ͧ 39180
 36. Ѵҧ . 3 ⹹ó Ӻҧ պحͧ ˹ͧ 39180
 37. Ѵҧ . 8 Ӻҧ պحͧ ˹ͧ 39180
 38. ѴҧѤ . 6 ⹹ǹ Ӻҧ պحͧ ˹ͧ 39180
 39. Ѵҧӹ¾ . 2 Ҥ Ӻҧ պحͧ ˹ͧ 39180
 40. Ѵíҵ . 3 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 41. Ѵê . 3 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 42. Ѵؾǹ . 5 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 43. ѴЪ . 10 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 44. ѴѹԸ . 1 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 45. Ѵ . 6 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 46. Ѵپǹ . 8 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 47. ѴѤո . 2 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 48. Ѵآǹ . 4 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 49. Ѵǹ . 1 Ӻ⹹ǧ պحͧ ˹ͧ 39180
 50. Ѵاѹ(اѹ) . 4 Ӻ˹ͧا պحͧ ˹ͧ 39180
 51. Ѵ . 3 Ӻ˹ͧا պحͧ ˹ͧ 39180
 52. Ѵʹ . 2 Ӻ˹ͧا պحͧ ˹ͧ 39180
 53. Ѵä줧 . 1 Ӻ˹ͧا պحͧ ˹ͧ 39180
 54. Ѵع . 6 Ӻ˹ͧا պحͧ ˹ͧ 39180
 55. Ѵ·ͧ .1 ·ͧ Ӻŷ·ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 56. ѴҪ . 8 شδ Ӻŷ·ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 57. Ѵ⹹ѧ(⹹ѧ .) . 6 ͹ Ӻŷ·ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 58. Ѵҡѹ . 6 Ӻŷ·ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 59. ѴҴ . 7 Ӻŷ·ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 60. Ѵط . 4 Ӻŷ·ͧ պحͧ ˹ͧ 39180
 61. Ѵ⾸ . 5 Ҵ Ӻѹҧ պحͧ ˹ͧ 39180

͹ҡҧ

 1. Ѵþ . 3 ӺŹҡҧ ҡҧ ˹ͧ 39170
 2. ѴѪ . 2 ӺŹҡҧ ҡҧ ˹ͧ 39170
 3. ѴԪ¾Ѳ . 4 ӺŹҡҧ ҡҧ ˹ͧ 39170
 4. Ѵҭ . 5 ӺŴҹҧ ҡҧ ˹ͧ 39170
 5. Ѵҧ . 2 ӺŹ ҡҧ ˹ͧ 39170
 6. ѴѪࢵ . 1 ӺŹ ҡҧ ˹ͧ 39170
 7. Ѵ⾸ҧ . 2 ӺŹ ҡҧ ˹ͧ 39170
 8. Ѵ⾹ . 3 ӺŹ ҡҧ ˹ͧ 39170
 9. Ѵջз . 3 ӺšشԹ ҡҧ ˹ͧ 39350
 10. Ѵ . 8 ӺšشԹ ҡҧ ˹ͧ 39350
 11. Ѵҧǹ . 1 ӺšشԹ ҡҧ ˹ͧ 39350
 12. Ѵ⹹ó .10 ӺŽᴧ ҡҧ ˹ͧ 39170
 13. Ѵպحͧ . 1 ӺŽᴧ ҡҧ ˹ͧ 39170
 14. Ѵҧ . 3 ӺŽᴧ ҡҧ ˹ͧ 39170
 15. ѴҧԹŧ . 3 Ӻҡ ҡҧ ˹ͧ 39350
 16. Ѵ . 1 Ӻѧͧ ҡҧ ˹ͧ 39170
 17. Ѵѳ .3 Թŧ Ӻѧͧ ҡҧ ˹ͧ 39170

