Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

WAWASAN POLIMAS

POLIMAS akan dan terus menjadi sebuah pusat pembangunan sumber manusia yang SEIMBANG dan CEMERLANGdi dalam bidang KEJURUTERAAN dan PERDAGANGAN pada paras sub profesional di negara Malaysia ini.

POLIMAS 2002

7 Matlamat Utama :-

  1. Sistem pendidikan dan latihan yang efektif, responsif dan releven kepada kehendak ekonomi negara.
  2. Sistem pengurusan dan pentadbiran yang berkualiti, efisen dan mengutamakan pelanggan.
  3. Persekitaran fizikal yang kondusif dan bersesuaian dengan satu institusi pengajian tinggi.
  4. Persekitaran kampus yang menggalakan dan membantu perkembangan komprehensif, mental dan fizikal pelajar.
  5. Staf akademik yang diiktiraf sebagai profesional, komited, proaktif dan positif.
  6. Pelajar yang berkualiti, berilmu pengetahuan terkini, berkemahiran tinggi, kreatif, inovatif, positif dan berakhlak.
  7. Imej dan pengiktirafan umum sebagai antara institusi pengajian tinggi terbaik dalam bidang kejuruteraan dan perdagangan.

[ Halaman Utama ] [ Pengenalan ] [ Falsafah ] [ Wawasan ] [ Misi ] [ Objektif ] [ Matlamat ]

[ Jabatan Kejuruteraan Elektrik ] [ Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ]

[ Jabatan Kejuruteraan Awam ] [ Jabatan Perdagangan ]