Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Besluit tot vaststelling van de geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek

Besluit van 26 mei 1998, Stb. 1998, 310, tot vaststelling van de geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek


Wij Beatrix, bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 25 mei 1998, nr. 698490/98/6, directie wetgeving, gedaan mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken;
Gelet op
artikel 5, elfde lid [thans: twaalfde lid], van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

De geslachtsnaam van de kinderen die geboren mochten worden uit het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek luidt: van Lippe-Biesterfeld van Vollenhoven.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de voltrekking van het huwelijk van Prins Maurits Willem Pieter Hendrik van Oranje-Nassau, Van Vollenhoven met Marie-Hélène Angela van den Broek.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 mei 1998

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
W. Kok

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

Uitgegeven de negenentwintigste mei 1998

De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager