De pluralistische persoonlijkheid
van deze tijd

De pluralistische persoonlijkheid van deze tijd ligt vaak in de knoop met zijn identiteit. Hij zit vaak in loyaliteitsconflicten omdat hij noodgedwongen sociale verbanden moet verbreken, terwijl anderen dat vertikten en dat op hem wreken, omdat zij niet altijd op hem kunnen bouwen, zit hij met de negatieve gevolgen van zulke 'streken'. Om zichzelf en zijn wereldbeeld staande te houden heeft hij helaas geen andere keus! Is hij niet flexibel genoeg om mee te kunnen veranderen dan heeft hij zichzelf immers bij de neus! Door dynamisch te zijn en op tijd te transcenderen leeft hij in meerdere betekenissystemen tegelijk, ook al zijn deze geheel of ten dele strijdig met elkaar. Dit geeft wel degelijk veel spanning voor hem persoonlijk, want in elk systeem is immers weer iets anders waar! Hij moet voortdurend anders zijn dan hij is of was, al zou hij zichzelf willen blijven, dan is dit nog moeilijk: want ook zijn sociale omgeving verandert immers ras en kras! Niet iedereen is bij machte om voortdurend te veranderen de kans om te falen is dan ook groot, maar niet getreurd, probeer wat anders dan anderen, dan verlies je je gezicht niet, raak je niet uit het lood! Loop je dan nog vast, dan is Leiden immers nog niet in last, probeer het eens met een maatschappijkritische visie, waarin men vooruitgang niet als vooruitgang en werken als vrijheidsberoving ziet, leer van de voorgespeelde normen op de televisie, leef in verschillende werelden tegelijk, dat is toch het ideaal van de pluralistische filosofie: schipperen met jezelf en anderen is toch onvermijdelijk! Handhaaf jezelf met ironie, relativeer alles, in deze verscheurde samenleving, ga zonodig prat op je gecompliceerde persoonlijkheid; wees een held in je eigen depressiviteit, of ga op in je werk, hobby of organisatie, leef in je eigen compartiment, als je jezelf dan uiteindelijk nog niet kent, weet dan dat een ander ook onzeker is ten aanzien van zichzelf weet dan dat je namelijk bent: een pluralistische persoonlijkheid van deze tijd!

14-01-1992 Pieter Oegema


Terug
Email: oegemap@hotmail.com
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!