ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

อุปกรณ์

1. เปลือกข้าวโพด

2. ไฮเตอร์น้ำ

3. โฟมสีขาว

4. ลวด

5. ฟลอร่าเทป

6. ก้านมะพร้าว

7. กาวน้ำและกรรไกร

8. ตะกร้า

9. ด้าย

10. แล็คเกอร์สเปรย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนวิธีการทำดอกไม้จากเปลือกข้าวโพด

1. นำเปลือกข้าวโพดไปตากให้แห้ง

2. นำเปลือกข้าวโพดที่แห้งแล้วมาแช่กับไฮเตอร์ เพื่อฟอกสีให้ขาวขึ้น แช่ทิ้งไว้ 1 คืน

3. นำเปลือกข้าวโพดที่แช่กับไฮเตอร์แล้ว ไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 1 วัน

4. ตัดเปลือกข้าวโพดออกเป็นรูปหยดน้ำ ขนาดใหญ่ กับขนาดเล็ก ตามจำนวนที่ต้องการ

5. ติดลวดข้างหลังกลีบดอก เพื่อให้สามารถดัด งอ ได้

6. นำมาประกอบเป็นดอก โดยเรียงใบเล็กไว้ข้างใน ใบใหญ่ไว้ข้างนอก ใช้ใบเล็กประมาณ 3 - 5 ใบ และ ใบใหญ่ ประมาณ 5 - 7 ใบ

7. พันก้านดอกไม้ด้วยฟลอร่าเทป

8. จัดดอกไม้ใส่ในตะกร้า

9. พ่นแลคเกอร์ทับเพื่อความสวยงาม และ ทนทาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางการปฏิบัติงาน

วันที่

การปฏิบัติงาน

16 / 11 / 43

สมาชิกในกลุ่มประชุมเพื่อวางแผนงาน

18 / 11 / 43

สมาชิกช่วยกันหาเปลือกข้าวโพด

19 / 11 / 43

นำเปลือกข้าวโพดมาตากให้แห้ง

25 / 11 / 43

นำเปลือกข้าวโพดไปแช่ไฮเตอร์

26 / 11 / 43

นำเปลือกข้าวโพดที่แช่ไฮเตอร์แล้วมาตากแดดจนแห้ง

2 / 12 / 43

จัดหาอุปกรณ์ในการประกอบดอก พร้อมเริ่มติดกลีบดอก

3 / 12 / 43

สมาชิกช่วยกันประกอบดอกไม้ พร้อมกับจัดลงในตะกร้า

10 / 12 43

นำตะกร้าดอกไม้ที่จัดเรียบร้อยแล้วมาพ่นแลคเกอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม

1. วรกุล พัฒนเตชะ ม. 430 เลขที่ 4 เลขประจำตัว 23223

2. อัญชลี กังวานกิจไพศาล ม. 430 เลขที่ 46 เลขประจำตัว 26311

3. เบญจพร ศิวะพรชัย ม. 430 เลขที่ 50 เลขประจำตัว 26333