Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
MATLAMAT POLIMAS

POLIMAS berusaha memenuhi keperluan perkembangan sumber manusia secara kualitatif dan kuantitatif bagi industri tempatan khasnya dan negara amnya, POLIMAS berhasrat mencapai keberkesanan kos yang maksimum dan releven dalam latihan, selari dengan keperluan negara.

[ Halaman Utama ] [ Pengenalan ] [ Falsafah ] [ Wawasan ] [ Misi ] [ Objektif ] [ Matlamat ]

[ Jabatan Kejuruteraan Elektrik ] [ Jabatan Kejuruteraan Mekanikal ]

[ Jabatan Kejuruteraan Awam ] [ Jabatan Perdagangan ]