Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
KURSUS KEJURUTERAAN ELEKTRIK

Kursus - kursus yang ditawarkan bagi Kejuruteraan Elektrik POLIMAS adalah seperti Kursus Sijil Integrasi selama 2 tahun ( 4 semester ) dan Kursus Diploma selama 3 tahun ( 6 semester ) termasuklah dengan latihan industri selama 6 bulan.

Kursus Integrasi Kejuruteraan Elektrik (Kuasa)

Semester 1 - Matapelajaran

 1. Prinsip Elektrik 1
 2. Teknologi Elektrik 1
 3. Elektronik
 4. Pengukuran
 5. Pendawaian Elektrik 1
 6. Lukisan Kejuruteraan
 7. Penggunaan Komputer
 8. Matematik 1
 9. Bahasa Inggeris Teknikal 1
 10. Pendidikan Islam 1
 11. Pendidikan Moral 1

Semester 2 - Matapelajaran

 1. Prinsip Elektrik 2
 2. Teknologi Elektrik 2
 3. Elektronik Kuasa 1
 4. Pengaturcaraan
 5. Pendawaian Elektrik 2
 6. Sistem Kuasa 1
 7. Projek 1
 8. Matematik 2
 9. Bahasa Inggeris Teknikal 2
 10. Pendidikan Islam 2
 11. Pendidikan Moral 2

Semester 3

Latihan Industri

Semester 4 - Matapelajaran

 1. Mesin Elektrik
 2. Jangka & Ukuran Elektrik
 3. Elektronik Kuasa 2
 4. Sistem Kuasa 2
 5. AutoCad
 6. Projek 2
 7. Asas Keusahawanan
 8. Matematik 3
 9. Tamadun Islam

Kursus Integrasi Kejuruteraan Elektronik (Perhubungan)

Semester 1 - Matapelajaran

 1. Prinsip Elektrik 1
 2. Teknologi Elektrik 1
 3. Elektronik
 4. Pengukuran
 5. Pendawaian Elektrik 1
 6. Lukisan Kejuruteraan
 7. Penggunaan Komputer
 8. Matematik 1
 9. Bahasa Inggeris Teknikal 1
 10. Pendidikan Islam 1
 11. Pendidikan Moral 1

Semester 2 - Matapelajaran

 1. Prinsip Elektrik 2
 2. Telekomunikasi 1
 3. Elektronik 2
 4. Pengaturcaraan
 5. Sistem Berdigit 1
 6. Projek 1
 7. Matematik 2
 8. Bahasa Inggeris Teknikal 2
 9. Pendidikan Islam 2
 10. Pendidikan Moral 2

Semester 3

Latihan Industri

Semester 4 - Matapelajaran

 1. Telekomunikasi 2
 2. Jangka & Ukuran Elektronik
 3. Mikroelektronik
 4. Sistem Berdigit 2
 5. Baik Pulih Alat Elektronik
 6. AutoCad
 7. Projek 2
 8. Asas Keusahawanan
 9. Matematik 3
 10. Tamadun Islam

Kursus Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik & Kawalan)

Semester 5 - Matapelajaran

 1. Penukar & PLC
 2. Kawalan Mesin A.T
 3. Rekabentuk Terbantu Komputer
 4. Pengalatan Elektronik
 5. Sistem MikroKomputer
 6. Projek
 7. Matematik 4
 8. Bahasa Inggeris Teknikal 3

Semester 6 - Matapelajaran

 1. Bekalan Kuasa Industri
 2. Kawalan Mesin A.U
 3. Keselamatan Industri
 4. Kawalan Sistem Kuasa
 5. Pengurusan
 6. Projek
 7. Matematik 5
 8. Bahasa Inggeris Teknikal 4

Kursus Diploma Elektronik Perhubungan

Semester 5 - Matapelajaran

 1. Teori Litar
 2. Sistem TV & Video
 3. Rekabentuk Terbantu Komputer
 4. Penyenggaraan & Baik Pulih Alat
 5. Sistem MikroKomputer
 6. Projek
 7. Matematik 4
 8. Bahasa Inggeris Teknikal 3

Semester 6 - Matapelajaran

 1. Medan & Rangkaian Elektromagnetik
 2. Elektronik Frekuensi Tinggi
 3. Komunikasi Data
 4. Sistem Komunikasi
 5. Keselamatan Industri
 6. Pengurusan
 7. Projek
 8. Matematik 5
 9. Bahasa Inggeris Teknikal 4

Balik Ke Halaman Utama....


All Rights Reserved