hjärnans resurser Vänster och höger hjärnhalva Hjärnan är den mest invecklade kroppsdelen som vi har. Den väger i genomsnitt för en vuxen människa ca: 1400 gram och tar så mycket som 20 % av vår energi. Hjärnan är mycket komplicerad. Den omfattar över 1000 miljarder hjärnceller, varav 100 miljarder är aktiva. Men ändå är bara 5 % av dem aktiva. Hjärnan kan delas upp i olika delar: Storhjärnan, Lillhjärnan och Ryggmärgen. storhjärnan Storhjärnan är uppdelad i två delar, den högra hjärnhalvan och den vänstra. De växlar miljontals meddelanden per sekund genom hjärnbalken, som de är ihopkopplade med. Genom hjärnbalken löper miljontals nervtrådar som gör det möjligt för de båda delarna att kommunicera, vilket är väldigt viktigt, eftersom de båda hjärnhalvorna har olika funktioner. Höger halva styr den vänstra delen av kroppen och samordnar information från våra sinnen. Vänster halva styr den högra delen av vår kropp och är mer inriktad på att t.ex. lösa matematiska problem och att känna igen olika saker. Lillhjärnan Lillhjärnan tar upp ungefär 11 % av hjärnans totala vikt och består nästan enbart av hjärnceller. Lillhjärnan är den del som har hand om våra rörelser och vår balans. Den ”märker” om man håller på att tappa balansen och rättar till det problemet. Den styr alla rörelser som vi gör, och gör det på ett bra sätt. Utan lillhjärnan skulle vi lite kunna röra oss, och utan balansen skulle vi inte kunna gå utan att skada oss. Ryggmärgen En del av vår rygg hör också till hjärnan. Genom ryggradens kotor löper en lång kanal, och i den ligger ryggmärgen bra skyddad. I den främre delen av ryggmärgen finns de neråtgående banorna, vars uppgift är att sända signaler till våra muskler så att vi röra oss. I den bakre delen av ryggmärgen finns de uppåtgående banorna, som ansvarar för att ta emot meddelanden från kroppens delar. På flera ställen finns det omkopplings stationer där de neråtgående och de uppåtgående banorna korsar varandra. Det är vid dessa omkopplingsstationer som våra reflexer finns. Reflexerna kan delas in i två grupper: de medfödda reflexerna och de sammansatta. De medfödda reflexerna är de rörelser som vi gör utan att tänka på att vi gör det, till exempel att blinka och att svälj. De sammansatta reflexerna är de som vi lär oss under våra liv, som exempel att göra en alldaglig rörelse som att gå, men som vi ändå inte föddes med, utan har lärt oss.
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!