DK: Instruktion af ophentere / piloter.

Til ophentningen af piloterne bruges GPS / SMS / PC med Garmins MapSource program.

Piloterne skal skrive en meget standardiseret SMS besked, med bla.  landingskoordinaterne. Den sendes til den (begge biler?) bil der står for ophentning koordineringen. Når den modtages  skrives koordinaten ind på pc'en, som et nyt waypoint og en papir backup. Efter at have kontrolleret koordinaten på kortet, slettes beskeden på mobiltlf.

Det skal sikre at der ikke forekommer flere beskeder fra samme pilot på mobiltlf. når de i perioder kommer i "tætte byger".

 

 

Standard SMS besked:

Initialer:                                                NJA

SP nummer:                                          80

Koordinater skrevet som disse:          32 V 524933 6207710 (Bemærk brugen af mellemrum og punktum)

Adressen skrives som:                           Hampenbjergvej 7

Evt. fulgt af adressens tlf. nummer:        97232323

Evt. en meget kort beskrivelse:               Landet i søens sydlige del.

 

 

UK: Instruction for drivers and pilots.

To retrieval of the pilots there will be used GPS / SMS (Cellar phones) / PC’s and Garmin MapSource software.

Pilots must write a standard SMS message, with the landing coordinates. The SMS messages transfers to the both retrieval cars. One of them are coordinating the retrievals. When the driver receive the messages, there will be made a waypoint in the PC software, with the data (+ a paper backup). When it’s controlled on the map, a "OK" or "Fault" messages will be sent to the pilot and the SMS messages will be deleted on the cellar phone.

It’s because there should only be one message on the phone from one pilot. That will help the driver in “rush hours”.

Please be patient, the driver is only checking coordinates, when there are being loading hang gliders on the roof or he is standby.

Please don’t send unnecessary SMS messages to the cars.

It is possible to get a confirmation, that the SMS have been received. If you don’t now how, ask you telephone company.

 

 

Standard SMS messages:

Initials or name:                                     NJA

Start number:                                        07

Coordinates written like this:               N44 19.173 E5 34.232 (Please notice the use of space and dots)

Distance to next turn point:                    TP40  5,5km

Nearest city:                                         Laragne

If necessary, a very short description:     Landed in “Plan de eau”.

 

Please always send a SMS, even when you land in goal