Kørselsregnskab for Udkørsel:
Bil: Toyota Hi Lux Km: 13495
Billag no Euro Dkr Sek CHF
1 Leje Sek 7500 6105,45
2 Trsp chau Hjem-Helsingør Dkr  kr   33,00 33
3 Trsp chau Hels-Hels Dkr  kr   18,00 18
4 Færge H-H Ferri Sek 245 199,44
5 Færge Rødby-Femeren Dkr  kr 345,00 345
6 Benzin Eur       69,35 520,17
7 Benzin Eur       57,00 427,54
8 Benzin 79,9 408,45
9 Benzin 41,99 Eur       41,99 314,95
10 Benzin Eur       27,00 202,52
11 Vejafgift Sfr 40 204,48
12 Vejafgift Eur         1,60       12,00
13 Vejafgift Eur         4,70       35,25
14 Vejafgift Eur         7,30       54,75
15 Slettet
8881
Arrangement på stedet (Larange)
Dag 2. d.17.aug.: lørdag
Km morgen 15269
Km aften 15347
2 opkørsel til bjerg 78
Privat medlems-kørsel
Km afgang 15.347
Km hjemkomst 15.673
Km forbrug 326
Benzin (betalt af låner)    61,41
Dag 3 d.18.aug . søndag
Km morgen 15.673
Km aften 15.747
Km forbrug 74
Dag 4 d. 19.aug. mandag
Km morgen 15.747
Km aften 15.956
Km forbrug 209
Dag 5 d. 20.aug tirsdag Konkurrencen aflyst!
Km morgen 15.956
Km aften 15.995
Km forbrug 39
Benzin v/ 15995 km Billag no 16       45,50 341,32
Dag 6 d. 21.aug    onsdag
Km morgen 15.995
Km aften 16.234
Km forbrug 239
Vejafgift Billag no 17         0,90 6,75
Dag 7 d. 22.aug torsdag
Km morgen 16.234
Km aften 16.392
Km forbrug 158
Dag 8 d. 23.aug fredag
Km morgen 16.392
Km aften 16.491
Km forbrug 99
Benzin v/ 16.434 km Billag no 18       65,01 487,55
835,62
Kørselsregnskab Hjemkørsel
Dag 9 & 10 d. 24. og 25.aug lørdag/søndag hjemrejse beg.
Benzin v/ 16.776 Billag no 19       51,33 384,93
Benzin v/ 17.180 Billag no 20       52,28 392,05
Benzin v/ 17.563 Billag no 21       60,00 449,97
Benzin v/ 17.894 Billag no 22       53,49 401,11
Benzin v/ 18.315 Billag no 23 595 488,51
Bilvask Billag no.24  kr   79,00 79
Færge Putg/Rødby Billag no.25       46,00 344,98
Færge H.H Billag no.26  kr 179,00 179
Færge Scanlines Billag no.27 22  kr   18,00       18,06
Helsingør-Brøndby Billag no.28  kr   33,00 33
Vejafgift Billag no.29         1,60       12,00
Vejafgift Billag no.30       13,80     103,49
Vejafgift Billag no.31         1,60       12,00
 2.898,10
Privat Mobil SMS Tale
Bouygues 29,4 60,09 89,49
T-mobil F 2,35 2,35
Udkørsel  kr      8.881,00 Telecom F 15 34,2 49,23
Larange  kr         835,62 SFR F 10 10,02
Hjemkørsel    kr      2.898,10 VIAG D 3,2 3,2
Udlæg  kr     12.614,72 Opkald f DK 22,56
Moms af        176,85       44,21
Mobiltelefon privat              221,06 I alt Bilag no. 32     221,06
Diæt dage 11 3025 275 Pr dag
I alt  kr     15.860,78
Dato.
A konto 13000
Tilgode  kr      2.860,78 Sign.