Dünyanın ünlü üniversitelerinden bazılarının siteleri:

Florida International University
University of Miami Intensive Language Institute
Arizona State University
Georgia Southern University
Sothern Methodist University
University of Nebraska