Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Die Gelofte

Mijne broeders en medegenoten,

Hier staan wij tans op een ogenblik voor een Heilige God van hemel en aarde om een belofte aan Hem te beloven, als Hij Zijn bescherming met ons zai wezen, en onze vijand in onze handen zai geven, dat wij hem overwinnen, dat wij de dag en datum

elkejaar als een verjaardag en een dankdag zoals een Sabbat in Zijn eer zai doorbrengen en dat wij een tempel tot Zijn eerstichten zai, waar het Hem zou beha-gen en dat wij het ook aan onze kinderen zai zeggen, dat zij met ons er in moeten delen, tot gedachtenis ook voor onze op-komende geschlachten, want de eer van Zijn Naam zai daardoor verheerlikt wor-den, dat de roem en eer van overwinning aan Hem zai worden gegeven. Amen.

s

(Die Gelofte soos voorgelees deur Sarel Cilliers aan die Voortrekkers in die laer van Andries Pretorius gedurende die week voor 16 December 1838 te Bloedrivier.)