Ligapoint fra udenlandske konkurrencer

 

Rapporten udfyldes og indsendes til administrationen senest 14 dagee efter konkurrencen.

  Konkurren­celedelsen på stedet skal dokumentere flyvningen ved underskrift og evt. stempel.

(Det er ikke nødvendigt at udfylde denne blanket for at få en flyvning med fra bjerg DM”.)

 

Sådan gør du

 

-      Få konkurrenceledelsen til at bekræfte din flyvning på denne blanket.

--    Send

 - denne blanket

- - kopi af resultatlisten og konkurrenceregler

til DDU's sekretariat.( +film hvis du har den).

 

            Obs.     Foto: Hvis der i konkurrencen ikke kræves foto af evt. vendepunkter skal du alligevel følge reglerne for den danske ligaturnering.

 

 

Husk at tage billeder af:

I.     Dig selv med start nr.

2.     Starttavle med opgave. (hvis der ingen er, så lav den selv og husk at specificere vendepunkter.)

3.     Evt. vendepunkter.

4.     Landingsfotos (2-3 stk) fra forskellige vinkler af dragen og evt. med dig selv i forgrunden.

Hvis din film bliver udleveret efter kontrol, bedes du sende den sammen de øvrige papirer.  Hvis der ikke bruges speedsections i konkurrencen, bedes du indstille dit databack kamera på dato i stedet for tid, dette vil det gøre kontrollen nemmere.

 

Udfyldning af blanket:

"Start", udfyldes med startstedets navn.

"Vendepunkter og Landing", udfyldes som flg. eks.:

             "T-kryds 5 km nord for Paris" (T-juntion) "3,5 km ssw of Rom"

"Mainlanding Madrid HG-center"

 

Engelsksproget udfyldelse foretrækkes.

 

 

Bemærk, at det er kun de gældende kilometer i konkurrencer, der kan overføres.  Det vil sige, hvis du flyver 50 km ud af kurs, tæller disse ikke med.

Landsholdsfortræning før konkurrencer kan ikke overføres.

Kun en flyvning kan overføres, denne vil så erstatte den ene af de 2 mulige fra DM.

Uanset flyvningens art, gives kun 1 point pr. km.