Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
OBJEKTIF POLIMAS

  1. Membantu mengatasi masalah kekurangan tenaga mahir separa profesional yang releven dalam sektor swasta dan awam dengan melahirkan seberapa ramai lepasan DIPLOMA dan SIJIL dalam bidang KEJURUTERAAN dan PERDAGANGAN.
  2. Membantu memperbanyakan kemudahan pembelajaran serta latihan kepada lepasan SPMV dan SPM untuk meningkatkan KEMAHIRAN dan PENGETAHUAN dalam bidang KEJURUTERAAN dan PERDAGANGAN.
  3. Melahirkan seberapa ramai lulusan yang KREATIF, INOVATIF, BERMORAL, BERSIKAP POSITIF dan SEIMBANG.
  4. Membantu meningkatkan KEMAHIRAN dan PRODUKTIVITI tenaga kerja sektor SWASTA dan AWAM dan juga INDIVIDU yang memerlukan, melalui penyedian seberapa banyak program LATIHAN dan KEMUDAHAN serta PERKHIDMATAN KEPAKARAN.

[ Halaman Utama ] [ Pengenalan ] [ Falsafah ] [ Wawasan ] [ Misi ] [ Objektif ] [ Matlamat ]

[ Jabatan Kejuruteraan Elektrik ] [ Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ]

[ Jabatan Kejuruteraan Awam ] [ Jabatan Perdagangan ]