Dränkta lucia mel. Natten går tunga fjät Huvut slår kopparslag, ögonen svider, magen i obehag, natten den lider. Då genom strupen går, hembränd en liten tår, vördat vare vårat brännvin vördat vårt brännvin.
En gång i månan mel. Mors lilla Olle En gång i månan är månen full, aldrig vi sett honom ramla omkull. Stum av beundran hur mycket han tål höjer vi glasen och utbringar SKÅL!
Mors lilla Olle mel. Mors lilla Olle Mors lille Olle i skogen gick leta bland furerna fast han ej fick. Sågade sju och en halv och drog hem, kokade OP och konjak av dem. Mor fick nu syn på'n gav till ett vrål: -Kokar du skogen till ren alkohol? Klart sa Olle, och allt som jag fällt, är till vår fest uti afton bes- tällt.
Med lingonröda näsor mel. Flickorna i småland Med lingonröda näsor och med bull- rande bas, och skinande som solen uppå våra små kalas. Vi sjunga och vi tralla när vi höja våra glas, men vad är det som göra att vi komma i extas? JO! Det är ett stänk av livets vatten det är helan lilla vän. Det är litrarna som staten inte lagt beslag på än. Det blir halvan, tersen, kvarten och grogg vi dricka sen. Och till morgonen vi spar den lilla återställaren!
Brännvin in och brännvin ut mel. känd Brännvin in och brännvin ut och brännvin är det mesta, och fan ta den som brännvin har och inte bjur' sin nästa. Dricka vill jag, druckit har jag, drucken blir jag, drucken var jag. Dricka är min högsta skatt, dricka vill jag dag och natt.
Magen brummar mel. Gubben Noak Magen brummar, jag försummar hälla dit mera sprit. Nu så ska vi dricka, så att vi får hicka, mera sprit akvavit.
Ingen sup till maten mel. Halta Lotta Vi får ingen sup till maten di har tagi apparaten di har tagi apparaten till polisstation idá tra la la la Vilket ryseligt elände att de kände att vi brände så di har tagi apparaten till polisstation idá tra la la la.
Så länge rösten.. mel. Så länge skutan kan gå. Så länge rösten är mild så länge ingen är vild så länge spegeln på väggen ger halvskaplig bild. Så länge alla kan stå så länge alla kan gå så länge alla kan tralla så fyller vi på.
Den gamla apparaten mel. Barndomshemmet När som sädesbrännvin rinner genom strupen och en flaska dunder står och ler mot oss Står den gamla apparaten uppå vinden, den som fordom var min bardoms vän. Så kom länsman, tog det käraste jag hade tog den gamla apparaten med sig hem Nu står alla flaskor tomma uppå borden |: men han bränner själv den gamle djävulen.
Vem kan ragla mel. Vem kan segla... Vem kan ragla för utan vin Vem är nykter om våren Vem kan skilja på Bäsk och Gin Utan att smaka på tåren? Jag kan ragla förutan vin å visst var jag nykter om våren Men ej skilja på Bäsk och Gin Efter den elfte tåren!
Plopp å kluck mel. Karl-Alfred Boy För brännvin är djävligt gott. Det smakar bättre ju mer man fått. Men går man i golvet, så där mellan tolv och ett, så slår man sig djävligt hårt.
Borta bra men hemma bränt mel. Vårat gäng Här är grabbarna som har, fyra dunkar hembränt kvar, som vi ärvt utav vår far. Nu ska vi ha kul! Inga hjärnceller finns mer, minnesluckorna blir fler. Synen minskar, ingen ser.
Hej på er bröder alla Hej på er bröder alla nu ska vi supa till dess vi falla och brännvinslitern den är för liten den är för liten för oss alla Och en gång när jag är döder och lagd mellan tvenne bröder begrav mig, begrav mig i en brännvinskällare på Söder Och på min gravsten skall det stå ristat med tvenne små enkla rader: /: "Här vilar det en fyllebror som alltid var så god och glader" :/