ó

 1. ѴҴԹǧ . 10 ǧ Ӻó ó ˹ͧ 39270
 2. Ѵ⹹ͧǡ . 4 ⹹ҹ Ӻó ó ˹ͧ 39270
 3. Ѵҧ . 2 ˹ͧͧ Ӻó ó ˹ͧ 39270
 4. Ѵպحͧ . 3 § Ӻó ó ˹ͧ 39270
 5. Ѵҧش . 4 ⹹ҹ Ӻó ó ˹ͧ 39270
 6. Ѵҧاͧ . 8 ˹ͧا˹ Ӻó ó ˹ͧ 39270
 7. ѴѤԭ . 1 ش Ӻó ó ˹ͧ 39270
 8. Ѵó .12 ٷͧ Ӻó ó ˹ͧ 39270
 9. ѴŹ . 4 Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 10. Ѵҧ . 3 觹 Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 11. Ѵ⹹ش . 6 ⹹ش Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 12. Ѵǡ . 7 ⹹Ф Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 13. ѴըѹһЪط . 2 ⹹ᴧ Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 14. Ѵ . 1 ⤡ Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 15. Ѵҧ . 9 ҧ᤹ Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 16. Ѵѧ . 8 ѧ Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 17. Ѵҧ⹹ͧ . 5 ͧ Ӻźҹ⤡ ó ˹ͧ 39270
 18. Ѵԭǹ . 3 Թ ӺŹҴ ó ˹ͧ 39270
 19. Ѵиҵѹ . 8 ҧѲ ӺŹҴ ó ˹ͧ 39270
 20. Ѵ⾸ . 2 ӺŹҴ ó ˹ͧ 39270
 21. Ѵ⾸ͧ . 7 ɮ ӺŹҴ ó ˹ͧ 39270
 22. Ѵ . 5 ԨԵþѲ ӺŹҴ ó ˹ͧ 39270
 23. ѴԸǴ . 9 ⹹ ӺŹҴ ó ˹ͧ 39270
 24. Ѵѹǧ . 1 Ҵ ӺŹҴ ó ˹ͧ 39270
 25. Ѵҭ . 4 ⹹ҭ ӺŹҴ ó ˹ͧ 39270
 26. Ѵ觡ح . 1 Ҵҹ ӺŹҴҹ ó ˹ͧ 39270
 27. Ѵ⹹ǡ . 8 ҧ ӺŹҴҹ ó ˹ͧ 39270
 28. Ѵժ . 3 ش ӺŹҴҹ ó ˹ͧ 39270
 29. ѴҴ . 5 ⹹Ҵ ӺŹҴҹ ó ˹ͧ 39270
 30. ѴԷç . 2 ӺŹҴҹ ó ˹ͧ 39270
 31. Ѵлͧ . 4 ҹ˹ͧǹ ӺŹҴҹ ó ˹ͧ 39270
 32. Ѵѧ . 5 ӺŴ ó ˹ͧ 39270
 33. Ѵ⹹Ҵ . 4 ѧԹ ӺŴ ó ˹ͧ 39270
 34. Ѵ . 7 ҫ͹ ӺŴ ó ˹ͧ 39270
 35. ѴԸѲ .8 ⪤ ӺŴ ó ˹ͧ 39270
 36. ѴѧѤ . 1 ӺŴ ó ˹ͧ 39270
 37. Ѵؤ෾Ե . 2 2 ӺŴ ó ˹ͧ 39270
 38. ѴǷ¢ . 11 ӡ ӺŹ ó ˹ͧ 39270
 39. Ѵ . 1 ӺŹ ó ˹ͧ 39270
 40. Ѵó . 7 ҾѲ ӺŹ ó ˹ͧ 39270
 41. Ѵ෾ . 6 ҧ ӺŹ ó ˹ͧ 39270
 42. Ѵ⾸ . 2 ӺŹ ó ˹ͧ 39270
 43. Ѵ侺Ъҹ . 5 ⹹ó ӺŹ ó ˹ͧ 39270
 44. Ѵժ . 3 ҵ ӺŹ ó ˹ͧ 39270
 45. Ѵ . 4 Թ ӺŹ ó ˹ͧ 39270
 46. ѴԷç . 1 حѹ Ӻźحѹ ó ˹ͧ 39270