BAYRAK

Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü
Işık ışık, dalga dalga bayrağım,
Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın,
Mezarını kazacağım
Seni selamlamadan uçan kuşun,
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne keder,
Gölgende
bana da bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar,
Yurda ay-yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün,
Kızıllığında ısındık;
Dağlardan çöllere düşürdüğü gün,
Gölgene sığındık...

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı,
Ba
r
ışın güvercini, savaşın kartalı...
Yüksek yerlerde açan çiçeğim,
Senin altında doğdum,
Senin dibinde öleceğim...

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim;
Yeryüzünde yer beğen:
Nereye dikilmek istersen,
Söyle seni oraya dikeyim...

ARİF NİHAT ASYA