Udgifter Euro Kontant           Indtægter Euro Kontant      
1 præmie 150 € Cap.     150,00  
2 præmie Waterproof HG bag.     100,00  
3 præmie Speedarmes       20,00 Arni 120  
Medaljer 3 stk       53,00 Agust 120  
    Thorarinn 120  
Landkort kontant       10,40 Bjarni 120  
    Sveinn 120  
Party 26 personer a 10 €     260,00 Haukur 120  
Vingaver til chauffører        4,00 Valli 120  
T-shirt til meetdirector            -   Lars Bo kørsel 10  
Kørsel med "Navette" til bjerget 5 a 49     245,00 Salg af T-shirts + Caps 83  
     
    Indtægter     933  
Skraldesække        1,50  
Poser til præmier        0,60  
     
Sanction fee     150,00  
Software 1/6 del af licensen       50,00  
Leje af lokale / camping vogn til HQ 7 a            -    
     
Overnatning 16 a 11     176,00  
     
I alt        1.220,50         933  
NJA tilgode. Kurs 7,5478     287,50  2.169,99 DKr