April Maj Juni
Dato 13 14 20 21 27 28 4 5 11 12 17 18 19 20 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30
Uge 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Johnny Christiansen   B         A A A A                         B      
Jan Hansen     B                                     B    
Henrik Schou Jørgensen       B                                     B  
Jesper Sørensen         B   A A A A                           B
Niels Jørgen Askirk           B A A A A                            
Lasse Brahe             B                                    
Peter Elgård Hansen               B                                  
Sten Lawætz                 B                                
Michael Christensen                   B                              
Henrik Jensen                     B                            
Jesper Hassing               A A A A         B                  
Bob Davis                                 B                
Jan Anker               A A A A             B              
Michael Rørgren               A A A A               B            
Oluf Jensen             A A A A                 B          
Lone Askirk               A A A A                       B        
A: afbud B: bilfører Er du sat på en dag, du ikke kan, så find selv en afløser i god tid !!.
Tilmelding til flyvning: Telefoner:
Flyvning kræver tilmelding fra min. 4 piloter eller 1 skolingsinstruktør til           Orientering om dagens flyvning: 2650 0685
bilfører på flyvedagen senest kl. 09.00. Er der for få piloter, kan bilfører holde fri.     Ændring af mobilsvar: 2626 6060 2650 0685  #
Adgangskode: 8585 #  
Manglende bilfører: Fortsæt med: 3  1  1  
Alle piloter kører bil en halv time på skift.                           Indtal ny besked. Gem med 2  
Sidst ankomne pilot begynder med at køre bil.   Ophentning: 2650 0691
Bilfører har ret til 1 optræk før alle andre piloter umiddelbart efter endt halvtimesvagt.